Завдання 866 Площа кожної зафарбованої фігури.
1) 1 • 6 = 6 (см2 площа першої фігури.
2) 1 • 5 = 5 (см2 площа другої фігури.
3) 1 • 7 = 7 (см2 площа третьої фігури.
Відповідь: 1) 6 см2; 5 см2; 7 см2.

 

Завдання 867
1) S = a • b = 15 • 20 = 300 (см2 площа прямокутника зі сторонами 15 см і 20 см.
2) S = a • b = 30 • 12 = 360 (см2 площа прямокутника зі сторонами 3 дм і 12 см.
Відповідь: 1) 300 см2; 2) 360  см2.

 

Завдання 868
1)  S = a • b = 15 • 30 = 450 (дм2 площа прямокутника зі сторонами 15 дм і 30 дм.
2)  S = a • b = 17 • 20 = 340 (дм2 площа прямокутника зі сторонами 17 дм і 2 м.
Відповідь: 1) 6 см2; 2) 5 см2; 3) 7 см2.

 

Завдання 869 Знайди площу квадрата.
1) S = a2 = а • а = • 9 = 81 (мм2 площа квадрата зі стороною 9 мм.
2) S = a2 = а • а = 13 • 13 = 169 (мм2 площа квадрата зі стороною 13 см.
3) S = a2 = а • а = • 7 = 49 (м2 площа квадрата зі стороною 7 м.
Відповідь: 1) 81 мм2; 169 мм2; 3) 49 м2.

 

Завдання 870
1) S = a2 = а • а = 12 • 12 = 144 (м2 площа квадрата зі стороною 12 м.
2) S = a2 = а • а = 15 • 15 = 225 (см2 площа квадрата зі стороною 15 см.

 

Завдання 871
Одна зі сторін прямокутника — 13 см, а інша — на 3 см коротша. Знайди площу прямокутника.
Короткий запис
 13 см
II  ?, на 3 см менша, ніж I
Площа  ?

Розв'язання

1) 13  3 = 10 (см)  довжина іншої сторони.
2) 13 • 10 = 130 (см2 площа прямокутника.
Відповідь: 130 см2.

 

Завдання 872
1) Одна сторона прямокутника дорівнює 15 см, а інша — на 3 см менша від неї. Знайди площу прямокутника.
Короткий запис
 15 см
II  ?, на 3 см менша, ніж I
Площа  ?

х 15

   12

   30

  15 

  180

Розв'язання

1) 15  3 = 12 (см)  довжина іншої сторони.
2) 15 • 12 = 180 (см2 площа прямокутника.
Відповідь: 180 см2.

2) Одна сторона прямокутника дорівнює 8 дм, а інша — у 5 разів більша за неї. Знайди площу прямокутника.

Короткий запис
 8 дм
II  ?, у 5 разів більша, ніж I
Площа  ?

Розв'язання

1) • 5 = 40 (дм)  довжина іншої сторони.
2) • 40 = 320 (дм2 площа прямокутника.
Відповідь: 320 дм2.

 

Завдання 873 Одиниці вимірювання площі.

1 мм2 → 1 см2 → 1 дм2 → 1 м2 → 1 ар → 1 га → 1 км2

Кожна наступна одиниця більша за попередню у 100 разів.

 

Завдання 874 
Виконай потрібні вимірювання для прямокутників і квадрата (мал. 25.4—25.6) та знайди периметр і площу кожного з них.
S = a • b
S = a2 = a • a

 

Завдання 875
1) 3 • 4 = 12 (см)  периметр квадрата.
2) • 3 = 9 (см2 площа квадрата.
Відповідь: 12 см, 9 см2.

 

Завдання 876
Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює 36 см.

Розв'язання

1) 36 : 4 = 9 (см)  довжина сторони квадрата.
2) • 9 = 81 (см2)  площа квадрата.
Відповідь: 81 см2.

