Інші завдання дивись тут...

§ 54 ЛИШАЙНИКИ (2013) / § 53 ЛИШАЙНИКИ (2020)

1. Чому відносини між грибом та водорістю в лишайнику називають взаємо­вигідним симбіозом?

Водорості здійснюють фотосинтез і забезпечують гриб органічни­ми речовинами та киснем. Гриб, у свою чергу, постачає водоростям воду (гіфи гриба всмоктують воду із субстрату, уловлюють воду з вологого повітря під час туманів або випадання роси), а також деякі інші неорганічні речовини, гіфи гриба захищають водорості або ціанобактерій від впливу неспри­ятливих умов довкілля. Партнерство гриба та водорості в лишайнику взаємови­гідне.

 

2. Як гриби ростуть на субстратах, позбавлених органічних речовин?

 Такі гриби утворюють симбіоз з водоростями або ціанопрокаріотами, вони не можуть жити самостійно, їм потрібне обов'язкове співжиття з фотосинтезуючими організмами.

 

3. Хто визначає зовнішній вигляд лишайнику — гриб, водорість чи обидва симбіонти?

Зазвичай гриб переважає за масою, від нього залежить зовнішній вигляд тіла та особливості поширення лишайнику. Гриб також утворює плодові тіла. Назву лишайники отримують за назвою гриба.

 

4. Як би ви відповіли на запитання школяра: «Чи можуть гриби пристосува­тися до пустельного клімату»?

Лишайники, які відносять до грибів, пристосувалися до життя там, де відсутні доступні для інших грибів поживні речовини, а вода з'являється лише інколи.

 

ЗАВДАННЯ

Проаналізуйте, що спільного та відмінного є між лишайниками та мікоризою.

Спільне між лишайниками та мікоризою: організми живуть у симбіозі, симбіоз взаємовигідний, стосується грибів, симбіотичний організм для гриба є фотосинтезуючим.

Відмінне: лишайник - складний симбіоз гриба з водоростями та ціанобактеріями, гриб з іншим організмом утворюють одне ціле; мікориза - симбіоз гриба і рослини (переважно деревної), стосується шапинкових грибів, зв'язані грибницею.

 

Практична робота 5

РОЗПІЗНАВАННЯ ЇСТІВНИХ ТА ОТРУЙНИХ ГРИБІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ...

4 На́зви отруйних та їстівних грибів своєї місцевості та ознаки, які допоможуть вам їх розпізнати. 

 

Отруйні

Їстівні

Назви

бліда поганка, білий, смердючий мухомори, гриби-павутинники оранжево-червоний та найкрасивіший, плютка Патуйяра, несправжній опеньок, лепіота корич­нево-червонувата та лепіота отруйна

білий гриб, підберезник, маслюк звичайний

Ознаки

пластинчастий гіменофор, наявність одно або двох покривал, або їх залишків, пластинки не опускаються на ніжку

трубчастий гіменофор

Інші завдання дивись тут...

  • June
    Молодець
    9 травня 2023 16:00
  • Полина
    Благодарю!
    10 травня 2023 18:02