Інші завдання дивись тут...

Завдання 31

У поході з дітей із базової школи було 90 осіб, а ді­тей із початкової школи — утричі менше. Скільки дітей із початко­вої школи вирушило в похід?

Короткий запис
Із базової  90 ос.
Із початкової  ?, у 3 рази менше
Розв’язання

90 : 3 = 30 (ос.)

Відповідь: у похід вирушило 30 дітей з початкової школи.

Обернена задача. У поході з дітей із початкової школи було 30 осіб, а ді­тей із базової школи — утричі більше. Скільки дітей із базової школи вирушило в похід?

Короткий запис
Із базової  ?, у 3 рази більше
Із початкової  30 ос.
Розв’язання

30  3 = 90 (ос.)

Відповідь: у похід вирушило 30 дітей із базової школи.

 

Завдання 32

1) У поході дітей із базової школи було 90 осіб, що втричі більше, ніж дітей із початкової школи. Скільки дітей із початкової школи вирушило в похід?

Короткий запис
Із базової  90 ос., це у 3 рази більше
Із початкової  ?
Розв’язання

90 : 3 = 30 (ос.)

Відповідь: у похід вирушило 30 дітей із початкової школи.

2) У поході дітей із базової школи було 90 осіб, а дітей із початкової школи — утричі менше. Скіль­ки всього дітей вирушило в похід?

Короткий запис
Із базової  90 ос.
Із початкової  ?, у 3 рази менше
Разом  ?
Розв’язання

1) 90 : 3 = 30 (ос.)  було осіб із початкової школи

2) 90 + 30 = 120 (ос.)

Відповідь: у похід вирушило 120 дітей.

 

Завдання 33

1) До привалу діти пройшли 8 км, а після привалу — на 4 км менше. Який шлях подолали діти?

Короткий запис
До привалу  8 км
Після привалу  ?, на 4 км менше
Весь шлях  ?
Розв’язання

1) 8  4 = 4 (км)  пройшли після привалу

2) 8 + 4 = 12 (км)

Відповідь: діти подолали 12 кілометрів.

2) До привалу діти пройшли 8 км, а після привалу — удві­чі менше. Який шлях подолали діти?

Короткий запис
До привалу  8 км
Після привалу  ?, у 2 рази менше
Весь шлях  ?
Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (км)  пройшли після привалу

2) 8 + 4 = 12 (км)

Відповідь: діти подолали 12 кілометрів.

3) До привалу діти пройшли 8 км, а після привалу — удвічі менше Потім вони пропливли 27 км катером. Який шлях подолали діти? На скільки більшу відстань вони про­пливли, ніж пройшли?

Короткий запис
До привалу  8 км
Після привалу  ?, у 2 рази менше
Пропливли  27 км
Весь шлях  ?
На скільки більше пройшли, ніж проплили  ?
Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (км)  пройшли після привалу

2) 8 + 4 = 12 (км)  пройшли до і після привалу

3) 12 + 27 = 39 (км)  весь шлях

4) 27  12 = 15 (км)  на стільки більшу відстань пропливли, ніж пройшли

Відповідь: 39 кілометрів, на 15 кілометрів більше.

 

Завдання 34

54 + 23 = 77

54 + 27 = 77 + 4 = 81

75 – 43 = 32

75 – 48 = 32 – 5 = 27

6 • 12 = 72

60 • 12 = 72 • 10 = 720

56 : 4 = 9

560 : 4 = 9 • 10 = 90

Завдання 35

Після того як діти із чет­вертого класу дали на юшку 7 рибин, із п'ятого класу — 8 рибин, а із шостого класу — 9 рибин, у дітей із усіх трьох класів залишилося рибин порівну. Скільки рибин зловили діти кожного класу, якщо всього в них було 54 рибини?

Розв’язання

1) 7 + 8 + 9 = 24 (р.)  віддали на юшку

2) 54 – 24 = 30 (р.)  залишилося рибин порівно

3) 30 : 3 = 10 (р.)  було в кожного спочатку

4) 10 + 7 = 17 (р.)  зловили  діти четвертого класу

5) 10 + 8 = 18 (р.)  зловили  діти п'ятого класу

6) 10 + 9 = 19 (р.)  зловили  діти шостого класу

Відповідь: 17 рибин, 18 рибин, 19 рибин.

