Інші завдання дивись тут...

Завдання 275 Множення чисел
15 • 6 = 90 множник • множник = добуток

 

Завдання 276 Назвіть деякі два числа, добуток яких дорівнює: 12; 0; 7.
Три і чотири; нуль і п'ять; сім і один.

 

Завдання 277
1) 74  1 = 74
2) 125  0 = 0
3) 403  10 = 4030
4) 138  100 = 13800
5) 38  1000 = 38000
6) 5  10 000 = 50 000
7) 30  120 = 3600
8) 400  20 = 8000

Завдання 278 Письмове множення

х  164

   402
   328
656   
65928

 

Завдання 279 Запишіть у вигляді добутку суму:
1) 521 + 521 + 521 + 521 = 521 • 4
2) 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 = 75 • 6
3) a + a + a + a + a = а • 5 
4) x + x + ... + x (15 разів)= х • 15

 

Завдання 280 Запишіть у вигляді суми добуток:
1) 32  3 = 32 + 32 + 32
2) х • 4 = x + x + x + x

Завдання 281 Запишіть у вигляді добутку:

1) суму семи доданків, кожний з яких дорівнює 3; • 7
2) суму восьми доданків, кожний з яких дорівнює а. • 8

 

Завдання 282 Обчисліть:
1) 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37; 37 • 6 = 222
2) 205 + 205 + 205 + 205 – 120. 205 • 4 – 120 = 820 – 120 = 700

 

Завдання 283 
103 + 103 + 103 + 103 + 103 – 15 = 103 • 5 – 15 = 515 – 15 = 500

 

Завдання 284 Письмове множення
× 5421
       7
 37947
 
× 8037
      12
 16074
 8037 
 96444
×  348
    243
  1044
1392
696   
84564
×  6425
     124
  25700
12850
6425   
796700
×  9012
     587
  63084
 72096
45060   
5290044
× 40002
       38
 320016
120006 
1520076
×   345
     302
     690
1035   
104190
×     907
       504
     3628
  4535   
  457128
×     715
     2008
     5720
1430    
1435720

Завдання 285

× 6748
      64
  26992
40488  
431872
×   483
     648
    3864
  1932
2898   
312984
×   4206
      513
   12618
   4206
21030   
2157678
×   924
     207
   6468
1848   
191268
×   2075
      804
    8300
16600    
1668300
×   421
   1005
   2105
421    
423105

Завдання 286

× 846
      100
   64600
×  782 
       10000
    7820000
× 604
      300
 181200
× 7150
      80
 572000
× 4200
   250
 210
 84      
1050000
× 5900
   1200
  118
  59        
  7080000

Завдання 287 

× 536
      100
   53600
×  9045 
         200
  1809000
× 3400
   150
 170
 34     
 510000

Завдання 288 Порівняйте значення виразів

1) 180  25 + 709 > 12  (54 + 246), бо 5209 > 3600
2) (369 – 149)  5 – 200 < (56 + 37)  (102 – 91), бо 900 < 1023

 

Завдання 289
48  50 – 200 > 21  (185 – 84), бо 2200 > 2121

 

Завдання 290
Для комп’ютерного класу купили 15 ноутбуків за ціною 13 500 грн кожний. Знайдіть вартість покупки.
Розв'язання
х 13500
    15    
  675
 135  
 202500 (грн)
Відповідь: вартість покупки 202500 грн.

 

Завдання 291
Рухаючись по орбіті навколо Сонця, Земля за 1 с проходить 29 800 м. Який шлях проходить Земля за 30 с?
Розв'язання
х 29800
     30   
  894000 (м)
Відповідь: 894000 м.

 

Завдання 292
Швидкість світла у вакуумі дорівнює 300 000 км/с. Яку відстань проходить світло за 15 с?
Розв'язання
х  300000
  15   
  15
  3        
  4500000
Відповідь: 4500000 км.

 

Завдання 293
Потрібно розфасувати 2400 кг цукру в пакети по 1 кг. За 1 хв фасувальний автомат видає 32 таких пакети. Скільки кілограмів цукру залишиться розфасувати після 50 хв роботи автомата?

