Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Вставні слова й сполучення слів

Речення з однорідними членами

Вправа 352. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте й підкрес­літь прикметники, які не мають ступенів порівняння.

1. Попід гай зел..ненький ходить козак молоденький (Народна творчість). 2. Пр..чиста діброва дубова зв..ртає до гаю (Б. Чепур­ко). 3. А ліс густенний (В. Винниченко). 4. Здавалося, в..соченні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю (З журналу). 5. Яка ніжна золота берізка на тлі с..нюватих ялинок, зел..навих сосен! (О. Копиленко). 6. Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі (О. Лупій).

 

Попід гай зелененький ходить козак молоденький. Пречиста діброва дубова звертає до гаю. А ліс густенний. Здавалося, височенні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю. Яка ніжна золота берізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих сосен! Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі.

Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами та вставним словом.

Здавалося (вставне слово), височенні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю.

Вимовляють вставні слова та сполучення слів прискорено, на письмі вставні слова виділяють комами.

Однорідні члени речення можуть з'єднуватися сполучниками і, якщо вони не повторюються, кома не ставиться.