Інші завдання дивись тут...

Завдання 1187
1) +2,1
     2,4
     4,5
2) + 7,0
      0,5
      7,5
3) + 5,4
      0,6
      6,0
4) _ 4,8
      1,6
      3,2
5) _ 8,4
      0,4
      8,0
6) _5,0
     0,2
     4,8

Завдання 1088

1) +12,7
       8,1
     20,8
2) + 17,0
        5,2
       22,2
3) + 7,900
      0,537
      8,437
4) + 24,302
        1,780
       26,082
5) + 0,018
      0,190
      0,208
6) + 5,417
      4,583
     10,000

Завдання 1089

1) _8,9
     4,3
     4,6
2) _16,72
     15,80
       0,92
3) _28,600
       3,330
     25,270
4) _2,430
     1,048
     1,382
5) _15,000
       0,037
     14,963
6) _0,0120
     0,0089
     0,0031

Завдання 1190

1) +15,04
       9,82
      24,86
2) +43,00
      31,17
      74,17
3) +7,141
     0,980
     8,121
4) +23,8500
       0,1964
      24,0464
5) _12,8
       8,5
       4,3
6) _4,58
     2,70
     1,88
7) _15,50
     12,27
       3,23
8) _10,300
       1,099
       9,201
9) _0,0640
     0,0034
     0,0606

Завдання 1191

1) _2,04
     1,80
     0,24 
+0,24
  1,80
  2,04
2) _9,330
     1,925
     7,405
+7,405
  1,925
  9,330
3) _10,000
       8,009
       1,991
+1,991
  8,009
10,000

Завдання 1192, 1193

 
Зменшуване 
1,105
9,5
5,09
Від'ємник
0,84
2,05
3,2
Різниця
  0,265
2,05
1,89
 
_1,105
  0,840
  0,265
_9,50
  7,45
  2,05
+1,89
  3,20
  5,09
 
Перший доданок 
0,64
4,9
0,064
Другий доданок
0,083
6
0,136
Сума
0,723
10,9
0,2
 
+0,640
  0,083
  0,723
_10,9
   4,9
   6,0
_0,200
  0,136
  0,064

Завдання 1192, 1194 Рівняння

1) 7,2 + x = 10,4
    x = 10,4 – 7,2
    x = 3,2
    7,2 + 3,2 = 10,4
    10,4 = 10,4 
2) 28,1 – x = 15,9
    х = 28,1 – 15,9
    x = 12,2
    28,1 – 12,2 = 15,9
    15,9 = 15,9
3) x – 0,43 = 14,57
    x = 14,57 + 0,43
    x = 15
    15 – 0,43 = 14,57
    14,57 = 14,57

Завдання 1195

1) x + 14,5 = 24
    x = 24 – 14,5
    x = 9,5
    9,5 + 14,5 = 24
    24 = 24
2) x – 11,42 = 0,9
    x = 0,9 + 11,42
    x = 12,32
    12,32 – 11,42 = 0,9
    0,9 = 0,9
3) 8,7 – x = 7,95
    х = 8,7 – 7,95
    x = 0,75
    8,7 – 0,75 = 7,95
    7,95 = 7,95

Завдання 1196 Порядок дій

1) 5,73 + 2,902 + 0,79 = 8,632 + 0,79 = 9,422 
2) 132 – 81,9 + 32,71 = 50,1 + 32,71 = 82,81
3) 62,9 – (29,01 – 7,9) = 62,9 – 21,11 = 41,79
4) 81,05 – 7,9 – 11,37 = 73,15 – 11,37 = 61,78
5) 11,7 – (5,79 + 4,92) = 11,7 – 10,71 = 0,99
6) 18,92 – (8 – 6,017) = 18,92 – 1,983 = 16,937

 

Завдання 1197
1) 2,14 + 3,68 + 10,603 = 5,82 + 10,603 = 16,423
2) 3,28 + 4,16 – 2,106 = 7,44 – 2,106 = 5,334
3) 0,35 – (0,18 – 0,12) = 0,35 – 0,06 = 0,29
4) 32,78 – (5,66 + 10,495) = 32,78 – 16,155 = 16,625

 

Завдання 1198
Українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала чемпіонкою Паралімпійських ігор на дистанції 50 м з результатом 33,11 с. Вона на 0,29 с випередила третю призерку — співвітчизницю Анну Гонтар. Знайдіть результат Анни Гонтар.
Розв'язання
+33,11
   0,29
  33,4 (с)
Відповідь: 33,4 секунди.

 

Завдання 1199
Швидкість автомобіля дорівнює 90,5 км/год, що на 12,2 км/год більше за швидкість автобуса. Знайдіть швидкість автобуса.
Розв'язання
_90,5
  12,2
  78,3 (км/год)
Відповідь: 78,3 км/год.

