Інші завдання дивись тут...

х 3219

       8

  25752

х 25072

        5

 125360

х 567

    75

 2835

3969 

42525

х 14028

       29

  126252

  28056 

  406812

Завдання 38 Порядок дій

1) 25  27  4 = 27 • 100 = 2700
2) 74  36 + 74  64 = 74 • 100 = 7400
3) 187  23 – 87  23 = 23 • 100 = 2300
4) 426  (1254 – 1184) = 425 • 70 = 29750

 

Завдання  39
Як називають кожне число в записі 64 : 4 = 16? Ділене : дільник = частка

 

Завдання 40 Обчисліть (усно):
1) 120 : 4 = 30
5) 16 000 : 100 = 160
2) 0 : 50 = 0
6) 490 : 70 = 7
3) 73 : 73 = 1
7) 8000 : 20 = 400
4) 4840 : 10 = 484
8) 12 000 : 60 = 200

Завдання 41 Письмове ділення

_7164 | 4    

 4        1791

 31

 28

   36

    36

       4

        4

        0

_30834 | 9    

 27        3426

   38

   36

     23

     18

      54

      54

        0

_3483 | 27    

 27        129

   78

    54

    243

     243

        0

 

 

_40128 | 76    

 380        528

   212

   152

     608

      608

         0

 

 

Вправа 42

1) 5  28 – 411 : 3 = 140 – 137 = 3
2) (428 + 84) : 4 = 512 : 4 = 128
3) (960 : 64 – 5)  48 = (15 – 5) • 48 = 10 • 48 = 480
4) 752 – (32 719 – 14 719) : 36 = 752 – 18000 : 36 = 752 – 500 = 252

 

Завдання 43
1) Якщо b = 30, то  3 – b : 3 = 30  3 – 30 : 3 = 90 – 10 = 80
2) Якщо b = 30, то 128 : (b – 14).= 128 : (30 – 14) = 128 : 16 = 8

 

Завдання 44 Доберіть два значення х, для яких є правильною нерівність:
1) х  4 + 15 > 30, при х = 5, 6
2) x : 5 < 14, при х = 5, 10

Завдання 45 Рівняння

1) 4  x = 48
    х = 48 : 4
    х = 12
2) x : 6 = 10
    х = 10 • 6
    х = 60
3) 36 : x = 3
    х = 36 : 3
    х = 12
4) x : 54 = 0
   х = 0 • 54
   х = 0

Завдання 46 Заповніть таблицю

Множник
45
15
13
Ділене
200
84
700
Множник
8
60
6
Дільник
40
7
35
Добуток
360
900
78
Частка
5
12
20

Завдання 47 Знайдіть пропущені числа

75 • 40 =  3000
3000 : 60 = 50
50 • 19 = 950

Завдання 48

1) Як зміниться добуток 25 ∙ 10, якщо один із множників збільшити у 5 разів? Зменшити у 5 разів? Збільшиться у 5 разів. Зменшиться у 5 разів
2) Як зміниться частка 8 : 2, якщо ділене збільшити в 4 рази? Зменшити в 4 рази?
Збільшиться в 4 рази. Зменшиться в 4 рази
3) Як зміниться частка 50 : 10, якщо дільник збільшити у 5 разів? Зменшити у 5 разів?
Зменшиться у 5 разів. Збільшиться у 5 разів

 

1) 1 м 24 см  3 = 3 м 72 см
2) 2 кг 250 г  5 = 10 кг 500 г
3) 2 год 48 хв : 2 = 1 год 24 хв

 

Завдання 50
У першому пакеті є 720 г печива, у другому — у 6 разів менше. Скільки грамів печива у двох пакетах разом?
Короткий запис
 720 г.
II  ?, у 6 разів менше
Разом  ?
Розв'язання
1) 720 : 6 = 120 (г) – в другому пакеті
2) 720 + 120 = 840 (г)
Відповідь: у двох пакетах разом 840 г печива.

 

Завдання 51
У дорогу вирушило 20 автобусів, а автомобілів — у 5 разів більше. Скільки автобусів і автомобілів було разом?
Короткий запис
Автобусів  20 м.
Автомобілів  ?, у 5 разів більше
Разом  ?
Розв'язання
1) 20  5 = 100 (м.) – автомобілів
2) 20 + 100 = 120 (м.)
Відповідь: разом було 120 автобусів і автомобілів.

