Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 109

1) Один доданок збільшили на 5, а інший — зменшили на 5. Як змінилася сума?

Якщо один доданок збільшити на 5, тоді сума збільшиться на 5, якщо потім другий доданок зменшити на 5, тоді сума зменшиться на 5. Тож сума не зміниться.

+ 5) + (с – 5) = а + 5 + с – 5 (а + с) + (5 – 5) = а + с + 0 = а + с

2) Зменшуване збільшили на 7, а від'ємник зменшили на 5. Як змінилася різниця?

Якщо зменшуване збільшити на 7, тоді різниця збільшиться на 7, якщо потім від’ємник  зменшити на 5, тоді різниця збільшиться  ще на 5. Тож різниця збільшиться на 12.

+ 7) – (с – 5) = а + 7 – с + 5 = (а – с) + (7 + 5) = а – с + 12

3) Зменшуване і від'ємник зменшили на 8. Як змінилася різниця?

Якщо зменшуване зменшити на 8, тоді різниця зменшиться на 8, якщо потім від’ємник  зменшити на 8, тоді різниця збільшиться  на 8. Тож різниця не зміниться.

– 8) – (с – 8) = а – 8 – с + 8 = (а – с) + (8 – 8 ) = а – с + 0 = а – с

 

Завдання 110 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

З кожної рівності на додавання склали по дві рівності на віднімання (утворили «родину» чисел):

«родина» чисел 12, 17, 29 при додаванні:  12 + 17 = 29    17 + 12 = 29    29 – 17 = 12     29 – 12 = 17

«родина» чисел 15, 25, 40: 15 + 25 = 40   25 + 15 = 40    40 – 15 = 25      40 – 25 = 15

«родина» чисел 53, 45, 98: 45 + 53 = 98    53 + 45 = 98    98 – 53 = 45      98 – 45 = 53

Висновок: додавання перевіряємо відніманням.

 

Завдання 111

Додавання

Перевірка відніманням

87 + 9 = 87 + 10 – 1 = 96

27 + 68 = 80 + 15 = 95

56 + 23 = 79

96 – 87 = 96 – 86 – 1 = 9

95 – 27 = 95 – 25 – 2 = 68

79 – 23 = 56

96 – 9 = 96 – 10 + 1 = 87

95 – 68 = 95 – 70 + 2 = 27

79 – 56 = 23

Завдання 112 Складена задача на знаходження невідомого доданка

Діти

Батьки

Бабуся

Всього

28 грибів

на 16 грибів більше, ніж діти

?

96 грибів

Сім'я лісника зібрала 96 білих грибів. Діти зібрали 28 грибів, батьки — на 16 грибів більше, решту зібрала бабуся. Скільки грибів зібрала бабуся?

Розв’язання

Короткий запис

Діти — 28 грибів

Батьки — ?, на 16 грибів більше

Бабуся  — ?

Всього — 96 грибів

Схема

1) 28 + 16 = 44 (гр.) – грибів зібрали батьки.

2) 96 – 28 – 44 = 24 (гр.)

Відповідь: бабуся зібрала 24 гриби.

2 спосіб

Короткий запис

Діти — 28 грибів

Батьки — ?, на 16 грибів більше

Всього (Діти і батьки) — ?

Бабуся  — ?

Всього — 96 грибів

1) 28 + 16 = 44 (гр.) – грибів зібрали батьки.

2) 28 + 44 = 72 (гр.) – всього грибів зібрали діти і батьки.

2) 96 – 72 = 24 (гр.)

Відповідь: бабуся зібрала 24 гриби.

� Склали задачу за виразом 57 – (32 + 19)

Було 57 зошитів у клітинку і лінійку. Учні списали 32 зошити в клітинку і 19 зошитів у лінійку. Скільки чистих зошитів залишилося в учнів?

Завдання 113 Рівняння

1) До числа 30 додали невідоме число і одер­жали 86. Яке число додали?

2) Невідоме число збільшили на 16 і одержали 54. Знайди невідоме число.