 

Завдання 877 Заповни таблицю. 
а

12 см

5 дм

16 см 37 мм

b

 5 см

8 дм

6 см

12 мм

S

60 см2

40 дм2 96 см2 444 мм2

 

12 см • 5 см = 60 см2

40 дм2 : 8 дм = 5 дм 

96 см2 : 16 см = 6 см

37 мм • 12 мм = 444 мм2 

Завдання 878

Площа прямокутника дорівнює 840 см2, одна з його сторін дорівнює 35 см. Знайди іншу сторону.

Короткий запис
 35 см
 35 см
а  ?

_840 |  35 

  70      24

 _140

   140

      0

Розв'язання

а = S : b = 840 : 35 = 24 (см)  довжина іншої сторони.
Відповідь: 24 см.

Завдання 879

У двокімнатній квартирі ширина кожної кімнати 4 м, а довжина — 4 м і 5 м. 1) Скільки квадратних метрів ламінату потрібно придбати, щоб повністю замінити підлогу в цих кімнатах? 2) У яку суму обійдеться така заміна підлоги, якщо 1 м2 ламінату коштує 410 грн?
Розв'язання

1) 4 • 4 = 16 (м2 площа першої кімнати.

2) 4 • 6 = 24 (м2 площа другої кімнати.

3) 16 + 24 = 40 (м2 ламінату треба придбати.

4) 410  40 = 16400 (грн)  вартість ламінату.

Відповідь: 16400 гривень.

 

Завдання 880
Сторони металевого листа прямокутної форми дорівнюють 9 дм і 8 дм, а сторона квадратного металевого листа — 10 дм. Ці два листи розрізали на квадрати, площа кожного з яких — 1 дм2. Скільки металевих квадратів отримали?

Розв'язання

(9 • 8) : 1 + (10 • 10) : 1 = 72 : 1 + 100 : 1 = 72 + 100 = 172 (кв.)  отримали квадратів.
Відповідь: 172 металевих квадратів.

 

1) 17 дм2 = 1700 см2
    5 м2 = 50 000 см2
    1200 мм2 = 12 см2
2) 7 га = 70 000 м2
    15 а = 1500 м2
    3 а 27 м2 = 327 м2
3) 12 га = 1200 а
    3 га 4 а = 304 а
    2400 м2 = 24 а
4) 370 000 м2 = 37 га
   42 000 а = 420 га
   3 км2 = 300 га

Завдання 882

1) 17 га = 170000 м2
8 а = 800 м2
3 га 2 а = 302 a = 30 200 м2
4200 дм242 м2
2) 12 дм2 = 1200 см2
    3 м2 = 30 000 см2
    27 000 мм2 = 270 см2
3) 2700 м2 = 27 а
    14 га = 1400 а
4) 3 400 000 м2 = 340 га
    5200 а = 52 га
    5 км2 = 500 га

Завдання 883

1) 4 дм2 = 400 см2
3) 12 см2 = 1200 мм2
5) 18 га = 180 000 м2
7) 2 м2 = 20 000 см2
2) 8 м2 = 800 дм2
4) 8 а = 800 м2
6) 5 км2 = 5 000 000 м2;
8) 7 дм2 = 70 000 мм2.

Завдання 884

Довжина земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 320 м, а ширина — на 180 м менша. Знайди площу ділянки в арах. Який урожай помідорів можна зібрати з такої ділянки, якщо врожайність помідорів складатиме 9 ц/а?

Короткий запис

Довжина  320 м

Ширина — ?, на 180 м менше

Площа  ?

Урожайність  ?, по 9 ц з 1 а

_320

  180

  140

х 320

  140

 128

 32    

 44800

х 448

      9

 4032

Розв'язання

1) 320 – 180 = 140 (м)  ширина ділянки.
2) 320 • 140 = 44800 (м2) = 448 (а)  площа ділянки.
3)  448 = 4032 (ц)  можна зібрати помідорів.
Відповідь: 4032 центнери.

