Інші завдання дивись тут...

Завдання 526. 1) Із 48 кг картоплі одержали 8 кг крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю можна одержати з 30 кг картоплі?

Розв’язання:

48 : 8 = (кг) - треба картоплі, щоб одержати 1 кг крохмалю.

30 : 6 = 5 (кг) - крохмалю можна одержати з 30 кг картоплі.

Відповідь: 5 кг.

2) Склади і розв'яжи обернену задачу з відповіддю 30.

Із 48 кг картоплі одержали 8 кг крохмалю. Скільки картоплі треба, щоб одержати 5 кг крохмалю?

Розв’язання:

48 : 8 = (кг) - треба картоплі, щоб одержати 1 кг крохмалю.

5 •  6 = 30 (кг) - картоплі треба, щоб одержати 5 кг крохмалю.

Відповідь: 30 кг.

 

Завдання 527. Знайди помилки і запиши правильно.

770 - 40 = 370                      690 - (240 - 110) = 640

950 - 800 = 150                     450 - 200 + 20 = 230

680 - 80 = 60                        240 - 120 + 30 = 150

Розв’язання:

770 - 40 = 730                      690 - (240 - 110) = 560

950 - 800 = 150                     450 - 200 + 20 = 270

680 - 80 = 600                        240 - 120 + 30 = 150

 

Завдання 528. На ділянці росло разом 980 сосен і ялинок. Лісник позначив на зруб 110 сосен, а ялинок — на 60 менше. Скільки дерев залишиться на ділянці після зрубу? Вибери схему і розв'яжи задачу.

Розв’язання:

За першою схемою.

110 – 60 = 50 (д.) - позначив на зруб ялинок.

110 + 50 = 160 (д.) - разом ялинок та сосен позначив на зруб лісник.

980 – 160 = 820 (д.) - залишиться дерев після зрубу.

Відповідь: 820 дерев.

Заміни одне слово в умові, щоб задача розв'язу­валася за іншою схемою.

На ділянці росло разом 980 сосен і ялинок. Лісник позначив на зруб 110 сосен, а ялинок — на 60 більше. Скільки дерев залишиться на ділянці після зрубу?

Розв’язання:

За другою схемою.

110 + 60 = 170 (д.) позначив на зруб ялинок.

110 + 170 = 280 (д.) разом ялинок та сосен лісник позначив на зруб.

980 – 280 = 700 (д.) залишиться дерев після зрубу.

Відповідь: 700 дерев.

 

Завдання 529. У їдальню завезли картоплю, буряки і морк­ву, всього 990 кг овочів. Моркви було 80 кг, буряків 420 кг. На скільки кілограмів більше завезли картоп­лі, ніж буряків?

Розв’язання:

80 + 420 = 500 (кг) - завезли разом моркви та буряків.

990 - 500 = 490 (кг) - завезли кілограмів картоплі.

490 – 420 = 70 (кг) - на стільки кілограмів більше завезли картоплі, ніж буряків.

Відповідь: 70 кг.

 

Сотні віднімають від сотень. Десятки віднімають від десятків. Знайдені результати додають.

Завдання 530.

860 – 250 = (800 – 200) + (60 – 50) = 600 + 10 = 610

860 – 250 = (860 – 200) – 50 = 660 – 50 = 610

860 – 250 = 86 дес. – 25 дес. = 61 дес. = 610

970 – 340 = (900 – 300) + (70 – 40) = 600 + 30 = 630

970 – 340 = (970 – 300) – 40 = 670 – 40 = 630

970 – 340 = 97 дес. – 34 дес. = 63 дес. = 630

750 – 420 = (700 – 400) + (50 – 20) = 300 + 30 = 330

750 – 420 = (750 – 400) – 20 = 350 – 20 = 330

750 – 420 = 75 дес. – 42 дес. = 33 дес. = 330

670 – 130 = (600 – 100) + (70 – 30) = 500 + 40 = 540

670 – 130 = (670 – 100) – 30 = 570 – 30 = 540 

67 дес. – 13 дес. = 54 дес. = 540

590 – 270 = (500 – 200) + (90 – 70) = 300 + 20 = 320

590 – 270 = (590 – 200) – 70 = 390 – 70 = 320

59 дес. – 27 дес. = 32 дес. = 320

 

Завдання 531.

750 – 230 = (750 – 200) – 30 = 550 – 30 = 520 

230 + 520 = 750

140 – 30 = 110

110 + 30 = 140

330 – 110 = (330 – 100) – 10 = 230 – 10 = 220

220 + 110 = 330

 

Завдання 532*. За 2 год пішохід, рухаючись рівномірно, про­йшов 10 км. Скільки кілометрів він пройде ще за 3 год, якщо за кожну наступну годину проходитиме на 1 км менше, ніж за попередню?

