Текст

Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Творення прикметників

Вправа 354. Прочитайте. Визначте тему й головну думку тексту.

                      Казка про Хвилю та художника

Жила-була у величезному Морі Хвиля. Погідної днини вона ба­вилася біля берега, ворушила барвисті камінці, лоскотала жвавих рибок. У штормові дні ставала усе темнішою, сірішою, а на голівці в неї з'являлася шапка білої сердитої піни. Уночі Хвиля підстав­ляла спинку під сріблисті холодні промені Місяця.

Одного разу Хвиля гобачила кучерявого хлопчика. Він дивився на неї із захопленням, і Хвилі хотілося стати ще гарнішою.

— Я намалюю тебе! — сказав хлопчик Хвилі.

— Спробуй! — засміялася вона.

Хлопчик був вірменином, і його називали то Ованєсом, то Іва­ном. У місті Феодосії, де він жив, було багато українців, татар, вірмен, греків і росіян.

Невдовзі хлопчик кудись зник. Хвиля підповзала до берега й прислухалася до людських розмов. Вона дізналася, що хлопчик поїхав учитися на художника.

Через багато років на берег прийшов сивий чоловік і сказав Хвилі:

— Пам'ятаєш, коли я був маленьким хлопчиком, я пообіцяв намалювати тебе? Гадаю, мені це вдалося.

Іван Айвазовсвкий став мариністом. Так називають художника, який зображує море. Хвиля на полотнах митця велично мчить морським простором. Вона піднімається й опускається разом зі своїми найкращими подругами. Хвилі могутні, вони перелива­ються синім, блакитним, зеленим кольорами.

На картинах Айвазовського немає химерних краєвидів і най­яскравіших барв. Зате є справжня краса моря.

Славетний художник Іван Айвазовський повернувся в рідну Феодосію. У своїй великій майстерні він писав усе нові картини. Про­тягом життя митець створив понад шість тисяч морських пейзажів.  (За Г. Ветровою)

 

Тема – розповідь про відомого мареніста Івана Айвазовського.

Головна думка – любити свою роботу, тоді вона буде приносити радість.

Визначте прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння. Розка­жіть про їхню роль у мовленні.

Прикметники вищого ступеня порівняння: темнішою, сірішою, гарнішою.

Прикметники найвищого ступеня порівняння: найкращими, най­яскравіших.

Складіть і запишіть план тексту. Усно перекажіть текст за планом.

1. Життя Хвилі у Морі.

2. Зустріч хлопчика та Хвилі.

3. Хлопчик вчиться на художника.

4. Повернення після років навчання.

5. Справжня краса картин мариніста.

Роздивіться і порівняйте репродукції картин І. Айвазовського. Чи подо­баються вам ці твори мистецтва? Поясніть, чим саме.

Опис картини «Девятий вал»

Опис картини «Ранок. Штиль»