Завдання 885

Довжина ділянки землі прямокутної форми 600 м, а ширина на 350 м менша від довжини. Обчисли площу ділянки в гектарах.

Короткий запис

Довжина  600 м

Ширина — ?, на 350 м менша від довжини

Площа  ?

_600

 350

 250

х 250

    600

 150000

Розв'язання

1) 600  350 = 250 (м)  ширина ділянки.

2) 600 • 250 = 150 000 (м2) = 15 (га)  площа ділянки.

Відповідь: 15 га.

Завдання 886

Площа поля прямокутної форми дорівнює 12 га. Знайди довжину поля, якщо його ширина — 300 м.

Розв'язання

12 га = 120000 м2

120000 : 300 = 400 (м)  довжина поля.
Відповідь: 400 метрів.

 

Завдання 887
Площа ділянки, що має прямокутну форму, дорівнює 12 ар. Ширина ділянки 30 м. Знайди довжину ділянки.

Розв'язання

12 а = 1200 м2

1200 : 30 = 40 (м)  довжина ділянки.
Відповідь: 40 метрів.

 

Завдання 888
Площа території України — 603 700 км2, Франції — 551 995 км2, Великої Британії — 244 820 км2. На скільки площа України більша від площі Франції? На скільки площа України більша від площі Великої Британії? 

Розв'язання

1) _603700 
     551995
      51705 (м2) - на стільки більша площа України, ніж Франції.
2) _603700 
     244820
     358880 (м2) - на стільки більша площа України, ніж Великої Британії.
Відповідь: на 51705 м2, на 358880 м2.

Завдання 889

Прямокутні бетонні плити для влаштування пішохідної доріжки мають розміри 120 см і 50 см. Скільки знадобиться таких плит для влаштування доріжки завдовжки 96 м і завширшки 3 м?

Короткий запис

Площа  ?, 120 см і 50 см

Площа — ?, 96 м і 3 м

Плит  ?

х120

   50

  6000

х 96

    3

 288

_2880000 |  6000

  24000        480

  _40000

    40000

          0

Розв'язання

1) 120 • 50 = 6000 (см2 площа плити.
2) 96 • 3 = 288 (м2) = 2880000 (см2 площа доріжки.
3) 2880000 : 6000 = 480 (пл.)  знадобиться плит.
Відповідь: 480 плит.

Завдання 890

Периметр прямокутника дорівнює 116 см, а одна зі сторін — 38 см. Знайди площу прямокутника.

Короткий запис

Р  116 см

а — 38 см

 ?

 ?

_116 |  2 

  10     58

  _16

    16

      0

_ 58

  38

  20

х 38

    20

  760

Розв'язання

1) 116 : 2 – 38 = 20 (м)  невідома сторона прямокутника.
2) 38 • 20 = 760 (см2 площа прямокутника.
Відповідь: 760 см2.

Завдання 891

Периметр прямокутника дорівнює 56 см і в 7 разів більший за одну зі сторін. Знайди площу прямокутника.

Розв'язання

1) 56 : 7 = 8 (см)  одна із сторін прямокутника.

2) 56 : 2 – 8 = 20 (см)  інша сторона прямокутника.
3) • 20 = 160 (см2 площа прямокутника.
Відповідь: 160 см2.

 

Завдання 892
Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 12 см.

Розв'язання

1) 12 • = 36 (см)  периметр трикутника або квадрата.

2) 36 : 4 = 9 (см)  сторона квадрата.
3) • 9 = 81 (см2 площа квадрата .
Відповідь: 81 см2.

 

Завдання 893
Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 7 см і 11 см.

Розв'язання

1) (7 + 11) • = 18 • 2 = 36 (см)  периметр прямокутника або квадрата.

2) 36 : 4 = 9 (см)  сторона квадрата.
3) • 9 = 81 (см2 площа квадрата .
Відповідь: 81 см2.

