Інші завдання дивись тут...

Завдання 344 Застосуйте розподільну властивість множення для виразу:
1) 8  (7 + 4) = • 7 + 8 • 4
2) 3  (9 – 5) • 9  3 • 5
3) (7 + 8)  6 • 6 + 8 • 6

 

Завдання 345 Обчисліть зручним способом:
1) 12  8 + 12  2 = 12 • (8 + 2) = 12 • 10 = 120
2) 3  9 + 7  9 (3 + 7) • 9 = 10 • 9 = 90
3) 6  19 – 6  9 • (19  9) = 6 • 10 = 60

 

Завдання 346 Розкрийте дужки: 
1) 4(а + 2) = 4а + 8
2) (b  1)  5 = 5b – 5
3) 2(х + у + 4)= 2x + 2y + 8

Завдання 347 Обчисліть двома способами:

1) (50 + 12)  2 = 62 • 2 = 124
   (50 + 12)  2 = 50 • 2 + 12 • 2 = 100 + 24 = 124
2) 5  (32 – 12) = 5 • 20 = 100
    (32 – 12) = 5 • 32 – • 12 = 160  60 = 100

 

Завдання 348 Обчисліть зручним способом:
1) 6  18 + 4  18 = (6 + 4) • 18 = 10 • 18 = 180
2) 27  16 + 27  4 = 27 • (16 + 4) = 27 • 20 = 540
3) 41  9 – 21  9 = (41 – 21)  9 = 20  9  = 180
4) 14  37 – 4  37 = (14 – 4)  37 = 10  37  = 370
5) 5  9 + 5  4 + 5  7 =  (9 + 4 + 7) =  20  = 100
6) 8  27 + 8  9 – 8  6  (27 + 9  6) =  30  = 240

 

Завдання 349
1) 8  32 + 12  32 = (8 + 12) • 32 = 20 • 32 = 640
2) 15  43 – 15  33 = 15 • (43  33) = 15 • 10 = 150
3) 9  12 + 9  11 + 9  7 = 9  (12 + 11 + 7) = 9 • 30 = 270
4) 16  4 + 9  4 – 15  4 = (16 + 9 – 15) • 4 = 10 • 4 = 40

 

Завдання 350 Розкрийте дужки:
1) 7(х + 5) = • х + 7 • 5 = 7x + 35
2) 3(b – 3) = • b – 3 • 3 = 5b – 9
3) (4 + a)  8 = • 8 + a  8 = 32 + 8a
4) (b – 2)  7 = • 7 – 2  7 = 7b – 14
5) 7(a + b) = • a + 7 • b = 7a + 7b
6) 5(a + 2 – c) = • a + 5 • 2 – 5 • c = 5a + 10 – 5c

 

Завдання 351
1) 4(а + 9) = • а + 4 • 9 = 4a + 36
2) (b – 1)  5 = 5 • b – 5  1 = 5b – 5
3) 3(х – у + 3) = • х – 3 • у + 3 • 3 = 3x – 3y + 9

 

Завдання 352 Спростіть вираз:
1) 17с + 15с = (17 + 15) • c = 32c
2) 24b – 9b = (24  9) • b = 15b
3) 5х + 14х + 8х = (5 + 14 + 8) • x = 27x

 

Завдання 353 Спростіть вираз:
1) 21а + 9а = (21 + 9) • a = 30a
2) 18у – 6у = (18  6) • y = 12y
3) 12b + 20b + 4b = (12 + 20 + 4) • b = 36b

 

Завдання 354
Михайликові для електронних іграшок купили батарейки двох видів, наведених у таблиці. Знайдіть вартість покупки.
Батарейки
Ціна
Кількість
Загальна вартість
Малі
9 грн
4 ? ?
Великі
16 грн
4 ?

Розв'язання

 4 + 16 • 4 = 36 + 64 = 100 (грн) – вартість покупки.
Відповідь: 100 гривень.

