Завдання 674
1) К(0), L(5), M(3), N(8)
2) K(3), L(1), M(10), N(7)

Завдання 675

Накресли координатний промінь, одиничний відрізок тякого дорівнює 1 см, і познач на ньому числа 0, 1, 3, 5, 8.

 

Завдання 676
Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 2 см, і познач на ньому числа 0, 1, 3, 4, 6.

 

Завдання 677
Які числа відповідають точкам A, B, C і D на малюнках? Виконай відповідні записи.
1) A(100), B(30), C(80), D(5)
2) A(200), B(50), C(125), D(275)

Завдання 678

Які числа відповідають точкам K, L, M і N на малюнках? Виконай відповідні записи.

1) K(40), L(5), M(20), N(55)
2) K(50), L(20), M(40) і N(110)

Завдання 679

Познач на координатному промені точки A(3), B(9), C(7), D(10), M(5).

 

Завдання 680
Познач на координатному промені точки M(2), K(11), L(6), A(4), B(13).

 

Завдання 681 Запиши показники приладів.
1) 45 мл  показник шкали мірного циліндра;
2) 34 мм  показник шкали лінійки;
3) 420С  показник шкали лінійки;
4) 3 кг 200 г  показник шкали ваг;
5) 1 кг 800 г  показник шкали ваг. 

 

Завдання 682
Накресли координатний промінь з початком у точці O. За одиничний вибери відрізок завдовжки 1 см. Познач на промені точки A, B, C, D, якщо OA = 5 см, OB = 8 см, OC = 2 см, OD = 4 см. Яким числам відповідають точки A, B, C і D? A(5); B(8); C(2); D(4).

 

Завдання 683
На якій відстані від початку відліку містяться точки A, B, C і D на даній шкалі? 550, 200, 350, 500

 

Завдання 684
Приклади приладів, що мають шкалу: лінійка, годинник, спідометр, термометр, вага.

 

Завдання 685
Який інтервал часу відповідає найменшій поділці на циферблаті годинника? 1 секунда; 1/60 хвилини; 1/3600 години 

 

Завдання 686
Запиши всі натуральні числа, які лежать на координатному промені між числами:
1) 113 і 118; 114, 115, 116, 117
2) 2021 і 2027. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 

 

Завдання 687
Яка з двох точок на координатному промені розміщена ліворуч від іншої: та, що відповідає числу 108, чи та, що відповідає числу 119? 108

 

Завдання 688
Яка з двох точок на координатному промені розміщена праворуч від іншої: та, що відповідає числу 987, ьчи та, що відповідає числу 992? 992

 

Завдання 689
Точці M на координатному промені відповідає число 10. Назви чотири числа, які на координатному промені лежать:
1) праворуч від точки M; 11, 12, 13, 14
2) ліворуч від точки M. 6, 7, 8, 9

 

Завдання 690
На малюнку 18.1 зображено шкалу спідометра. Яка швидкість автомобіля в кожний з моментів, коли стрілка вказує на точки M, N, K, L, P? 20 км/год; 80 км/год; 200 км/год; 230 км/год; 290 км/год. 

 

Завдання 691
На деякій шкалі між числами 60 і 100 є 4 поділки. Знайди ціну поділки цієї шкали.
Чотири поділки між цими числами розбивають проміжок на 5 частин, тому маємо:
(100 – 60) : 5 = 40 : 5 = 8 – ціна однієї поділки шкали.
Відповідь: ціна поділки шкали дорівнює 8.

 

Завдання 692
Між числами 200 і 700 на деякій шкалі є 5 поділок. Знайди ціну поділки цієї шкали.
П'ять поділок між цими числами розбивають проміжок на 6 частин, тому маємо:
(700 – 200) : 6 = 500 : 6 = 83 (ост. 2) ≈ 83 – ціна однієї поділки шкали.
Відповідь: ціна поділки шкали дорівнює 83.

 

Завдання 693 Познач на координатному промені числа, які:
1) менші від числа 5; 1, 2, 3, 4
2) більші за 4, але менші від 9. 5, 6, 7, 8

 

Завдання 694 Познач на координатному промені числа, які:
1) менші від 6; 1, 2, 3, 4, 5
2) більші за 3 і менші від 7. 4, 5, 6

 

Завдання 695 Термометр показуватиме температуру, якщо стовпчик термометра:
1) опуститься на 3 поділки; 19° – 3° = 16°
2) опуститься на 2 поділки; 19° – 2° = 17°
3) підніметься на 4 поділки; 19° 4° = 23°
4) підніметься на 5 поділок. 19° 5° = 24°

 

Завдання 696
Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4 см. На ньому позначено точки M(37) і N(40). Яка довжина відрізка MN?
Розв’язання
(40 – 37) • 4 = 3 • 4 = 12 (см) – довжина відрізка MN.
Відповідь: 12 сантиметрів.