30 + х = 86

х = 86 – 30

х = 56

30 + 56 = 86

86 = 86

х + 16 = 54

х = 54 – 16

х = 38

38 + 16 = 54

54 = 54

Завдання 114

Складена задача на зменшення на деяке число і збільшення на деяке число

Грибники зібрали 74 опеньок, а маслюків – на 58 менше. Лисичок зібрали на 26 грибів більше, ніж маслюків. Скільки лисичок зібрали грибники?

Короткий запис

Опеньки — 74 гриби

Маслюки — ?, на 58 грибів менше, ніж опеньок.

Бабуся  — ?, на 26 грибів більше, ніж маслюків.

1) 74 – 58 = 16 (м.) – маслюків зібрали грибники.

2) 16 + 26 = 42 (л.) – лисичок зібрали грибники.

Складена задача на знаходження невідомого доданка

Грибники зібрали 78 опеньок, маслюків і лисичок. Опеньок було 25, а маслюків – на 9 більше. Скільки лисичок зібрали грибники?

Короткий запис

Опеньки — 25 грибів

Маслюки — ?, на 9 грибів більше, ніж опеньок

Лисички — ?

Всього — 78 грибів

1) 25 + 9 = 34 (м.) – маслюків зібрали грибники.

2) 78 – 25 – 34 = 19 (л.) – лисичок зібрали грибники.

Завдання 115  Дібрали по 2 числа, щоб нерівності були іс­тинні:

76 + х > 89

76 + х > 76 + 13

х > 13

х = 14, 15,

52 – х < 36

52 – х < 52 – 16

х > 16

х = 17, 18, …

х – 43 < 87

х – 43 < 130 – 43

х < 130

х = 1, 2,

Завдання 116 Із цифр 2, 3, 4, 5 склади 2 двоцифрових числа, сума яких буде найбільша.

Щоб сума була найбільша, треба щоб доданки були найбільшими.

Числа 4 і 5 мають бути в розрядах десятків, тоді  52 + 43 = 95     53 + 42 = 95

 

Завдання 117 Складена задача на віднімання

Було

Витратили

Залишилось

соус

грибні страви

68 грибів

34 гриби

на 18 грибів менше, ніж на соус

?

Було 68 грибів. На грибний соус використа­ли 34 гриби, на другі грибні страви — на

18 грибів менше, а решту — на перші страви . Скільки грибів залишилося на перші страви?

Короткий запис №1

Грибний соус — 34 гриби

Другі страви — ?, на 18 грибів менше

Короткий запис №2

Грибний соус — 34 гриби

Другі страви — 16 гриби

Всього — ?

Короткий запис №3

Було — 68 грибів

Використали — 50 грибів

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 34 – 18 = 16 (гр.) – грибів використали на грибні страви.

2) 34 + 16 = 50 (гр.) – всього грибів використали на грибний соус і другі страви.

2) 68 – 50 = 18 (гр.)

Відповідь: на перші страви використали 18 грибів.

 

Завдання 118 Тлумачення СЕРПАНОК

С     40 – 8 + 19 = 40 + 19 – 8 = 59 – 8 = 51

Н     36 – (16 – 9) = 36 – 16 + 9 = 20 + 9 = 29

О     29 + 34 – 22 = 29 – 22 + 34 = 7 + 34 = 41

Р     64 – 25 + 39 = 39 – 25 + 54 = 24 + 54 = 78

П    78 – (12 – 1) = 78 – 11 = 67

К    41 + 36 – 37 = 77 – 37 = 40

А     67 + 5 – 36 = 67 – 36 + 5 = 31 + 5 = 36

Е     51 + 19 – 6 = 19 – 6 + 51 = 13 + 51 = 64

 

Завдання 119

36 – 9 = 36 – 10 + 1 = 26 + 1 = 27        27 – 9 = 27 – 10 + 1 = 17 + 1 = 18

59 – 9 = 50      64 – 9 = 64 – 4 – 5 = 60 – 5 = 55        93 – 9 = 83 + (10 – 9) = 83 + 1 = 84

45 – 9 = 45 – 5 – 4 = 40 – 4 = 36             75 – 9 = 65 + (10 – 9) = 65 + 1 = 66

 

Завдання 120 До кожної рівності на віднімання склали рівність на додавання:

