Інші завдання дивись тут...

Завдання 331

Прийом на підставі правила ділення числа на добуток:

a : (b • c) = (a : b) : c =(a : c) : b

640 : 16

640 : 16

640 : 160

640 : 160

 

Завдання 332

114 000 : 19 000          67 • 9000                18000 : 3

32 • 5000                    910000 : 13              360000 • 8

 

Завдання 333

462 : 6 • 8 – 328) : 4 • 5 : 10        (196 + 124 • 6 : 4 + 18) : 80

(483 + 372 : 3 – 197 + 10) : 70     (483 + 372) : 3 : 5 : 19

 

Завдання 334

96 • 8                                  96 : 8

96 000 • 8                           960 000 : 8

96000 • 80                           960000 : 80 000

 

Завдання 335

64 • 500                   6400 : 50                   8 • 250

64 • 50000                64000 : 500               8 • 25000

64000 : 250                                   64000 : 125

640000 : 2500                               640000 : 1250

 

Завдання 336

Із цифр 1, 2, 4, 5, 6 і 9 склади два трицифрові числа так, щоб одне число було в 5 разів більше за інше (цифри в записі кожного числа не повинні повторюватися) .

 

Завдання 337

Заміни кожний дріб част­кою двох натуральних чисел за зразком . Запиши дроби в порядку зростання

1/9 = 1 : 9       1/3 = 1 : 3               1/12 = 1 : 12

 

Завдання 338 Множення і ділення числа на роз­рядну одиницю

5678 • 100                 5 730000 : 1000                234 • 1000000

40 000 : 1000             40 000 000 : 10 000          67 • 100 000 000

 

Завдання 339

Подай розрядні числа у вигляді добутку розрядної одиниці та числа

60 = 10 • 6              80 = 10 • 6               40 = 10 • 4

600 = 100 • 6          800 = 100 • 8             400 = 100 • 4

6000 = 1000 • 5       8000 = 1000 • 8         4000 = 1000 • 4

 

Завдання 340

85 000 : 17 000                 5700 : 1900                 960000 : 30000

9200 : 2300                       720000 : 18 000          15400 : 700

 

Завдання 341

(144 : 48 • 6 + 94) : (64 : 4) • 125 – (120 : 24 • 76 : 19 • 36)

 

Завдання 342

12 : 3 = 12/3 = 4/1

72 : 8

24 : 6

36 : 4

18 : 6

 

Завдання 343

72000 : 9000 

850000 : 170000

7200 : 600

800 000 : 160 000

 

Завдання 344

54 : 18 = 6 : 2                      114 000 : 19 000 = 114 : 19

6 : 3 = 72 : 36                       720 000 : 240 000 = 72 : 24

 

Завдання 345

(32 • 4) : (4 • 4)

(72 • 7 • 2) : (6 • 7)

(99 • 17 • 2) : (34 • 3)

 

Завдання 346

Знайди значення букви, за якого рівність буде іс­тинною

56 : 8 = 28 : 4          144 : 4 = 72 : 8       112 : 28 = 4 : 1

 

Завдання 347  Спрости вирази, якщо р≠0, а ≠ 0

(72 • р) : (36 • р)               (51• а) : (17 • а)

 

Завдання 348

112 : 16 • 24 : 14 • 9 : 6 • 5 : 45

 

Завдання 349

1) Як ти розумієш ділення націло?

Число а ділиться націло на число b тоді й тільки тоді, коли є таке натуральне число c, яке в результаті множення на дільник b дає ділене а

2) У яких випадках виконується ділення з остачею?

3) Що ти знаєш про ділення з остачею?

4) Як називають компоненти арифметичної дії ділення з остачею?

5) Що ти знаєш про величину остачі?

6) Які остачі можуть бути в результаті ділення на 2? на З? на 4? на 12?

7) Чи можна вважати, що ділення націло є частковим випадком ділення з остачею?

8) Як можна міркувати, щоб виконати ділення з остачею?

9) Як можна міркувати, щоб перевірити ділення з остачею?

10) Чи завжди можна виконати ділення з остачею?

a : b = c (ост . r) Перевірка: a = c • b + r, де 0 ^ r< b

11) Прочитай подані рівності як ділення з остачею . 17 = 3 5 + 2 23 = 6 3 + 5

12) Що одержимо в результаті ділення меншого числа на більше?

13) За якою закономірністю побудовано числовий ряд: 4; 7; 10; 13; 16; ^ ?

 

Завдання 350

14 : 3      27 : 6      73 : 6      123 : 4

8 : 16      46 : 3      68 : 16     57 : 17

 

Завдання 351

346 : 9          400 049 : 8        8765071 : 6       47311200 : 7

378 : 23         607 : 48 42        42709 : 38        945567 : 65

 

Завдання 352

У результаті ділення числа 29 на число 3 в не­повній частці одержимо 8, а в остачі — 5:

29 : 3 = 8 (ост . 5), оскільки 29 = 3 • 8 + 5.

 

Завдання 313

Знайди ділене, якщо дільник число 7, неповна частка — 6, а остача 4

 

Завдання 354

Одна з найвищих споруд світу — вежа Бурдж Халіфа в місті Дубай (ОАЕ) — заввишки 828 м. Від оглядового майданчика цієї вежі, розташованого на 148 поверсі, до її шпиля 273 м . Скільки сантиметрів становить висота поверху в цій вежі?

 

Завдання 355

Наталка задумала двоцифрове число, яке закінчу­ється цифрою 5 Якщо суму цифр цього числа збільшити в 2 рази, то одержимо двоцифрове число, яке в результаті ділення на 10 дає в неповній частці 1, а в остачі 6 Яке число задумала Наталка?

 

Завдання 356

56 408 • 32              356 408 • 32                  2 356 408 • 32

 

Завдання 357

340345 • 48              5631282 • 36                      436678 • 24

34034500 • 48           5631282 • 362                    436678 • 12

34034500 • 480         5631282 • 302                     436678 • 36

 

Завдання 358

13 608 : 42             136 038 : 42               1 360 338 : 42

 

Завдання 359

124272:36                1057750:25                1175904:72

12427200:36            1057750:250               1175904:144

12427200:360           1057750:125               1175904:288

 

Завдання 360

767 004 : 6              567 048 • 6                     438 330 244 : 68

12 096 : 56              76 296 000 : 3                 7 456 000 • 400

4567300 • 74            432078 • 65                    884000 • 3400

Інші завдання дивись тут...