Інші завдання дивись тут...

Завдання 361

16308:27         172688:86             96520:19               296148:37

16309:27         172680:86             96527:19               296140:37

 

Завдання 362

20 440 : 34              9820 : 24                 10 118 : 12           2717491: 68

19932 : 83               292940 : 29              67893 : 73            40034 : 33

 

Завдання 363

18144 : 756              4508 • 367             24660 : 548

6432000 • 4320         52140 : 395            307068 • 407

 

Завдання 364

 

Завдання 365, 366

34 524 750 + 2 850 956

345 км 247 м 50 см + 28 км 509 м 56 см

456 556 067 – 78 078 345

456 т 5 ц 56 кг 67 г – 78 т 78 кг 345 г

8027 • 8                 95000600 : 4              645400 • 24

8 км 27 м • 8          95 т 600 г : 4             645 т 400 кг • 24

 

Завдання 367

345 м 8 см + 524 м 12 см

9 км 67 м – 4 км 333 м

78 грн 56 к. + 23 грн 79 к.

7 кг 90 г – 5 кг 123 г

24 ц 6 кг + 23 ц 8 кг

4 м 7 дм – 3 м 4 дм

8 м 27 см • 8             81 ц 6 кг : 6 кг           75 м 24 см : 9 см

95 кг 600 г : 4           80 км 901 м : 9           26 т 760 кг : 8

200 м 46 мм • 3         3 м 256 мм : 8 мм       4 км 17 дм • 4

 

Завдання 368

(8 кг 45 г + 14 кг 8 г) • 3                  (23 км 70 м – 8 км 219 м) • 5

(2 ц 87 кг + 4 ц 20 кг) : 7                  3 м 75 мм : 5 мм 8

 

Завдання 369

37 см • 50            36 м : 25        54 грн : 5 к.             570 км : 2500

64 кг : 500           32 ц • 50         49 кг : 25 г              16 ц • 12

 

Завдання 370

У результаті ділення числа 87 на деяке число в ос­тачі одержали 5 Знайди дільник і неповну частку

 

Завдання 371, 372, 373

Швидкість

Час

Відстань

4

2

 

8

2

 

16

2

 

 

Маса одиниці

Кількість

Загальна маса

4

4

16

8

4

32

 

Завдання 374

Словенська компанія створила без­пілотний вантажний літак, який може взяти на борт 450 кг вантажу й доста­вити його на відстань до 300 км . Скіль­ки кілограмів вантажу за один рейс можуть перевезти 6 таких літаків?

 

Завдання 375

Електричний літак долає на одному заряді 158 км, ру­хаючись зі швидкістю 79 км/год Скільки годин може пе­ребувати в польоті цей літак?

 

Завдання 376

х = 700 – 18у, якщо у = 2; у = 9; у = 15; у = 23; у = 32

 

Завдання 377

Електрокатер плив 2 год, рухаючись зі швидкістю 45 км/год, а пасажирський дрон летів 30 хв, рухаючись зі швид­кістю 100 км/год . Хто подолав більшу відстань? На скільки більшу?

378 Американська компанія розробляє швидкісний ва­куумний потяг, що зможе рухатися зі швидкістю 1000 км/год . Склади формули для знаходження шляху, який зможе по­долати потяг за t год; загальної кількості пасажирів, яких зможе перевезти потяг за а діб, якщо на добу він робить 8 рейсів і кожного рейсу перевозить 1000 пасажирів .

 

Завдання 379

Два підприємці вклали гроші в стартап . Перший підпри­ємець вклав 24 000 дол . , а другий — 72 000 дол . За певний час перший підприємець одержав 480 000 грн прибутку . Скільки гривень прибутку одержав другий підприємець?

 

Завдання 380

1) Два підприємці вклали гроші в стартап . Перший під­приємець вклав 24 000 дол . , а другий — 72 000 дол . За пев­ний час прибуток становив 1 920 000 грн . Скільки гривень прибутку одержав кожний підприємець?

 

2) Два підприємці вклали гроші в стартап . Перший підприємець вклав 24000 дол . , а другий — 72000 дол . Скільки гривень прибутку одержав кожний підприємець, якщо перший одержав на 960 000 грн прибутку менше, ніж другий.

 

Завдання 381

18 + 27 – 37 + 14 – 9 + 49 – 58

 

Завдання 382

1) Одного дня господарка заготувала 9 однакових банок томатного соку, а ін­шого — 8 таких банок . Скільки літрів соку господарка заготувала кожного дня, якщо всього за два дні вона заготувала 51 л соку?

 

2) Пісок перевозили двома са­москидами однакової вантажності Перший самоскид перевіз 150 т піску, а другий — 100 т . Скіль­ки рейсів зробив кожен самоскид, якщо перший зробив на 2 рейси більше, ніж другий?

 

Завдання 383

Якщо b = 523, a = 204, тоді (30 056 – 300 202 : b) • a

Якщо х = 356, y = 25, тоді 180 848 : х • (12 680 + 7120 – 18 900) : y

Якщо c=4, p=1000, тоді (173 000 – 216 • 750) • (816 : c) + p

 

Завдання 384

В ательє пошили однакові костюми для хлопчиків й однакові — для дів­чаток На костюми для хлопчиків вико­ристали 54 м тканини, а на костюми для дівчаток — 48 м . Витрата тканини на один костюм однакова 1) Скільки костюмів пошили для дівча­ток, якщо для хлопчиків пошили 18 ко­стюмів?

 

2) Скільки костюмів пошили для хлопчиків і скільки — для дівчаток, якщо всього пошили 34 костюми?

 

3) Скільки костюмів пошили для хлопчиків і скільки — для дівчаток, якщо для хлопчиків пошили на 2 костюми більше, ніж для дівчаток?

 

Завдання 385

О 8 год ранку з пункту А до пунк­ту В, відстань між якими 440 км, ви­рушив потяг, що рухався зі швидкістю 60 км/год . Об 11 год ранку з пункту В йому назустріч вирушив інший потяг, що рухався зі швидкістю 70 км/год . О котрій годині потяги зустрінуться?

 

Завдання 386

714 899 + 1        15 784 899 + 1      63800000 +27000000

940 000 – 1         71 000 000 – 1       120 100 000 – 109 000 000

200000 • 4          4000000•200          360 000 000 : 9

3 000 000 • 10     15 000 000 • 20      480 000 000 : 60

 

Завдання 387

Побудуй стовпчасту діаграму, що ілюструє темпе­ратуру води за тиждень

Температура води у Джарилгацькій зато­ці, що біля міста Скадовськ, становила:

1 листопада — 12 °С;

2 листопада — 10 °С;

3 і 4 листопада — 11 °С;

5 листопада — 9 °С;

6 і 7 листопада — 8 °С.

 

Завдання 388

Вартість дорослого й дитячого квитків становить 300 грн, а двох дорослих — 400 грн Скільки потрібно заплатити за три дорослі та два дитячі квитки?

 

На острові Джарилгач волонтери й волонтерки збирали сміття після ку­рортного сезону . Усього вони зібрали 430 кг сміття, яке пакували в мішки, по 5 кг у кожен мішок . Скільки мішків сміття зібрали волонтери й волонтерки?

 

Завдання 390

Автотуристка за пів години подолала зі швидкістю 62 км/год відстань від Херсона до Голої Пристані, а потім ще годину їхала до Скадовська зі швидкістю 54 км/год. Яку відстань подолано від Херсона до Скадовська?

Інші завдання дивись тут...