Інші завдання дивись тут...

§ 8. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

Завдання 1. Яку роль відіграє травна система в обміні речовин? Готує поживні речовини для засвоєння клітиною та виводить неперетравлені рештки.

Завдання 2. Що таке травленняТравлення – сукупність процесів, що забезпечують надходження їжі, механічну обробку їжі та хімічне розщеплення її на сполуки, які організм здатний засвоювати та включати в обмін речовин. 

Завдання 3. Яка функція ферментів у процесах травлення? Створюють умови для розщеплення різних речовин.

Завдання 4. З яких органів складається травна система людини? Рот, зуби, язик, глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, закінчується анальним отвором та залози – слинні, печінка з жовчним міхуром, підшлункова залоза. 

Завдання 5. Які функції травної системи? Які методи дослідження органів травлення ви знаєте? Функції травної системи: рухова, секреторна, захисна, всмоктувальна, видільна, розщеплення, регуляторна.

 

Виберіть одну правильну відповідь

Завдання 1. Позначте функцію травної системи, яка полягає в механічній обробці їжі:

а) рухова; 

б) секреторна; 

в) видільна; 

г) всмоктувальна.

Завдання 2. Позначте функцію травної системи, що полягає в утворенні й виділенні слини

а) рухова; 

б) секреторна; 

в) розщеплення; 

г) всмоктувальна.

Завдання 3. Виберіть ознаку, характерну для видільної функції травної системи: 

а) утворення ферментів, травних соків (шлункового, кишкового), слини, жовчі;

б) виведення з організму деяких продуктів обміну речовин; 

в) просування їжі травним трактом; 

г) всмоктування білків, жирів, вуглеводів.

Завдання 4. Установіть правильну послідовність органів, які утворюють травний канал, починаючи з ротової порожнини: 

а) пряма кишка з анальним отвором (7);

б) глотка (2)

в) ротова порожнина (1)

г) тонкий кишечник (5)

д) стравохід (3)

е) шлунок (4)

є) товстий кишечник (6).

 

ПОМІРКУЙТЕ. 

Завдання 1. Чи може відбуватися процес травлення за відсутності ферментів? Без ферментів (каталізаторів) процес займав би значний час.

Завдання 2. Чим відрізняються хімічні реакції, що відбуваються поза живими істотами, від біохімічних процесів, які відбуваються в організмі? У біохімічних процесах травлення присутні ферменти, вони відбуваються значно швидше.

Інші завдання дивись тут...