Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 88

34 + 26 = 50 + 10 = 60      60 – 20 = 40                            40 + 14 = 54

54 + 29 = 70 + 13 = 83      83 – 19 = 83 – 20 + 1 = 64       64 – 18 = 64 – 20 + 2 = 46

 

Завдання 89  Обчислили різними способами

26 + 39 = 50 + 15 = 65

26 + 39 = 26 + 40 – 1 = 65

26 + 39 = 26 + 30 + 9 = 56 + 9 = 65

26 + 39 = 26 + 4 + 35 = 30 + 35 = 65

26 + 39 = 26 + 34 + 5 = 60 + 5 = 65

26 + 39 = 25 + (1 + 39) = 25 + 40 = 65

64 – 39 = (50 – 30) + (14 – 9) = 25

64 – 39 = 64 – 40 + 1 = 24 + 1 = 25

64 – 39 = 64 – 30 – 9 = 34 – 9 = 25

64 – 39 = 64 – 34 – 5 = 30 – 5 = 25

64 – 39 = 24 + (40 – 39) = 24 + 1 = 25

54 – 28 = (40 – 20) + (14 – 8) = 26

54 – 28 = 24 + (30 – 28) = 24 + 2 = 26

54 – 28 = 54 – 30 + 2 = 24 + 2 = 26

54 – 28 = 54 – 20 – 8 = 34 – 8 = 26 

54 – 24 = 4 = 30 – 4 =  26

95 – 58 = (80 – 50) + (15 – 8) = 37

95 – 58 = 95 – 60 + 2 = 35 + 2 =  37

95 – 58 = 95 – 50 – 8 = 45 – 8 = 37

95 – 58 = 95 – 55 – 3 = 40 – 3 = 37

95 – 58 = 35 + (60 – 58) = 35 + 2 = 37

Завдання 90  Обернені задачі

1) Одна і та ж задача у прямій та непрямій формі

Пряма задача на зменшення на деяке число

Непряма задача на зменшення на деяке число

У парку посадили 65 дерев гостролистих кленів, а чорних кленів – на 9 дерев менше. Скільки дерев чорного клену посадили?

Короткий запис

Гостролисті клени  — 65 дерев

Чорні клени — ?, на 9 дерев менше

Розв’язання

65 – 9 = 56 (д.)

Відповідь: посадили 56 дерев чорного клена.

У парку посадили 65 дерев гостролистих кленів, це на 9 дерев більше, ніж чорних кленів. Скільки дерев чорного клену посадили?

Короткий запис

Гостролисті клени  — 65 дерев, це на 9 дерев більше

Чорні клени — ?

Розв’язання

65 – 9 = 56 (д.)

Відповідь: посадили 56 дерев чорного клена.

2) Одна і та ж задача у прямій та непрямій формі

Проста задача на збільшення на деяке число

Непряма задача на збільшення на деяке число

У парку посадили 59 дерев чорних кленів, а гостролистих – на 9 дерев більше.  Скільки дерев гостролистого клену посадили?

Короткий запис

Гостролисті клени — ?, на 9 дерев більше

Чорні клени — 56 дерев

Розв’язання

56 + 9 = 65 (д.)

Відповідь: посадили 56 дерев чорного клена.

У парку посадили 59 дерев чорних кленів, це на 9 дерев менше, ніж гостролистих.  Скільки дерев гостролистого клену посадили?

Короткий запис

Гостролисті клени — ?

Чорні клени — 56 дерев, це на 9 дерев менше

Розв’язання

56 + 9 = 65 (д.)

Відповідь: посадили 56 дерев чорного клена.

3) Проста задача на різницеве порівняння

У парку посадили 65 дерев гостролистого і 56 дерев чорного кленів. На скільки дерев менше чорних  кленів, ніж гостролистих?

Короткий запис

Гостролисті клени — 65 дерев

Чорні клени — 56 дерев, на ? дерев менше

Розв’язання

65 – 56 = 9 (д.)

