Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

800 – 200 – 10 = 590

800 – 400 – 50 = 350

800 – 500 – 70 = 230

300 + 200 + 30 = 530

300 + 400 + 70 = 770

300 + 600 + 50 = 950

Завдання 2

Купили пачку карпатського трав'яного чаю за 25 грн і 2 пачки чаю каркаде, за ціною а грн кожна. Яка вартість усієї покупки?

Розв'язання

25 + а • 2 (грн)

Відповідь: вартість покупки 25 + а • 2 гривень.

 

Завдання 3

Китайський в'язальник чаю за 3 дні виготовляє 6 кг кульок чаю-квітки. За скільки днів в'язальник може виготовити 16 кг кульок чаю-квітки, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

Короткий запис

3 дн.  6 кг

 16 кг

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (кг) – за день

2) 16 : 2 = 8 (дн.)

Відповідь: може виготовити за 8 днів.

 

Завдання 4 

Кульки квітучого чаю можна заварювати до 4 разів. Першого разу чай заварюється 4 хв. Кожне наступне заварювання триває на 3 хв довше від попереднього. Яка тривалість чет­вертого заварювання квітучого чаю? 34 хвилини

4 + 7 + 10 + 13 = 34 (хв)

 

Завдання 5  Порядок дій

240 + 320 = 560          

490 – 240 = 250

260 – 8 • 5 = 260 – 40 = 220

120 – 5 • 4 = 120 – 20 = 100

540 + 60 = 600   

960 – 340 = 620

9 • 8 + 7 • 6 = 72 + 42 = 114

100 – 9 • 9 = 100 – 81 = 19

Завдання 6  Рівняння

х • 8 = 56

х = 56 : 8

х = 7

х : 8 = 9

х = 9 • 8

х = 72

240 – х = 80

х = 240 – 80

х = 160

Завдання 7 

Накресли квадрат зі стороною 15 мм. Знайди його периметр у сантиметрах.

Р = 15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 40 + 20 = 60 (мм) = 6 (см) – периметр квадрата

 

Завдання 8 

Чи можна розкласти 54 кубики в одинад­цять коробок так, щоб будь-які дві коробки містили різне число кубиків?

Розв’язання

Різне число кубиків в коробці буде в тому випадку, коли в кожній коробці буде, принаймні, на один кубик більше, ніж в попередній, а таких коробок є 11.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 66 (к.) – буде кубиків.

66 > 54

Відповідь: Ні, не можна розкласти.

 

Завдання 9  

Діти намалювали 8 жуків, що стали в коло. Кожний жук взяв своєю ніжкою за ніжку кож­ного зі своїх сусідів. Скільки всього ніжок виявилися вільними?

Розв’язання

1) 6 – 2 = 4 (н.) – вільні ніжки в 1 жука

2) 4 •  8 = 32 (н.)

Відповідь: вільними виявилися 32 ніжки.

 

Завдання 10

Дві пляшки холодного чаю з м'ятою коштують 18 грн. Яка вартість 8 таких пляшок?

Короткий запис

2 пл.  18 грн

6 пл.  ?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (грн) – ціна пляшки

2) 9 • 8 = 72 (грн)

Відповідь: вартість таких пляшок 72 гривні.

 

Завдання 11 Одиниці вимірювання

3 м 4 см > 34, бо 3 м 4 см = 304 см

2 т 4 ц < 42 ц, бо 2 т 4 ц = 24 ц

1 км > 790 м, бо 1 км = 1000 м

25 дм > 250 мм, бо 25 дм = 2500 мм  

320 кг > 3 ц 8 кг, бо 3 ц 8 кг = 308 кг

2 год > 90 хв, бо 2 год = 120 хв

Завдання 12  Порядок дій

1) 6 • 4 + 43 = 24 + 43 = 67

   6 • 7 + 43 = 42 + 43 = 85

   6 • 9 + 43 = 54 + 43 = 97

2) 36 : 4 • 8 = 72

   36 : 6 • 8 = 48

   36 : 9 • 8 = 32

3) 7 • 6 – 24 = 18

    7 • 7 – 39 = 10

    7 • 9 – 42 = 21

Завдання 13  Порозрядне додавання з переходом через десяток

34 + 48 = (30 + 4) + (40 + 8) = 30 + 40 + 4 + 8 = 70 + 12 = 82

67 + 25 = (60 + 7) + (20 + 5) = 60 + 20 + 7 + 5 = 80 + 12 = 92

87 + 19 = (80 + 7) + (10 + 9) = 80 + 10 + 7 + 9 = 90 + 16 = 106

 

Завдання 14, 15, 16  Письмове додавання

68 + 29 = 97

53 + 38 = 91

45 + 37 = 82

46 + 37 = 83

+68

  29

  97

+53

  38

  91

+45

  37

  82

+46

  37

  83

2) Склали задачу за виразом 53 + 38. До обіду продали 53 кг моркви, а після обіду 38 кг. Скільки всього кілограмів моркви продали за день?

 

Завдання 17

1) На одній полиці 37 книжок, а на іншій — на 15 книжок більше. Скільки всього книжок на двох полицях?

Розв’язання

37 + (37 + 15) = 89 (кн.)

Відповідь: всього 89 книжок.

2) На одній полиці 37 книжок. Це на 15 менше , ніж на іншій. Скільки всього книжок на двох полицях?