 

Завдання 894
Виконай потрібні вимірювання та знайди площі зафарбованих фігур на малюнках 25.7 і 25.8.
45  25 + 25  8 = 1125 + 200 = 1325 (мм2)
22  22  8  8 = 484  64 = 420 (мм2)

 

Завдання 895
12  12  (12  6)  8 = 144 – 48 = 96 (см2 площа першої фігури.
10  (10 + 3 + 5)  3  3 = 10  18  3  3 = 180 – 9 = 171 (см2 площа другої фігури.

 

Завдання 896

1) 17 см2 = 1700 мм2

3) 1500 м2 = 15 а

2) 90 000 см2 = 9 м2

4) 270 га = 27 000 а

Завдання 897

1) 5 га 3 а = 503 а
3) 20 000 м2 = 200 а
2) 18 м2 = 180 000 см2
4) 213 мм2 = 2 см2 13 мм2.

Завдання 898

Скільки теплиць завдовжки 20 м і завширшки 5 м можна розмістити на ділянці землі площею 2 га (відстанню між теплицями знехтувати)?

Розв'язання

2 га = 20000 м2

1) 20 • = 100 (м2)  площа теплиці.

2) 20000 : 100 = 200 (т.)  теплиць можна розмістити.
Відповідь: 200 теплиць.

 

Завдання 899
Земельну ділянку прямокутної форми, розміри якої 90 м і 120 м, поділили на дві частини так, що площа однієї частини удвічі більша за площу іншої. Знайди  площі цих частин в арах.

Розв'язання

1) 90 • 120 = 10800 (м2) = 108 (а)  площа ділянки.

2) 108 : 3 = 36 (а)  площа однієї частини.
3) 108  36 = 72 (а)  площа другої частини.
Відповідь: 72 а, 36 а.

 

Завдання 900
Для засіву поля житом на 1 га площі висівають 120 кг зерна. Скільки потрібно жита, щоб засіяти поле завдовжки 1400 м і завширшки 450 м?

Розв'язання

1) 1400 • 450 = 630000 (м2) = 63 (га)  площа поля.

2) 120  63 = 7560 (кг)  потрібно жита.
Відповідь: 7560 кг.

 

Завдання 901
1) 9 = 3 • 3, тому 3 м  сторона квадрата, площа якого дорівнює 9 м2.
2) 25 = 5 • 5, тому 5 дм  сторона квадрата, площа якого дорівнює 25 дм2.
3) 64 = 8 • 8, тому 8 мм  сторона квадрата, площа якого дорівнює 64 мм2.

 

Завдання 902
Знайди периметр квадрата, який має таку саму площу, як прямокутник зі сторонами 2 см і 8 см.

Розв'язання

1) 2 • = 16 (см2)  площа прямокутника або квадрата.

2) 16 = 4 • 4, тому 4 (см)  сторона квадрата.
3) • = 16 (см)  периметр квадрата.
Відповідь: 16 сантиметрів.

 

Завдання 903
Два прямокутники мають рівні площі. Чи означає це, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам іншого? Не завжди.
Наведи приклади. Прямокутник із площею 12 см2, може мати сторони 6 см і 2 см, 3 см і 4 см.

 

Завдання 904
Два прямокутники мають рівні площі. Довжина першого дорівнює 16 см, а його ширина в 4 рази менша від довжини. Ширина другого прямокутника 2 см. Знайди його довжину. Знайди сторону квадрата, який має таку саму площу, як і прямокутники.

Розв'язання

1) 16 : 4 = 4 (см)  ширина першого прямокутника.

2) 16 • 4 = 64 (см)  площа першого прямокутника.
3) 64 : 2 = 32 (см)  довжина другого прямокутника.
4) 64 = 8 • 8, тому 8 см  сторона квадрата, площа якого дорівнює 64 см2.
Відповідь: 32 см; 8 см.