 

Завдання 1200
За перший день туристи пройшли 18,1 км, що на 1,3 км більше, ніж за другий. Скільки кілометрів пройшли туристи за два дні?
Розв'язання
1) 18,1 – 1,3 = 16,8 (км) – пройшли за II день.
2) 18,1 + 16,8 = 34,9 (км) – пройшли за два дні.
Відповідь: 34,9 км.  
_18,1
   1,3
  16,8
+18,1
  16,8
  34,9

Завдання 1201

Довжина першої сторони трикутника дорівнює 6,7 см, а другої — на 1,9 см менша. Знайдіть довжину третьої сторони, якщо периметр трикутника дорівнює 20,9 см.
Розв'язання
1) 6,7 м – 1,9 = 4,8 (см) – довжина II сторони.
2) 6,7 + 4,8 = 11,5 (см) – довжина I i II сторін.
 3) 20,9 + 11,5 = 9,4 (см) – довжина III сторони.
Відповідь: 9,4 см.
_6,7
  1,9
  4,8
+6,7
  4,8
 11,5
_20,9
  11,5
   9,4

Завдання 1202

Площа першої кімнати дорівнює 14,2 м², другої — на 7,5 м² більша за площу першої, а третьої — на 5,8 м² менша від площі другої. Знайдіть площу третьої кімнати.
Розв'язання
1) 14,2 + 7,5 = 21,7 (см²– площа II кімнати.
2) 21,7 + 5,8 = 15,9 (см²– площа III кімнати.
Відповідь: 15,9 см². 
+14,2
   7,5
  21,7
_21,7
   5,8
  15,9

Завдання 1203

Богдан з татом розпиляли колоду на три частини. Довжина першої частини дорівнює 1,27 м, другої — на 0,42 м менша, ніж першої, а третьої — на 0,2 м більша, ніж другої. Знайдіть довжину колоди в метрах.
Розв'язання
1) 1,27  0,42 = 0,85 (м) – II частина.
2) 0,85 + 0,20 = 1,05 (м) – III частина.
3) 1,27 + 0,85 = 2,12 (м) – I i II частини.
4) 2,12 + 1,05 = 3,17 (м) – довжина колоди.
Відповідь: 3,17 м.
_1,27
  0,42
  0,85
+0,85
  0,20
  1,05
+1,27
  0,85
  2,12
+2,12
  1,05
  3,17

Завдання 1204

Ірина полила кімнатні рослини: у перший вазон вона налила 0,32 л води, у другий — на 0,08 л більше, ніж у перший, а в третій — на 0,1 л менше, ніж у другий. Скільки літрів води налила Ірина в три вазони разом?
Розв'язання
1) 0,32 + 0,08 = 0,40 (л) – в II вазон.
2) 0,40 + 0,10 = 0,30 (л) – в III вазон.
3) 0,32 + 0,40 = 0,72 (л) – в I i II вазони.
4) 0,72 + 0,30 = 1,02 (л) – в три вазони разом.
Відповідь: 1,02 л.
+0,32
  0,08
  0,40
_0,40
  0,10
  0,30
+0,32
  0,40
  0,72
+0,72
  0,30
  1,02

Завдання 1205

1) 3,54 + 6,195 + 9,46 = 13 + 6,195 = 19,195
2) 0,375 + 4,318 + 1,625 – 1,318 = 2 + 3 = 5
3) 6,25 + 8,63 – 2,13 + 1,25 = 7,5 + 6,5 = 14
4) 7,375 – 0,318 + 1,318 + 1,625 = 9 + 1 = 10

 

Завдання 1206
1) 55,47 + 7,76 + 0,53 – 2,76 = 56 + 5 = 61
2) 4,425 + 3,441 – 1,341 + 2,575 = 7 + 2,1 = 9,1

 

Завдання 1207, 1208
+0,25
  7,79
  8,04
_8,04
  4,92
  3,12
_7,25
  4,92
  2,33
_7,50
  1,54
  5,96
_9,05
  5,96
  3,09

Завдання 1209

1) х + 5,6 = 28,2 – 18,5
    х + 5,6 = 9,7
    х = 9,7  5,6
    х = 4,1
2) 8 – (9,15 – х) = 3,64
    9,15 – х = 8 – 3,64
    9,15 – х = 4,36
    х = 9,15 – 4,36
    х = 4,79

Завдання 1210

1) 9,2 – (3,1 + х) = 2,4
    3,1 + х = 9,2 – 2,4
    3,1 + х = 6,8
    х = 6,8 – 3,1
    х = 3,7
2) 7,05 – (х – 0,58) = 2,4
    х – 0,58 = 7,05 – 2,4
    х – 0,58 = 4,65
    х = 4,65 + 0,58
    х = 5,23

