Інші завдання дивись тут...

Завдання 26.

14–7=7        6+6=12    18-10=8          9+2=11

12-9=3        7+9=16      3+7=10          11-5=6

17-3=14      8+9=17      16-7=9           10+8=18

Розв’язання:

14–7=7   7+9=16    16 -7 =9   9+2=11   11-5=6   6+6=12    12-9=3    3+7=10   10+8=18   18-10=8  

8+9=17   17-3=14                             

 

Завдання 27. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

Було — 46 м

Відрізали — 4 м і 7 м

Залишилося — ?

Розв’язання:

У сувої було 46м тканини. На декорації відрізали 4м і 7м тканини. Скільки тканини залишилося у сувої?

4 + 7 = 11 (м) -  відрізали тканини для декорації.

46 – 11 = 35 (м) -  залишилося тканини у сувої.

Відповідь: 35м.

 

Було — 24

Купили — 6 і 7

Стало — ?

Розв’язання:

У Софійки було 24 зошити у косу лінійку. Мама купила їй ще 6 зошитів у лінійку та 7 зошитів у клітинку. Скільки зошитів стало у Софійки?

6 + 7 = 13 (з.) - купила мама зошитів.

24 + 13 = 37 (з.) - стало зошитів у Софійки.

Відповідь: 37 зошитів.

 

Завдання 28. Назви точки, які лежать поза кругом; усередині круга; на колі. Які з відрізків є радіусом круга і кола, діаметром круга і кола?

Розв’язання:

Поза кругом лежить точка M, D.

Усередині круга лежать точки E, A, O.

На колі лежать точки B, C, K.

Радіусами круга та кола є відрізки BO, OC, OK.

Діаметром круга та кола є відрізок BC.

 

Завдання 29. Маса свіжої глини 11 кг. Коли глину висушили, її маса зменшилася до 7 кг. Скільки кіло­грамів води містилося в 11 кг сві­жої глини?

Розв’язання:

11 – 7 = 4 (кг) - містилося води в свіжій глині.

Відповідь: 4 кг.

 

Завдання 30.  

14 - 6 = 8               6 + 6 > 11            14 - 5 > 8

18 - 9 > 8               6 + 6 < 13            13 - 8 < 6

14 - 7 < 8               32 - 2 < 41            47 + 2 < 51

 

Завдання 31. Накресли відрізок AB завдовжки 1 дм і відрі­зок KM, на 8 см коротший.

Розв’язання:

10 (см) - довжина відрізка AB.

10 - 8 = 2 (см) - довжина відрізка KM.

 

Завдання 32°.

5+8+24=37                32+(16-8)=40          78-(4+9)=65

17-8+40=49               46-(14-8)=40            78-4+3=77              

 

Завдання 33°. У Ганнусі було 57 горіхів. Після того як вона пригостила подруг, у неї залишилося 42 горіхи. На скільки менше горіхів дівчинка віддала, ніж залиши­лося?

Розв’язання:

57 – 42 = 15 (г.) -  віддала горіхів подругам.

42 – 15 = 27 (г.) - на стільки менше горіхів віддала дівчинка, ніж залишилося.

Відповідь: 27 горіхів.

 

Завдання 34.

1 + 9 = 10                          10 - 9 = 1

2 + 9 = 11                          11 - 9 = 2

3 + 9 = 12                          12 - 9 = 3

4 + 9 = 13                          13 - 9 = 4

5 + 9 = 14                          14 - 9 = 5

6 + 9 = 15                          15 - 9 = 6

7 + 9 = 16                          16 - 9 = 7

8 + 9 = 17                          17 - 9 = 8

9 + 9 = 18                          18 - 9 = 9

 

Завдання 35.

З кожного виразу на додавання склади два ви­рази на віднімання.

7 + 4 = 11          11 – 7 = 4     або       11 – 4 = 7

8 + 21 = 29        29 – 8 = 21   або       29 – 21 = 8

12 + 8 = 20        20 – 12 = 8   або       20 – 8 = 12

54 + 23 = 77      77 – 54 = 23 або      77 – 23 = 54

 

Щоб перевірити дію додавання, можна від суми від­няти один з доданків. Якщо дістанемо другий доданок, то обчислення виконано правильно.

 

Завдання 36. Зразок. 47 + 21 = 68,     68 - 21 = 47 або 68 - 47 = 21.

6 + 9 = 15                     15 – 9 = 6    або 15 – 6 = 9   

35 + 43 = 78                 78 – 35 = 43 або  78 – 43 = 35

12 + 75 = 87                 87 – 12 = 75 або  87 – 75 = 12

  

Завдання 37. На пасіці зібрали мед. Коли 54 кг меду здали в магазин, залишилося на 22 кг меду менше, ніж здали. Скільки всього кілограмів меду зібрали?

Розв’язання:

54 – 22 = 32 (кг) - залишилося меду на пасіці.

54 + 32 = 86 (кг) - зібрали всього меду.

Відповідь: 86 кг.

Заміни в умові задачі число 22 числом 19. Що зміниться в розв'язанні?

Розв’язання:

54 – 19 = 35 (кг) - залишилося меду на пасіці.

