Інші завдання дивись тут...

§ 35. БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ. ЦЕНТРАЛЬНА І ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на запитання.

1. Які функції виконує нервова система?

Об'єднує організм в одне ціле, керує його діяльністю, підтримує гомеостаз, здійснює зв'язок зі зовнішнім середовищем, забезпечує психічну діяльність.

 

2. Що таке центральна нервова система та периферич­на нервова система?

ЦНС – головний та спинний мозок. ПНС – 12 пар черепно-мозкових нервів, 31 пара спинномозкових нервів, нервові вузли (ганглії), нервові сплетіння.

 

3. Що таке нерви? Які види нервів ви знаєте?

Нерви – довгі відростки нервових клітин, зібрані в пучки, що виходять за межі голов­ного і спинного мозку та утворюють спільний для багатьох нейронів шлях іннервації окремих орга­нів.

Окремі пучки та весь нерв оточують спо­лучнотканинні оболонки. Розрізняють чутливі, рухові та змішані нерви.

 

4. Які функ­ції виконують різні види нервів?

По чутливих нервах збу­дження прямує від різних органів до центральної нервової системи, по рухо­вих нервах збудження проходить від центральної нервової системи до робочих органів, змішані нерви про­водять збудження в обох напрямах.

 

5. Що таке сіра та біла речовина нервової системи?

Сіра речовина - це скупчення тіл нейронів та їхніх коротких відростків, а біла - скупчення довгих відростків нейронів.

 

6. Яку нервову систему називають соматичною, а яку - вегетатив­ною? Які їхні функції?

Соматична нервова система керує рухами скелетних м'язів, сприй­має і проводить сигнали від органів чуття, забезпечуючи зв'язок організ­му із зовнішнім середовищем.

Вегетативна нервова система регулює обмін речовин, роботу вну­трішніх органів (шлунка, печінки, нирок, серця, судин тощо) і стан нер­вової системи в цілому.

 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть складові центральної нервової системи:

а) головний мозок і спинний мозок

б) головний мозок і черепно-мозкові нерви

в) спинний мозок і спинно­мозкові нерви

г) черепно-мозкові і спинномозкові нерви

 

2. Укажіть складові периферичної нервової системи:

а) головний мозок і спин­ний мозок

б) головний мозок і черепно-мозкові нерви

в) спинний мозок і спин­номозкові нерви

г) черепно-мозкові і спинномозкові нерви

 

3. Укажіть кількість черепно-мозкових нервів людини:

а) 10

б) 12

в) 24

г) 31

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ.

І група. Схарактеризуйте будову і типи нервів.

Нерви – довгі відростки нервових клітин, зібрані в пучки, що виходять за межі голов­ного і спинного мозку та утворюють спільний для багатьох нейронів шлях іннервації окремих орга­нів.

Окремі пучки та весь нерв оточують спо­лучнотканинні оболонки. Розрізняють чутливі, рухові та змішані нерви.

 

ІІ група. Розкрийте будову і функції сірої та білої речовини головного мозку і спинного мозку.

Сіра речовина - це скупчення тіл нейронів та їхніх коротких відростків, а біла - скупчення довгих відростків нейронів.

У сірій речовині містяться нервові центри. Біла речовина проводить сигнали.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Чим соматична нервова система відрізняється від вегетативної (автономної)?

Своїми функціями.

 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Намалюйте схему рефлекторної дуги на прикладі реак­ції відсмикування руки від гарячого предмета.

Терморецептор –> чутливий нейрон –> руховий нейрон –> скорочення м'яза

Інші завдання дивись тут...

  • NaZaR
    Спасибо большое.
    12 січня 2021 08:42