Завдання 1211 Одиниці вимірювання

1) 7,2 м – 82 см = 7,2 м – 0,82 м = 6,38 м
2) 8 дм – 49 см = 0,8 м – 0,49 м = 0,31 м
3) 346 см – 19 дм = 3,46 м – 1,9 м = 1,56 м
_7,20
  0,82
  6,38
_0,80
  0,49
  0,31
_3,46
  1,90
  1,56
Завдання 1212 Знайдіть різницю:
1) 4,4 дм – 27 см = 4,4 дм – 2,7 дм = 1,7 дм
2) 86 см – 0,25 дм = 8,6 дм – 0,25 дм = 8,35 дм
3) 1 м – 78 см = 10 дм – 7,8 дм = 2,2 дм
_4,4
  2,7
  1,7
_8,60
  0,25
  8,35
_10,0
   7,8
   2,2
Завдання 1213 Знайдіть суму:
1) 2 т + 4,8 ц + 6 кг = 20 ц + 4,8 ц + 0,06 ц = 24,86 ц 
2) 4,15 т + 8,5 ц + 80 кг = 41,5 ц + 8,5 ц + 0,8 ц = 50,8 ц
+20,0
   4,8
  24,8
+24,80
   0,06
  24,86
+41,5
   8,5
  50,0
+50,0
   0,8
  50,8

Завдання 1214 Знайдіть суму:

1) 3,4 ц + 63,5 кг = 340 кг + 63,5 кг = 403,5 кг
2) 2,56 кг + 0,064 ц = 2,56 кг + 6,4 кг = 8,96 кг
+340,0
   63,5
  403,5
+2,56
  6,40
  8,96

Завдання 1215

Довжина першої сторони трикутника дорівнює 5,23 см. Ця сторона на 0,6 см коротша від другої сторони і на 0,9 см довша за третю. Знайдіть периметр трикутника.
Розв'язання
1) 5,23 + 0,60 = 5,83 (см) – II сторона.
2) 5,23 + 0,90 = 4,33 (см) – III сторона.
3) 5,23 + 5,83 = 11,06 (см) – I i II сторони.
4) 11,06 + 4,33 = 15,39 (см) – периметр.
Відповідь: 15,39 см.
+5,23
  0,60
  5,83
_5,23
  0,90
  4,33
+5,23
  5,83
 11,06
+11,06
   4,33
  15,39

Завдання 1216

У першому пакеті 3,25 кг цукру, що на 0,8 кг більше, ніж у другому, і на 0,4 кг менше, ніж у третьому. Скільки кілограмів цукру в трьох пакетах разом?
Розв'язання
1) 3,25 + 0,8 = 2,45 (кг) – у II пакеті.
2) 3,25 + 0,4 = 3,65 (кг) – у III пакеті.
3) 3,25 + 2,45 = 5,7 (кг) – у I i II пакетах.
4) 5,70 + 3,65 9,35 (кг) – у трьох пакетах.
Відповідь: 9,35 кг.
_3,25
  0,80
  2,45
+3,25
  0,40
  3,65
+3,25
  2,45
  5,70
+5,70
  3,65
  9,35

Завдання 1217

З міста А до міста В виїхав мотоцикліст. Після години руху йому до міста В залишилося проїхати 35,6 км. Знайдіть відстань між містами, якщо швидкість мотоцикліста дорівнює 45,8 км/год.
Розв'язання
+35,6
  45,8
  81,4 (км) – вся відстань.
Відповідь: 81,4 км.

 

Завдання 1218
За три дні автомобіль витратив 61,5 л бензину, до того ж за два перші дні — 35,9 л, а за два останні — 43,1 л. Скільки літрів бензину витрачав автомобіль кожного дня?
Розв'язання
1) 61,5 – 35,9 = 25,6 (л) – за III день.
2) 43,1 – 25,6 = 17,5 (л) – за II день.
3) 35,9  17,5 = 18,4 (л) – за I день.
Відповідь: 18,4 л; 17,5 л; 25,6 л.
_61,5
  35,9
  25,6
_43,1
  25,6
  17,5
_35,9
  17,5
  18,4

Завдання 1219

Із трьох ділянок поля зібрали 75,8 т жита: з першої та третьої ділянок зібрали разом 48,1 т, а з другої та третьої — 54,5 т. Скільки тонн жита зібрали з кожної ділянки окремо?
Розв'язання
1) 75,8 – 48,1 = 27,7 (т) – з II ділянки.
2) 54,5 – 27,7 = 26,8 (т) – з III ділянки.
4) 48,1 – 26,8 = 21,3 (т) – з I ділянки.
Відповідь: 21,3 т; 27,7 т; 26,8 л.
_75,8
  48,1
  27,7
_54,5
  27,7
  26,8
_48,1
  26,8
  21,3

Завдання 1220 Знайдіть суму, записавши величини в гектарах.