Розв'язання

1) 32  50 = 1600 (кг) – розфасували за 50 хв роботи
2) 2400 – 1600 = 800 (кг) – залишиться розфасувати
Відповідь: 800 кілограмів.

 

Завдання 294
У лісі 10 га припадає на хвойні дерева, а 5 га — на листяні. Скільки центнерів кисню виділяє за рік ліс, якщо за цей період 1 га хвойних дерев виділяє 110 ц кисню, а 1 га листяних — 140 ц?

Розв'язання

1) 10  110 = 1100 (ц) – хвойні дерева
1) 5  140 = 700 (ц) – листяні дерева
2) 1100 + 700 = 1800 (кг) – за рік
Відповідь: 1800 кілограмів.

 

Завдання 295
У трикімнатній квартирі площа першої кімнати дорівнює 15 м2, площа другої на 2 м2 більша за площу першої, а площа третьої удвічі більша за площу другої. Знайдіть загальну площу цих кімнат.
Короткий запис
 15 м2
II   ?, на 2 м2 більша за I
III  ?, у 2 рази більша за II
Разом  ?

Розв'язання

1) 15 + 2 = 17 (м2– II кімната
2) 17 • 2 = 34 (м2– III кімната
3) 15 + 17 + 34 = 66 (м2всіх кімнат
Відповідь: 66 м2.

 

Завдання 296
Фермер відвіз на консервний завод 60 кг аґрусу, порічок — на 15 кг менше, ніж аґрусу, а вишень — у 5 разів більше, ніж порічок. Скільки всього кілограмів аґрусу, порічок і вишень відвіз фермер?
Короткий запис
Аґрус  60 кг
Порічок   ?, на 15 кг менше, ніж аґрусу
Вишень  ?, у 5 разів більша, ніж порічок
Разом  ?

Розв'язання

1) 60  15 = 45 (кг) – порічок
2) 45 • 5 = 225 (кг) – вишень
3) 60 + 45 + 225 = 330 (кг) – всього ягід 
Відповідь: 300 кілограм.

 

Завдання 297 Порядок дій
1) 347  (48 + 408) – 49  27 = 156909
2) (97 + 153)  (298 – 148) + 40 350 = 77850

+ 48

 408

 456 

х    347
     456
   2082
  1735
1388   
158232
х  49
   27
  343
 98  
1323

_ 158232

     1323

  156909

+ 97

 153

 250

_298
  148
  150
х 250
   150
  125
  25   
  37500

+ 37500

   40350

   77850

Завдання 298

(875 + 109)  (403 – 358) – 9300 = 34980

+875

  109

  984 

_403

  358

    45 

х 984
    45
 4920
3936 
44280

_ 44280

    9300

  34980

Завдання 299 Дії з іменованими числами

1) 2 м 24 см  5 = 11 м 20 см
2) 3 км 400 м  4 = 13 км 600 м
3) 3 кг 560 г  10 = 35 кг 600 г
4) 5 т 4 ц  6 = 32 т 4 ц
5) 2 год 36 хв  3 = 7 год 48 хв
6) 12 хв 40 с  5 = 63 хв 20 с

 

Завдання 300 Знайдіть добуток:
1) 12 см 5 мм  4 = 50 см
2) 1 т 750 кг  6 = 10 т 500 кг
3) 2 год 24 хв  3 = 7 год 12 хв

 

Завдання 301 Знайдіть значення виразу:
1) Якщо а = 201, то 5 • а = 5 • 201 = 1005
2) Якщо m = 25, n = 16, то • n = 25 • 16 = 400

 

Завдання 302 Знайдіть значення виразу:
1) Якщо x = 15, то • x = 8 • 15 = 120
2) Якщо a = 60, b = 12, • b = 60 • 12 = 720

 

Завдання 303
За день Мар’яна зробила 13 200 кроків, а Максим — 12 450 кроків. Хто з них пройшов за день більшу відстань, якщо довжина кроку Мар’яни дорівнює 55 см, а Максима — 60 см?

Розв'язання

1) 55 • 13 200 = 726 000 (см) = 7260 (м) – Мар'яна
2) 60 • 12 450 = 747 000 (см) = 7470 (м) – Максим
7260 > 7470
Відповідь: більшу частину пройшов Максим.

