Інші завдання дивись тут...

Завдання 371, 372, 373

Швидкість

Час

Відстань

4

2

 8

8

2

 16

16

2

 32

 

Маса одиниці

Кількість

Загальна маса

4

4

16

8

4

32

Завдання 374

Словенська компанія створила без­пілотний вантажний літак, який може взяти на борт 450 кг вантажу й доста­вити його на відстань до 300 км . Скіль­ки кілограмів вантажу за один рейс можуть перевезти 6 таких літаків?

Розв'язання

450  6 = 2700 (кг) = 2 т 700 кг  перевезуть вантажу за рейс 6 таких літаків.
Відповідь: 2 т 700 кг.

 

Завдання 375

Електричний літак долає на одному заряді 158 км, ру­хаючись зі швидкістю 79 км/год Скільки годин може пе­ребувати в польоті цей літак?

Розв'язання

Формула: t = s : v

158 : 79 = 2 (год)  часу перебував в польоті літак.
Відповідь: 2 години.

 

Завдання 376

Якщо у = 2, тоді х = 700 – 18у = 700 – 18 • 2 = 700 – 36 = 664

Якщо у = 9, тоді х = 700 – 18у = 700 – 18 • 9 = 700 – 162 = 538

Якщо у = 15, тоді х = 700 – 18у = 700 – 18 • 15 = 700 – 270 = 430

Якщо у = 23, тоді х = 700 – 18у = 700 – 18 • 23 = 700 – 414 = 286

Якщо у = 32, тоді х = 700 – 18у = 700 – 18 • 32 = 700 – 576 = 124

 

Завдання 377

Електрокатер плив 2 год, рухаючись зі швидкістю 45 км/год, а пасажирський дрон летів 30 хв, рухаючись зі швид­кістю 100 км/год . Хто подолав більшу відстань? На скільки більшу?

Розв'язання

30 хв = 1/2 год

1) 45  2 = 90 (км)  швидкість електрокара.
2) 100 : 2 = 50 (км)  швидкість дрона.
3) 90  50 = 40 (км)
Відповідь: на 40 км більшу відстань подолав електрокар.

 

Завдання 378

Американська компанія розробляє швидкісний ва­куумний потяг, що зможе рухатися зі швидкістю 1000 км/год . Склади формули для знаходження шляху, який зможе по­долати потяг за t год; загальної кількості пасажирів, яких зможе перевезти потяг за а діб, якщо на добу він робить 8 рейсів і кожного рейсу перевозить 1000 пасажирів .

1) 1000t (км)  шлях, який подолає потяг.
2) 1000 • • а = 8000а (п.)  загальна кількість пасажирів.

 

Завдання 379

Два підприємці вклали гроші в стартап . Перший підпри­ємець вклав 24 000 дол . , а другий — 72 000 дол . За певний час перший підприємець одержав 480 000 грн прибутку . Скільки гривень прибутку одержав другий підприємець?

Короткий запис

24 000 д. — 480 600 грн

72 000 д. — ?

Розв'язання

1) 72 000 : 24 000 = 3 (р.)  у стільки разів більше вклав.

2) 480 000  3 = 1 440 000  (грн)  прибуток з 72 000 доларів.
Відповідь: 1 444 000 гривень.
За допомогою рівнянь:
х : 72 = 480 : 24
х : 72 = 20
х = 20 • 72
х = 1440
у : 480 = 72 : 24
у : 480 = 3
у = 480 • 3
у = 1440

Завдання 380

1) Два підприємці вклали гроші в стартап . Перший під­приємець вклав 24 000 дол . , а другий — 72 000 дол . За пев­ний час прибуток становив 1 920 000 грн . Скільки гривень прибутку одержав кожний підприємець? Самостійно.

2) Два підприємці вклали гроші в стартап . Перший підприємець вклав 24000 дол . , а другий — 72000 дол . Скільки гривень прибутку одержав кожний підприємець, якщо перший одержав на 960 000 грн прибутку менше, ніж другий. Самостійно.

 

Завдання 381 Порядок дій

18 + 27 – 37 + 14 – 9 + 49 – 58 = 4

 

Завдання 382

1) Одного дня господарка заготувала 9 однакових банок томатного соку, а ін­шого — 8 таких банок . Скільки літрів соку господарка заготувала кожного дня, якщо всього за два дні вона заготувала 51 л соку?

