Завдання 1
1) Від двох кущів, відстань між якими становить 273 см, одночасно вирушили назустріч одне одному гусениця і равлик. За скільки хвилин вони зустрінуться, якщо швидкість руху гусениці 30 см/хв, а равлика — 9 см/хв?
 
 Швидкість (cм/хв) 
Час (хв)
Відстань (cм)
Гусениця
30
 ?   273  
Равлик
9
Розв’язання
1) 30 + 9 = 39 (cм/хв) – швидкість зближення
2) 273 : 39 = 7 (хв)
Відповідь: гусениця і равлик зустрінуться через 7 хвилин.
2) Від двох кущів, відстань між якими становить 273 см, одночасно вирушили назустріч одне одному гусениця і равлик. За скільки хвилин відстань між ними становитиме 78 см, якщо швидкість руху гусениці 30 см/хв, а равлика — 9 см/хв?
 
 Швидкість (cм/хв) 
Час (хв)
Відстань (cм)
Загальна відстань (cм)
Гусениця
30
 ?   78   273
Равлик
9
Розв’язання
1) 273  78 = 195 (cм) – відстань, подолали равлик і гусениця разом
2) 30 + 9 = 39 (cм/хв) – швидкість зближення
3) 195 : 39 = 5 (хв)
Відповідь: за 5 хвилин відстань між ними становитиме 78 см.

 

Завдання 2
Коли лижниця Женя і лижник Костя почали одночасний рух назустріч одне одному, відстань між ними була 440 м. Швидкість руху Жені становила 5 м/с,
а Кості — 6 м/с. За скільки секунд вони зустрінуться?
 
 Швидкість (м/с) 
Час (с)
Відстань (м)
Женя
5
 ?   440  
Костя
6
Розв’язання
1) 5 + 6 = 11 (м/с) – швидкість зближення дітей
2) 440 : 11 = 40 (с)
Відповідь: вони зустрінуться через 40 секунд.
Обернена задача.
Лижниця Женя і лижник Костя почали одночасний рух назустріч одне одному. Швидкість руху Жені становила 5 м/с, а Кості — 6 м/с. Яка відстань була між ними на початку руху, якщо вони зустрілися через 40 секунд?
 
 Швидкість (м/с) 
Час (с)
Відстань (м)
Женя
5
 40   ? 
Костя
6
Розв’язання
1) 5 + 6 = 11 (м/с) – швидкість зближення дітей
2) 11 • 40 = 440 (м)
Відповідь: на початку руху між ними було 440 метрів.

 

Сторінка 116
Завдання 3
Дві собаки, відстань між якими 36 м, одночасно побігли назустріч одна одній і зустрілися через 3 с. Яка швидкість другої собаки, якщо перша бігла зі швидкістю 7 м/с?
 
 Швидкість (м/с) 
Час (с)
Відстань (м)
Женя
7
 3   36  
Костя
?
Розв’язання
1) 36 : 3 = 12 (м/с) – швидкість зближення собак
2) 12  7 = 5 (м/с)
Відповідь: швидкість другої собаки 5 м/с.

 

Завдання 4 Порядок дій
(790 – 17472 : 84) : 97 = 6

_17472 | 84 

  168       208

    _672

      672

         0

_790

  208

  582

_582 | 97

  582   6

     0

 

53 • (4278 : 46 + 1950 : 39) = 7579

_4278 | 46 

  414    93

  _138

    138

       0

_1950 | 39 

  195     50

     0

+ 93

   50

  143

х 143

    53

  429

 715 

 7579

197 • 34 + 24012 : 69 = 7046
× 197
    34
  788
 591 
 6698

_24012 | 69 

  207     348

  _331

    276

    _552

      552

         0

+ 6698

    348

   7046

 

 

(302281 – 12649) : 24 – 181 = 11887

_ 302281
    12649
   289632

_289632 | 24    

  24        12068

  _49

    48

    _163

      144

      _192

        192

           0

_ 12068

      181

   11887

 

Завдання 5 Хибні рівності:
39096 : 54 = 724
44 • 407 = 17908
3220 : 14 = 230
8888 : 88 = 111
208 • 25 = 2500
14832 : 48 = 309

_8888 | 88 

  88     101

    _88

      88

        0

208

    25

 1040

 416 

 5200

7 т 8 кг • 8 = 7008 кг • 8 = 56064 кг = 56 т 64 кг
6 грн 3 к. : 3 = 603 к. : 3 = 202 к. = 2 грн 2 к.
4 км 13 м • 3 + 9 км 284 м : 4=4013 м • 3 + 9284 м : 4=14360 м=14 км 360 м 
(3 год 23 хв + 7 год 37 хв) • 7 = 10 год 60 хв • 7 = 11 год • 7 = 77 год
х 7008
       8
 56064
х 4013
       3
 12039

_9284 | 4     

  8       2321

 _12

   12

     _8

       8

        _4

          4

          0

12039

     2321

   14360

Завдання 7
Виміряй довжини сторін прямокутника й накресли такий самий прямокутник у зошиті. Знайди периметр цього прямокутника.
Короткий запис
Довжина  45 мм
Ширина  30 мм
Периметр  ?
Розв'язання
(45 + 30) • 2 = 75 • 2 = 150 (мм) = 1 см 50 мм
Відповідь: периметр прямокутника 1 см 50 мм.
Поміркуй, як у поданому прямокутнику провести відрізок так, щоб утворилися два прямокутники з периметрами:
1) 11 см і 10 см;
45 = 25 + 20
(25 + 30) • 2 = 55 • 2 = 110 (мм) = 11 см
(20 + 30) • 2= 50 • 2 100 (мм) = 10 см
2) 12 см і 9 см
45 = 30 + 15
30 • 4 = 120 (мм) = 12 (см)
(9 + 30) • 2 45 • 2 90 (мм) = 9 (см)

 

Сторінка 117
Перевіряємо свої досягнення
Завдання 1
Визнач, зі скількох квадратних плит складається кожний майданчик. 6, 9, 10

 

Завдання 2
Знайди площу кожної фігури.
1 • 8 = 8 (см2) - площа першої фігури
• 8 = 32 (см2) - площа другої фігури

 

Завдання 3
Визнач, яка частина піци залишилася. Г 5/8

 

Завдання 4 Дріб від числа
Максим, Юля, Федір і Єгор вирішили частину накопичених ними грошей витратити на благодійність. Скільки грошей витратила кожна дитина на благодійність?
3/5 від 60 — це 60 : 5 • 3 = 12 • 3 = 36
4/9  від 810 — це 810 : 9 • 4 = 90 • 4 = 360
7/10 від 130 — це 130 : 10 • 7 = 13 • 7 = 91
4/25 від 100 — це 100 : 25 • 4 = 4 • 4 = 16

 

Завдання 5
Подвір’я має форму прямокутника зі сторонами 9 м і 4 м. Будиночок для тварин займає 2/18 площі подвір’я. Яка площа подвір’я не зайнята будиночком?
Короткий запис
Довжина  9 м
Ширина  4 м
Площа  ?
Будиночок  ?, 2/18 площі
Подвір'я  ?, решта
Розв’язання
1) 9  4 = 36 (м2– площа подвір'я
2) 36 : 18 • 2 = 2 • 2 = 4 (м2– площа будиночка
3) 36  4 = 32 (м2)
Відповідь: подвір'я площею 32 м2 не зайняте будиночком. 

  • Павло
    Дякуюююююююююю
    15 травня 2024 09:44