56 – 27 = 56 – 26 – 1 = 30 – 1 = 29      29 + 27 = 40 + 16 = 56

84 – 32 = 52                                        52 + 32 = 84

83 – 27 = 83 – 30 + 3 = 53 + 3 = 56     56 + 27 = 70 + 13 = 83

71 – 19 = 71 – 20 + 1 = 51 + 1 = 52     52 + 19 = 60 + 11 = 71

62 – 14 = 62 – 12 – 2 = 50 – 2 = 48      48 + 14 = 48 + 2 + 12 = 50 + 12 = 62

67 – 29 = 67 – 27 – 2 = 40 – 2 = 38      38 + 29 = 38 + 2 + 27 = 40 + 27 = 67

 

Завдання 121 Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням

75 – 19 = 75 – 15 – 4 = 60 – 4 = 56

Перевірка

56 + 19 = 60 + 15 = 75

75 – 56 = 75 – 60 + 4 = 15 + 4 = 19

65 – 38 = 65 – 35 – 3 = 30 – 3 = 27

Перевірка

27 + 38 = 27 + 3 + 35 = 30 + 35 = 65

65 – 27 = 65 – 25 – 2 = 40 – 2 = 38

83 – 35 = 83 – 33 – 2 = 50 – 2 = 48

Перевірка

48 + 35 = 48 + 2 + 33 = 50 + 33 = 83

83 – 48 = 83 – 50 + 2 = 33 + 2 = 35

100 – 56 = 100 – 50 – 6 = 50 – 6 = 44

Перевірка

44 + 56 = 90 + 10 = 100

100 – 44 = 100 – 40 – 4 = 60 – 4 = 56

Завдання 122  Складена задача на знаходження невідомого доданка

Ромашка

Ехінацея

Календула

Всього

26 кг

на 9 кг більше

?

95 кг

Зібрали 95 кг квіток лікарських рослин: 26 кг ромашки, ехінацеї — на 9 кг більше, ніж ромашки, а решта — квітки календули. Скільки кілограмів квіток календули зібрали?

Короткий запис

Ромашка — 26 кг

Ехінацея — ?, на 9 кг більше

Календула  — ?

Всього — 95 кг

1) 26 + 9 = 35 (кг) – ехінацеї зібрали.

2) 95 – 26 – 35 = 34 (кг)

Відповідь: зібрали 34 кілограми квіток календули.

2 спосіб

Короткий запис

Ромашка — 26 кг

Ехінацея — ?, на 9 кг більше

Всього (Ромашка і ехінацея) — ?

Календула  — ?

Всього — 95 кг

1) 26 + 9 = 35 (кг) – ехінацеї зібрали.

2) 26 + 35 = 61 (кг) – всього ромашки й ехінацеї зібрали.

2) 95 – 61 = 34 (кг)

Відповідь: зібрали 34 кг квіток календули.

Завдання 123

1) Складена задача на додавання числа до різниці

В трамваї їхало 26 пасажирів. На зупинці вийшло 9, а зайшло 35 пасажирів. Скільки пасажирів стало в трамваї?

Короткий запис

Було — 26 пасажирів

Вийшло — 9 пасажирів

Залишилось (Було) — ?

Зайшло — 53 пасажири

Стало — ?

(26 – 9) + 53 = 15 + 53 = 68 (п.)

2) Складена задача на віднімання суми від числа

У трамваї їхало 89 пасажирів. На зупинці вийшло 36 жінок і 23 чоловіків. Скільки пасажирів залишилось у трамваї?

Короткий запис

Було — 89 пасажирів

Вийшло — ?, 36 пасажирів і 23 пасажири

Залишилось — ?

89 – (36 + 23) = 89 – 59 = 30 (п.)

Завдання 124

х + 64 = 98

х = 98 – 64

х = 34

34 + 64 = 98

98 = 98

х – 15 = 63

х = 63 + 15

х = 78

78 – 15 = 63

63 = 63

34 – х = 16

х = 34 – 16

х = 18

34 – 18 = 16

16 = 16

Завдання 125 Складена задача на зменшення на деяке число

В аптеці було 26 пакетів з листям суниць, з листям чорниць — на 19 пакетів більше, ніж суниць, а з насінням фенхеля — на 38 пакетів менше, ніж з листям чорниць і суниць разом. Скільки було пакетів з насінням фенхеля?