Розв'язання

1) 9 + 8 = 17 (б.)  усього банок.
2) 51 : 17 = 3 (л)  місткість 1 банки.
3) • 9 = 27 (л) – заготувала першого дня.

4) • 8 = 24 (л) – заготувала другого дня.

Відповідь: 27 літрів, 24 літри.

2) Пісок перевозили двома са­москидами однакової вантажності Перший самоскид перевіз 150 т піску, а другий — 100 т . Скіль­ки рейсів зробив кожен самоскид, якщо перший зробив на 2 рейси більше, ніж другий?

Розв'язання

1) 150  100 = 50 (т)  на стільки більше перевіз перший самоскид.
2) 50 : 2 = 25 (т)  вантажність самоскида.
3) 150 : 25 = 6 (р.) – зробив перший самоскид.

4) 100 : 25 = 4 (р.) – зробив другий самоскид.

Відповідь: 6 рейси, 4 рейси.

 

Завдання 383

Якщо b = 523, a = 204, тоді (30 056 – 300 202 : b) • a = (30 056 – 300 202 : 523) • 204 = 

= (30 056 – 574) • 204 = 29 482 • 204 = 6 014 328

Якщо х = 356, y = 25, тоді 180 848 : х • (12 680 + 7120 – 18 900) : y = 

= 180 848 : 356 • (12 680 + 7120 – 18 900) : 25 = 180 848 : 356 • 900 : 25 = 

508 • 900 : 25 = 457200 : 25 = 18 288

Якщо c = 4, p = 1000, тоді (173 000 – 216 • 750) • (816 : c) + p = 

= (173 000 – 216 • 750) • (816 : 4) + 1000 = (173 000 – 162 000) • (816 : 4) + 1000 = 

= (173 000 – 162 000) • 204 + 1000 = 11 000 • 204 + 1000 = 2 244 000 + 1000 =

= 2 245 000

 

Завдання 384

В ательє пошили однакові костюми для хлопчиків й однакові — для дів­чаток На костюми для хлопчиків вико­ристали 54 м тканини, а на костюми для дівчаток — 48 м . Витрата тканини на один костюм однакова

1) Скільки костюмів пошили для дівча­ток, якщо для хлопчиків пошили 18 ко­стюмів?

Розв'язання

1) 54 : 18 = 3 (м)  тканини використовують на 1 костюм.
2) 48 : 3 = 16 (к.) – костюмів пошили для дівчаток.
Відповідь: 16 костюмів.

2) Скільки костюмів пошили для хлопчиків і скільки — для дівчаток, якщо всього пошили 34 костюми?

Розв'язання

1) 54 + 48 = 102 (м)  всього тканини використали.
2) 102 : 34 = 3 (м) – тканини використали на 1 костюм.
3) 54 : 3 = 18 (к.) – костюмів пошили для хлопчиків.

4) 48 : 3 = 16 (к.) – костюмів пошили для дівчаток.

Відповідь: 18 костюмів, 16 костюмів.
3) Скільки костюмів пошили для хлопчиків і скільки — для дівчаток, якщо для хлопчиків пошили на 2 костюми більше, ніж для дівчаток?

Розв'язання

1) 54  48 = 6 (м)  на стільки більше тканини на костюми для хлопчиків.
2) 6 : 2 = 3 (м) – тканини використали на 1 костюм.
3) 54 : 3 = 18 (к.) – костюмів пошили для хлопчиків.

4) 48 : 3 = 16 (к.) – костюмів пошили для дівчаток.

Відповідь: 18 костюмів, 16 костюмів.

 

Завдання 385

О 8 год ранку з пункту А до пунк­ту В, відстань між якими 440 км, ви­рушив потяг, що рухався зі швидкістю 60 км/год . Об 11 год ранку з пункту В йому назустріч вирушив інший потяг, що рухався зі швидкістю 70 км/год . О котрій годині потяги зустрінуться?

Розв'язання

1) 60  3 = 180 (км) – проїхав перший поїзд спочатку.
2) 440  180 = 260 (км) – відстань між ними після 11 год.
3) 60 + 70 = 130 (км/год) – швидкість зближення після 11 год.

4) 260 : 130 = 2 (год) – час руху після 11 год.

5) 3 + 2 = 5 (год) – час зустрічі.

Відповідь: через 5 год.

