Інші завдання дивись тут...

Завдання 201  Додавання однакових доданків замінили множенням

5 + 5 + 5 = 5 • 3           1 + 1 + 1 + 11 = 1 • 3 + 11       12 + 12 + 12 = 12 • 3

6 + 6 + 6 = 6 • 3           0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 • 5          10 + 10 + 10 = 10 • 3

 

Завдання 202

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0      1 • 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

9 • 1     7 • 0         1 • 0   1 • a       a • 1       a • 0

2) а • 0 = 0           а • 1 = а  

 

Завдання 203

У торговий зал супермаркету привезли 7 ящи­ків винограду і 5 ящиків гранатів. Маса при­везених гранатів — 40 кг. Яка маса винограду , якщо ящик винограду на 1 кг важчий за ящик гранатів?

Розв’язання

40 : 5 = 8 (кг) ― маса ящика  гранатів

8 + 1 = 9 (кг) ― маса ящика винограду

9 • 7 = 63 (кг)

Відповідь: маса винограду 63 кілограми

 

Завдання 204

Привезли 30 кг лайм у 5 ящиках і ще 8 ящиків памело. Маса ящика з памело на 2 кг більше, ніж з лайм. Скільки кілограмів памело привезли?

 

Маса 1 ящика (кг)

Кількість ящиків (ящ.)

Загальна маса (кг)

Лайм

?

5

30

Памело

?, на 2 більше

8

?

Розв'язання

30 : 5 = 6 (кг) ― маса ящика лайма

6 + 2 = 8 (кг) ― маса  ящика памело

8 • 8 = 64 (кг)

Відповідь: привезли 64 кг памело

 

Завдання 205

+378

  294

  672

+549

  393

  942

_724

  585

  139

_675

  394

  281

_895

  470

  425

_615

  198

  417

Завдання 206  Які із чисел 3, 5, 7, 8, 9 є розв'язками не­рівності

а • 7 – 21 > 28

3 • 7 – 21 = 0, 0 < 28

5 • 7 – 21 = 14, 14 < 28

7 • 7 – 21 = 28, 28 = 28

8 • 7 – 21 = 35, 35 > 28

9 • 7 – 21 = 42, 42 > 28

Відповідь: 8, 9

Завдання 207

Від дощечки прямокутної форми відпиляли квадрат з периметром 24 см, який становить третю частину дощечки. Знайди периметр дощечки до відпилювання.

Розв'язання

24 : 4 = 6 (см) ― сторона квадрата

6 • 3 = 18 (см) ― довжина дощечки

P = 2 • (18 + 6) = 48 (см)

Відповідь: периметр дощечки до відпилюваня 48 см

 

Завдання 208

На ятку привезли мандаринів у 3 рази більше, ніж апельсинів. Після того як продали 18 кг мандаринів, їх стало стільки, як і апель­синів. Скільки кілограмів мандаринів і апель­синів привезли спочатку?

Нехай апельсинів було х, тоді мандаринів буде 3 • х, складаємо рівняння і розв’язуємо його:

3 • х – 18 = х

3 • х – х = 18

2х = 18

х = 18 : 2

х = 9 ― привезли апельсинів

3 • х = 3 • 9 = 27 ― привезли мандаринів

Відповідь: на ятку привезли 9 кг апельсинів і 27 кг мандаринів

 

Завдання 209  Порядок дій

45 : 5 + 1 = 9 + 1 = 10

45 : 5 • 1 = 9 • 1 = 9

543 – 5 • 1 = 543 – 5 = 538

(543 – 5) • 1 = 538 • 1 = 538

423 + 7 • 0 = 423 + 0 = 423

(423 + 7) • 0 = 0

10 – 0 + 4 = 10 + 4 = 14

10 • 0 + 4 = 0 + 4 = 4

 

Завдання 210

Із 5 ящиків по 9 кг звичайних жовтих бананів, 4 ящиків по 3 кг зелених великих бана­нів і 3 ящиків по 5 кг мінібананів на приготу­вання різних страв у ресторані використали 28 кг. Скільки кілограмів бананів ще залиши­лося?

