Інші завдання дивись тут...

Завдання 828

Знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 151, якщо площа кожного квадрата дорівнює 1 см2.

1) 1 • 8 = 8 (см2 площа першої фігури.
2) 1 • 12 = 12 (см2 площа другої фігури.
3) 1 • 12 = 12 (см2 площа третьої фігури.
4) 12 + 2 = 14 (см2 площа четвертої фігури.

 

Завдання 829

Знайдіть площу квадрата зі стороною 7 мм; прямокутника зі сторонами 15 см і 10 см.

1) 7 • 4 = 28 (см2 площа квадрата зі стороною 7 см.
2) 15 • 10 = 150 (см2 площа прямокутника зі сторонами 15 см і 10 см.

 

Завдання 830 

1) 12 • 8 = 96 (см2 площа прямокутника зі сторонами 12 см і 8 см.

2) 30 • 25 = 750 (мм2 площа прямокутника зі сторонами 30 мм і 25 мм.

3) • 1 = 3 (дм2 площа прямокутника зі сторонами 3 дм і 10 см.

 

Завдання 831

1) 16 • 16 = 256 (см2 площа квадрата зі стороною 16 см.

2) 40 • 40 = 1600 (мм2 площа квадрата зі стороною 40 мм.

3) 15 • 15 = 225 (м2 площа квадрата зі стороною 15 м.

 

Завдання 832 Знайдіть площу:

1) 14 • 14 = 196 (мм2 площа квадрата зі стороною 14 мм.

    50 • 50 = 2500 (см2 площа квадрата зі стороною 50 см.

2)  24 • 5 = 120 (см2 площа прямокутника зі стороною 24 см і 5 см.

    2 • 3 = 6 (дм2 площа прямокутника зі стороною 2 дм і 30 см.

 

Завдання 833

У таблиці подано розміри приміщень трикімнатної квартири. Знайдіть площу кожного приміщення і всієї квартири.

Приміщення

Ширина, м

Довжина, м

Площа, м2

Кухня

3

4

12

Спальня

4

4 16

Дитяча

3

4 12

Вітальня

4

5 20

Передпокій

2

6 12

Службове приміщення

2

2 4

Уся квартира

76

Завдання 834

Довжина прямокутника дорівнює 18 дм, а ширина на 4 дм менша. Знайдіть площу прямокутника.

Розв'язання

1) 18  4 = 14 (дм)  ширина прямокутника.
2) 18 • 14 = 252 (дм2 площа прямокутника.
Відповідь: 252 дм2.

 

Завдання 835

Ширина класної кімнати дорівнює 6 м, а довжина на 3 м більша. Знайдіть площу кімнати.

Розв'язання

1) 6 + 3 = 9 (см)  довжина класної кімнати.
2) • 6 = 54 (см2 площа класної кімнати.
Відповідь: 54 см2.

 

Завдання 836

Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 44 см.

Розв'язання

1) 44 : 4 = 11 (см)  сторона квадрата.
2) 11 • 11 = 121 (см2 площа квадрата.
Відповідь: 121 см2.

 

Завдання 837

Заповніть таблицю, де a та b — сторони прямокутника, S — його площа.

а

1 см 2 мм

16 см

14 см 2 см

b

 5 см

9 см

7 см

5 см

S

60 см2

144 см2 98 см2 1 дм2

Завдання 838

Площа прямокутника дорівнює 84 дм2, а його ширина — 6 дм. Знайдіть довжину прямокутника.

Розв'язання

84 : 6 = 14 (дм)  ширина прямокутника.
Відповідь: 14 дм.

 

Завдання 839 Одиниці вимірювання

1) 25 дм2 = 2500 см2

   2 м2 = 20 000 см2

  3100 мм2 = 31 см2

2) 32 000 дм2320 м2

   12 а = 1200 м2

   3 га = 30 000 м2

3) 500 м2 = 5 а

   10 га = 1000 а

Завдання 840 Запишіть правильну рівність:

1) 3 cм2 = 300 мм2

2) 200 см2 = 2 дм2

3) 5 га = 500 а

Завдання 841 

1) 3 дм2 = 300 см2

4) 6 га = 600 а

2) 8 м2 = 80 000 см2

5) 400 а = 4 га

3) 15 м2 = 1500 дм2

6) 2 км2 = 200 га

Завдання 842 

На тренувальній базі футбольного клубу два футбольні поля розташовані поруч (рис. 152). Довжина кожного поля дорівнює 100 м, а ширина — 50 м. Знайдіть загальну площу обох полів і виразіть її в гектарах.

Розв'язання

1)100  50 = 5000 2 площа футбольного поля.
2) 5000 • 2 = 10000 (м2) = 1 (га)  площа двох футбольних полів.
Відповідь: 1 га.

 

Завдання 843

Довжина ділянки прямокутної форми дорівнює 40 м, а ширина вдвічі менша. Знайдіть площу ділянки і виразіть її в арах.