 

Завдання 386

714 899 + 1 = 714 900        

940 000 – 1 = 939 999        

200 000 • 4 = 800 000         

3 000 000 • 10 = 30 000 000

15 784 899 + 1 = 15 784 900

71 000 000 – 1 = 70 999 999

4 000 000 • 200 =  800 000 000 

15 000 000 • 20 = 300 000 000

63 800 000 + 27 000 000 = 90 800 000

120 100 000 – 109 000 000 = 11 100 000

360 000 000 : 9 = 40 000 000

480 000 000 : 60 = 8 000 000

Завдання 387

Побудуй стовпчасту діаграму, що ілюструє темпе­ратуру води за тиждень

Температура води у Джарилгацькій зато­ці, що біля міста Скадовськ, становила:

1 листопада — 12 °С;

2 листопада — 10 °С;

3 і 4 листопада — 11 °С;

5 листопада — 9 °С;

6 і 7 листопада — 8 °С.

Побудували діаграму за умови, що □ = 1°С

1 листопада 

2 листопада 

3 листопада 

4 листопада  

5 листопада  

6 листопада  

7 листопада  

 

Завдання 388

Вартість дорослого й дитячого квитків становить 300 грн, а двох дорослих — 400 грн Скільки потрібно заплатити за три дорослі та два дитячі квитки?

Розв'язання

1) 400 : 2 = 200 (грн)  ціна квитка для дорослого.
2) 300  200 = 100 (грн)  ціна квитка для дитини.
3) 200 • 3 + 100 • 2 = 600 + 200 = 800 (грн) – вартість куплених квитків.
Відповідь: 800 гривень.

 

Завдання 389

На острові Джарилгач волонтери й волонтерки збирали сміття після ку­рортного сезону . Усього вони зібрали 430 кг сміття, яке пакували в мішки, по 5 кг у кожен мішок . Скільки мішків сміття зібрали волонтери й волонтерки?

Розв'язання

430 : 5 = 86 (м.)
Відповідь: 86 мішків.

 

Завдання 390

Автотуристка за пів години подолала зі швидкістю 62 км/год відстань від Херсона до Голої Пристані, а потім ще годину їхала до Скадовська зі швидкістю 54 км/год. Яку відстань подолано від Херсона до Скадовська?

Розв'язання

1) 62 : 2 = 31 (км)  відстань від Херсона до Голої Пристані.
2) 31 + 54 = 85 (км) – відстань від Херсона до Скадовська.
Відповідь: 85 кілометрів.

 

Завдання 391 Розрядні доданки

На якому кораблику записано число тридцять чотири мільйони сімсот вісім тисяч п'ятсот шістдесят? На жовтому.

34 708 560 = 30 000 000 + 4 000 000 + 700 000 + 8 000 + 500 + 60

 

Завдання 392

Найбільше число: 819 250 468

Найменше число: 720 591 678

Завдання 393

48 829 131 > 48 829 130

953 172 563 < 953 172 564

Завдання 394

95 400 000 + 4 600 000 =  100 000 000

4 200 000 • 3 = 12 600 000

46 000 000 – 28 000 000 = 18 000 000

50500000000 : 5 = 10 100 000 000

Завдання 395 Письмове додавання і письмове віднімання

+7348186

  4670024

12018210

_7348186

 4670024

 2678162

+7567000

   648900

  8215900

Завдання 396

Діаметр Юпітера 142 984 км, а Землі — 12 756 км . Дізнайся, у скільки разів діаметр Землі мен­ший від діаметра Юпітера, попе­редньо округливши подані в умові числа до розряду тисяч.

Розв'язання

143 : 13 = 11 (р.)  у стільки разів діаметр Землі мен­ший від діаметра Юпітера.
Відповідь: в 11 разів.

 

Завдання 397

Вартість квитків до Національного музею космонав­тики ім . С . П . Корольова (м . Житомир) для дитини й до­рослого становить 80 грн, а для двох дорослих — 100 грн . Скільки потрібно заплатити за один дорослий і два дитячі квитки до цього музею?

Розв'язання

1) 100 : 2 = 50 (грн)  ціна квитка для дорослого.
2) 80  50 = 30 (грн)  ціна квитка для дитини.
3) 50 + 30 • 2 = 50 + 60 = 110 (грн) – вартість куплених квитків.
Відповідь: 110 гривень.

Інші завдання дивись тут...