Прикметник

Вправа 321. Прочитайте. Назвіть прикметники. Як ви визначили цю частину мови?

Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовтогаря­чі чорнобривці, сині волошки.

— Що це буде, мамо? — питає Дмитрик.

— Святкова сорочечка для тебе. Я вишиваю квіти, які ростуть на рідній землі. Ми українського роду й любимо землю та квіти України.

— А хіба в наших сусідів не яскраві й гарні квіти цвітуть?

— Квіти й вишивки в нас і схожі, і різні.   ( За А. М'ястківським)

 

Білому, зелений, жовтогаря­чі, сині, святкова,  рідній, українського, яскраві, гарні, схожі, різні.

ПРИКМЕТНИК виражає ознаку предмета або його належність комусь та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Знайдіть у тексті прикметники, що називають кольори. Доберіть синоніми до слів жовтогарячий, синій.

Білому, зелений, жовтогаря­чі, сині.

Жовтогаря­чий (оранжевий, помаранчевий), синій (волошковий, сапфірний, васильковий, ультрамариновий).

Визначте прикметники, що означають інші ознаки. Які саме?

Ознаки порівняння (схожі - різні, гарні - погані, святкова – буденна), ознаки інтенсивності кольору (яскраві), ознаки національності (українського), ознака належності (рідній) .

Якою, на вашу думку, кожна мати хоче бачити свою дитину? У відповіді використайте якнайбільше прикметників.

Кожна мати хоче бачити свою дитину здоровою, доброю, розумною, товариською, розсудливою, веселою, щасливою, гарною.