Короткий запис

Суниця — 26 пакетів

Чорниця — ?, на 19 пакетів більше

Всього (Суниця і чорниця) — ?

Фенхель  — ?, на 38 пакетів менше

Розв’язання

1) 26 + 19 = 45 (п.) – пакетів з листям чорниць.

2) 26 + 45 = 71 (п.) – всього пакетів з листям суниць і чорниць.

2) 71 – 38 = 33 (п.)

Відповідь: з насінням фенхеля було 33 пакети.

� Склали задачу про лікарські рослини, щоб вона розв'язувалася поданим виразом.

 

В аптеці було 56 пакетів з листям суниць, з листям чорниць — на 27 пакетів менше. З насінням фенхеля було 28 пакетів. На скільки менше було пакетів з листям суниць, ніж із листям чорниць і фенхелю разом?

Короткий запис №1

Суниця — 56 пакетів

Чорниця — ?, на 27 пакетів менше

Короткий запис №2

Чорниця — 29 пакетів

Фенхель — 28 пакетів

Всього — ?

Короткий запис №3

Суниця — 56 пакетів, на ? пакетів менше

Чорниця і фенхель — 57 пакетів

(56 – 27 + 28) – 56 = 56 – 56 + 28 – 27 = 1 (п.)

 

Завдання 126 Побудуй трикутник і чотирикутник, що пе­ретинаються. Постав 15 точок так, щоб у три­кутнику було 9 точок, а в чотирикутнику 10.

Міркуємо так

(10 + 9) – 15 = 4 (т.) – «зайві» точки, тому 4 точки треба поставити у спільній частині трикутника і чотирикутника.

9 – 4 = 5 (т.) – точок належить тільки трикутнику.

10 – 4 = 6 (т.) – точок належить тільки чотирикутнику.

 

Завдання 127

Привезли 24 кг глоду й шипшини. Шипшини було 8 кг. Скільки було глоду?

8 + х = 24

Х = 24 – 8

х = 16

Після того, як розфасували 18 кг розторопші, залишилося ще 72 кг. Скільки розторопші було спочатку?

х – 18 = 72

х = 72 + 18

х = 90

Завдання 128

86 – 37 = 86 – 36 – 1 = 50 – 1 = 49

Перевірка

49 + 37 = 49 + 1 + 36 = 50 + 36 = 86

86 – 49 = 86 – 46 – 3 = 40 – 3 = 37

50 – 34 = 10 + (40 – 34) = 10 + 6 = 16

Перевірка

16 + 34 = 40 + 10 = 50

50 – 16 = 30 + (20 – 16) = 30 + 4 = 34

62 – 49 = 62 – 50 + 1 = 12 + 1 = 13

Перевірка

13 + 49 = 13 + 50 – 1 = 63 – 1 = 62

86 – 37 = 86 – 40 + 3 = 46 + 3 = 49

92 – 27 = 92 – 30 + 3 = 62 + 3 = 65

Перевірка

65 + 27 = 80 + 12 = 92

92 – 65 = (80 – 60) + (12 – 5) = 27

Завдання 129 Складена задача на знаходження суми

Першого дня зібрали 12 кг чор­ноплідної горобини, другого — на 3 кг менше, а третього дня — стіль­ки, скільки разом першого і друго­го днів. Скільки всього кілограмів чорноплідної горобини зібрали?

І день

ІІ день

ІІІ день

Всього

12 кг

на 3 кг менше

стільки ж, скільки І і ІІ разом

?

Короткий запис

І день — 12 кг

ІІ день — ?, на 3 кг менше

ІІІ день — ?, стільки, скільки І і ІІ дня разом

Всього  — ?

Схема

Розв’язання

1) 12 – 3 = 9 (кг) – кілограмів горобини зібрали другого дня.

2) 12 + 9 = 21 (кг) – всього кілограмів горобини зібрали першого і другого дня разом.

2) 12 + 9 + 21 = 42 (кг)

Відповідь: зібрали 42 кг чорноплідної горобини.

Інші завдання дивись тут...