 

Завдання 355
Для ательє придбали 42 м тканини одного виду і 28 м — іншого виду за такою самою ціною: 60 грн за 1 м. Знайдіть вартість покупки.
Тканина
Ціна за 1 м
Довжина
Вартість
I
60 грн, однакова
42 м ?
II
28 м

Розв'язання

(42 + 28) • 60 = 70 • 60 = 4200 (грн) – вартість покупки.
Відповідь: 4200 гривень.

 

Завдання 356
Перший майстер за 1 год виготовляє 17 деталей, а другий — 19 деталей. На скільки більше деталей виготовить за 8 год другий майстер, ніж перший?

Розв'язання

(19 – 17) • 8 = 2 • 8 = 16 (д.)
Відповідь: на 16 деталей більше.

 

Завдання 357 Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення:
1) 39  7 = (30 + 9) • 7 = 210 + 63 = 273
2) 8  96 = • (90 + 6) = 720 + 48 = 768
3) 251  4 = (200 + 50 + 1) • 4 = 800 + 200 + 4 = 1004
4) 6  995 = • (1000  5) = 6000  30 = 5970

 

Завдання 358
1) 8  48 • (40 + 8) = 320 + 64 = 384
2) 98  7 = (90 + 8) • 7 = 630 + 56 = 686
3) 9  999 • (1000  1) = 9000  9 = 8991
4) 151  6 = (100 + 50 + 1) • 6 = 600 + 300 + 6 = 906

 

1) 2 км 400 м  5 = 2400 м • 5 = 12000 м = 12 км
2) 5 кг 325 г  4 = 5325 г • 4 = 21300 г = 21 кг 300 г
3) 10 хв 45 с  3 = 30 хв 135 с = 32 хв 15 с

 

1) 7 см 3 мм  4 = 73 мм • 4 = 292 мм = 29 см 2 мм
2) 1 т 250 кг  6 = 1250 кг • 6 = 7500 кг = 7 т 500 кг
3) 3 год 36 хв  2 = 6 год 72 хв = 7 год 12 хв

 

Завдання 361 Спростіть вираз і знайдіть його значення:
1) Якщо а = 4, то  24а + 36а = (24 + 36)а = 60а = 60 • 4 = 240
2) Якщо с = 75, то 49с – 29с = (49 – 29)с = 20с = 20 • 75 = 1500 
3) Якщо х = 9, то 9х + 24х + 18х = (9 + 24 + 18)х = 51х = 51 • 9 = 459
4) Якщо а = 20, то 32а + 4а – 9а = (32 + 4  9)а = 27а = 27 • 20 = 540

 

Завдання 362
1) Якщо х = 24, то 32х – 27х = (32  27)х = 5х = 5 • 24 = 120
2) Якщо с = 17, то 12с – 3с + 11с = (12 – 3 + 11)с = 20с = 20 • 17 = 340

 

Завдання 363
Із міста А в протилежних напрямках одночасно виїхали легковий автомобіль і вантажівка. Яка відстань буде між ними через 4 год, якщо швидкість легкового автомобіля дорівнює 85 км/год, а вантажівки — 65 км/год? Розв’яжіть задачу двома способами, користуючись схемами.

Розв'язання

1-й спосіб
86  4 + 65 • 4 = 344 + 260 = 604 (км)
2-й спосіб
(86 + 65) • 4 = 151 • 4 = 604 (км)
Відповідь: між ними буде 604 кілометри.

 

Завдання 364
Від автобусної станції одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Швидкість одного автобуса дорівнює 75 км/год, а другого — 70 км/год. Яка відстань буде між автобусами через 2 год руху?

Розв'язання

(75 + 70) • 2 = 145 • 2 = 290 (км)
Відповідь: між автобусами буде 290 кілометрів.

