Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 32

Опорний конспект. ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ.

Забезпечує:

• перенесення О2 від легень до тканин і СО2 від тканин до легень (еритроцити);

• перенесення рідких продуктів від тканин до нирок (плазма);

• перенесення поживних речовин від кишечнику до тканин (плазма).

Бере участь у:

• підтриманні гомеостазу;

• гуморальній регуляції;

• підтриманні сталої темпе­ратури тіла.

Забезпечує захисну реакцію від:

• втрати крові при ушкодженні судин (тромбоцити);

• інфекції (лейкоцити).

ПОМІРКУЙ. Хвороботворні мікроорганізми, які потрапили до будь-якого органа, можуть про­никнути до лімфи. Якби вони потрапили з нею до крові, то це призвело б до за­раження всього організму. Однак цього не відбувається. Чому? Хвороботворні мікроорганізми знешкоджуються лімфоцитами лімфи. Також певні білки плазми та лейкоцити крові розпізнають і знешкоджують генетично чужорідні організми, що натрапляють в організм.

 

СТОРІНКА 33

Самостійна робота. СКЛАД КРОВІ.

Плазма

Формені елементи

Неорганічні речовини

Органічні речовини

еритро-цити

лейко-цити

тромбо-цити

Вода

Мінеральні солі

Білки

Ліпіди

Вуглеводи

 

СТОРІНКА 34

Лабораторна робота. МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ. Порівняння еритроцитів крові людини та жаб.

Завдання 5. Еритроцити крові людини та жаби.

Завдання 6.

Ознака для порівняння

Мікропрепарат

крові людини

крові жаби

Кількість еритроцитів на одиницю площі (більше чи менше)

Більше (в 1мм3 близько 5  млн.)

Менше (в 1мм3 не більше 0,33 — 0,38 млн.)

Розмір еритроцитів (більші чи менші)

Менші (7-8 мкм)

Більші (до 22,8 мкм)

Форма еритроцита

Кругла форма з двоввігнутими обрисами поверхні

Овальна з простими обрисами поверхні

Наявність ядра

Нема, що збільшує місце для гемоглобіну

Наявне велике оформлене ядро

Забарвлення еритроцита

Яскраво-червоне

Рожеве

Завдання 7. Визнач ефективність перенесення кисню кров'ю людини і жабі.

ВИСНОВОК. У людини вища ефективність перенесення кисню. Кругла форма еритроцитів з двоввігнутими обрисами поверхні збільшує загальну площу, відсутність ядра збільшує місце для дихального пігменту - гемоглобіну, куляста форма малих розмірів збільшує кількість клітин на одиницю площі; червоний колір свідчить про більшу кількість дихального пігменту. Склад крові та чотирикамерне серце зумовлюють теплокровність людини.

 

СТОРІНКА 35.

Самостійна робота. ГРУПИ КРОВІ ТА РЕЗУС-ФАКТОР.

Завдання 1. Стрілками показати можливі варіанти переливання крові в людини.

 

Група крові

Може віддавати кров групам (донор для груп)

Може приймати кров у груп (реципієнт для груп)

І (універсальний донор)

І, II, III, IV

І

II

II, IV

I. II

III

III, IV

I, III

IV (універсальний реципієнт)

IV

І, II, III, IV

 

Завдання 2. Проаналізуй схему резус-конфлікту між організмом матері та плоду, по­ясни причину його виникнення. Якщо у резус-негативної матері (Rh-) розвивається резус-позитивна дитина (Rh+), конфлікт між організмом матері та плодом виникають після проникнення в організм матері резус фактора дитини, на який утворюються антитіла з крові матері, що руйнують кров дитини.

 

ПОМІРКУЙ. Папа Римський Інокентій VIII, занепокоєний старінням, наказав влити собі кров від трьох юнаків. Результат виявився сумним: померли Папа і юнаки. Чому? При переливанні крові значення мають групи крові донора і реципієнта, інші фактори, які відкрили тільки з 1900 року.

 

СТОРІНКА 36

Самостійна робота. ФОРМЕНІ ЕЛЕМЕНТИ КРОВІ.

Формені еле­менти крові

Ознаки

Еритроцити (червоні кров'яні тільця)

Лейкоцити (білі кров'яні тільця)

Тромбоцити

(кров'яні пластинки)

Розміри

7 – 8 мкм

6 – 20 мкм

1 – 3 мкм

Кількість в 1 мм3

5 млн

4 – 9 тис.

150 – 400 тис.

Тривалість життя

100 – 120 діб

Від 6 год до десятків років

5 – 10 діб

Форма

Дискова двоввігнута

Нестала форма

Найчастыше округла двоопукла

Наявність оболонки (мембрани)

Наявна, руйнується в місці пошкодження кровоносних

Відсутня, цитоплазма утворює псевдоподії для руху

Наявна, над мембранна оболонка  

Наявність ядра

нема

наявне

нема

Місце утворення

Червоний кістковий мозок

Червоний кістковий мозок, дозрівають в тимусі, лімфовузлах, селеінці, апендиксі

Червоний кістковий мозок

Місце руйнування

Печінка, селезінка

Печінка, селезінка, місце запального процесу

Печінка, селезінка, місце пошкодження кровоносних судин

Функції

Транспортна

Захисна

Згортання крові

ПОМІРКУЙ

Завдання 1. Кількість крові в дорослої людини — майже 5 літрів. Підраховано, що сума поверхні всіх еритроцитів дорівнює 3500 кв. м, тобто 1/3 гектара, що в 1700 разів більше від поверхні тіла людини. За рахунок чого досягається така сумарна поверхня еритроцитів? За рахунок двоввігнутих обрисів поверхні круглої клітини та компактному  розміщенні.

Завдання 2. У чому полягає біологічне значення великої загальної поверхні еритроцитів крові людини? Збільшення ефективності перенесення кисню.

Інші завдання дивись тут...