Речення

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Вправа 21. Прочитайте речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків. Перепишіть речення, підкресліть у них усі члени речення.

1. Сиплеться, осипається листя. Плаче і посміхається крізь сльози осінь (М. Стельмах). 2. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя (І. Блажкевич). 3. Оголила темна осінь і дерева, і кущі (Б. Скомаровський). 4. Світить, та не гріє сонце золоте (Я. Щоголів). 5. Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів (А. Качан). 6. Осінь на узліссі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала (П. Осадчук).

 

Сиплеться (присудок, що робить?), осипається (присудок, що робить?) листя (підмет, що?). Плаче (присудок, що робить?) і посміхається (присудок, що робить?) крізь сльози (обставина, як?) осінь (підмет, що?). Червонясте (означення, яке?), золотисте (означення, яке?) опадає (присудок, що робить?) з кленів (додаток, з чого?) листя (підмет, що?). Оголила (присудок, що зробила?) темна (означення, яка?) осінь (підмет, що?) і дерева (додаток, що?), і кущі (додаток, що?). Світить (присудок, що робить?), та не гріє (присудок, що робить?) сонце (підмет, що?) золоте (означення, яке?). Водить (присудок, що робить?) осінь (підмет, що?) хороводи (додаток, що?) то із листя (додаток, із чого?), то з дощів (додаток, з чого?). Осінь (підмет, що?) на узліссі (обставина, де?) фарби (додаток, що?) розбавляла (присудок, що робила?), пензликом (додаток, чим?) легенько (обставина, як?) листя (додаток, що?) фарбувала (присудок, що робила?).

Визначте однорідні члени речення. Чи утворюють вони  словосполучення? Чому?

Словосполучення.

Речення з однорідними членами

Сиплеться, осипається; плаче і посміхається; червонясте, золотисте; і дерева, і кущі; світить, не гріє; із листя, з дощів; розбавляла, фарбувала.

У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся по­даною на форзаці підручника таблицею «Перелік основних орфограм».