Розв’язання

37 + (37 + 15) = 89 (кн.)

Відповідь: всього 89 книжок.

3) На одній полиці a книжок. Це на b книжок менше, ніж на іншій. Скільки всього книжок на двох полицях?

а + (а + b)

Відповідь: на двох полицях всього а + (а + b) книжок.

 

Завдання 18

х + 280 = 360

х = 360 – 280

х = 80

80 + 280 = 360

360 = 360

х – 280 = 360

х = 360 + 280

х = 640

640 – 280 = 360

360 = 360

580 – х = 240

х = 580 – 240

х = 340

580 – 340 = 240

240 = 240

Завдання 19

Побудуй трикутник і чотирикутник, щоб їхньою спільною частиною був семикутник.

Завдання 20  На книжковому ярмарку першого дня діти а придбали a книжок, а другого — на b книжок більше. Скільки всього книжок діти придбали на ярмарку за два дні?

Вираз: а + (а + b)

Якщо а = 9, b = 5, тоді а + (а + b) = 9 + (9 + 5) = 23 (кн.)

Відповідь: діти придбали 23 книжки.

 

Завдання 21

+34

  43

  77

+45

  25

  70

+16

  19

  35

+56

  39

  95

+47

  35

  82

Завдання 22

1) 340 + 60 = 300 + 40 = 400

    420 + 60 = 400 + 80 = 480

    210 + 60 = 200 + 20 = 270

    530 + 60 = 500 + 90 = 590

    860 + 60 = 800 + 120 = 920

    670 + 60 = 600 + 130 = 730

2) 310 – 60 = 310 – 10 – 50 = 250

    500 – 60 = 400 + 100 – 60 = 440

    240 – 60 = 240 – 40 – 20 = 180

    450 – 60 = 450 – 50 – 10 = 390

    1000 – 60 = 900 + 100 – 60 = 940

    900 – 60 = 800 + 100 – 60 = 840   

Завдання 23, 24

+47

  29

  76

+25

  72

  97

+67

  23

  90

+44

  37

  81

+59

  29

  88

+36

  36

  72

Завдання 25

1) Сума трьох чисел 670. Перше число 250, друге — на 70 менше від першого. Знайди третє число.

Розв'язання
1) 250  70 = 180  друге число
2) 250 + 180 = 430  сума першого і другого чисел
3) 670  430 = 240
Відповідь: третє число дорівнює 240.

2) За виразом 600 + (600 – 240) склали задачу, умова якої містить слова «на 240 менше». За куртку заплатили 600 грн, а за штани  на 240 гривень менше. Яка вартість покупки?

 

Завдання 26

Мамі залишилося прочитати 180 сторінок книжки, у якій 340 сторінок. На скільки сторінок менше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала?

Розв’язання

1) 340 – 180 = 160 (с.)  сторінок прочитала

2) 180 –  160 = 20 (с.)

Відповідь: мамі залишилося читати на 20 сторінок менше, ніж вона вже прочитала.

Обернена задача. Мамі залишилося прочитати 180 сторінок книжки. Вона прочитала на 20 сторінок менше, ніж залишилося. Скільки сторінок у книжці, яку читає мама?

 

Завдання 27

Побудуй прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см і знайди сторону рівностороннього трикут­ника, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Р = (6 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника

18 : 3 = 6 (см) – сторона рівностороннього трикутника

 

Завдання 28

4 грн – 50 коп. = 3 грн + 100 коп. – 50 коп. = 3 грн 50 коп.

1 год 20 хв – 40 хв = 60 хв + 20 хв – 40 хв = 40 хв

7 грн – 50 коп. = 6 грн + 100 коп. – 50 коп. = 6 грн 50 коп.

3 грн 50 коп. + 100 коп. = 3 грн 50 коп + 1 грн = 4 грн 50 коп.

2 год 30 хв – 40 хв = 1 год + 60 хв + 30 хв – 40 хв = 1 год 50 хв

16 год 10 хв – 30 хв = 15 год + 60 хв + 10 ха – 30 хв = 15 год 40 хв

 

Завдання 29

Хлопчик і дівчинка читають однако­ві пригодницькі книжки. Хлопчикові залишилося читати 120 сторінок, а дівчинці — 80 сторінок. Хто прочи­тав більше сторінок і на скільки?

Розв’язання

Кількість сторінок однакова, тому

120 – 80 = 40 (с.)

Відповідь: дівчинка прочитала на 40 сторінок більше, ніж хлопчик.

 

Завдання 30

У книжці головний герой показав другові портрет і сказав: «У мене не­має ні сестер, ні братів. Але батько цієї людини є сином мого батька». Кого зобра­жено на портреті? На портреті зображено сина головного героя.

 

Завдання 31

У класній бібліотеці четвертокласників 120 кни­жок, а у третьокласників — на 40 книжок менше. Скільки всього книжок у бібліотеках двох класів?

Розв’язання

1) 120 – 40 = 80 (кн.) – у третьокласників

2) 120 + 80 = 200 (кн.) 

Відповідь: всього 200 книжок у бібліотеках двох класів.

Скільки різних книжок у цих класах, якщо 30 книжок — однакові? 200 – 30 = 170 (кн.) 

 

Завдання 32

+27

  54

  81

+63

  25

  88

+48

  37

  85

+26

  55

  81

+39

  45

  84

Інші завдання дивись тут...