Розв’язання:

10 : 2 = 5 (км) - кілометрів пройшов пішохід за 1 год.

5 – 1 = 4 (км) – відстань пройде за першу годину.

4 – 1 = 3 (км) – відстань пройде за другу годину.

3 – 1 = 2 (км) – відстань пройде за третю годину.

4 + 3 + 2 = 9 (км) – відстань ще пройде.

Відповідь: 9 км.

 

Завдання 533°.

81 : 9 + 460 = 9 + 460 = 469

570 – 5  • 8 = 570 – 40 = 530

270 – (60  + 50) = 270 – 110 = (270 – 100) – 10 = 170 – 10 = 160

270 – (60 – 50) = 270 – 10 = 260

(340 – 310) : 6 = 30 : 6 = 5

(275 – 270) • 9 = 5 • 9 = 45

 

 

Завдання 534°. У електропоїзд метро зайшло 30 жінок, дітей на 20 менше, ніж жінок, а чоловіків стільки, скільки жінок і дітей разом. Скільки всього зайшло пасажирів?

Розв’язання:

30 – 20 = 10 (п.) зайшло дітей в електропоїзд.

30 + 10 = 40 (п.) зайшло чоловіків у електропоїзд.

40 + 30 + 10 = 80 (п.) пасажирів зайшло у електропоїзд.

Відповідь: 80 пасажирів.

 

Завдання 535. (Усно.)

34 + 6 = 40       70 – 4 = 66      95 + 5 = 100      100 – 8 = 92

 

Завдання 536. За малюнками поясни способи обчислення.

230 + 70 = 200 + (30 + 70) = 200 + 100 = 300

200 – 60 = 100 + (100 – 60) = 100 + 40 = 140

 

Завдання 537. Обчисли з коментуванням.

590 – 270 = (500 – 200) + (90 – 70) = 300 + 20 = 320

590 – 270 = (590 – 200) – 70 = 390 – 70 = 320

590 – 270 = 59 дес. – 27 дес. = 32 дес. = 320

900 – 40 = 800 + (100 – 40) = 800 + 60 = 860

280 + 20 = 200 + 80 + 20 = 200 + 100 = 300

360 + 40 = 300 + 60 + 40 = 300 + 100 = 400

 

Завдання 538.

5м – 20см = 500см – 20см = 400см + 100см – 20см = 400см + 80см = 480см

200г – 50г = 100г + 100г – 50г = 100г + 50г = 150г

1м 80см + 20см = 1м + (80см + 20см)  = 1м + 100 см = 1м + 1м = 2м

240см + 6дм = 240см + 60см = 200см + 40см + 60см = 200см + 100см = 300см

 

 

Завдання 539. Спортсменові треба пробігти на стадіоні дис­танцію 1000 м. Він пробіг два кола по 400 м. Скільки метрів йому залишилося пробігти?

Розв’язання:

400 + 400 = 800 (м) - пробіг спортсмен.

1000 – 800 = 200 + 800 – 800 = 200 (м) - залишилось пробігти спортсмену.

Відповідь: 200 метрів.

 

Завдання 540. Під час ходьби людина за 1 хв вдихає 9 л пові­тря, а під час бігу — у 5 разів більше. Скільки літрів повітря вдихає людина під час бігу за 2 хв?

Розв’язання:

9 • 5 = 45 (л) - літрів повітря вдихає людина під час бігу за 1 хв.

2 • 45 = 90 (л) - літрів повітря вдихає людина під час бігу за 2 хв.

Відповідь: 90 літрів.

 

Завдання 541*. Андрій задумав два числа, сума і різниця яких 80. Які числа задумав Андрій?

Розв’язання:

Перше число 80, друге обов’язково має дорівнювати 0.

80 + 0 = 80, 80 – 0 = 80

 

Завдання 542°. З одного гусака одержали 250 г пір'я, а пуху — на 200 г менше. Скільки всього грамів пір'я і пуху одержали з гусака?

Розв’язання:

250 – 200 = 50 (г) - одержали грамів пуху.

250 + 50 = 300 (г) - одержали грамів пір'я і пуху разом.

Відповідь: 300 грамів.

 

Завдання 543°.

5грн - 20коп. = 4грн + 100коп. – 20коп. = 4грн + 80коп. = 4грн 80коп.