 

Завдання 697
На координатному промені позначено точки A(42) і B(56). Знайди довжину одиничного відрізка цього променя, якщо AB = 7 см.
Розв’язання
7 см = 70 мм
70 : (56 – 42) = 70 : 14 = 5 (см) – довжина одиничного відрізка.
Відповідь: 5 сантиметрів.

 

Завдання 698
Накресли координатний промінь і познач на ньому точку A(5). Познач на координатному промені точки, віддалені від точки A на 3 одиничних відрізки. В(2), С(8)

 

Завдання 699 
Порівняли числа a і b із числами 6 і 10: 6 < а < 10; b > 6, b > 10

 

Завдання 700
Порівняли числа m і n із числом 8 та між собою: m < 8 < n

 

Завдання 701
Стрілка вказує на координати: 15 + 3 = 18; 27  2 = 25

 

Завдання 702
Накресли відрізок завдовжки 12 см. Над одним його кінцем запиши число 0, а над іншим — 24. Поділи відрізок штрихами на 4 рівні частини. Назви числа, що відповідають кожному штриху. Познач на отриманій шкалі числа 3, 7, 10, 15, 19, 23.

 

Завдання 703 Заповни порожні кружечки:
17  13 = 221
68  14 = 54
68  17 = 51
51 : 3 = 17
77  38 = 39
 5 = 35
77  35 = 42
210 : 42 = 5

Завдання 704

Дві мотоциклістки одночасно виїхали з одного міста у протилежних напрямках. Одна їхала зі швидкістю 65 км/год, а друга — на 5 км/год більшою. Яка відстань була між мотоциклістками через 4 год?
 
Швидкість
Час
Відстань 
I
65 км/год
4 год
?
II
?, на 5 км/год більша
?

Розв’язання

1 спосіб
1) 65 + 5 = 70 (км/год)  швидкість другого мотоцикліста.
2) 65 + 70 = 135 (км/год)  швидкість віддалення мотоциклістів.
3) 135 • 4 = 540 (км)  відстань між мотоциклістами через 4 год.
2 спосіб
1) 65 + 5 = 70 (км/год)  швидкість другого мотоцикліста.
2) 70 • 4 = 280 (км)  проїхав перший мотоцикліст.
3) 65 • 4 = 260 (км)  проїхав другий мотоцикліст.
4) 280 + 260 = 540 (км/год)  відстань між мотоциклістами через 4 год.
Відповідь: 540 кілометрів.

 

Завдання 705
Дитячий майданчик має форму прямокутника зі сторонами 9 м і 12 м. Після реконструкції його площа зменшилася на третину. Якою стала площа цього майданчика?
Розв’язання
1) 9 • 12 = 108 (м2 площа дитячого майданчика.
2) 108 : 3 = 36 (м2 третина майданчика, або площа, на яку зменшився.
3) 108 – 36 = 72 (м2 площа майданчика після реконструкції.
Відповідь: 72 м2.

 

Завдання 706
Ширина проїзної частини 18 м, швидкість руху школяра 2 м/с. Чи встигне він перейти по пішохідному переходу під час зеленого сигналу світлофора, який горить упродовж 20 с? Чи зможе цей школяр допомогти перейти проїзну частину бабусі, швидкість якої становить 1 м/с?
Розв’язання
1) 18 : 2 = 9 (с) – часу необхідно школяру, щоб перейти проїзну частину.
9 с < 20 с.
2) 18 : 1 = 18 (с) – часу необхідно бабусі, шоб перейти проїзну частину.
18 с < 20 с.
Відповідь: учень встигне перейти; школяр зможе допомогти бабусі.

 

Завдання 707
(Задача-жарт, усно). Двоє батьків і двоє синів поділили між собою 3 яблука так, що кожний отримав по яблуку. Як це їм вдалося? Дідусь і батько є двома батьками, водночас батько є сином дідуся, а внук є сином батька, разом троє людей.