Інші завдання дивись тут...

Завдання 407

1) 48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 40 : 2 + 8 : 2 = 20 + 4 = 24

    48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 40 : 4 + 8 : 4 = 10 + 2 = 12

2) 24 • 3 : 8 = (20 + 4) • 3 : 8= (60 + 12) : 8 = 72 : 8 = 9

3) Порівняння чисел

6 < 24  у 4 рази      6 < 48 у 8 разів     6 < 54 у 9 разів    6 < 72 у 12 разів

24 : 6 = 4               48 : 6 = 8             54 : 6 = 9            72 : 6 = 12

 

Завдання 409  Ділення

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 60 : 3 + 21 : 3 = 20 + 7 = 27

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 410

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 40 : 4 + 28 : 4 = 10 + 7 = 17

96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 80 : 2 + 16 : 2 = 40 + 8 = 48

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 30 : 3 + 21 : 3 = 10 + 7 = 17

95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 50 : 5 + 45 : 5 = 10 + 9 = 19

 

Завдання 411

У школі 92 комп'ютери. Четверта частина їх — у початкових класах. Решта комп'юте­рів — у старших класах. На скільки менше комп'ютерів у початкових класах, ніж у стар­ших класах?

Коротка схема

Усього — 38 к.

У початкових — ? к., 1/4 усього

У старших  — ? к., решта

На скільки менше — ?

Розв'язання

1) 92 : 4 = 23 (к.) – комп'ютерів у початкових класах.

2) 92  23 = 69 (к.) – комп'ютерів у старших класах.

3) 69 – 23 = 46 (к.)

Відповідь: на 46 комп'ютерів менше у початкових класах, ніж у стар­ших класах.

 

Завдання 412  За виразом (9 + 15) : 3 склали задачу про розподіл комп'ютерів по школах.

Привезли 9 комп'ютерів, а потім ще 15 комп'ютерів. Їх всіх розподілили порівно для трьох шкіл. Скільки комп'ютерів отримала кожна школа?

Коротка схема

Привезли — 9 к. і 15 к.

Розподілили — 3 шк. по ? к.

Розв'язання

1) 9 + 15 = 24 (к.)  всього комп'ютерів привезли.

2) 24 : 3 = 8 (к.)

Відповідь: кожна з трьох шкіл отримала по 8 комп'ютерів.

 

Завдання 413

1) У першій школі є 27 комп'ютерів, а в другій  33. Скільки комп'ютерів є в третій школі, якщо в цих школах разом є 78 комп'ютерів?

Коротка схема

— 27 к.

II — 33 к.

III  — ? к.

Разом — 78 к.

Розв'язання

1) 27 + 18 = 45 (к.)  комп'ютерів у першій і другій школах разом.

2) 78  45 = 33 (к.)

Відповідь: 33 комп'ютери є в третій школі.

2) У двох школах є 100 комп'ютерів, з них, в першій школі – 42. На скільки більше комп'ютерів в другій школі, ніж в першій?

Коротка схема

Усього — 100 к.

— 42 к. 

II  — ? к. На скільки більше  ? к.

Розв'язання

1) 100  42 = 58 (к.)  комп'ютерів у другій школі.

2) 58  42 = 16 (к.) 

Відповідь: на 16 комп'ютерів більше в другій школі, ніж в першій.

 

Завдання 414

З дроту завдовжки 2 дм 7 см виготовили квадрат і рівносторонній п'ятикутник, сторони яких рівні. Побудуй такий квадрат та обчисли його периметр.

Розв'язання

1) 4 + 5 = 9  всього сторін.

2) 2 дм 7 см : 9 = 27 см : 9 = 3 см  довжина однієї сторони.

3) 3 • 4 = 12 (см)  периметр квадрата.

Завдання 415

Привезли 24 ноутбуки, а десктопів — у 3 ра­зи більше. Усю техніку розподілили в 6 шкіл порівну. Скільки десктопів отримає кожна школа?

Коротка схема

Ноутбуків — 24 шт.

Десктопів — ? шт., у 3 рази більше, ніж ноутбуків

Десктопів — ? шт., розподілили в 6 шкіл порівно

Розв'язання

1) 24 • 3 = 72 (шт.)  привезли десктопів.

2) 72 : 6 = 12 (шт.)

Відповідь: кожна школа отримає 12 декстопів.

 

Завдання 416

98 : 2 = (80 + 18) : 2 = 80 : 2 + 18 : 2 = 40 + 9 = 49

24 : 2 = (20 + 4) : 2 = 20 : 2 + 4 : 2 = 10 + 2 = 12

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 30 : 3 + 21 : 3 = 10 + 7 = 17

48 : 2 = 40 : 2 + 8 : 2 = (40 + 8) : 2 = 40 : 2 + 8 : 2 = 20 + 4 = 24

64 : 4 + 15 = (60 + 4) : 4 + 15 = 20 + 1 + 15 = 31

32 : 2 – 16 = (30 + 2) : 2 – 16 = 15 + 1 – 16 = 0

120 : 4 • 8 = 30 • 8 = 240

360 • 2 : 8 = (360 + 360) : 8 = 45 + 45 = 90

 

Завдання 417  Ознайомлення з дробами

1) Третя частина чисел:

18 : 3 = 6     27 : 3 = 9    42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 14     60 : 3 = 20

2) Скільки хвилин становить шоста частина години? четверта частина? третя частина? поло­вина години?

1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв

1 год : 4 = 60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 10 хв + 5 хв = 15 хв

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

 

Завдання 418

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 40 : 4 + 32 : 4 = 10 + 8 = 18

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 50 : 5 + 10 : 5 = 10 + 2 = 12

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 60 : 6 + 24 : 6 = 10 + 4 = 14

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 30 : 3 + 18 : 3 = 10 + 6 = 16

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 419

Для в'язання шалей майстриня використа­ла 3 мотки сірої пряжі, по 18 м у кожному, і два однакових мотки білої пряжі. Разом білої і сірої пряжі було 104 м. Скільки метрів білої пряжі використала майстриня?

