Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того ж слова в реченні, називаються однорідними членами речення.

Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою інтонації, сполучників — і (й), та, або, чи, але, однак..

 

Однорідні члени можуть перелічуватися, протиставлятися.

 

• Якщо однорідні члени вимовляються з перелічувальною інтонацією, то між ними ставлять кому або сполучник і, та, й. Між двома однорідними членами перед сполучниками і, та, й не ставлять кому.  Сум і тугу наганяє дощ. Наганяє дощ сум, тугу.

 

• Якщо однорідні члени речення вимовляються з інтонацією протиставлення, то перед сполучниками а, але завжди ставлять кому. Не дівчата виграли в конкурсі, а хлопці.

 

 

Однорідними членами можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення. 

 

6 КЛАС

Однорідні члени речення не утворюють словосполучення, бо рівноправні та не залежать одне від одного. 

КОМУ СТАВИМО, ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ

не поєднані сполучниками.

Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко).

 

поєднані протиставними сполучниками: а, але, та.

Згадався свіжий, але ніжний ранок (М. Рильський). Світить, та не гріє сонце золоте (Я. Щоголів).

 

поєднані повторюваними сполучниками: і, та (у значенні і), й, то, або, чи.

Дивуються і поле, і ріка (Н. Кир'ян). Зірка то пригасала, то розгорялася знову (Ю. Мушкетик).

 

 

 

КОМУ НЕ СТАВИМО, ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ

поєднані неповторюва­ними єднальними сполучниками: і (й), та, або, чи.

Сади шумливі і духмяні холодна осінь роздягла (В. Сосюра). Ніжно й лагідно хиляться до нас знайомі кущі (С. Васильченко). І раптом у вікні жар-птиця з'являється чи мариться мені (І. Ткач).

 Інші правила дивись тут...