 

Завдання 905
Периметр прямокутника дорівнює 120 м, його довжина на 10 м більша за ширину. Знайди площу прямокутника.
Розв'язання

Нехай ширина прямокутника дорівнює x м, тоді його довжина — (х + 10) м. Складаємо рівняння.

1) (х + х + 10) • 2 = 120

2х + 10 = 120 : 2

2х + 10 = 60

2х = 60 - 10

2х = 50

х = 50 : 2

х = 25 (м)  ширина прямокутника.

25 + 10 = 35 (м)  довжина прямокутника.

2) 25 • 35 = 875 (м2– площа прямокутника.

Відповідь: 875 м2.

 

Завдання 906
Ширина прямокутника утричі менша від довжини, а його периметр дорівнює 80 дм. Знайди площу прямокутника.
Розв'язання

Нехай ширина прямокутника дорівнює х дм, тоді довжина —  Зх дм. Складаємо рівняння.
1) (х + 3х) • 2 = 80

4х = 80 : 2

4x = 40

х = 40 : 4

х = 10 (дм) – ширина прямокутника.

2) 10 • 3 = 30 (дм) – довжина прямокутника.

3) 10 • 30 = 300 (дм2– площа прямокутника.

Відповідь: 300 дм2.

 

Завдання 907
Довжина прямокутника 20 см. Як і на скільки зміниться його площа, якщо ширину прямокутника збільшити на 2 см? Збільшиться на 40 см (20 см • 2 см = 40 см2).

 

Завдання 908
Ділянку землі прямокутної форми засіяли пшеницею. Ширина ділянки 800 м, а довжина втричі більша. Урожай склав 480 т пшениці. Визнач урожайність пшениці на цій ділянці в центнерах з 1 га.

Розв'язання

480 т = 4800 ц

1) 800  3 = 2400 (м) – довжина ділянки.

2) 800 • 2400 = 1920000 (м2) = 192 (га)  площа ділянки.
3) 4800 : 192 = 25 (ц)  зібрали пшениці з 1 га.
Відповідь: 25 ц/га.

 

Завдання 909
Довжина прямокутника на 9 см більша за ширину, а його периметр дорівнює 66 см. Прямокутник поділено на 3 рівних прямокутники. Знайди площу одного такого прямокутника.
Розв'язання

Нехай ширина прямокутника дорівнює х см, тоді його довжина — (х + 9) см.

1) (х + х + 9) • 2 = 66

 х + х + 9 = 66 : 2

2х + 9 = 33

2х = 33 - 9

2х = 24

x = 24 : 2

x = 12 (см)  ширина ділянки.

2) 12 + 9 = 21 (см)  довжина ділянки.

3) 12 • 21 = 252 (см2 площа прямокутника.

4) 252 : 3 = 84 (см2 площа одного з малих прямокутників.

Відповідь: 84 см2.

 

Завдання 910
Якщо кожну сторону квадрата збільшити удвічі, тоді периметр квадрата збільшиться у 2 рази.
Якщо кожну сторону квадрата збільшити удвічі, тоді  площа квадрата збільшиться у 4 рази.
Якщо сторони збільшити в m разів, тоді периметр квадрата збільшиться у m разів.
Якщо сторону збільшити в m разів, тоді площа квадрата збільшиться у m2 разів.

 

Завдання 911
Знайди площу шахових фігур (площу клітинки вважай рівною 1 см2).
(36 + 4 : 2) • 1 см2 = (36 + 2) • 1 см238 cм2  площа шахової фігури.
(28 + 10 : 2) • 1 см2 = (28 + 5) • 1 см2 = 32  площа шахової фігури.
Відповідь: 38 см2, 33 см2.

 

Завдання 912
Знайди периметр прямокутника, який складено з восьми рівних між собою квадратів, площа кожного з яких дорівнює 9 м2.

