Інші завдання дивись тут...

Завдання 348 Порядок дій

112 : 16 • 24 : 14 • 9 : 6 • 5 : 45 = 2

_112 |  16

  112    7

     0

х 24

    7

 168

_168 | 14 

 14      12

 _28

   28

     0

х 12

    9

 108

_108 | 6  

   6     18

  _48

    48

      

х 18

    5

  90

_90 | 45 

  90     2

    

Завдання 349 Ділення з остачею

Число а ділиться націло на число b тоді й тільки тоді, коли є таке натуральне число c, яке в результаті множення на дільник b дає ділене а.

Компоненти: ділене, дільник, неповна частка, остача.

 

Завдання 350

Ділення з остачею

Перевірка

14 : 3  = 4 (ост. 2)

8 : 16 0 (ост. 8)

27 : 6 4 (ост. 3) 

46 : 3 15 (ост. 1)

73 : 6 12 (ост. 1) 

68 : 16 4 (ост. 4)

123 : 4 30 (ост. 3)

57 : 17 = 3 (ост. 6)

• 3 + 2 = 12 + 2 = 14

• 16 + 8 = 0 + 8 = 8

• 6 + 3 = 24 + 3 = 27

15 • 3 + 1 = 45 + 1 = 46

12 • 6 + 1 = 72 + 1 = 73

• 16 + 4 = 64 + 4 = 68

30 • 4 + 3 = 120 + 3 = 123

• 17 + 6 = 51 + 6 = 57

Завдання 351

Ділення з остачею

_346 | 9 

  27    38

  _76

    72

      4

_378 | 23 

  23    16

 _148

   138

     10

_400049 | 8 

  40        50006

      _49

        48

          1

_607 | 48 

  48    12

 _127

    96

     31

Перевірка

38 • 9 + 4 = 342 + 4 = 346

16 • 23 + 10 = 368 + 10 = 378

50006 • 8 + 1 = 400049

12 • 48 + 31 = 576 + 31 = 607

Ділення з остачею

_8765071 | 6      

  6            14608

 _27

   24

   _36

     36

        71

         48

          23

_42709 | 38   

  38       1123

  _47

    38

    _90

      76

     _149

       114

         35

_473200 | 7      

  42         67600

  _53

    49

    _42

      42

        0

_945567 | 65  

  65         14547

 _295

   260

   _355

     325

     _306

       260

        _467

          455

            12

Перевірка

14608 • 6 + 23 = 8765071

1123 • 38 + 35 = 42709

 

 

х 67600

      7  

 473200

14547 • 65 + 12 = 945567

Завдання 352

29 : 3 = 8 (ост. 5), оскільки 29 = 3 • 8 + 5 Міркування вірне.

 

Завдання 353

Знайди ділене, якщо дільник число 7, неповна частка — 6, а остача 4

6 • 7 + 4 = 42 + 4 = 46 — дільник

 

Завдання 354

Одна з найвищих споруд світу — вежа Бурдж Халіфа в місті Дубай (ОАЕ) — заввишки 828 м. Від оглядового майданчика цієї вежі, розташованого на 148 поверсі, до її шпиля 273 м. Скільки сантиметрів становить висота поверху в цій вежі?

Розв'язання
1) 828 – 273 = 555 (м) – висота вежі до 147 поверху включно.
2) 555 : 147 = 3 (ост. 114) 
Відповідь: висота поверху 414 см.
3 м + 114 см = 300 см + 114 см = 414 см

 

Завдання 355

Наталка задумала двоцифрове число, яке закінчу­ється цифрою 5 Якщо суму цифр цього числа збільшити в 2 рази, то одержимо двоцифрове число, яке в результаті ділення на 10 дає в неповній частці 1, а в остачі 6 Яке число задумала Наталка? 35

 

Завдання 356 Письмове множення

х 56408

       32

 112816

169224  

1805056

х  356408

         32

   712816

1069224  

11405056

х 2356408

         32

  4712816

7069224  

75405056

Завдання 357

х  340345

          48

  2722760

1361380  

16336560

х  5631282

           36

  32167692

16893846  

202726152

х 436678

        24

 1746712

 873356  

10480272

34034500 • 48 = 1633656000

 

