Інші завдання дивись тут...

Завдання 278 Порядок дій
(65  58)  4 + 28 : 7 = 7  4 + 4 = 28 + 4 = 32
(84  42) : 7  6 + 24 = 42 : 7  6 + 24 = 6  6 + 24 = 36 + 24 = 60
57  7  8 : 8 + 10 = 57  56 : 8 + 10 = 57  7 + 10 = 50 + 10 = 60

 

3авдання 279

1) У 9 пакетах 18 л соку. Скільки літрів соку можна розлити у 8 таких пакетів?

Розв’язання

1) 18 : 9 = 2 (л) – соку в 1 пакеті.

2) 2 • 6 = 16 (л)

Відповідь: можна розлити 16 л соку у 8 таких пакетів.

2) У 9 пакетах 18 л молока. Скільки треба таких пакетів, щоб розлити 28 л молока?

Розв’язання

1) 18 : 9 = 2 (л) – молока в 1 пакеті.

2) 28 : 2 = (14 + 14) : 2 = 7 + 7 = 14 (п.)

Відповідь: потрібно 14 пакетів, щоб розлити 28 л молока.

Склади подібну задачу про пакети соку, у якій треба знайти число 6. У 9 однакових пакетах міститься 27 л соку. Скільки треба таких пакетів, щоб розлити 18 л соку?

Короткий запис

9 п. — 27 л

? — 18 л

Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (л) – соку  в 1 пакеті.

2) 18 : 3 = 6 (п.)

Відповідь: потрібно 6 пакетів, щоб розлити 18 л соку.

 

3авдання 280

Маса шести однакових упаковок води 48 кг. Скільки таких упаковок треба, щоб розлити 32 кг води?

Маса упаковки води

Кількість упаковок

Загальна маса

Однакова

6

?

48 кг

32 кг

Розв’язання

1) 48 : 6 = 8 (кг) – маса 1 упаковки.

2) 32 : 8 = 4 (п.)

Відповідь: потрібно 4 упаковки, щоб розлити 32 кг води.

Обернені задачі до поданої.

1) Маса чотирьох однакових упаковок води 32 кг. Скільки таких упаковок треба, щоб розлити 48 кг води?

Маса упаковки води

Кількість упаковок

Загальна маса

Однакова

?

4

48 кг

32 кг

2) Маса шести однакових упаковок води 48 кг. Яка маса чотирьох таких упаковок?

Маса упаковки води

Кількість упаковок

Загальна маса

Однакова

6

4

48 кг

?

3) Маса чотирьох однакових упаковок води 32 кг. Яка маса шести таких упаковок?

Маса упаковки води

Кількість упаковок

Загальна маса

Однакова

6

4

?

32 кг

Завдання 281

 6 = 42

+ 6 = 13

63  7 = 56

63 : 7 = 9

48 : 6 = 8

48 + 6 = 54

Завдання 282

56 : 7 + 22 = 8 + 22 = 30

(14 + 28) : 7 = 42 : 7 = 6

42 : 6 – 7 = 7 – 7 = 0

22 – 56 : 8 = 22 + 7 = 15

14 + 28 : 7 = 14 + 4 = 18

56 – 28 : 7 = 56 – 4 = 52

63 : 7 : 3 = 9 : 3 = 3

(35 + 7) : 7 = 42 : 7 = 6

(28 + 14) : 7 = 42 : 7 = 6

Завдання 283

Побудуй прямокутник завширшки 3 см, який можна поділити на 4 рівних квадрати. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 3  4 = 12 (см) – довжина прямокутника;

2) (3 + 4)  2 = 14 (см) – периметр прямокутник.

Відповідь: периметр прямокутника 14 см.

 

3авдання 284 Рівняння

х + 7 = 63
х = 63 – 7
х = 56
56 + 7 = 63
63 = 63

х – 7 = 9
х = 9 + 7
х = 16
16 – 7 = 9
9 = 9

7 – х = 6
х = 7 – 6
х = 1
7 – 1 = 6
6 = 6

Завдання 285

Між числами 2, 3, 4, 5 постав знаки дій і дужки так, щоб отримати 2, 10.

(2 • 3 + 4) : 5 = 2

(2 • 3 – 4) • 5 = 10

Завдання 286

42 : (35 : 5) = 42 : 7 = 6
(84 – 28) : 7 = 56 : 7 = 8
4 • 6 : (51 – 48) = 8
(94 – 66) : (21 – 14) = 28 : 7 = 4
(28 + 28) : (73 – 66) = 56 : 7 = 8

 

3авдання 287

Для приготування соку зрізали виноград і розклали 20 кг порівну в 4 кошики. Скільки потрібно таких кошиків, якщо залишилося ще 45 кг зрізаного винограду?

