Завдання 949
Числа 96, 100, 512, 2100 діляться на 2.
Числа 275, 95, 100, 715, 2100 діляться на 5.
Числа 100, 2100 діляться на 10.

 

Завдання 950
Парні числа: 1002, 714, 7008, 676. Непарні числа: 913, 411, 1005.

 

Завдання 951
1) на 2 діляться числа: 6538, 7780, 15 932, 18 060
2) на 5 діляться числа: 7780, 9835, 18 060, 44 445
3) на 10 діляться числа: 7780, 18 060

 

Завдання 552
Які з чисел 120, 215, 222, 317, 348, 413, 415, 680, 736 діляться на:
1) на 2 діляться числа: 120, 222, 348, 680, 736
2) на 5 діляться числа: 120, 215, 415, 680
3) на 10 діляться числа: 120, 680

 

Завдання 953
1) три чотирицифрових числа, які діляться на 2: 1000, 1002, 1004
2) три чотирицифрових числа, які діляться на 5: 1000, 1005, 1010
3) три чотирицифрових числа, які діляться на 10: 1000, 1010, 1020

 

Завдання 954
1) два п’ятицифрових числа, які діляться на 2: 10000, 10002  
2) два п’ятицифрових числа, які діляться на 5; 10000, 10005 
3) два п’ятицифрових числа, які діляться на 10. 10000, 10010

 

Завдання 955
Наприкінці уроку учні здали зошити для контрольних робіт і зошити для вправ, усього 51 зошит. Чи всі учні здали обидва зошити? Ні, не всі.
Якщо всі учні здадуть по два зошити, то загальна кількість зошитів буде парним числом, а за умовою задачі маємо непарне число 51, отже, не всі учні здали обидва зошити.

 

Завдання 956
1) 4720, 4722, 4724, 4726, 4728 ділиться на 2
2) 4720, 4725 ділиться на 5
3) число 4720 ділиться на 10

 

Завдання 957
1) 370, 372, 374, 376, 37є парним.
2) 371, 373, 375, 377, 37є непарним.
3) 370, 375 ділиться на 5
4) 37ділиться на 10

 

Завдання 958

8195 < b < 8243 і b кратне 10, якщо b = 819082008210, 8220, 8230, 8240
Найбільше число 8240 — це кількість населення міста Почаїв Тернопільської області за останнім переписом населення.

 

Завдання 959 
413 < x < 424 і х кратне 2, якщо x = 414, 416, 418, 420, 422.

 

Завдання 960 Із цифр 0, 1, 5 і 8 склади по три чотирицифрових числа, які діляться:
1) на 2; 1058, 5018, 8150
2) на 5; 1085, 5180, 8510
3) на 10. 1580, 1850, 5810
Примітка. Цифри в запису числа не мають повторюватися.

 

Завдання 961 Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти:
1) число, що ділиться на 10; Ні, бо число, що ділиться на 10, має закінчуватися цифрою 0.
2) парне число; 12
3) число, яке кратне числу 5; Ні, бо число, що ділиться на 5, має закінчуватися цифрою 5 або 0. 
4) непарне число? 21

 

Завдання 962 За умови, що цифри в числі не повторюються, запиши найбільше:

1) чотирицифрове число, яке кратне числу 2; 9768
2) п’ятицифрове число, яке кратне числу 5; 98765
3) шестицифрове число, яке кратне числу 10. 987650

 

Завдання 963
Із цифр 2, 0, 5 і 7 склади всі можливі чотирицифрові парні числа, цифри в яких не повторюються.
2570, 2750, 5072, 5270, 5720, 5702, 7052, 7502, 7520, 7250

 

Завдання 964
Микита Кожум’яка вичинив 106 шкур. Перші чотири години він вичиняв по 16 шкур за годину, а потім почав вичиняти по 14 шкур за годину. Скільки часу витратив Кожум’яка на вичинку всіх шкур?
Короткий запис
Спочатку  4 год по 16 шк.
Потім  ? год решта по 14 шк.

Розв'язання

1) 16  4 = 64 (ш.)  шкур вичинив спочатку.
2) 106  64 = 42 (ш.)  шкур вичинив потім.
3) 42 : 14 = 3 (год)  часу витратив потім.
4) 4 + 3 = 7 (год)  весь час.
Відповідь: 7 годин.

 

Завдання 965 Ділення з остачею
На яке число треба поділити 185, щоб остача дорівнювала 3, а неповна частка 14? 13
Оскільки ділене 185, а остача 3, тоді добуток дільника і неповної частки дорівнює 185 – 3 = 182. Оскільки неповна частка 14, то дільник дорівнює 182 : 14 = 13, тобто треба поділити 185 на число 13.

 

Завдання 966
Обчисли, скільки знадобиться картоплі для висаджування на присадибній ділянці, довжина якої 90 м, ширина 20 м, якщо на 1 а площі іде 40 кг посадкового матеріалу картоплі.

Розв'язання

1) 90 • 20 =1800 (м2) = 18 (а)  площа ділянки.
2) 40  8 = 320 (кг)  маса посадкового матеріалу картоплі.
Відповідь: 320 кг.

 

Завдання 967 
Перевір, що кожне із чисел 6, 28, 496 дорівнює сумі всіх своїх дільників, не враховуючи самого числа. (Такі числа називають досконалими).
Дільники числа 6: 1, 2, 3, 6, тому маємо: 6 = 1 + 2 + 3
Дільники числа 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28, тому маємо: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
Дільники числа 496: 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496, тому маємо:
496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248