54 + 35 = 89 (кг) - зібрали всього меду.

Відповідь: 89 кг. Відповідь збільшилась на 22 – 19 = 3 кг.

 

 Завдання 38. Обчисли. Випиши шість виразів зі значенням 15.

Розв’язання:

9+6=15        8+8=16       70-60+5=15         18-(3+6)=9

12-8=4         35-20=15     9+3+3=15           49-(30+4)=15

17-8=9        43-15=28     7+7+1=15          68-(40+3)=25

Розв’язання:

9+6=15

70-60+5=15

35-20=15

9+3+3=15

49-(30+4)=15

 

Завдання 39.

Розв’язання:

1) 31 + 31 + 31 = 93 (л) - води вміщують три діжки.

    31 + 31 + 12 = 74 (л) - води вміщують дві діжки і відро.

    31 + 12 + 12 = 55 (л) - води вміщують діжка і два відра.

2) 31 + 31 =62 (л) - води вміщують дві діжки.

    62 – 12 = 50 (л) - на стільки води більше вміщують дві діжки, ніж відро.

 

Завдання 40°. У сувої було 28 м тканини. Пошили дві підковдри, витративши на кожну по 8 м тканини. Скільки метрів тканини залишилося в сувої?

Розв’язання:

8 + 8 =16 (м) - витратили тканини на дві підковдри.

28 – 16 = 12 (м) - тканини залишилося у сувої.

Відповідь: 12 м.

  

Завдання 41°.

Збільш на 8.

10 + 8 = 18

6 + 8 = 14

16 + 8 = 24

12 + 8 = 20

15 + 8 = 23

39 + 8 = 47

Зменш на 6:

10 – 6 = 4

6 – 6 = 0

16 – 6 = 10

12 – 6 = 6

45 – 6 = 39

39 – 6 = 33

 

Завдання 42.

Коли від суми відняли один з доданків, дістали другий доданок.

Якщо а + b= с, тоді  с – а =b і с – b  = а

 

Завдання 43.

8 + 9 = 17, оскільки 17 – 8 = 9

32 + 6 = 38, оскільки 38 – 6 = 32

31 + 27 = 58, оскільки 58 – 27 = 31

 

Завдання 44. Якщо х = 5, тоді

13 - х = 8                    х + 22 > 25               х - 2 < 10

16 - х > 10                  х + 5 = 10                 х - 1 = 4

 

Запиши 13 - х = 8, х + 5 = 10, х - 1 = 4 — це рівняння. х = 5 — розв'язок (корінь) рівняння.

Розв'язати рівняння — означає знайти те числове значення букви, при якому рівність буде істинною. Знайдене число — розв'язок (корінь) рівняння.

 

 Завдання 45

Зразок:

х + 8 = 11                         

х = 11 – 8                        

х = 3 — розв'язок (корінь) 

3 + 8 = 11  

Розв’язання:       

20 + х = 52

х = 52 - 20

х = 32 — розв'язок (корінь)

20 + 32 = 52                                                                 

 

 Завдання 46.

Розв’язання:       

х + 7 = 13

x = 13 – 7

x = 6

6 + 7 = 13

24 + х = 67

x = 67 – 24

x = 43

24 + 43 = 67

35 + х = 72

x = 72 – 35

x = 37

35 + 37 = 72

х + 19 = 58

x = 58 – 19

x = 39

39 + 19 = 58

 

 Завдання 47. У двох банках були огірки, порівну в кожній. Коли з однієї банки взяли 5 огірків, у ній залишилося ще 3 огірки. Скільки огірків було у двох банках?

Розв’язання:

5 + 3 = 8 (огірків) - було в одній банці.

8 + 8 = 16 (огірків) - було у двох банках.

Відповідь: 16 огірків.

 

 Завдання 48. Невідоме число х збільшили на 12 і дістали 36. За цією умовою склади рівняння і розв'яжи його.

Розв’язання:

  х + 12 = 36

  х = 36 - 12

   х = 24 

  24 + 12 =36

 

У банці були огірки. Коли у банку доклали 12 огірків, всього у банці стало 36 огірків. Скільки огірків було у банці спочатку?

36 – 12 = 24 (ог.) було огірків у банці спочатку.

Відповідь: 24 огірки.

 

 Завдання 49*. Накресли чотирикутник ABCD. Проведи в ньо­му два відрізки так, щоб утворилися п'ятикутник, три чотирикутники і п'ять трикутників.

  

   Доданок + доданок = сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

 

   Зменшуване – від’ємник = різниця

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

 

 Завдання 50°.

х + 3 = 11

х = 11 – 3

х = 8

8 + 3 = 11

60 – х = 59

Х = 60 – 59

х = 1

60 – 1 = 59

х – 9 = 4

х = 4 + 9

х = 13    

13 – 9 = 4

х – 8 = 5

х = 5 + 8

х = 13

13 – 8 = 5

х + 7 = 19

х = 19 – 7

х = 12

12 + 7 = 19

12 – х = 12

х = 12 – 12

х = 0

12 – 0 = 12

Інші завдання дивись тут...