1) 20 кг : 4 = 5 (кг) – в одному кошику;

2) 45 кг : 5 кг = 9 (к.) – потрібно кошиків.

Відповідь: потрібно 9 кошиків.

 

3авдання 288 Нерів­ності 

Нерівність а • 7 > 40 істинна, якщо а = 6, 7, 8
Нерівність 72 – а • 7 < 30 істинна, якщо а = 7, 8, 9
Нерівність 12 : а + 24 < 29 істинна, якщо а = 3, 4, 6

 

3авдання 289

1) Частку чисел 48 і 8 зменшити у 2.

48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

2) Добуток чисел 3 і 8 збільшити на 27.

3 • 8 + 27 = 24 + 27 = 51

3) Суму чисел 25 і 57 змен– _ шити на частку 54 : 6.

(25 + 57) – 54 : 6 = 82 – 9 = 73

4) Число 70 зменшити на різ­ницю чисел 67 і 39.

70 – (67 – 39) = 70 – 28 = 42

 

3авдання 290

У новобудові житлового бу­динку на перших семи повер­хах 28 двокімнатних квартир, порівну на кожному поверсі. Скільки двокімнатних квартир на другому, третьому і четвер­тому поверхах разом?

Розв’язання

1) 28 : 7 = 4 (кв.) – на кожному поверсі;
2) 4 • 3 = 12 (кв.) – на другому, третьому і четвертому поверхах.
Відповідь: на другому, третьому і четвертому поверхах 12 двокімнатних квартир.

Скільки в цьому будинку всього двокімнатних квартир, якщо будинок дев'ятиповерховий?
4 • 9 = 36 (кв.) – квартир в дев'ятиповерховому будинку.

 

3авдання 291

Біля новобудов заплановано посадити одна­кову кількість дерев. Біля 6 будинків посади­ли 42 дерева. Скільки всього новобудов, якщо залишилося посадити ще 56 дерев? Розв'яжи задачу двома способами за коротким записом і схемами.

Короткий запис

6 буд. — 42 д.

? буд. — 56 д.

Розв’язання

1 спосіб

1) 42 : 6 = 7 (д.) – дерев біля одного будинку;
2) 56 : 7 = 8 (б.) – будинки, біля яких залишилося посадити 56 дерев;

3) 6 + 8 = 14 (б.) – всього новобудов.

2 спосіб

1) 42 + 56 = 98 (д.) – всього дерев;
2) 42 : 6 = 7 (д.) – дерев біля одного будинку;

3) 98 : 7 = 14 (б.) – всього новобудов.

Відповідь: всього 14 будинків.

 

3авдання 292

Вантажний ліфт може перевозити одночасно 12 дорослих або 20 дітей. Скільки дітей може їхати в ліфті одночасно з 9 дорослими?

Розв’язання

1) 12  9 = 3 (д.) – на стільки менше дорослих;
2) 12 : 3 = 4 (р.) – у стільки разів менше було дорослих;

3) 20 : 4 = 5 (д.) – дітей може їхати ще.

Відповідь: може 5 дітей їхати в ліфті одночасно з 9 дорослими.

 

3авдання 293

65 – 3 = 62
35 : 5 + 2 = 9
100 – 0 = 100

90 – 9 = 81
35 : (5 + 2) = 5
60 – 3 = 57

21 – 8 = 13
20 – 6 : 2 = 17
21 – 5 = 16

Завдання 294

Використовуючи кожну із цифр 2, 3, 4, 5 лише раз, запиши два двоцифрових числа, сума яких буде найбільшою з можливих.

53 + 42 = 95

 

3авдання 295

28 : 7 + 49 = 4 + 49 = 53

7 • 6 + 7 • 2 = 42 + 14 = 56

7 • 3 + 7 • 6 = 21 + 42 = 63

42 : (12 – 5) = 42 : 7 = 6

70 – 56 : 7 = 70 – 8 = 62

63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 54

Завдання 296

В 6 однакових будинках спроектовано 48 ві­кон. Скільки вікон у чотирьох таких будинках?

Короткий запис

6 б.  48 в.

4 б.  ?

Розв’язання

1) 48 : 6 = 8 (в.) – вікон у 1 будинку.
2) 4 • 8 = 32 (в.)
Відповідь: у чотирьох таких будинках 32 вікна.

Склади обернену задачу, у якій треба знай­ти число 6. У 4 однакових будинках спроектовано 32 ві­кна. Скільки таких будинків матимуть 48 вікон?