 

Завдання 304
Вантажний ліфт може піднімати не більше 6 т вантажу. Чи може цей ліфт за один раз перевезти 1500 цеглин, маса кожної з яких дорівнює 3 кг 750 г?

Розв'язання

3 кг 750 г = 3 750 г

х 3750
    1500
 1875
 375      
 5625000 (г) = 5 т 625 г
5 т 625 г < 6 т
Відповідь: може.

 

Завдання 305
Принтер друкує одну сторінку за 5 с. Чи можна на ньому не більше як за 20 хв надрукувати 256 сторінок? Працюйте за планом: 1. Знайдіть час, за який принтер може надрукувати 256 сторінок. 2. Порівняйте 20 хв і знайдений час.
Розв'язання
1) 256 • 5 = 1 280 (с)= 21 хв 20 с – знайдений час
2) 21 хв 20 с > 20 хв
Відповідь: не можна.

 

Завдання 306
З Харкова до Києва виїхав автофургон, а через годину вслід за ним — легковий автомобіль. Яка відстань буде між ними через 2 год після виїзду легкового автомобіля, якщо швидкість автофургона дорівнює 70 км/год, а легкового автомобіля — 90 км/год?
Розв'язання
1) 70  1 = 70 (км) – проїхав автофургон спочатку    
2) 90  70 = 20 (км/год) – швидкість зближення
3) 20  2 = 40 (км) – проїхали через 2 год    
4) 70  40 = 30 (км) – відстань між ними
Відповідь: 30 км.

 

Завдання 307
З міста A до міста B одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 86 км/год, а вантажного — 72 км/год. Через 5 год легковий автомобіль прибув до міста B. На якій відстані від міста B перебував у цей час вантажний автомобіль?
Розв'язання
1) 86  72 = 14 (км/год) – швидкість зближення    
2) 14  5 = 70 (км) – відстань через 5 год    
Відповідь: 70 км.

 

Завдання 308
Сума двох чисел дорівнює 82, а їх добуток більший за одне з них у 15 разів. Знайдіть ці числа. 15 і 67
Якщо добуток більший за одне з чисел у 15 разів, тоді один з множників дорівнює 15. Отже, 82 – 15 = 67 – друге число.

 

Завдання 309 
Відомо, що добуток двох чисел більший за одне з них у 28 разів, а за друге — у 17 разів. Знайдіть цей добуток. 476
Перше число буде 28, друге 17, тоді 28 • 17 = 476

 

Завдання 310
Запишіть замість зірочок такі цифри, щоб виконувалася рівність:
1) 782  7 = 5474
2) 5473  1 = 5473

Завдання 311

У Ніни однокласниць стільки ж, скільки й однокласників. Кого більше в Ніниного однокласника Петра: однокласників чи однокласниць? Однокласниць

 

Вправи для повторення
Завдання 312 Обчисліть зручним способом:
1) 145 + 378 + 255 = (145 + 255) + 378 = 400 + 378 = 778
2) 736 + 179 – 536 = (736 – 536) + 179 = 200 + 179 = 379

 

Завдання 313
Якщо а = 50, то 150 – (а + 20) = 150 – (50 + 20) = 150 – 70 = 80

 

Завдання 314
У ванну через кран за кожну хвилину вливається 24 л води. Ірина наповнила ванну за 9 хв, а згодом відкрила зливний отвір, крізь який уся вода витекла за 6 хв. Скільки літрів води витікало з ванни за 1 хв?
Розв'язання
1) 24  9 = 216 (л) – набралося води у ванну   
2) 216 : 6 = 36 (л) – витікає за 1 хв
Відповідь: 36 л.

 

Завдання 315
На скільки сума всіх двоцифрових чисел менша від суми ста перших натуральних чисел?
Розв'язання
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + … + 99 + 100 – сума ста перших чисел.
10 + 11 + 12 + … + 99 – сума двоцифрових чисел.
Їхня різниця дорівнює: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 100 = 45 + 100 = 145
Відповідь: на 145.