Сторінка 4

14 : 5 = 2 (ост.4)

34 : 6 = 5 (ост.4)

2 : 7 = 0 (ост.2)

8 : 3 = 2 (ост.2)

12 : 25 = 0 (ост.12)

Перевірка: 2 • 5 + 4 = 14

Перевірка: 5 • 6 + 4 = 34

Перевірка: 0 • 7 + 2 = 2

Перевірка: 2 • 3 + 2 = 8

Перевірка: 0 • 25 + 12 = 12

_852 |  3  

 6      284

_25

  24

  _12

    12

      0

_791 |  7  

 7      113

  _9

    7

   _21

     21

       0

_942 |  3  

 9       314

 _4

   3

  _12

    12

      0

_908 |  4  

 8      227

_10

   8

  _28

    28

      0

_531 |  9  

 45      59

 _81

   81

     0

Завдання 3

_532 |  2  

 4      266

_13

  12

  _12

    12

      0

_5324 |  2  

 4        2662

_13

  12

  _12

    12

      _4

        4

        0

Завдання 4 Визначили кількість цифр у частці

826045 : 5  у частці буде 6 цифр

91820 : 4  у частці буде 5 цифр

55371 : 3  у частці буде 5 цифр

93492 : 2  у частці буде 5 цифр

7344 : 6 ― у частці буде 4 цифри
92778 : 7 ― у частці буде 5 цифр
5735 : 5 ― у частці буде 4 цифри
9232 : 8 ― у частці буде 4 цифри

Письмове ділення

_826045 |  5     

 5          165209

_32

  30

  _26

    25

    _10

      10

        _45

          45

            0

_91820 |  4    

 8         22955

_11

   8

  _38

    36

    _22

      20

      _20

        20

          0

_55371 |  3     

 3         18457

_25

  24

  _13

    12

    _17

      15

      _21

        21

         0

_93492 |  2      

  8          46746

 _13

   12

   _14

     14

       _9

         8

        _12

          12

            0

Перевірка письмовим множенням

х 165209

         5

  826045

х 22955

        4

  91820

х 18457

        3

  55371

х 46746

        2

  93492

Письмове ділення

_7344 |  6     

 6         1224

_13

  12

  _14

    12

    _24

      24

        0

_92778 |  7     

 7         13254

_22

  21

  _17

    14

    _37

      35

      _28

        28

         0

_5735 |  5     

 5         1147

 _7

   5

  _23

    20

    _35

      35

        0

_9232 |  8     

 8         1154

_12

   8

  _43

    40

    _32

      32

        0

Перевірка письмовим множенням

х 1224

       6

  7344

х 13254

        7

  92778

х 1147

       5

  5735

х 1154

       8

  9232

Завдання 5

До двох овочевих кіосків привезли 120 кг помідорів. До першого кіоску привезли 25 однакових ящиків помідорів, а до другого — 15 таких ящиків. Скільки кілограмів помідорів в одному ящику?

У 1 ящику (кг)

Кількість (ящ.)

Маса (кг)

?, однаково

 

25

120 

15

Розв'язання
1) 25 + 15 = 40 (шт.)  всього ящиків
2) 120 : 40 = 3 (кг)
Відповідь: в одному ящику 3 кілограми помідорів.
 
Сторінка 5
Завдання 6
Учні трьох шкіл міста зібрали 4537 кг макулатури. Учні першої та другої шкіл разом зібрали 2125 кг макулатури, а другої та третьої — 3658 кг. Скільки кілограмів макулатури зібрали учні кожної школи окремо?
Короткий запис
I, II, III  4537 кг
I, II  2125 кг
II, III  3658 кг
— ?, II — ?, III — ?
Розв'язання

1) _4537

     2125

     2412 (кг) – III школа

2) _3658

     2412

     1246 (кг)  II школа

3) _2125

     1246

      879 (кг)  I школа

Відповідь: учні першої школи зібрали 879 кг макулатури, другої  1246 кг, а третьої  2412 кг. 

Завдання 7 Порядок дій

15217  3 + (987 – 187) : 20 = 45651 + 800 : 20 = 45651 + 40 = 45691

3600 : 90 + (549008 – 248133) = 40 + 300875 = 300915

384512 : 8 – 37009 + 2992 : 4 = 48064 - 37009 + 748 = 11803

(528 + 66 : 11 – 54)  6 = (528 + 6  54)  6 = 480  6 = 2880

(72 : 24  600 + 33200) : 7 = (3 • 600 + 33200) : 7 = 35000 : 7 = 5000

2842 : 7 + (3647 + 48613) : 4 = 406 + 52260 : 4 = 406 + 13065 = 13471

Завдання 8

Знайди хоча б один розв’язок кожної нерівності.

18 + а > 24, при а = 10
31 – d < 6, при d = 30
r – 7 < 11, при r = 17
k + 9 < 25, при k = 10
 8 < 64, при k = 7
 m > 12, при m = 3

Завдання 9

Мотузку завдовжки 15 м слід розрізати на дві частини так, щоб одна частина була у 2 рази довша за іншу. Якою має бути довжина кожної частини мотузки?
Розв'язання

1) 1 + 2 = 3 (ч.)  всього частин

2) 15 : 3 = 5 (м)  припадає на одну частину, або довжина першої частини

3) 5 • 2 = 10 (м)  довжина другої частини

Відповідь: довжина першої частини мотузки 5 м, а другої частини 10 м.