 

Завдання 52
Оксана із 60 волошок склала 4 однакові букети. Скільки волошок потрібно для 7 таких букетів?
Короткий запис
4 б.  60 в.
7 б.  ?
Розв'язання
1) 60 : 4 = 15 (в.) – в 1 букеті
2) 15  7 = 105 (в.)
Відповідь: потрібно 105 волошок.

 

Завдання 53
Три однакові комбайни за 5 год зібрали овес на площі 60 га. На якій площі може зібрати овес один комбайн за 10 год?
Короткий запис
3 к., 5 год  60 га
1 к., 10 год  ?
Розв'язання
1) 60 : 3 = 20 (га) – 1 комбайн за 5 год
2) 20 : 5 = 4 (га) – 1 комбайн за 1 год
2) 4  10 = 40 (га) – 1 комбайн за 10 год
Відповідь: 40 га.

 

Завдання 54 Заповніть таблицю
Ціна
12 грн
28 грн
200 грн
1 грн 50 к
Кількість
8
8
20
8
Вартість
96 грн
224 грн
4000 грн
12 грн 

Завдання 55

Для класу купили 16 парт, заплативши за покупку 20 800 грн. Знайдіть ціну парти.
Розв'язання
20800 : 16 = 1300 (грн)
Відповідь: ціна парти 1300 гривень.

 

Завдання 56
1) Ціна альбома дорівнює 16 грн. Яка вартість 8 таких альбомів?
Короткий запис
1 альб.  16 грн
8 альб.  ?
Розв'язання
16  8 = 128 (грн)
Відповідь: вартісь вісім таких альбомів 128 гривень.
2) Ціна альбома дорівнює 16 грн. Скільки таких альбомів будуть коштувати 128 грн?
Короткий запис
1 альб.  16 грн
 128 грн
Розв'язання
128 : 16 = 8 (альб.)
Відповідь: 8 таких альбомів будуть коштувати 129 грн.

Завдання 57

Розгляньте таблицю. Що означають вирази:
 3 вартість ручок
 3 вартість олівців
 3 + 4  3 вартість ручок і олівців разом
 3 – 4  3 на стільки ручки дорожчі за олівці

 

Завдання 58 
За 4 однакові батарейки Наталя заплатила 36 грн. Скільки коштують a таких батарейок? Запишіть розв’язок задачі у вигляді буквеного виразу. Знайдіть значення цього виразу, якщо a = 2; a = 8.
Вираз: 36 : 4 • а
Якщо а = 2, то 36 : 4 • а = 36 : 4 • 2 = 9 • 2 = 18 (грн)
Якщо а = 8, то 36 : 4 • а = 36 : 4 • 8 = 9 • 8 = 72 (грн)

 

Завдання 59
Віктор і Роман купили 25 однакових зошитів. Віктор заплатив за зошити 55 грн, а Роман — 70 грн. Скільки зошитів купив кожний із хлопців?
Розв'язання
1) 55 + 70 = 125 (грн) – коштують зошити
2) 125 : 25 = 5 (грн) – коштує 1 зошит
3) 55 : 5 = 11 (з.) – купив Віктор
4) 70 : 5 = 14 (з.) – купив Роман
Відповідь: 11 зошитів, 14 зошитів.

 

Завдання 60
Майстер за 5 год виготовив 45 деталей. За який час майстер може виготовити 135 таких деталей?
Розв'язання
1) 45 : 5 = 9 (д.) – виготовив 1 майстер
2) 135 : 9 = 15 (год)
Відповідь: за 15 год майстер може виготовити 135 таких деталей.

 

Завдання 61 
Два автомати розфасовують цукор у пакети по 1 кг. За 5 хв перший автомат розфасовує 175 кг цукру, а другий — 200 кг. За який час вони розфасують 900 кг цукру, працюючи разом?
Розв'язання
1) 175 : 5 = 35 (кг) – розфасовує I автомат за 1 хв
2) 200 : 5 = 40 (кг) – розфасовує II автомат за 1 хв
3) 35 + 40 = 75 (кг) – розфасовують два автомати разом за 1 хв
4) 900 : 75 = 12 (хв)
Відповідь: за 12 хв вони розфасують 900 кг цукру, працюючи разом.

Інші завдання дивись тут...