Інші завдання дивись тут...

§ 1 НЕЙРОН. РЕФЛЕКС. РЕФЛЕКТОРНА ДУГА

Сторінка 172.

Контрольні запитання.

Запитання 1. Які структури нейронів утворюють сіру речовину мозку, а які — білу? Сіру речовину утворюють тіла та дентрити нейронів, білу - аксони нейронів. 

Запитання 2. Порівняйте аксони і дендрити. Аксон - один довгий відросток. Дентрит - розгалуджений короткий відросток.

Запитання 3. Які функції нейроглії? Живильна, опорна, захисна та секреторна функції.

Запитання 4. Які є види нейронів за функцією? Яка послідовність їх розміщення у рефлекторній дузі? За функцією розрізняють типи нейронів: чутливі (ними інформація надходить до ЦНС), вставні (ними інформація передається від одних нейронів до інших);

рухові (вони передають інформацію клітинам-виконавцям).

Запитання 5. Як відбувається передача інформації у синапсіКоли нервовий імпульс доходить  до синапсу, міхурці лопають, медіатори потрапляють в синаптичну щілину, там вони приєднуються до білків-рецепторів нейрона-мішені, післясинаптична мембрана його дендрита приймає інформацію й перетворює її в імпульс і передає далі аналогічно вже наступному  нейрону. 

Запитання 6. Яка частина нейрона передає електричний сигнал до клітини-мішені: дендрити, тіло нейрона, аксон. Аксон.

Запитання 7. У нейронів є …, що отримують сигнали від інших нейронів: аксон, мітохондрії, тіло. Тіло.

Завдання 1. Поясніть, як будова нейрона пов'язана з його функціями (не забудьте пояснити, чому нейрони мають стільки відростків і переважно довгий аксон).

Нервова система виконує функції сприйняття, аналізу й передачі інформації. 

Нервова система людини інтегрує (тобто обробляє і поєднує) всю доступну інформацію як з навколишнього середовища, так і від різних органів розгалуженими багатьма дентритами. 

Нейрони мають тіло, від якого відходять чисельні розгалужені дендрити для сприйняття сигналів і один аксон — для передачі сигналів іншим нейронам або клітинам-мішеням. Інформація завжди передається в напрямку від дендритів до аксона.

 

§ 2. БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ЦЕНТРАЛЬНА І ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

Сторінка 175.

Контрольні запитання.

Запитання 1. Який термін застосовується для пучка аксонів, що оточені спільною оболонкою зі сполучної тканини: ядро, ганглій, нерв, шлях? Нерв.

Запитання 2. Нейрони якої частини нервової системи мають найкращий механічний захист? Центральної нервової системи.

Запитання 3. Поясніть відмінності між центральною і периферичною нервовими системами. Центральна нервова система - головний та спинний мозок. Периферична система - нерви, ганглії, нервові закінчення.

Завдання 1. Опишіть будову і функції периферичної нервової системи, і зокрема її відділів. Периферична нервова система (ПНС) з'єднує ЦНС з усіма іншими частинами тіла і включає нервові вузли (або ганглії), нерви, нервові закінчення.

Інші завдання дивись тут...