Розв'язання

1) 40 : 2 = 20 (м)  ширина ділянки.
2) 40 • 20 = 800 (м2) = 8 (а)  площа ділянки.
Відповідь: 8 а.

 

Завдання 844 Знайдіть площу фігури, зображеної на рисунку 153.

60  30  (60  2  15)  15 = 1800 – 450 = 1350 (см2 площа фігури.

 

Завдання 845 Знайдіть площу фігури, зображеної на рисунку 154.

25  40  (40  20)  10 = 1000 – 200 = 800 (см2)  площа фігури.

 

Завдання 846

Периметр аркуша прямокутної форми дорівнює 102 см, а одна з його сторін — 30 см. Знайдіть площу аркуша.

Короткий запис

Р  102 см

а — 30 см

 ?

 ?

_102 |  2 

  10     51

    _2

      2

       0

_ 51

  30

  21

х 21

    30

  630

Розв'язання

1) 102 : 2 – 30 = 20 (м)  невідома сторона прямокутника.
2) 21 • 30 = 630 (см2 площа прямокутника.
Відповідь: 630 см2.

Завдання 847

Довжина прямокутника втричі більша за ширину, а периметр дорівнює 32 дм. Знайдіть площу прямокутника.

Розв'язання

Нехай ширина прямокутника дорівнює х дм, тоді довжина —  Зх дм. Складаємо рівняння.
1) (х + 3х) • 2 = 32

4х = 32 : 2

4x = 16

х = 16 : 4

х = 4 (дм) – ширина прямокутника.

2) 4 • 3 = 12 (дм) – довжина прямокутника.

3) 12 • 4 = 48 (дм2– площа прямокутника.

Відповідь: 48 дм2.

 

Завдання 848

Ширина прямокутника в 4 рази менша від довжини, а периметр дорівнює 60 см. Знайдіть площу прямокутника.

Розв'язання

Нехай ширина прямокутника дорівнює x см, тоді його довжина — 4х см. Складаємо рівняння.

1) (х + 4х) • 2 = 60

5х = 60 : 2

5х = 30

х = 30 : 5

х = 6 (см)  ширина прямокутника

 4 = 24 (м)  довжина прямокутника.

2) 24 • 6 = 144 (см2– площа прямокутника.

Відповідь: 144 см2.

 

Завдання 849

Площа поля прямокутної форми дорівнює 8 га, а його ширина — 160 м. Знайдіть довжину поля та його периметр.

Короткий запис

а — 160 м

— 8 гa

 ?

 ?

_80000 |  160 

  800       500

     0

+ 160

   500

   660

х 660

    2 

 1320

Розв'язання

8 га = 80 000 м2

1) 80000 : 160 = 500 (м)  довжина поля.
2) (160 + 500) • 2 = 1320 (м)  периметр поля.
Відповідь: 500 м, 1320 м.

Завдання 850

Довжина ділянки прямокутної форми дорівнює 50 м, а площа — 10 а. Знайдіть ширину ділянки та її периметр.

Розв'язання

1) 1000 : 50 = 20 (м)  ширина ділянки.

2) (20 + 50) • 2 = 140 (м)  периметр ділянки.

Відповідь: 20 метрів, 140 метрів.

 

Завдання 851

У фермерському господарстві з поля прямокутної форми завдовжки 400 м і завширшки 150 м зібрали 270 ц кукурудзи. Знайдіть урожайність кукурудзи на цьому полі (у ц/га).

Розв'язання

1) 400 • 150 = 60000 (м2) = 6 (га)  площа поля.

2) 270 : 6 = 45 (ц)  зібрали кукурудзи з 1 га.
Відповідь: 45 ц/га.

 

Завдання 852

На ділянці прямокутної форми завдовжки 200 м і завширшки 100 м виростили картоплю. Скільки тонн картоплі буде зібрано, якщо її врожайність дорівнює 18 т/га?

Розв'язання

1) 200 • 100 = 20000 (м2) = 2 (га)  площа ділянки.

2) 18  2 = 36 (т)  зібрано картоплі.
Відповідь: 36 т.

 

Завдання 853

Площа дачного будинку дорівнює 300 м2, що на 450 м2 менше від площі саду і в 4 рази менше від площі городу. Знайдіть загальну площу будинку, саду й городу.

Розв'язання

1) 300 + 450 = 750 (м2 площа саду.

2) 300  4 = 1200 2 площа городу.
3) 300 + 750 + 1200 = 2250 2 загальна площа будинку, саду й городу.
Відповідь: 2250 м2.

 

Завдання 854

Периметр стільниці прямокутної форми дорівнює 360 см, а її довжина на 40 см більша за ширину. Знайдіть площу стільниці.

Розв'язання

Нехай ширина стільниці дорівнює х см, тоді його довжина — (х + 40) см.

1) (х + х + 40) • 2 = 360

 х + х + 40 = 360 : 2

2х + 40 = 180

2х = 180 - 40

2х = 140

x = 140 : 2

x = 70 (см)  ширина стільниці.