 

Завдання 365
Для школи мають купити 24 баскетбольні м’ячі. У магазині на виділені кошти можна купити м’ячі трьох видів, поданих у таблиці.
1) Скільки гривень доведеться заплатити, якщо купувати по 8 м’ячів кожного виду?
(175 + 200 + 225) • 8 = 600 • 8 = 4800 (грн)
2) На скільки гривень вартість покупки 24 найдорожчих м’ячів більша за вартість покупки 24 найдешевших?
(225  175) • 24 = 50 • 24 = 1200 (грн)

 

Завдання 366 Обчисліть зручним способом:
1) 21  8 + 14  8 + 35  12 = (21 + 14) • 8 + 35  12 =
= 35  8 + 35  12 = 35  (8 + 12) = 35  20 = 700 
2) 17  14 + 17  24 – 38  7 = 17  (14 + 24) – 38  7 =
= 17  38 – 38  7 = 38  (17 – 7) = 38  10 = 380
3) 52  8 + 15  148 + 52  7 = 52  (8 + 7) + 15  148 =
= 52  15 + 15  148 = 15  (52 + 148) = 15  200 = 3000
4) 28  988 + 12  34 – 12  6 = 28  988 + 12  (34  6) =
= 28  988 + 12  28 = 28  (988 + 12) = 28  1000 = 28 000

 

Завдання 367
1) 15  7 + 15  12 – 19  5 = 15  (7 + 12) – 19  5 =
= 15  19 – 19  5 = 19  (15 – 5) = 19  10 = 190
2) 107  29 – 7  33 + 107  4 = 107  (29 + 4) – 7  33 =
= 107  33 – 7  33 = (107 – 7) • 33 = 100  33 = 3300

 

Завдання 368 Знайдіть значення виразу:
1) Якщо а + b = 15, то 4а + 4b = 4(а + b) = 4 • 15 = 60
2) Якщо 2х – у = 7, то 18х – 9у = • (2х – у) = • 7 = 63

 

Завдання 369 
Якщо а + 2b = 10, то 5а + 10b = • (a + 2b) = • 10 = 50

 

Завдання 370 Запишіть замість зірочок знаки дій і дужки так, щоб виконувалася рівність:
1) (5 + 5 5 = 50
2) (30  20)  10 = 100

Завдання 371

Маса банки із джемом дорівнювала 560 г, а після того як з неї взяли половину джему, стала дорівнювати 340 г. Знайдіть масу порожньої банки.

Розв'язання

1) 560  340 = 220 (г) – маса половини джему.
1) 220  2 = 440 (г) – маса всього джему.
2) 560  440 = 120 (г) – маса порожньої банки.
Відповідь: 120 грам.

 

Вправи для повторення
Завдання 372
Який з добутків є найбільшим: 98  102, 99  101 чи 100  100?
98 • 102 = 98 • (100 + 2) = 9800 + 196 = 9 996
99 • 101 = 99 • (100 + 1) = 9900 + 99 = 9 999
100 • 100 = 10 000

 

Завдання 273 
Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 4 см.

Розв'язання

 4 = 16 (cм2– площа квадрата.
Відповідь: 16 см2.

 

Завдання  374
Колоду завдовжки 6 м розпиляли на частини завдовжки по 1 м. Скільки зробили розпилів?

Розв'язання

1) 6 : 1 = 6 (ч.)  частин має бути.

2) 6  1 = 5 (р.)  розпилів треба зробити.

Відповідь: 5 розпилів.

 

Завдання 375
У магазин привезли яблука і сливи — усього 80 кг. Після того як продали 45 кг яблук і 15 кг слив, маси яблук і слив у магазині стали рівними. Скільки кілограмів яблук і слив окремо привезли у магазин?
Розв'язання
1) 45 + 15 = 60 (кг) – продали яблук і слив.
2) 80 – 60 = 20 (кг) – залишилося порівно яблук та слив.
3) 20 : 2 = 10 (кг) – маса яблук або маса слив.
4) 45 + 10 = 55 (кг) – привезли яблук.
5) 15 + 10 = 25 (кг) – привезли слив.
Відповідь: 55 кг яблук та 25 кг слив.