Інші ГДЗ дивись тут...

Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Вправа 342. Прочитайте. Визначте в тексті прикметники, поставте до них пи­тання. Що означають прикметники (виражають ознаку предмета або його належність комусь та відповідають на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?)?

Троянди, як відомо, запашні (які?, якісний прикметник).

На смак приємні (які?, якісний прикметник) груші соковиті (які?, якісний прикметник).

Важливіший (який?, якісний прикметник) за них людині хліб.

А в творі найціннішим (яким?, якісний прикметник) буде — глиб.   (М. Доленго)

Який із прикметників показує, що в якомусь предметі більше певної озна­ки, ніж в інших?

Вищий ступінь порівняння якісного прикметника : важливіший.

Який прикметник виражає ознаку, що її в певному предметі найбільше?

Найвищий ступінь порівняння якіснрго прикметника: найціннішим.

 

Вправа 343. Прочитайте прислів'я. Визначте прикметники вищого та найви­щого ступенів порівняння (просту і складену форми).

Людина міцніша (проста форма вищого ступеня порівняння) за кремінь і слабша (проста форма вищого ступеня порівняння) за мушку. Найкраще (проста форма найвищого ступеня порівняння)  зерно ховається на дно. Каша смачніша (проста форма вищого ступеня порівняння) від балачок. Свій хліб більш ситний (складна форма вищого ступеня порівняння). Як коротші (проста форма вищого ступеня порівняння) кроки, то довше (проста форма вищого ступеня порівняння) життя. З усієї рід­ні мати найбільш рідна (складна форма найвищого ступеня порівняння). З усіх скарбів найбільш цінним (складна форма найвищого ступеня порівняння)  є моло­дість. Солодший (проста форма вищого ступеня порівняння) за все плід праці.

 

Вправа 345. Прочитайте. Виберіть і запишіть лише прикметники складеної форми найвищого ступеня порівняння.

Найбільш переконливий, найдобріший, найлагідніший, най­менш цікавий, найвитриваліший, найстрункіший, найдрібніший, найменш спритний.

 

Найбільш переконливий, най­менш цікавий, найменш спритний.

Поясніть, як утворюються проста і складена форми найвищого ступеня порівняння прикметників.

Проста форма утворюється додаванням префікса най- до прикметника вищого ступенянайдобріший, найлагідніший, найвитриваліший, найстрункіший, найдрібніший, значення можна підсилити префіксами як-, що-: якнайдобріший, якнайлагідніший.

Складена форма утворюється додаванням до початкової форми прикмет­ника слів найбільш, найменшнайбільш переконливий, най­менш цікавий, найменш спритний, іноді може утворюватися з форми вищого ступеня та слів над усе, за всіх: переконливіший за всіх, переконливіше над усе.

Із двома прикметниками найвищого ступеня порівняння складіть і запи­шіть речення.

Василь є найстрункішим хлопцем у класі. Василькові відповіді були найбільш переконливими.  

Поясніть значення фразеологізмів.

Найболючіше місце - те, що турбує;

Іти шляхом най­меншого опору - уникати труднощі;

 

На найвищій ноті - підвищений тон від обурення.

 

Вправа 347. Прочитайте. Визначте прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння. Які з них утворені від прикметників з іншим коренем?

1. Відпливуть за обрій темні хмари, стане більший, веселі­ший день (О. Лупій). 2. Із Каліфорнії секвоя — найбільше дерево Землі (М. Доленго). 3. Я вже не можу бути кращим, та гіршим теж не можу буть (В. Крищенко). 4. Найгірше лихо, коли б'ються рідні брати (В. Шелестюк). 5. Люди — прекрасні. Земля — мов казка. Кращого сонця ніде нема (В. Симоненко). 6. А у скарбниці люд­ських почуттів найкращий скарб — повага до людини (Н. Забіла).

 

Відпливуть за обрій темні хмари, стане більший (проста форма вищого ступеня порівняння, великий), веселі­ший (проста форма вищого ступеня порівняння) день. Із Каліфорнії секвоя — найбільше (проста форма найвищого ступеня порівняння) дерево Землі. Я вже не можу бути кращим (проста форма вищого ступеня порівняння, гарний), та гіршим (проста форма вищого ступеня порівняння, поганий) теж не можу буть. Найгірше (проста форма найвищого ступеня порівняння) лихо, коли б'ються рідні брати. Люди — прекрасні. Земля — мов казка. Кращого (проста форма вищого ступеня порівняння, гарний) сонця ніде нема. А у скарбниці люд­ських почуттів найкращий (проста форма найвищого ступеня порівняння) скарб — повага до людини.

 

Вправа 351. Прочитайте. Визначте прикметники, які не мають ступенів порів­няння.

