Інші завдання дивись тут...

§ 28 ЛИСТОК - БІЧНИЙ ОРГАН ПАГОНА.

1. Які функції виконує кожна з основних частин листка?

Типовий листок складається із чотирьох час­тин: основи листка, прилистків, черешка та листкової пластин­ки.

 

Основа листка — частина листка, якою він з'єднується із стеблом і до якої прикріплюються інші частини листка.

Прилистки — це пара листоподібних придатків на основі лист­ка по боках від черешка, які захищають пластинку листка, що розвивається. 

Черешок — це звужена, інколи майже циліндрична, пружна частина листка, яка орієнтує листкову пластинку відносно соняч­них променів.

Листкова пластинка — плоска частина листка, яка в основному відповідає за фотосинтез і випаровування води.

2. Чим прості листки відрізняються від складних?

Прості листки мають одну лист­кову пластинку, вона може бути більше або менше розчленована заглибинами по краю, відпадають разом з черешком. Складні листки мають кілька листоч­ків , кожний зі своєю пластин­кою і черешком, які кріпляться до спільного черешка листка і при відмиранні опадають окремо.

 

3. Що таке жилка листка та які її функції?

Жилки на листкових пластинках — це потовщення листкової пластинки, у якому проходить один або декілька провідних пучків.

Жилки утворюють каркас листкової пластинки і забезпечують транспорт речовин: із стебла надходять вода і мінеральні ре­човини, а продукти фотосинте­зу транспортуються із листка в стебло. 

 

4. Які способи листкорозміщення ви знаєте?

Листкорозміщення: певний порядок розташування листків на стеблі пагона. 

Способи листкорозміщення: 

почергове (у кожному вузлі прикріплений один листок, а листки послідовних вузлів розташовані за спіраллю), 

супротивне (у вузлі прикрі­плені два листки один навпроти одного, а пари листків розташовані в одній площині), 

навхрест - супротивне (пари листків сусідніх вузлів перехрещуються під прямим кутом), 

кільчасте (у вузлі прикріплено три або більше листків).

 

5. Яке значення відіграє листопад в житті рослин?

Листопад є пристосуванням рослин до сезонної нестачі вологи, зменшує на зиму поверхню випаровування, рослина разом із листками позбавляється шкідливих продуктів життєдіяльності, які протягом періоду росту накопичувались у вакуолях.

 

ЗАВДАННЯ

Пригадайте листки поширених в Україні рослин. Розгляньте малюнки, наве­дені в параграфі. Чи можете ви впізнати листки поширених в Україні рослин? Визначте ознаки зображених листків та заповніть таблицю у зошиті.

Рослина

Простий чи складний

Черешковий чи сидячий

Тип жилкування

Спосіб листкорозміщення

пшениця

простий

 сидячий

 паралельне

 почергове 

дуб

простий

черешковий

 пірчасте

 почергове

шипшина

складний

 черешковий

 пірчасте

 почергове

клен

простий

черешковий

 пальчасте

 супротивне

акація

складний

Черешковий

 пірчасте

 почергове

тополя

простий

Черешковий

 пірчасте

 почергове

бузок

складний

 черешковий

 пірчасте

 супротивне

суниця

складний

 сидячий

 пірчасте

 почергове

смородина

простий

черешковий

 пальчасте

 почергове

 

 

§ 29 ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЛИСТКА.

1. Які функції шкірочки - покривної тканини? Чому вона має різну будову на верхній і нижній по­верхні листка?

У шкірочці щільне розміщення клітин, потовщення їх оболонок (особливо з боку, що межує із зовнішнім середовищем), утворення кутикули (клітини виділяють тоненьку прозору плівочку воскоподібних речовин) і волосків (безбарвні клітини шкірочки утворюють різні вирости) захищають листок від механічних ушкоджень, розсію­ють пряме сонячне світло, зменшують випаровування води і газообмін, через продихи регулюється випаровування води і газообмін.

Через різні кліматичні умови, у будові шкірочки на верхній і нижній поверхні є відмінності. Найчастіше стінки клі­тин і кутикула верхньої шкірочки потовщені, і продихи в ній, як правило, відсутні; нижня шкірочка складена тонко­стінними клітинами, мав тоншу кутикулу і містить продихи. У вод­них рослин з плаваючими на поверхні води листками (латаття) продихи розташовані у верхній шкірочці, у рослин в потовщени­ми листками пустель продихи часто наявні як у нижній, так і у верхній шкірочці, обидві сторони листка нагріваються та освітлюються майже однаково.

 

2. Що таке продихи, як вони регулюють випаровування води і газообмін?