х  5631282

         362

  11262564

 33787692

16893846   

2038524084  

436678 • 12 = 5240136 

34034500 • 480 = 16336560000

х   5631282

          302

   11262564

16893846   

1700647164

436678 • 36 = 15720408

Завдання 358 Письмове ділення

_13608 | 42    

  126        324

  _100

     84

    _168

      168

         0

_136038 | 42     

  126         3239

  _100

     84

    _163

      126

      _378

        378

           0

_1360338 | 42      

  126          32389

  _100

     84

    _163

      126

       _373

         336

          _378

            378

               0

Завдання 359

_124272 | 36     

  108        3452

  _162

    144

    _187

      180

       _72

         72

           0

_1057750 | 25      

  100          42310

    _57

      50

      _77

        75

        _25

          25

            0

_1175904 | 72      

   72          16332

  _455

    432

    _239

      216

      _230

        216

         _144

           144

              0

12427200 : 36 = 345200

1057750 : 250 = 4231

1175904 : 144 = 8166

12427200:360 = 34520

1057750 : 250 = 8462

1175904 : 288 = 4083

Завдання 360

_767004 | 6         

  6           127834

 _16

   12

   _47

     42

     _50

       48

       _20

         18

         _24

           24

             0

х 567048

          6

 3402288

_438330244 | 68          

  408             6446033

  _303

    272

    _313

      272

      _410

        408

          _224

            204

            _204

              204

                 0

_12096 | 56    

  112       216

   _89 

     56

    _336

      336

         0

_76296000 | 3          

  6             25432000

 _16

   15

   _12

     12

       _9

         9

          _6

            6

             0

х 7456000

       400    

 2982400000

х 4567300

       74

 182692

319711   

337980200

х 432078

        65

 2160390

2592468  

28085070

х 884000

    3400

 3536

2652        

3005600000

Завдання 361

_16308 | 27   

  162       604

   _108

     108

        0

_172688 | 86      

  172          2008

     _688

       688

          0

_96520 | 19      

  95         5080

  _152

    152

       0

_296148 | 37   

  296          8004

     _148

       148

          0

_16309 | 27   

  162       604

   _109

     108

        1

_172680 | 86      

  172          2007

     _680

       602

         78

_96527 | 19      

  95         5080

  _152

    152

         7

_296140 | 37   

  296          8003

     _140

       111

         29

Завдання 362

_20440 | 34 

  204     601

     _40

       34

         6

_9820 | 24    

  96      409

  _220

    216

       4

_10118 | 12   

   96        843

   _51

     48

     _38

       36

         2

_27749 | 68   

  272       408

    _549

      544

         5

         

         

_27811 | 68   

  272       408

    _611

      544

        67

_19932 | 83 

  166     240

  _333

    332

       1

_292940 | 29    

  29        10101

    _29

      29

        _40

          29

           11

_96527 | 19   

  95       5080

  _152

    152

         7

_40034 | 33   

  33       1213

  _70

    66

    _43

      33

       104

         99

           5 

_40061 | 33   

  33       1213

  _70

    66

    _46

      33

     _131

        99

         32 

Завдання 363

_18144 | 756 

  1512      24

  _3024

    3024

         0

х  4508

     367

  31556

 27048

13524  

1654436

_24660 | 548 

  2192       45

  _2740

    2740

         