   Яке це щастя, коли ти летиш степом під малиновим прапором на пречудовому вороному коні! Під копитами хвилюється срібноросий степ... Над головою синіє високе небо... Ото щастя!

   Легким дотиком руки і тихим словом передавав козак коневі свої думки. Кінь був гарним помічником на полюванні, надійним това­ришем у бою. Козак вважав коня рідним братом, називав вірнесень­ким другом, доглядав його, як маленьке дитя.

 

Випишіть у колонку якісні прикметники, які мають ступені порівняння (у початковій формі - формі називного відмінка однини чоловічого роду). Утворіть просту й складену форми вищого та найвищого ступенів.

Високий – вищий , більш високий; найвищий, найбільш високий.

Легкий – легший, менш легкий; найлегший, легший за всіх.

Тихий – тихіший, менш тихий; найтихіший, найбільш тихий.

Гарний – гарніший, менш гарний; найгарніший, гарніший за всіх.

 

Рідний – рідніший, більш рідний; найрідніший, рідніший за всіх.

 

Вправа 352. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте й підкрес­літь прикметники, які не мають ступенів порівняння.

1. Попід гай зел..ненький ходить козак молоденький (Народна творчість). 2. Пр..чиста діброва дубова зв..ртає до гаю (Б. Чепур­ко). 3. А ліс густенний (В. Винниченко). 4. Здавалося, в..соченні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю (З журналу). 5. Яка ніжна золота берізка на тлі с..нюватих ялинок, зел..навих сосен! (О. Копиленко). 6. Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі (О. Лупій).

 

Попід гай зелененький ходить козак молоденький. Пречиста діброва дубова звертає до гаю. А ліс густенний. Здавалося, височенні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю. Яка ніжна золота берізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих сосен! Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі.

Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами та вставним словом.

Здавалося (вставне слово), височенні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю.

Вимовляють вставні слова та сполучення слів прискорено, на письмі вставні слова виділяють комами.

 

Однорідні члени речення можуть з'єднуватися сполучниками і, якщо вони не повторюються, кома не ставиться.

 

Вправа 354. Прочитайте. Визначте тему й головну думку тексту.

                      Казка про Хвилю та художника

Жила-була у величезному Морі Хвиля. Погідної днини вона ба­вилася біля берега, ворушила барвисті камінці, лоскотала жвавих рибок. У штормові дні ставала усе темнішою, сірішою, а на голівці в неї з'являлася шапка білої сердитої піни. Уночі Хвиля підстав­ляла спинку під сріблисті холодні промені Місяця.

Одного разу Хвиля гобачила кучерявого хлопчика. Він дивився на неї із захопленням, і Хвилі хотілося стати ще гарнішою.

— Я намалюю тебе! — сказав хлопчик Хвилі.

— Спробуй! — засміялася вона.

Хлопчик був вірменином, і його називали то Ованєсом, то Іва­ном. У місті Феодосії, де він жив, було багато українців, татар, вірмен, греків і росіян.

Невдовзі хлопчик кудись зник. Хвиля підповзала до берега й прислухалася до людських розмов. Вона дізналася, що хлопчик поїхав учитися на художника.

Через багато років на берег прийшов сивий чоловік і сказав Хвилі:

— Пам'ятаєш, коли я був маленьким хлопчиком, я пообіцяв намалювати тебе? Гадаю, мені це вдалося.

Іван Айвазовсвкий став мариністом. Так називають художника, який зображує море. Хвиля на полотнах митця велично мчить морським простором. Вона піднімається й опускається разом зі своїми найкращими подругами. Хвилі могутні, вони перелива­ються синім, блакитним, зеленим кольорами.

На картинах Айвазовського немає химерних краєвидів і най­яскравіших барв. Зате є справжня краса моря.

Славетний художник Іван Айвазовський повернувся в рідну Феодосію. У своїй великій майстерні він писав усе нові картини. Про­тягом життя митець створив понад шість тисяч морських пейзажів.  (За Г. Ветровою)

 

Тема – розповідь про відомого мареніста Івана Айвазовського.

Головна думка – любити свою роботу, тоді вона буде приносити радість.

Визначте прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння. Розка­жіть про їхню роль у мовленні.

Прикметники вищого ступеня порівняння: темнішою, сірішою, гарнішою.

Прикметники найвищого ступеня порівняння: найкращими, най­яскравіших.

Складіть і запишіть план тексту. Усно перекажіть текст за планом.

1. Життя Хвилі у Морі.

2. Зустріч хлопчика та Хвилі.

3. Хлопчик вчиться на художника.

4. Повернення після років навчання.

5. Справжня краса картин мариніста.

Роздивіться і порівняйте репродукції картин І. Айвазовського. Чи подо­баються вам ці твори мистецтва? Поясніть, чим саме.

Опис картини «Девятий вал»

Опис картини «Ранок. Штиль»

Інші ГДЗ дивись тут...