Продих — це пара витягнутих квасоле-подібних зелених (мають хлоропласти) клітин на поверхні шкірочки, між якими є отвір — продихова щілина, яка з одно­го боку відкривається у зовнішнє середовище, а з іншого — у ве­ликий міжклітинний простір основної тканини листка.

 

При достатньому освітленні та вологості клітини продиху ви­гинаються так, що їхні середні частини розходяться і продихо­ва щілина розширюється, через неї з міжклітинного простору листка назовні випаровується вода (листок при цьому охолоджується), ви­діляється кисень (що утворюється в процесі фотосинтезу), а в між­клітинники з повітря надходить вуглекислий газ. В темряві та за нестачі вологи клітини продиху випрямляються, продихова щіли­на звужується і закривається, випаровування води та надходження вуглекислого газу в листок зменшується, виді­лення кисню припиняється.

 

 

3. Яка головна функція основної тканини листка, з чим пов'язана різниця у її будові під верхньою і над нижньою шкірочкою?

Основна тканина листка здійснює фотосинтез, розташована в листковій пластинці між верхньою і нижньою шкірочкою, є фотозинтезуючою основною тканиною (складена клітинами із численними зеленими хлоропластами). Клітини під верхньою шкірочкою щільно прилеглі один до одного стовпчики, між якими майже не лишається міжклітинного про­стору - утворюють стовпчасту основну тканину, де дуже ін­тенсивно відбуваються фотосинтез. Клітини , що прилягають до нижньої шкірочки, мають більш округлу і неправильну форму, між ними залишаються великі міжклітинники, найбільші з яких розташовуються поблизу продихів - утворюють губчасту основну тканину, де інтенсивно відбу­вається фотосинтез і дихання.

У рослин, які потребують багато світла, в листку розвивається більше шарів стовпчастої тканини, тоді як у видів, які зростають у затінку, ця тканина взагалі може бути відсутньою.

 

4. Які функції виконують провідні тканини, що входять до складу жилки?

Провідні тканини жилки забезпечують транспортування води та розчинених у ній речовин. Окрема жилка листка складається з одного або декількох провідних пучків, у яких су­дини деревини віднесені до верхньої, а луб із ситоподібними труб­ками — до нижньої шкірочки. Провідні пучки підсилені тяжами механічної тканини, які часто краще розвинені в лубі (з нижнього боку листка), які додають листку міцності, але роблять його не жорстким, а гнучким.

 

ЗАВДАННЯ

Вам усім відомо, що латаття плаває на поверхні води, елодея — у товщі води, береза зростає на суходолі, алоє — в посушливих умовах. Перепишіть запропоновані речення у зошит та заповніть пропуски у них.

На листках латаття продихи розташовані у верхній шкірочці,оскільки вона має плаваючі на поверхні води листки . Будова листка берези типова для рослин сухо­долу в помірному кліматі. У листків елодеї відсутня кутикула, оскільки вона росте зануреною у воду. Найбільш потужна кутикула розвива­ється на листках алоє, оскільки рослина росте у посушливих умовах.

Інші завдання дивись тут...

 • даша
  чоткий сайт
  23 січня 2015 17:49
 • елизабет
  классный сайт всё понятно и чётко! супер!
  28 січня 2015 18:40
 • віталік
  Спасибо....хороший сайт..... tongue
  2 лютого 2015 09:08
 • Наталья
  Огромное спасибо, отличный сайт, всё чётко и понятно
  4 лютого 2015 16:43
 • инна
  Спасибо большое сайт супер помощь била нужна думала не найду уже
  5 лютого 2015 17:40
 • Олег
  Классный сайт bully
  14 січня 2016 19:57
 • Віка
  ДЯКУЮ!!!Ви мене врятували! wink
  25 січня 2016 11:35
 • Настя
  кому скок поставили?
  Биология на сайте круть!
  25 січня 2017 19:52
 • Ярослав
  Круть я думав уже не напишу
  27 січня 2018 12:49
 • Катя
  Дякую, дуже гарний сайт☺
  12 січня 2019 15:14
 • Катя
  Клас! Сайт супер.Спасиба вам огромное
  21 січня 2019 13:29
 • Норм чел
  Всё понятно для нормального человека, спасибо
  15 січня 2020 20:03
 • Karina
  Сайт просто супер, дякую)
  21 грудня 2020 20:14
 • Катя
  сайт супер
  15 січня 2021 11:42
 • РОс
  Все очень (щетка) (ОООЙ) ЧОТКА
  СПС
  22 січня 2022 15:04
 • Юлька
  Дякую велике 31 грудня 2022
  31 грудня 2022 08:55