Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того ж слова в реченні, називаються однорідними членами речення. Якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то на письмі між ними ставиться кома.

Однорідними членами можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення.

 

Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою сполучників і (й), та, або, чи, але, однак.

 

 

6 КЛАС.

Однорідні члени речення не утворюють словосполучення, бо рівноправні та не залежать одне від одного. Однорідними членами речення можуть бути й головні, й другорядні члени речення. 

КОМУ СТАВИМО, ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ

не поєднані сполучниками.

Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко).

 

поєднані протиставними сполучниками: а, але, та.

Згадався свіжий, але ніжний ранок (М. Рильський). Світить, та не гріє сонце золоте (Я. Щоголів).

 

поєднані повторюваними сполучниками: і, та, й (у значенні і), то, або, чи.

Дивуються і поле, і ріка (Н. Кир'ян). Зірка то пригасала, то розгорялася знову (Ю. Мушкетик).

 

 

 

КОМУ НЕ СТАВИМО, ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ

поєднані неповторюва­ними єднальними сполучниками: і (й), та, або, чи.

Сади шумливі і духмяні холодна осінь роздягла (В. Сосюра). Ніжно й лагідно хиляться до нас знайомі кущі (С. Васильченко). І раптом у вікні жар-птиця з'являється чи мариться мені (І. Ткач).

 Інші правила дивись тут...