 

3авдання 297

7 • 9 – 42 : 6 = 63 – 7 = 56

7 • 9 – 36 : 4 = 63 – 9 = 54

7 • 9 – 54 : 6 = 63 – 9 = 54

49 : 7 + 6 • 7 = 7 + 42 = 49

49 : 7 + 7 • 8 = 7 + 56 = 63

49 : 7 + 7 • 5 = 7 + 35 = 42

3авдання 298

У чотирьох однакових ящиках є 28 кг білого винограду, порівну в кожному. Скільки потріб­но таких ящиків, щоб розфасувати порівну 35 кг синього винограду?

Розв'язання

28 : 4 (кг) — в одному ящику;

35 : (28 : 4) (ящ.) — потрібно ящиків;

35 : (28 : 4) = 5 (ящ.)

Відповідь: 5 ящиків.

 

3авдання 299

1) З однієї грядки зібрали 6 гарбузів, а з другої — a гарбузів. Усі гарбузи поклали у два ящики, порівну в кожний. Скільки гар­бузів поклали в один ящик?

Розв'язання

6 + a — зібрали всього гарбузів;

(6 + a) : 2 — поклали гарбузів в один ящик.

Відповідь: (6 + a): 2 гарбузів.

2) З однієї грядки зібрали k гарбузів, а з іншої — в 3 рази більше. Усі гарбузи поклали у два ящики, порівну в кожний. Скільки гар­бузів поклали в один ящик?

Розв'язання

k • 3 — зібрали гарбузів з другої грядки;

k + k • 3 — зібрали гарбузів з двох грядок;

(k + k • 3) : 2 — поклали гарбузів в один ящик.

Відповідь: (k + k • 3): 2 гарбузів.

 

3авдання 300

У мішку a кілограмів яблук, а в кошику — у 6 разів менше. Скільки кілограмів яблук разом у мішку й кошику?

Розв'язання

а : 6  яблук у кошику;

а + а : 6 – всього яблук.

Відповідь: а + а : 6 яблук.

 

3авдання 301 Одиниці вимірювання

1 м – 6 дм = 10 дм – 6 дм = 4 дм
35 дм : 7 = 5 дм
х : 7 = 4
х = 4 • 7
х = 28
28 : 7 = 4
4 = 4

6 кг • 7 = 42 кг
1 ц – 6 кг = 100 кг – 6 кг = 94 кг
49 : х =7
х = 49 : 7
х = 7
49 : 7 = 7
7 = 7

1 доба 4 год : 7 = (24 год + 4 год) : 7 = 28 год : 7 = 4 год
1 год 3 хв : 7 = (60 хв + 3 хв) : 7 = 63 хв : 7 = 9 хв
х • 7 = 56
х = 56 : 7
х = 8
8 • 7 = 56
56 = 56

3авдання 302

1) Невідоме число збільшили в 7 разів і одер­жали 42. Знайди невідоме число.

    х • 7 = 42
    х = 42 : 7
    х = 6
    6 • 7 = 42
    42 = 42

2) Число 56 зменшили у k разів і отримали 8. Знайди число k.

    56 : k = 8
    k = 56 : 8
    k = 7
    56 : 7 = 8
    8 = 8

 

3авдання 303

Побудуй відрізок завдовжки 12 см. Поділи його на дві частини, одна з яких на 2 см більша за іншу.

Розв'язання

1) 12 – 2 = 10 (см)  порівно;

2) 10 : 2 = 5 (см) – довжина меншого відрізка;

3) 5 + 2 = 7 (см) – довжина більшого відрізка.

Відповідь: 5 см і 7 см.

Побудуй відрізок довжиною 12 см і поділити на дві частини: 5 см і 7 см.

 

3авдання 304

Використовуючи кожну із цифр 1, 2, 3, 4 лише раз, запиши два двоцифрових числа, різниця яких буде найменшою з можливих.

31 – 24 = 7

 

3авдання 305

У трьох однакових ящиках a кг родзинок. Скільки кілограмів родзинок у 7 таких ящи­ках?

Розв'язання

а : 3  родзинок у 1 ящику;

а : 3 • 7 – родзинок у 7 ящиках.

Відповідь: а : 3 • 7 кг родзинок.

 

3авдання 306

х – 34 = 57
х = 57 + 34
х = 91

3 дм : 6 = 30 см : 6=5 см

х + 34 = 57
х = 57 – 34
х = 23
7 ц • 4=28 ц

67 – х = 39
х = 67 – 39
х = 28
1 год 3 хв – 7 хв = 63 хв – 7 хв=56 хв

Інші завдання дивись тут...

  • инна
    можно мне скачать решебник
    12 січня 2015 16:33