Перевірка: 17 + 18 + 19 = 54 (р.)

 

Завдання 36

47 + 29 = (46 + 1) + 29 = 46 + (1 + 29) = 46 + 30 = 76

47 – 29 = (17 + 30) – 29 = 17 + (30 – 29) = 17 + 1 = 18

600 • 15 = 6 • 15 • 100 = 90 • 100 = 9000

600 : 15 = 600 : 3 : 5 = 200 : 5 = 40

 

Завдання 37 Додавання і віднімання чисел

47 + 29 = (40 + 7) + (20 + 9) = (40 + 20) + (7 + 9) = 60 + 16 = 76

47 – 29 = (30 + 17) – (20 + 9) = (30 – 20) + (17 – 9) = 10 + 8 = 18

 

Завдання 38 Множення і ділення чисел

48 • 4 = (40 + 8) • 4 = 40 • 4 + 8 • 4 = 160 + 32 = 192

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 40 : 4 + 8 : 4 = 10 + 2 = 12

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 39

23 • 11 = 23 • (10 + 1) = 23 • 10 + 23 • 1 = 230 + 23 = 253

23 • 101 = 23 • (100 + 1) = 23 • 100 + 23 • 1 = 2300 + 23 = 2323

23 • 9 = 23 • (10 – 1) = 23 • 10 – 23 • 1 = 230 – 23 = 207

23 • 99 =23 • (100 – 1) = 23 • 100 – 23 • 1 = 2300 – 23 = 2277

a • 9 = a • 10 – a

a • 99 = a • 100 – a

a • 11 = a • 10 + a

a • 101 = a • 100 + a

 

Завдання 40

72 • 6 = (70 + 2) • 6 = 70 • 6 + 2 • 6 = 420 + 12 = 432

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12   

65 + 28 = 65 + 30 – 2 = 95  2 = 93    

65 – 28 = 65 – 30 + 2 = 35 + 2 = 37

 

Завдання 41

Діти в музеї оглянули 75 предметів побу­ту: 28 керамічних виробів, 18 пле­тених виробів, а решта — рушники. Скільки рушників оглянули діти?

Короткий запис
Разом  75 пр.
Керамічних  28 пр.
Плетених  18 пр.
Рушники  ?,  решта
Розв’язання

1) 28 + 18 = 46 (пр.)  керамічних і плетених предметів разом

2) 75  46 = 29 (пр.)

Відповідь: діти оглянули 29 рушників.

Обернена задача. Діти в музеї оглянули 28 керамічних виробів, 18 пле­тених виробів і 29 рушників. Скільки предметів побуту оглянули діти?

Короткий запис
Керамічних  28 пр.
Плетених  18 пр.
Рушники  29 пр.
Разом  ?
Розв’язання

1) 28 + 18 = 46 (пр.)  керамічних і плетених предметів разом

2) 46 + 29 = 75 (пр.)

Відповідь: діти оглянули 75 предметів побуту.

 

Завдання 42

Діти оглянули 75 предметів побуту: 28 керамічних виробів, 18 плетених виробів, а решта — рушники. На скільки більше рушників, ніж керамічних виробів, оглянули діти?

Короткий запис
Разом  75 пр.
Керамічних  28 пр.
Плетених  18 пр.
Рушники  ?,  решта
На скільки більше рушників, ніж керамічних виробів  ?
Розв’язання

1) 28 + 18 = 46 (пр.)  керамічних і плетених предметів разом

2) 75  46 = 29 (пр.)  рушників

3) 29  28 = 1 (пр.)

Відповідь: на один рушник більше, ніж керамічних виробів.