Коротка схема

Біла 2 м.

Сіра — ?, 3 м. по 18 м у кожному

Разом  — 104 м

Розв'язання

1) 3 • 18 = 54 (м)  використала сірої пряжі.

2) 104  54 = 50 (м)

Відповідь: майстриня використала 50 метрів білої пряжі.

 

Завдання 420 *

Вишивальниця використовує для вишивання сукні двічі на день по 2 мотки червоних ниток. На скільки днів їй вистачить 60 мот­ків червоних ниток?

Коротка схема

1 день — ?, 2 рази по 2 м.

? днів —  60 м.

Розв'язання

1) 2 • 2 = 4 (м)  використовує на день.

2) 60 : 4 = 15 (дн.)

Відповідь: на 15 днів їй вистачить червоних ниток.

 

Завдання 421

Для оздоблення вишиванок купили 5 паке­тів бісеру по 90 грн, а для іншого одягу — 6 однакових пакетів паєток. Яка ціна пакета паєток, якщо загальна вартість усіх пакетів 930 грн?

Коротка схема

Бісеру — ? грн, 5 п. по 90 грн

Паєток — 8 п. по ? грн

Разом — 930 грн

Розв'язання

1) 90 • 5 = 450 (грн)  вартість бісеру.

2) 930  450 = 480 (грн)  вартість паєток.

3) 480 : 6 =  80 (грн)

Відповідь: ціна пакета паєток 80 гривень.

 

Завдання 422

1) Для оздоблення блузок купили 5 метрів блакитної стрічки за ціною 40 грн, а для спідниць — 8 м жовтої стрічки. Яка ціна жовтої стрічки, якщо загальна вартість покупки 440 грн?

Короткий запис

5 м стрічки блакитної — по 40 грн

8 м стрічки жовтої — по ? грн

Всього — 440 грн

Розв'язання

1) 40 • 5 = 200 (грн)  заплатили за блакитну стрічку.

2) 440  200 = 240 (м)  заплатили за жовту стрічку.

3) 240 : 8 = 30 (грн)

Відповідь: жовта стрічка коштує 30 гривень.

2) Купили 4 блокноти по 30 грн кожен і декілька зошитів по 20 грн кожен. Скільки купили зошитів, якщо загальна вартість покупки 220 грн?

Короткий запис

Блокнотів — ? грн , 4 шт. по 30 грн

Зошитів — ? грн, ? шт. по 20 грн

Всього  200 грн

Розв'язання

1) 30 • 4 = 120 (грн)  вартість блокнотів.

2) 200  120 = 80 (грн)  вартість зошитів.

3) 80 : 20 = 4 (шт.)

Відповідь: купили 4 зошити.

 

Завдання 423  Рівняння

2 • х = 700 – 650

2 • х = 50

х = 50 : 2

х = 25

2 • 25 = 25 + 25 = 50

50 = 50

92 : х = 360 : 90

92 : х = 4

х = 92 : 4

х = 23

92 : 23 = 4

360 : 90 = 4

 4 = 4

Завдання 424

Побудуй коло радіусом 3 см 7 мм. Центр кола має лежати в точці перетину ліній зоши­та. Круг, який утворився, поділи на 4 рівні частини та одну таку частину зафарбуй.

 

Завдання 425*

У двох мотках 20 м ниток. В одному з мотків у 9 разів більше ниток, ніж в іншому. Скільки метрів ниток у кожному мотку?

Короткий запис

Разом — 20 м

— ?, у 9 р. більше, ніж в II

II  — ?

Розв'язання

1-й спосіб

Якщо в одному мотку в 9 разів більше ниток, ніж у другому, тоді на нього припадає 9 частин, а на другий – 1 така частина, тобто разом

1) 9 + 1 = 10 (ч.) - всього частин.

2) 20 : 10 = 2 (м) - в меншому мотку (одна частина).

3) 20 - 2 = 18 (м) - в більшому мотку.

2-й спосіб

Нехай в меншому мотку х метрів ниток, тоді в більшому мотку буде у 9 разів більше, тобто 9х метрів ниток. Складаємо рівняння. 

9х + х = 20

10х = 20

х = 20 : 10

х = 2 (м)  ниток в меншому мотку.

• 9 = 18 (м)  ниток в більшому мотку.

Відповідь: в меншому мотку 2 м ниток, а в більшому  10 м.

 

Завдання 426

60 – 60 : 4 = 60 – (40 + 20) : 4 = 60 – 60 : 4 = 60 – 15 = 45

60 – 60 : 5 = 60 – (50 + 10) : 5 = 60 – 60 : 5 = 60 – 12 = 48

(18 + 27) : 3 = 18 : 3 + 27 : 3 = 15

(16 + 36) : 4 = 16 : 4 + 36 : 4 = 13

420 • 2 – 600 = (400 + 20) • 2 – 600 = 800 + 40 – 600 = 240

300 : 3 : 5 = 100 : 5 = 20

 

Завдання 427

Одна сторона трикутника 38 мм, друга — 22 мм, а третя — у 2 рази менша від першої. Знайди периметр цього трикутника.

Короткий запис

— 38 мм

II — 22 мм

III  — ?, у 2 рази менша від I.

Периметр — ?

Розв'язання

1) 38 : 2 = (20 + 18) : 2 = 10 + 9 = 19 (мм)  довжина третьої сторони.

2) Р = 38 + 22 + 19 = 79 (мм)

Відповідь: периметр трикутника 79 мм.

Інші завдання дивись тут...