2,8 га + 2,6 а + 600 м² = 2,886 га
+2,800
  0,026
  2,826
+2,826
  0,060
  2,886

Завдання 1221 Знайдіть суму, записавши величини в арах.

2,15 а + 30 м² = 2,45 а
+2,15
  0,30
  2,45

Завдання 1222

Дві сусідні ділянки мають рівні площі. Ці ділянки переділили: 1,2 а першої ділянки приєднали до другої. На скільки арів площа першої ділянки стала меншою від площі другої? На 2,4 а.
Розв'язання
Нехай площа кожної ділянки х а. Складаємо рівність:
х – 1,2 = х + 1,2
х = х + 1,2 + 1,2
х = х + 2,4
Відповідь: площа першої ділянки стала на 2,4 а меншою від площі другої.

 

Завдання 1223
У двох пакетах є борошно. Щоб його було в пакетах порівну, досить з першого пакета пересипати в другий 0,6 кг борошна. На скільки кілограмів маса борошна в першому пакеті більша за масу в другому? На 1,2 кг.
Розв'язання
Нехай  в першому пакеті а кг, тоді в другому – b кг. Складаємо рівність:
а – 0,6 = b + 0,6
a = b + 0,6 + 0,6
a = b + 1,2
Відповідь: на 1,2 кг.

 

Завдання 1224
У першому ящику було 14,8 кг яблук. Коли з нього взяли 1,9 кг яблук і поклали їх у другий ящик, то в першому залишилося яблук на 2,1 кг більше, ніж стало у другому. Скільки кілограмів яблук було в другому ящику спочатку?
Розв'язання
1) 14,8 – 1,9 = 12,9 (кг) – залишилося в першому ящику.
2) 12,9 – 2,1 = 10,8 (кг) – стало в другому ящику.
3) 10,8  1,9 = 8,9 (кг) – було спочатку в другому ящику.
Відповідь: 8,9 кілограмів.
_14,8
   1,9
  12,9
_12,9
   2,1
  10,8
_10,8
   1,9
   8,9

Завдання 1225

У графин з водою долили 0,4 л води. Через деякий час витратили 0,75 л, а потім долили ще 0,85 л, після чого в ньому стало 2 л води. Скільки літрів води було в графині спочатку?
Розв'язання
х + 0,4 – 0,75  + 0,85 = 2
х = 2 – 0,4 + 0,75  0,85
х 1,5
Відповідь: 1,5 літрів.
_2,0
  0,4
  1,6
+1,60
  0,75
  2,35
_2,35
  0,85
  1,50

Завдання 1226 Поставте замість зірочок знаки «+», «–» так, щоб виконувалася рівність:

1) 1,1 + 0,01  1 + 0,11 = 0
2) 0,4 + 0,6 + 0,7  0,8 = 0,9

Завдання 1227 Чи можна числа 1, 2, 3, 4, 5 і 6 розбити на дві групи так, щоб суми чисел обох груп були рівними? Ні.

 

Вправи для повторення
1) х 724
      205
     3520 
  1448   
  148420
2) 17  25  4 = 17 • 100 = 1700
3) 48  6 • 1250 = 360000
х 48
    6
 288 
х  288
   1250
  1440
  576 
 288   
 360000

Завдання 1229

Якщо а = 9, тоді 3109а + 3109 = 3109 • 9 + 3109 = 31090
Якщо а = 209, тоді 3109а + 3109 = 3109 • 209 + 3109 = 652890

 

Вправа 1230
Довжина прямокутника дорівнює 5,2 см, а ширина — 3,5 см. Знайдіть площу прямокутника, виразивши виміри в міліметрах.
Розв'язання
52 • 35 = 1820 (мм²)
Відповідь: площа прямокутника 1820 мм².
х 52
  35
 260
156 
1820

Завдання 1231

У басейні через 2 год після початку спускання залишилося 350 м3 води, а ще через 3 год — 200 м3. Скільки кубічних метрів води було в басейні спочатку?
Розв'язання
1) 350 – 200 = 150 (м3– забрали води.
2) 150 : 3 = 50 (м3– забирали щогодини.
3) 50 • 2 = 100 (м3) – забрали за 2 год.
4) 350 +100 = 450 (м3) – було спочатку.
Відповідь: 450 м3.