 

Завдання 43

35 + 24 = (30 + 20) + (5 + 4) = 50 + 9 = 59

35 + 26 = 59 + 2 = 61

84 – 23 = (80 – 20) + (4 – 3) = 60 + 1 = 61

84 – 26 = 61 – 3 = 58

96 • 3 = (90 + 6) • 3 = 90 • 3 + 6 • 3 = 270 + 18 = 288

96 • 12 = 96 (10 + 2) = 96 • 10 + 96 • 2 = 960 + 192 = 1152

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

 

Завдання 44

На екскурсії етнографіч­ним музеєм діти відвідали майстер–класи: 7 дітей училися ви­шивати, 9 дітей осягали гончарне мистецтво, причому п'ятеро дітей відвідали обидва майстер–класи. Скільки дітей було на екскурсії?

Короткий запис
Вишивання  7 д.
Гончарство  9 л.
Вишивання і гончарство  5 д.
Усього  ?
Розв’язання

1) 7  5 = 2 (д.)  училися тільки вишивати 

2) 9  5 = 4 (д.)  займалися тільки гончарством

3) 2 + 4 + 5 = 11 (д.)

Відповідь: на екскурсії було 11 дітей.

 

Завдання 45 Порядок дій

60 : 4 • 8 : 60 • 75 : 10 • 3 • 10 – 270 = 180

1) 60 : 4 = 15

2) 15 • 8 = 120

3) 120 : 60 = 2

4) 2 • 75 = 150

5) 150 : 10 = 15

6) 15 • 3 = 45

7) 45 • 10 = 450

8) 450 – 270 = 180

Завдання 46

64 + 38 = 64 + 40 – 2 = 104 – 2 = 102   

64 – 38 = 64 – 40 – 2 = 24 + 2 = 26     

96 • 6 = (90 + 6) • 6 = 90 • 6 + 6 • 6 = 540 + 36 = 576       

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 47

640 + 380 = 1020

6400 + 3800 = 1020 • 10 = 10200

64000 + 38000 = 10200 • 10 = 102000

640 – 380 = 260

6400 – 3800 = 260 • 10 = 2600

64000 – 3800 = 2600 • 10 = 26000

960 • 6 = 5760

9600 • 6 = 5760 • 10 = 57600

96000 • 6 = 57600 • 10 = 576000

960 : 6 = 160

9600 : 6 = 160 • 10 = 1600

960 : 60 = 1600 • 10 = 16000

Завдання 48

96 : 6 = 16

96 : 16 = 6

960 : 16 = • 10 = 60

960 : 160 = 96 : 16 = 6

9600 : 1600 = 96 : 16 = 6

56 : 4 = 14

56 : 14 = 4

560 : 14 = 4 • 10 = 40

560 : 140 = 56 : 14 = 4

5600 : 1400 = 56 : 14 = 4

147 : 7 = 21

147 : 49 = 3

1470 : 49 = 3 • 10 = 30

1470 : 490 = 147 : 49 = 3

14700 : 4900 = 147 : 49 3

Завдання 49

350 + 470 = 350 + 500 – 30 = 850 – 30 = 820

900 – 70 = 900 – 100 + 30 = 800 + 30 = 830

3400 + 270 = 3400 + 200 + 70 = 3600 + 70 = 3670

280 – 190 = 280 – 200 + 10 = 80 + 10 = 90

260 + 80 = 260 + 40 + 40 = 300 + 40 = 340

4300 – 340 = 4300 – 300 – 40 = 4000 – 40 = 3960

320 • 4 = (300 + 20) • 4 = 1200 + 80 = 1280

960 : 40 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

720 : 12 = (600 + 120) : 3 : 4 = (200 + 40) : 4 = 50 + 10 = 60  

510 : 3 = (300 + 210) : 3 = 100 + 70 = 170

9 • 130 = 9 • (100 + 30) = 900 + 270 = 1170

810 : 30 = 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 20 + 7 = 27

 

Завдання 50

Швидкість руху зайця 30 км/год, а сірої лисиці — на 37 км/год більша. Яка швидкість руху вовка, якщо вона на 3 км/год менша від швидкості руху лисиці?

Короткий запис
Заєць  30 км/год
Лисиця  ?, на 37 км/год більша, ніж заєць
Вовк  ?, на 3 км/год менша, ніж лисиця
Розв’язання

1) 30 + 37 = 67 (км/год)  швидкість лисиці 

2) 67  3 = 64 (км/год)  швидкість вовка

Відповідь: 64 км/год.

Інші завдання дивись тут...