Відповідь: на 9 дерев менше  чорних кленів, ніж гостролистих.

Спільне: обернені задачі, подібний зміст і числові дані.

Відмінне: запитання, числове дане стає шуканим.

 

Завдання 91 Обернені задачі

1) Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

У парку зацвіло 9 кущів вересу високорослого, а низькоросло­го — на 6 кущів більше. Скіль­ки кущів низькорослого вересу зацвіло? Скільки всього кущів вересу зацвіло?

Короткий запис

Високорослий — 9 кущів

Низькорослий — ?, на 6 кущів більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 9 + 6 = 15 (к.) – кущів низькорослого вересу зацвіло.

2) 9 + 15 = 24 (к.)

Відповідь: зацвіло 24 кущі вересу.

2) Непряма обернена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

У парку зацвіло 15 кущів вересу низькорослого, а високорослого — на 6 кущів менше. Скіль­ки кущів високорослого вересу зацвіло? Скільки всього кущів вересу зацвіло?

Короткий запис

Високорослий — ? кущів

Низькорослий — 15 кущів, на 6 кущів більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 15 – 6 = 9 (к.) – кущів високорослого вересу зацвіло.

2) 9 + 15 = 24 (к.)

Відповідь: зацвіло 24 кущі вересу.

3) Обернена задача на різницеве порівняння для знаходження числа 6.

У парку зацвіло 24 кущі високорослого і низькорослого вересу. З них високорослими було 9 кущів. На скільки більше кущів зацвіло низькорослого вересу, ніж високорослого?

Короткий запис

Високорослий — 9 кущів

Низькорослий — ?, на ? кущів більше

Всього — 24

Розв’язання

1) 24 – 9 = 15 (к.) – кущів низькорослого вересу зацвіло.

2) 15 – 9 = 6 (к.)

Відповідь: на 6 кущів більше зацвіло низькорослого вересу, ніж високорослого.

 

Вправа 92

Прямокутник АВСD, паралелограм KLMN , ромб OPRT, квадрат EFKL.

 

Завдання 93  Запиши всі двоцифрові числа, у яких різни­ця між кількістю десятків та одиниць менша від 3.

Міркуємо так

Двоцифрові числа, у яких різни­ця між кількістю десятків та одиниць дорівнює 0:

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Двоцифрові числа, у яких різни­ця між кількістю десятків та одиниць дорівнює 1: 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98.  Двоцифрові числа, у яких різни­ця між кількістю десятків та одиниць дорівнює 2: 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97. А тепер згрупуємо їх разом.

Відповідь: 10, 11, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 97, 98, 99

 

Завдання 94

(73 – 29) + 14 = (73 – 30 + 1) + 14 = 44 + 14 = 58            (46 – 24) + 13 = 22 + 13 = 35

56 + 38 = 80 + 14 = 94              83 – 48 – 23 = 83 – 23 – 48 = 60 – 48 = 64 – 50 + 2 = 12

 

Завдання 95 Складена задача на віднімання числа від суми

Зібрали 38 кг плодів кизилу, а обліпихи — 27 кг. 32 кг всіх плодів розклали в ящички. Скільки кілограмів плодів залишилося роз­класти?

1 спосіб

Короткий запис

Зібрали — ?, 38 кг і 27 кг

Розклали — 32 кг

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 38 + 27 = 50 + 15 = 65 (кг) – всього кілограмів плодів зібрали.

2) 65 – 32 = 33 (кг)

Відповідь: залишилося розкласти 33 кг плодів.

2 спосіб

Нехай розклали 32 кг кизилу, тоді

Короткий запис

Кизил — ?, 38 кг без 32 кг

Обліпиха — 27 кг

Всього —  ?

Розв’язання

1) 38 – 32 = 6 (кг) – кілограмів кизилу залишилося розкласти.