Розв'язання

9 • 5 = 45 (кг) ― жовтих бананів

3 • 4 = 12 (кг) ― зелених бананів

5 • 3 = 15 (кг) ― мінібананів

45 + 12 + 15 = 72 (кг) ― разом бананів

72 - 28 = 44 (кг)

Відповідь: залишилося ще 44 кг бананів

 

Завдання  211

5 • 1 • 0 = 0

5 • (1 + 0) = 5 • 1 = 5

5 • 0 : 3 = 0

(36 + 45) • 0 = 0

27 : 9 • 1 = 3 • 1 = 3

6 • 1 : 3 = 6 : 3 = 2

0 • (34 – 29) = 0

1 • (26 + 54) = 1 • 80 = 80

(46 – 18) : 1 • 0 = 0

Завдання 212  Взаємозв’язок множення і ділення (до кожного виразу на множення можна скласти рівність на ділення)

8 • 6 = 48     6 • 8 = 48     48 : 8 = 6       48 : 6 = 8  

1 • 7 = 7       7 • 1 = 7        7 : 7 = 1       7 : 1 = 7

0 • 4 = 0       4 • 0 = 0        0 : 4 = 0       4 : 0 не можна

                     8 • 8 = 64     64 : 8 = 8

3 • 0 = 0        0 • 3 = 0       0 : 3 = 0        3 : 0 не можна

9 • 4 = 32      4 • 9 = 32     32 : 4 = 9       32 : 9 = 4

2) a : a = 1     a : 1 = а      0 : a = 0        3) a : 0 не можна

 

Завдання 213

596 + 374 • 1 = 596 + 374 = 970

596 + 374 • 0 = 596 + 0 = 596

0 • 320 : 1 = 0 : 1 = 0

(596 + 374) • 1 = 970 • 1 = 970

(596 + 374) • 0 = 970 • 0 = 0

0 + 320 : 1 = 0 + 320 = 320

Завдання 214

1) Привезли а кг апельсинів, а мандаринів – на b кг менше. Скільки всього цитрусів привезли?

а + (а – b)

2) Привезли 777 кг лимонів, мандаринів, апельсинів. З них 423 кг лимонів і мандаринів та 541 кг мандаринів і апельсинів. Скільки цитрусів кожного виду привезли?

Розв'язання

777 – 541 = 236 (кг)  лимонів привезли

423 – 236 = 187 (кг)  мандаринів привезли

541 – 187 = 354 (кг)  апельсинів привезли

Відповідь: привезли 236 кг лимонів, 187 кг мандаринів і 354 кг апельсинів

 

Завдання 215  Рівняння

х • 8 = 64 : 1

х • 8 = 64

х = 64 : 8

х = 8

8 • 8 = 64

64 : 1 = 64

64 = 64

45 : х = 96 – 95

45 : х = 1

х = 45 : 1

х = 45

45 : 45 = 1

96 – 95 = 1

х : 6 = 0 • 4

х : 6 = 0

х = 0 • 6

х = 0

х : 6 = 0

0 • 4 = 0

0 = 0

7 • х = 0 : 4

7 • х = 0

х = 0 : 7

х = 0

7 • 0 = 0

0 : 4 = 0

0 = 0

Завдання 216

Периметр трикутника АВС дорівнює 72 см. АВ + ВС = 42 см, а ВС + СА =  57 см. АВ = ?  ВС = ?  СА = ?

72 – 42 = 30 (см) ― сторона СА

57 – 30 = 27 (см) ― сторона ВС

42 – 27 = 15 (см) ― сторона АВ

 

Завдання 217

Було 208 кг волоських горіхів, фундуків та арахісу. Волоських горіхів та арахісу було 129 кг, а арахісу та фундуків — 115 кг. Скіль­ки кілограмів горіхів було кожного виду?

Розв’язання

208 – 115 = 93 (кг) – волоських горіхів

129 – 93 = 36 (кг) – арахісу

115 – 36 = 79 (кг) – фундуку

Відповідь: було 93 кг волоського горіху, 36 кг арахісу і 79 кг фундуків

 

Завдання 218

Діти міняли 2 шоколадні цукерки на 3 льодя­ники, а 6 льодяників — на 15 ірисок. Скільки ірисок можна виміняти за 8 шоколадних цу­керок?

Розв’язання

8 : 2 = 4 (рази) – у стільки більше шоколадних цукерок

3 • 4 = 12 (л.) – льодяників буде

12 : 6 = 2 (рази) – у стільки більше льодяників

15 • 2 = 30 (ір.) – ірисок буде

Відповідь: за 8 шоколадних цукерок можна виміняти 30 ірисок

 

Завдання 219

У кондитерській спекли на продаж 800 тіс­течок. Кексів і еклерів було 503, а еклерів і бісквітів — 555 штук. Скільки спекли окремо кожного виду тістечок?

Розв’язання

800 – 555 = 245 (шт.) – кексів спекли

503 – 245 = 258 (шт.) – еклерів спекли

555 – 258 = 297 (шт.) – бісквітів спекли

Відповідь: спекли 245 кексів, 258 еклерів, 297 бісквітів

 

Завдання 220

397 – 103 : 1 = 397 – 103 = 294

570 + 354 = 924

8 : 8 + 0 : 1 = 1 + 0 = 1

348 + 214 = (300 + 200) + (40 + 10) + (8 + 4) = 562

(0 + 1000) : 1 = 1000 : 1 = 1000

(350 + 270) • 0 = 0

Інші завдання дивись тут...