х  6432000

     4320

  12864

 19296

25728        

27786240000

_52140 | 395 

  395      132

 _1264

   1185

    _790

      790

         0

х   307068

         407

   2149476

1229472  

124976676

Перевірка

х 756

    24

 3024

1512  

18144

_1654436 | 367  

  1468       4508

  _1864

    1835

      _2936

        2936

             0

х 548

    45

 2740

2192 

24660

_27786240000 | 4320   

  25920           643200

  _18662

    17280

    _13824

      12960

        _8640

          8640

               0 

х 132

   395

   660

1188

396  

52140

_124976676 | 407  

  1221          307068

    _2876

      2849

        _2767

          2442

          _3256

            3256

                 0

Завдання 364 

_24768 | 6     

  24       4128

    _7 

      6

     _16

       12

       _48

         48

           0

_9200 | 25    

  75       368

 _170

   150

   _200

     200

        0

_1023 | 11    

   99        93

   _33

     33

       0

Завдання 365, 366 Одиниці вимірювання

345 км 247 м 50 см + 28 км 509 м 56 см = 37375706 см = 373 км 757 м 6 см

456 т 5 ц 56 кг 67 г – 78 т 78 кг 345 г = 378477722 г = 378 т 477 кг 722 г

8 км 27 м • 8 = 64216 м = 64 км 216 м 

95 т 600 г : 4 = 23750150 г = 23 т 750 кг 150 г

645 т 400 кг • 24 = 15489600 г = 15 489 т 600 кг

 + 34524750

     2850956

    37375706

_ 456556067

    78078345

   378477722

х 8027

       8

 64216

_95000600 | 4           

  8              23750150

 _15

   12

   _30

     28

     _20

       20

           6

            4

           _20

             20

               0

х 645400

      24

 25816

12908    

15489600

Завдання 367 Дії з іменованими величинами

345 м 8 см + 524 м 12 см = 869 м 20 см

9 км 67 м – 4 км 333 м = 4 км 734 м

78 грн 56 к. + 23 грн 79 к. = 102 грн 35 к.

+ 34508

   52412

   86920

_ 9067

   4333

   4734

+ 7856

   2379

 10235

7 кг 90 г – 5 кг 123 г = 1 кг 967 г

24 ц 6 кг + 23 ц 8 кг = 47 ц 14 кг

4 м 7 дм – 3 м 4 дм = 1 м 3 дм

_ 7090

   5123

   1967

+ 2406

   2308

   4714

_ 47

   34

   13

8 м 27 см • 8 = 66 м 16 см

95 кг 600 г : 4 = 23 кг 900 г          

200 м 46 мм • 3 = 600 м 138 мм

х 827

     8

 6616

_95600 | 4      

  8         23900

 _15

   12

   _36

     36

       0

х 200046

          3

  600138

81 ц 6 кг : 6 кг = 13 ц 51 кг           

80 км 901 м : 9 = 8 кг 989 г           

3 м 256 мм : 8 мм = 407

_8106 | 6    

  6       1351

 _21

   18

   _30

     30

       _6

         6

          0

_80901 | 9      

  72         8989

  _89

    81

    _80

      72

      _80

        72

        _81

          81

            0

_3256 | 8   

  32      407

    _56

      56

        0

75 м 24 см : 9 см = 836

26 т 760 кг : 8 = 3 т 345 кг

4 км 17 дм • 4 = 16 км 68 дм

 

_7524 | 9    

  72       836

  _32

    27

    _54

      54

        0

_26760 | 8     

  24        3345

  _27

    24

    _36

      32

      _40

        40

          0

х 40017

        4

 160068

 

Завдання 368

(8 кг 45 г + 14 кг 8 г) • 3 = 66159 г = 66 кг 159 г                  

(2 ц 87 кг + 4 ц 20 кг) : 7 = 101 кг = 1 ц 1 кг                 

(23 км 70 м – 8 км 219 м) • 5 = 74255 м = 74 км 255 м

3 м 75 мм : 5 мм • 8 = 4920

8045

 14008

 22053

х 22053

        3

  66159

287

   420

   707

_707 | 7   

  7      101

    _7

      7

       0

23070

    8219

  14851

х 14851

        5

  74255

_3075 | 5   

  30      615

    _7

      5

     _25

       25

         0

х 615

      8

 4920

Завдання 369

37 см • 50 = (30 см + 7 см) • 50 = 1500 см + 350 см = 1850 см = 18 м 50 см        

64 кг : 500 = (50000 г + 10000 г + 4000 г) : 500 = 100 г + 20 г + 8 г = 128 г        

36 м : 25 = (2500 см + 1000 см + 100 см) : 25 = 100 см + 40 см + 4 см = 144 см       

32 ц • 50 = (30 ц + 2 ц) • 50 = 1500 ц + 100 ц = 1600 ц = 160 т        

54 грн : 5 к. = (5000 к. + 400 к.) : 5 к. = 1000 + 80 = 1080            

49 кг : 25 г = (25000 г + 22500 г + 1500 г) : 25 г = 1000 +  900 +  60 = 1960           

570 км : 2500 = (500000 м + 50000 м + 20000 м) : 2500 = 200 м + 20 м + 8 м = 228 м

16 ц • 12 = 16 ц • 2 • 6 = 32 ц • 6 = (30 ц + 2 ц) • 6 = 180 ц + 12 ц = 192 ц

 

Завдання 370

У результаті ділення числа 87 на деяке число в ос­тачі одержали 5 Знайди дільник і неповну частку:

87 : 41 = 2 (ост. 5)

87 : 82 = 1 (ост. 5)

Інші завдання дивись тут...