70 + 40 = 110 (см)  довжина стільниці.

2) 110 • 70 = 7700 (см2 площа стільниці.

Відповідь: 7700 см2.

 

Завдання 855

Периметр екрана телевізора дорівнює 188 см, а його ширина на 26 см менша від довжини. Знайдіть площу екрана.

Розв'язання

Нехай ширина екрана дорівнює х см, тоді його довжина — (х + 26) см.

1) (х + х + 26) • 2 = 188

 х + х + 26 = 188 : 2

2х + 26 = 94

2х = 94 - 26

2х = 68

x = 68 : 2

x = 34 (см)  ширина екрана.

34 + 26 = 60 (см)  довжина екрана.

2) 60 • 34 = 2040 (см2 площа екрана.

Відповідь: 2040 см2.

 

Завдання 856

Доріжку завдовжки 60 м і завширшки 90 см мають викласти квадратними плитками зі стороною 30 см. Скільки для цього потрібно плиток? Знайдіть площу доріжки у квадратних метрах.

Розв'язання

60 м = 6000 см

1) 6000 • 90 = 540000 (см2 площа доріжки.

2) 30 • 30 = 900 (см2 площа плитки.

3) 540000 : 900 = 600 (пл.)  потрібно плиток.
Відповідь: 600 плиток, 54 м2.

 

Завдання 857

Довжина кухні дорівнює 5 м, а ширина — 4 м. Скільки потрібно прямокутних плиток зі сторонами 25 см і 20 см, щоб вистелити ними долівку на кухні?

Розв'язання

1) • 4 = 20 (м2) = 200000 (см2 площа кухні.

2) 25 • 20 = 500 (см2 площа плитки.

3) 200000 : 500 = 400 (пл.)  потрібно плиток.
Відповідь: 400 плиток.

 

Завдання 858

Від прямокутної ділянки, ширина якої дорівнює 80 м, а площа — 1 га, відділили прямокутну ділянку, площа якої дорівнює 48 а (рис. 155). Знайдіть периметр ділянки, що залишилася.

Розв'язання

1) 10000 : 80 = 125 (м)  довжина великої ділянки.
2) 4800 : 80 = 60 (м)  довжина меншої ділянки.
3) 125 – 60 = 65 (м)  довжина шуканої ділянки.
4) (65 + 80) • 2 = 290 (м)  периметр шуканої ділянки.
Відповідь: 290 метрів.

 

Завдання 859

Підлогу в кімнаті лакували тричі. Першого разу на кожний квадратний метр витратили 120 г лаку, другого разу — 75 г, третього — 45 г. Скільки всього кілограмів лаку витратили, якщо кімната має розміри 6 м 25 см × 4 м?

Розв'язання

1) 625 • 400 = 250000 (см2) = 25 (м2 площа підлоги.

2) 120 + 75 + 45 = 240 (г)  лаку витрачають.

3) 240 • 25 = 6000 (г) = 6 (кг)  всього лаку витратили.
Відповідь: 6 кілограмів.

 

Завдання 860

На рисунку 156 зображено три квадрати. Сторона найменшого квадрата дорівнює 10 см, а найбільшого — 20 см. Знайдіть площу середнього квадрата.

 

Вправи для повторення

Вправа 861 Порядок арифметичних дій

1) 7904 : 304 + 9974 = 26 + 9974 = 10000           

2) 138  305 – 18 479 = 42090 – 18479 = 23611

_7904 |  304 

  608      26

 _1824

   1824

       0

+ 9974

      26

  10000

х 138

   305

   690

414   

42090

_ 42090

   18479

   23611

Вправа 862 Накресліть тупий кут і виміряйте його величину.

 

Вправа 863

Перший оператор за годину набирає 4 сторінки тексту, а другий — 5 сторінок. Скільки сторінок тексту наберуть два оператори за 5 днів, працюючи разом по 6 годин щодня?

Розв'язання

1) 4 + 5 = 9 (с.)  набирають разом за 1 год.

2) 9 • 6 = 54 (с.) наберуть разом за 6 год.

3) 54 • 5 = 270 (с.)  наберуть разом за 5 днів.
Відповідь: 270 сторінок.

 

Вправа 864

Із двох міст, відстань між якими 240 км, виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі. Через 1 год виявилося, що перший автомобіль проїхав третю частину відстані між містами, а другий — четверту. Скільки кілометрів залишилося проїхати автомобілям до зустрічі?

Розв'язання

1) 240 : 3 = 80 (км)  проїхав перший автомобіль.

2) 240 : 4 = 60 (км)  проїхав другий автомобіль.

3) 80 + 60 = 140 (км)  проїхали два автомобілі разом.
4) 240  140 = 100 (км)  залишилося проїхати автомобілям до зустрічі.
Відповідь: 100 км.

Інші завдання дивись тут...

  • Макс
    841 немає, а жалко ---------> Додали
    7 грудня 2022 16:00