2) 6 + 27 = 33 (кг)

Відповідь: залишилося розкласти 33 кг плодів.

Завдання 96

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Для букетів купили 35 айстр, а жоржин – на 17 квіток більше. Скільки жоржин купили?

Короткий запис

Айстри — 35 квіток

Жоржини — ?, на 17 квіток більше

Розв’язання

35 + 17 = 52 (ж.)

Відповідь: купили 52 жоржини.

2) Обернена задача на зменшення на деяке число

Для букетів купили 52 жоржини, айстр – на 17 квіток менше. Скільки айстр купили?

Короткий запис

Айстри — ?, на 17 квіток менше

Жоржини — 52 квітки

Розв’язання

52 – 17 = 35 (ай.)

Відповідь: купили 32 айстр.

3Прості задачі на різницеве порівняння

Для букетів купили 35 айстр в 52 жоржини. На скільки більше купили  жоржин, ніж айстр?

Короткий запис

Айстри — 35 квіток

Жоржини — 52 квітки, на ? квіток більше

Розв’язання

52 – 35 = 17 (ж.)

Відповідь: купили на 17 жоржин більше, ніж айстр.

Для букетів купили 35 айстр в 52 жоржини. На скільки менше купили  айстр, ніж жоржин?

Короткий запис

Айстри — 35 квіток, на ? квіток менше

Жоржини — 52 квітки

Розв’язання

52 – 35 = 17 (айс.)

Відповідь: купили на 17 айстр менше, ніж жоржин.

Завдання 97 Складена задача на зменшення на деяке число

Для складання букетів використали 48 гладіо­лусів, 16 троянд, а стебел папороті — на 35 менше, ніж троянд і гладіолусів разом. Скіль­ки стебел папороті використали?

Короткий запис

Гладіолуси — 48 штук

Троянди — 16 штук

Всього (Гладіолуси і троянди) — ?

Папороть — ?, на 35 штук менше, ніж гладіулусів і троянд разом

Розв’язання

1) 48 + 16 = 50 + 14 = 64 (шт.) – всього гладіолусів і троянд використали.

2) 64 – 35 = 64 – 40 + 5 = 29 (с.)

Відповідь: використали 29 стебел папороті.

 

Завдання 98  До кожної рівності на додавання склали по дві рівності на віднімання

25 + 48 = 60 + 13 = 73   

73 – 25 = 73 – 30 + 5 = 48

73 – 48 = 73 – 50 + 2 = 25

37 + 56 = 80 + 13 = 93

93 – 37 = 93 – 40 + 3 = 56

93 – 56 = 93 – 60 + 4 = 37

48 + 19 = 50 + 17 = 67

67 – 48 = 67 – 47 – 1 = 19

67 – 19 = 67 – 17 – 2 = 48

18 + 72 = 18 + 2 + 70 = 90

90 – 18 = 70 + (20 – 18) = 72

90 – 72 = 10 + (80 – 72) = 18

Завдання 99 Рівняння

8 + 9 = 17 (бо 17 – 8 = 9)       44 – 6 = 38 (бо 38 + 6 = 38 + 2 + 4 = 44)    31 + 27 = 58 (бо 58 – 27 = 31)

 

Завдання 100 Порівняння чисел

13 – 5 = 8

16 – 5 > 10

5 + 22 > 25

5 + 5 = 10

5 – 2 < 10

5 – 1 = 4

Завдання 101, 102

х + 7 = 13

х = 13 – 7

х = 6

6 + 7 = 13

35 + х = 72

х = 72 – 35

х = 72 – 32 – 3

х = 37

35 + 37 = 60 + 12 = 72

72 = 72

24 + х = 67

х = 67 – 24

х = 43

24 + 43 = 67

67 = 67

х + 19 = 58

х = 58 – 19

х = 58 – 18 – 1

х = 39

39 + 19 = 40 + 18 = 58

58 = 58

Завдання 103 Складена задача на збільшення на деяке число

Тепличний комбінат з вирощування квітів «Асканія–Флора» для продажу вирощує 35 сор­тів троянд, фірма «Камелія» — 18 сортів, а «Тандем» — на 24 сорти більше за різницю сортів троянд «Асканії–Флори» і «Камелії». Скільки сортів троянд вирощує «Тандем»?