Розв'язання

1 випадок

1) 9 = 3 • 3, тому 3 м  сторона квадрата або ширина прямокутника;

2) • 8 = 24 (см)  довжина прямокутника;
3) (3 + 24) • 2 = 27 • 2 = 54 (см)  пермиметр прямокутника.
Відповідь: 54 см.

2 випадок

1) 9 = 3 • 3, тому 3 м  сторона квадрата;

2) • 2 = 6 (см)  ширина прямокутника (два квадрати);
2) • 4 = 12 (см)  довжина прямокутника (чотири квадрати);
3) (12 + 6) • 2 = 18 • 2 = 36 (см)  пермиметр прямокутника.
Відповідь: 36 см.

 

Завдання 913
Якщо Р = 42 см, тоді а = 2Р – 72 = • 42 – 72 = 84 – 72 = 12 (см) 
Якщо а = 12 см, тоді b = (а + 22) : 2 = (12 + 22) : 2 = 34 : 2 = 17 (см)
Якщо Р = 42 см, а = 12 см, b = 17 cм, тоді с = Р  (а + b) = 42  (12 + 17) = 13 (см)

 

Завдання 914
З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого — 48 км/год, а другого — 52 км/год. Перший автобус проїхав до зустрічі 192 км. Скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий автобус і яка відстань між містами?

Розв'язання

1) 192 : 48 = 4 (год)  час в дорозі.

2) 52 • 4 = 208 (км)  проїхав до зустрічі другий автобус.
3) 192 + 208 = 400 (км)  відстань між містами.
Відповідь: 208 км; 400 км.

 

Завдання 915
1)

+

157

415

172

329

587

729

886

1144

2)

7

8

102

714

816

29

203

232

1) a = 329 - 172 = 157

    b = 172 + 415 = 587

    с = 729 + 157 = 886

    d = 729 + 415 = 1144

2) a = 714 : 7 = 102
   b = 29 • 7 = 203
   с = 29 • 8 = 232
   d = 102 • 8 = 816
Завдання 916

1) У другій цистерні нафти удвічі менше, ніж у першій і утричі менше, ніж у третій. Скільки нафти в кожній цистерні окремо, якщо разом у всіх цистернах 7 404 ц нафти? 
Розв'язання
Нехай у другій цистерні х ц нафти, тоді у першій  2х ц, а у третій  3х ц.
1) х + 2х + 3х = 7 404

6х = 7 404

х = 7 404 : 6

x = 1234 (ц)  нафти у другій цистерні.
2) 1234 • 2 = 2 468 (ц)  нафти у першій цистерні.

3) 1234 • 3 = 3 702 (ц)  нафти у третій цистерні.

Відповідь. 2 468 ц; 1 234 ц; 3 702 ц.

2) Розв'язання

Першого дня завезли у 3 рази менше зерна, ніж другого дня, а другого дня  в 5 разів менше, ніж третього. Скільки кілограмів зерна завезли кожного дня окремо, якщо всього завезли 2 356 кг зерна? 

Нехай першого дня завезли х кг, тоді другого дня  3x кг, а третього дня  5 • 3х = 15х кг. Складаємо рівняння.
х + 3х + 15х = 2 356

19x = 2 356

х = 2 356 : 19

х = 124 (кг).
Відповідь. 124 кг.

 

Завдання 917 Проєктна діяльність.
1) Пройшов 10 кроків по прямій, подолав відстань 7 м. Знайди довжину свого кроку.

Розв'язання

7 м = 700 см

700 : 10 = 70 (см)  довжина кроку.

Відповідь: 70 сантиметрів.
2) Відстань від свого будинку до  магазину у кроках я долаю за 50 кроків. Довжина мого кроку 70 см. Знайди у метрах довжину цієї відстані.

Розв'язання

70  50 = 3500 (см) = 35 (м)  відстань.

Відповідь: 35 метрів.

 

Завдання 918

1) х 115

       98
      920
   1035 
   11270

2) _408 |  24

     24     17

    _168

      168

         0

Інші завдання дивись тут...