9грн + 100коп. = 9грн + 1грн = 10грн

1грн 80 коп. + 20коп. = 1грн + 80коп. + 20коп. = 1грн + 100коп. = 1грн + 1грн = 2грн

6грн 70 коп. - 50коп. = 6грн + 70коп. – 50коп. = 6грн + 20коп.= 6грн 20коп.

1грн - 2коп. = 100коп. – 2коп. = 98коп.

3м - 8см = 300см – 8см = 200см + 100см – 8см = 200см + 92см = 292см

 

Завдання 544.(Усно.)

340 + 60 = 400

400 – 60 = 300 + (100 – 60) = 300 + 40 = 340

530 + 240 = 530 + 200 + 40 = 730 + 40 = 770

760 – 420 = (760 – 400) – 20 = 360 – 20 = 340

210 + 90 – 40 = 300 – 40 = 200 + (100 – 40) = 200 + 60 = 260

940 – 40 – 50 = 900 – 50 = 800 + (100 – 50) = 800 + 50 = 850

 

Завдання 545. Для паяння виготовили 130 г сплаву з олова і свинцю. Олова у сплаві було 30 г. На скільки більше у сплаві було свинцю, ніж олова?

Розв’язання:

13030 = 100 (г) - було свинцю у сплаві.

100 – 30 = 70 (г) - на стільки грамів було більше свинцю у сплаві, ніж олова.

Відповідь: 70 грамів.

 

Завдання 546.

400 – 80 = 300 + (100 – 80) = 300 + 20 = 320

210 + 90 = 300

15 + 25 : 5 = 15 + 5 = 20

480 – (70 + 50) = 480 – 120 = (480 – 100) – 20 =   380 – 20 = 370

970 - (230 - 120) = 970 – 110 = (970 – 100) – 10 = 870 – 10 = 860

100 – 2 2 • 8 = 100 – 4 8 = 100 – 32 = 68  

400 + 8 = 408

400 – 8 = 300 + (100 – 8) = 300 + 92 = 392

400 - 40 : 5 = 400 – 8 = 300 + (100 – 8) = 300 + 92 = 392

 

 

Завдання 547. У їдальні за місяць витратили 760 кг капусти й моркви разом. Моркви витратили 320 кг. Наступ­ного місяця капусти витратили на 20 кг більше, ніж попереднього. Скільки кілограмів капусти витратили за 2 місяці?

Розв’язання:

760 – 320 = 440 (кг) - кілограмів капусти витратили за перший місяць.

440 + 20 = 460 (кг) - капусти витратили за другий місяць

440 + 460 = 900 (кг) - кілограмів капусти витратили за два місяці.

Відповідь: 900 кілограмів.

Склади обернену задачу, щоб знайти число 20 кг.

У їдальні за місяць витратили 760 кг капусти й моркви разом. Моркви витратили 320 кг. Наступ­ного місяця капусти витратили 460 кг капусти. На скільки більше  кілограмів капусти витратили за другий місяць?

Розв’язання:

760 – 320 = 440 (кг) - кілограмів капусти витратили за перший місяць.

460 – 440 = 20 (кг) - на стільки більше кілограмів капусти витратили другого місяця, ніж першого.

Відповідь: 20 кілограмів.

 

Завдання 548. Першого дня меблевий цех за 7 год виготовив 28 крісел. Другого дня за 1 год цех виготовляв на одне крісло більше, ніж першого. За скільки годин цех ви­готовив 20 крісел другого дня?

Розв’язання:

28 : 7 = 4 (к.) - крісла виготовив меблевий цех першого дня за  1 год.

4 + 1 = 5 (к.) - крісла виготовляв меблевий цех другого дня за  1 год.

20 : 5 = 4 (год) - час, за який цех виготовив крісла другого дня.

Відповідь: 4 години.

 

Завдання 549. Розглянь пари рівностей.

7 • 6 = 42             72 : 8 = 9           54 : 9 = 6

42 : 6 = 7             9 • 8 = 72           54 : 6 = 9

Що дістанемо, коли: добуток поділимо на множник; частку помножимо на дільник; ділене поділимо на частку?

Розв’язання:

Коли добуток поділимо на множник, дістанемо другий множник.

Коли частку помножимо на дільник, дістанемо ділене.

Коли ділене поділимо на частку, дістанемо дільник.

 

Завдання 550*. У запису трицифрового числа одиниць менше, ніж десятків, а сотень - удвічі більше, ніж десятків. Знайди це число.

Розв’язання:

210, 420, 421, 630, 631, 632,  840, 841, 842, 843.

Інші завдання дивись тут...