Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того ж слова в реченні, називаються однорідними членами речення.

Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою інтонації, сполучниківі (й), та, або, чи, але, однак.

 

Однорідні члени можуть перелічуватися, протиставлятися.

• Якщо однорідні члени вимовляються з перелічувальною інтонацією, то між ними ставлять кому або сполучник і, та, й. Між двома однорідними членами перед сполучниками і, та, й не ставлять кому.  Сум і тугу наганяє дощ. Наганяє дощ сум, тугу.

Читаючи речення з інтонацією перелічення, перший однорідний член вимовляй із сильною силою голосу, а другий — посилюючи голос, також можна вимовляти з однаковою інтонацією. 

• Якщо однорідні члени речення вимовляються з інтонацією протиставлення, то перед сполучниками а, але завжди ставлять кому. Не дівчата виграли в конкурсі, а хлопці.

Читаючи речення з інтонацією протистав­лення, перший однорідний член вимовляй із більшою силою голосу, а другий — понижуючи голос. 

 

Однорідними членами можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення. 

 

6 КЛАС

Однорідні члени речення не утворюють словосполучення, бо рівноправні та не залежать одне від одного. 

КОМУ СТАВИМО, ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ:

не поєднані сполучниками.

Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко).

 

поєднані протиставними сполучниками: а, але, та.

Згадався свіжий, але ніжний ранок (М. Рильський). Світить, та не гріє сонце золоте (Я. Щоголів).

поєднані повторюваними сполучниками: і, та (у значенні і), й, то, або, чи.

Дивуються і поле, і ріка (Н. Кир'ян). Зірка то пригасала, то розгорялася знову (Ю. Мушкетик).

КОМУ НЕ СТАВИМО, ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ: 

поєднані неповторюва­ними єднальними сполучниками: і (й), та, або, чи.

Сади шумливі і духмяні холодна осінь роздягла (В. Сосюра). Ніжно й лагідно хиляться до нас знайомі кущі (С. Васильченко). І раптом у вікні жар-птиця з'являється чи мариться мені (І. Ткач).

 Інші правила дивись тут...