Короткий запис

Різниця сортів  — ?, 35 сортів  без 18 сортів

«Тандем» — ?, на 24  сорти більше

Вираз   (35 – 18) + 24

Розв’язання

1) 35 – 18 = 35 – 20 + 2 = 17 (с.) – різниця  сортів троянд «Асканії–Флори» і «Камелії».

2) 17 + 24 = 30 + 11 = 41 (с.)

Відповідь: «Тандем» вирощує 41 сорт троянд.

 

Завдання 104 Побудуй квадрат зі сторонами 2 см. Прове­ди в ньому 2 відрізки, щоб стало 5 квадратів.

Завдання 105 Складена задача на ділення суми на число

На двох полицях магазину була однакова кількість упаковок квіткового чаю. Коли з однієї полиці продали 12 упаковок, то на по­лицях залишилося 18 упаковок. Скільки упа­ковок чаю було на кожній полиці спочатку?

Короткий запис №1

Було — ?

Продали — 12 упаковок

Залишилося — 18 упаковок

Короткий запис №2

(12 упаковок + 18 упаковок) — це 2 полиці по ? упаковок

Чаю на полиці ? уп., 30 упаковок розділити на 2 порівну

План розв’язування

1) Скільки час було на полицях спочатку?

2) Скільки чаю на кожній полиці?

Розв’язання

1) 18 + 12 = 30 (уп.) – упаковок чаю було на двох полицях.

2) 30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15 (уп.) – упаковок чаю було на кожній полиці.

Відповідь: спочатку на кожній полиці було 15 упаковок.

 

Завдання 106 Як на чотирикутній клумбі посадити 16 кущів троянд, щоб біля кожної зі сторін росло по 5 кущів?

16 – 4 = 12 (т.) – точки у вершинах чотирикутної клумби.

12 : 4 = 3 (т.) – ще по три точки треба домалювати на кожній стороні.

Завдання 107

х + 5 = 12

х = 12 – 5

х = 7

7 + 5 = 12

12 = 12

х – 38 = 43

х = 43 + 38

х = 43 + 7 + 31

х = 81

81 – 38 = 81 – 40 + 2 = 43

43 = 43

97 – х = 41

х = 97 – 41

х = 56

97 – 56 = 41

41 = 41

х + 15 = 86

х = 86 – 15

х = 71

71 + 15 = 86

86 = 86

х – 16 = 73

х = 73 + 16

х = 89

89 – 16 = 73

73 = 73

54 – х = 36

х = 54 – 36

х = 54 – 34 – 2

х = 18

54 – 18 = 54 – 14 – 4 = 36

36 = 36

Завдання 108  Складена задача на віднімання

Потрібно зрізати на букети 74 червоні, жовті та білі троянди. Уже зрізали 24 жовті

троянди й 19 білих. Скільки червоних троянд ще потрібно зрізати?

Було

Зрізали

Залишилось

74 троянди

24 троянди і 19 троянд

?

Короткий запис

Було (потрібно) — 74 троянди

Зрізали — ?, 24 троянди і 19 троянд

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 24 + 19 = 30 + 13 = 43 (т.) – всього троянд зрізали.

2) 74 – 43 = 31 (т.)

Відповідь: ще потрібно зрізати 43 троянди.

� Зміни запитання задачі, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія. На скільки більше троянд зрізали, ніж залишилось зрізати? (На скільки менше троянд залишилось зрізати, ніж уже зрізали?)

Інші завдання дивись тут...