Інші завдання дивись тут... 

Сторінки 14 – 15. ТЕМА 3. ДИХАННЯ 

1. Будова дихальної системи

Завдання 1. Дайте визначення та закінчіть речення. 

Дихання — це процеси, що забезпечують надходження в організм кисню, використання його для окиснення органічних речовин, видалення з організму вуглекислого газу. 

Основною функцією дихальної системи людини є здійснення газообміну.

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. Альвеоли розташовані в:

А трахеї   Б гортані      В легенях      Г носовій порожні

Завдання 2. У процесі утворення звуків мови НЕ беруть участь:

А голосові зв'язки                В бронхи

Б зуби                              Г губи

Завдання 3. Число часток у лівій легені:

А 2            Б 3                В 4               Г 5

Завдання 3. Розгляньте малюнок, на якому зображено будову дихальної системи людини. Зробіть підписи до нього. Додайте до малюнка ще одне позначення, підпишіть його.

1 — носова порожнина

2 — глотка

3 — правий бронх

4 — бронхіальне дерево з бронхіолами

5 — альвеоли

Завдання 4. Напишіть, про який орган дихальної системи йдеться в кожному твердженні.

А Структура, яка складається з двох листків і вкриває легені ззовні (легенева плевра)

Б Орган, який складається з хрящових напівкілець і прилягає до стравоходу (трахея)

В Структура, у якій повітря під час вдиху набуває комфортної для організму температури (носова порожнина)

Г Пухирці, у яких відбувається газообмін між кров'ю і повітрям (альвеоли)

Д Сукупність трубочок, які схожі на гіллясте дерево (бронхіальне дерево)

Е Структура, у якій розташовані голосові зв'язки (гортань)

Завдання 5. Підпишіть зображені структури дихальної системи. Назву структури виберіть із запропонованого переліку (одна назва зайва): гортань, бронх, альвеоли, трахея, носова порожнина.

Завдання 6. Установіть відповідність між назвами ділянок дихальної системи та їх коротким описом.

1 Легені 

2 Бронхи 

3 Гортань

А Повітропровідні шляхи, що відходять від трахеї 

Б Простір складної форми, покритий слизовою оболонкою, до якого повітря потрапляє через ніздрі  

В Парні органи дихання, які забезпечують газообмін між кров'ю і повітрям 

Г Структура, яка з'єднує носову й ротову порожнини з наступними ділянками дихальної системи.

1 2 3
В А Б

Завдання 7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: бронх, гортань, трахея, шлунок. 

Зайвим є термін  шлунок, тому що він не належить до дихальної системи.

Завдання 8. Уявіть, що ви прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. Які органи вашого тіла були задіяні в цьому процесі? В утворенні звуків беруть участь: легені, бронхи, трахея (нижній резонатор); гортань (голосовий апарат); глотка, порожнини рота, носа і придаткові пазухи носа (верхній резонатор). 

У мовленні беруть участь: губи, язик, мімічні м'язи, м'яке піднебіння, нижня щелепа. 

Завдання 9. У музикантів, які грають на духових інструментах, загальний об'єм легень більший, ніж зазвичай. Із чим це може бути пов'язано і які ще сфери діяльності сприяють збільшенню об'єму легень? У них більша життєва ємність легень - максимальна кількість повітря, яку можна видихнути після найглибшого вдиху, що забезпечується кращим розвитком м'язів, які беруть участь у легеневому диханні. Збільшенню життєвої ємності легень сприяють заняття спортом, особливо плавання, активна фізична праця, спів, гра на духових інструментах тому у співаків, спортсменів, йогів, музикантів на духових інструментах більша глибина дихання.

Інші завдання дивись тут...