Інші завдання дивись тут...

Повторення теми «Гриби»

Варіант 1

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Грибом є

А амеба        Б пеніцил     В евглена       Г хламідомонада

 

2. Основою клітинної оболонки більшості грибів є

А хітин      Б крохмаль   В целюлоза      Г глікоген

 

3. До паразитичних грибів належить

А бліда поганка                          В фітофтора

Б пекарські дріжджі                    Г ксанторія

 

4. Напишіть назви елементів будови шапинкового гриба, що позначені на малюнку цифрами.

 

1 – плодове тіло

2 – ніжка

3 – шапинка

 

5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: пеніцил, плодове тіло, шапинка, ніжка.

Зайвим є термін пеніцил.

Його можна вважати зайвим тому, що плодове тіло, шапинка, ніжка – яскраво виражені у шапинкових грибах, а пеніцил – представник цвілевих грибів.

 

6. Яке значення для людини мають цвілеві гриби?

Для людини має значення застосування цві­левих грибів у виробництві антибіотиків, виготовленні гострих «грибних» сирів «Рокфор» та «Камамбер», у побутових умовах псують продукти, можуть спричинювати хвороби людей, знищують врожай.

 

 

Варіант 2

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Лишайником є

А пармелія                     В ульва

Б сфагнум                       Г інфузорія-туфелька

 

2. Гриби в клітинах запасають

А хітин                            В крохмаль

Б целюлоза                     Г глікоген

 

3. Шапинковим грибом є

А бліда поганка                 В пекарські дріжджі

Б фітофтора                         Г ксанторія

 

4. Напишіть назви елементів будови цвілевого гриба, що позначені на малюнку цифрами.

 

1 – круглий спорангій

2 – спорангієносець

3 – грибниця

 

5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: глива, підосичник, білий гриб, підберезник.

Зайвим є термін глива.

Його можна вважати зайвим тому, що підосичник, білий гриб, підберезник утворюють мікоризу з рослинами, а глива відноситься до дереворуйнуючих грибів, не утворює мікоризи.

 

6. Яке значення для людини мають шапинкові гриби?

Їх споживають у їжу, токсини деяких використовують у ліках , можуть бути джерелом отруєнь.

Інші завдання дивись тут...