Вправа 7. Прочитайте. Дайте відповідь на запитання: у чому виявляється ба­гатство української мови? Використайте виділені словосполучення.

   Українську мову вважають однією з найбагатших мов світу. Багатство мови виявляється передусім у величезній кількості слів. Виданий у 70-х роках минулого століття 11-томний «Тлу­мачний словник української мови» містить понад 134 тисячі слів. «Великий тлумачний словник сучасної української мови», 2009 року видання, зафіксував понад 250 тисяч слів. Однак цей словник охоплює лише найуживаніші слова. Насправді їх набага­то більше.

   Нині колектив мовознавців готує новий «Тлумачний словник української мови». Він складатиметься з 20 томів. Уже вийшли з друку два томи цього видання.

   В українській мові безліч синонімів, які дають змогу точно й виразно висловити будь-яку думку.

   В українській мові існують різноманітні способи словотворення. Наша мова має струнку та гнучку граматичну й синтаксичну бу­дову, тобто словозміну та будову речення, у ній обмаль винятків.

   Отже, мовою нашого народу можна щонайточніше передавати і найскладніші наукові поняття, і найтонші відтінки переживань людської душі. (З газети «Слово Просвіти»)

Багатство української мови проявляється у величезній кількості слів, безлічі синонімів, різних способах словотворення, стрункій та гнучкій граматичній та синтаксичній будові.

Уявіть, що вам потрібно виступити на засіданні мовного гуртка з допо­віддю «Багатство української мови». Про що ви говоритимете? На основі тексту визначте чотири опорні думки свого виступу.

Українська мова має:

а) передусім величезну кількість слів;

б) багато синонімів;

в) різноманітні способи словотворення;

г) струнку та гнучку граматичну і синтаксичну будову.