 
Завдання 10

_832 |  8  

 8      104

 _32

   32

     0

_762 |  6  

 6      127

_16

  12

   42

    42

      0

 
Сторінка 6

19 : 4 = 4 (ост. 3)

9 : 6 = 1 (ост. 3)

3 : 9 = 0 (ост. 3)

28 : 9 = 3 (ост. 1)

Перевірка: 4 • 4 + 3 = 19

Перевірка: 1 • 6 + 3 = 9

Перевірка: 0 • 9 + 3 = 3

Перевірка: 3 • 9 + 1 = 28

Завдання 2

_294 |  7  

 28       42

 _14

   14

     0

_477 |  9  

 45       53

 _27

   27

     0

_656 |  8  

 64      82

 _16

   16

     0

_468 |  6  

 42      78

 _48

   48

     0

158 : 2  у частці буде 2 цифри

1584 : 2  у частці буде 3 цифри

_158 |  2    

  14       79

  _18

    18

      0

_1584 |  2    

  14       792

  _18

    18

      _4

        4

        0

Завдання 4

_36225 |  5     

 35         7245

 _16

   14

   _22

     21

     _15

       15

         0

_5877 |  9    

  54      653

  _47

    45

    _27

      27

        0

_37583 |  7     

  35        5369

  _25

    21

    _48

      42

       _63

         63

           0

_9872 |  8       

  8          1234

_18

  16

  _27

    24

    _32

      32

        0

Перевірка

х 7245

       5

 36225

 х  653

       9

   5877

 х 5369

        7

  37583

 х 1234

        8

    9872

 _7635 |  3      

   6         2545

 _16

   15

   _13

     12

     _15

       15

         0

 _33859 |  7    

  28         4837

  _58

    56

    _25

      21

      _49

        49

          0

 _9352 |  2     

  8         4676

 _13

   12

   _15

     14

     _12

       12

         0

 _522 |  58 

   522      9

      0

Перевірка    

х 2545

      3

  7635

х 4837

       7

 33859

х 4676

       2

  9352

х 58

    9

 522

Завдання 5
Туристи були в поході два дні й подолали 44 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Першого дня туристи були в дорозі 7 год, а другого дня — 4 год. З якою швидкістю рухалися туристи? Скільки кілометрів пройшли туристи першого дня? другого дня?
Дні
Швидкість
Час (год)
Відстань (км)
I
?, однакова 
7
?
44
II
4
?
Розв'язання

1) 7 + 4 = 11 (год)  були в дорозі

2) 44 : 11 = 4 (км/год)  швидкість руху

3) 4 • 7 = 28 (км)  пройшли I дня

4) • 4 = 16 (км)  пройшли II дня

Відповідь: туристи рухалися зі швидкістю 4 км/год, першого дня пройшли 28 км, а другого дня пройшли 16 км.

 
Сторінка 7
Завдання  Порядок дій
1440 : (760 : 40 – 108 : 12 + 570 : 19) : 12  80 = 1440 : (19 – 9 + 30) : 12  80 = 
= 1440 : 40 : 12  80 = 36 : 12 • 80 =  80 = 240
 
Завдання
Діти вирушили до парку розваг. Вони купили 12 квитків на колесо огляду та 9 квитків на вежу вільного падіння за однаковою ціною. Усього за квитки заплатили 2100 грн. Яка ціна квитка? Скільки гривень заплатили окремо за квитки на колесо огляду та за квитки на вежу вільного падіння?
Атракціони
Ціна (грн)
Кількість (кв.)
Вартість (грн)
Колесо огляду
?, однакова 
11
?
2100
Вежа вільного падіння
9
?
Розв'язання

1) 12 + 9 = 21 (кв.)  всього

2) 2100 : 21 = 100 (грн)  ціна квитка

3) 100 • 12 = 1200 (грн)  за колесо огляду

4) 100 • 9 = 900 (грн)  за вежу вільного падіння

Відповідь: ціна квитка 100 гривень, за квитки на колесо огляду заплатили 1200 гривень, а за вежу вільного падіння заплатили 900 гривень.

 
Завдання 3
Для оформлення сцени придбали 24 м однакової тканини у двох відрізах. Перший відріз коштував 2400 грн, а другий — 4800 грн. Яка ціна тканини? Чи можна визначити довжину першого відрізу? довжину другого відрізу?
Відрізи
Ціна (грн)
Довжина (м)
Вартість (грн)
I
?, однакова 
?
24
2400
II
?
4800
Розв'язання

1) 2400 + 4800 = 7200 (грн)  заплатили

2) 7200 : 24 = 300 (грн)  ціна тканини

3) 2400 : 300 = 80 (м)  I відріз

4) 4800 : 300 16 (м)  II відріз

Відповідь: ціна тканини 300 гривень, довжина першого відрізу 80 метрів, а довжина другого відрізу 16 метрів.

 
Завдання 4

Ділення письмово

_3045 |  7  

  28      435

  _24

    21

    _35

      35

       0

_24315 |  5     

  20         4863

  _43

    40

    _31

      30

      _15

        15

          0

_5663 |  7    

  56       809

    _63

      63

        0

_34038 |  6     

  30        5673

  _40

    36

    _43

      42

      _18

        18

          0

Перевірка письмовим множенням

x 435

     7

 3045

x 4863

       5

 24315

x 809

     7

 5663

x 5673

       7

 34038

Ділення письмово 

_34588 |  4    

  32       8647

  _25

    24

    _18

      16

      _28

        28

          0

_523200 |  5       

  5          104640

  _23

    20

    _32

      30

      _20

        20

          0

_7884 |  9    

  72       876

  _68

    63

    _54

      54

        0

_8988 |  7     

  7         1284

 _19

   14

   _58

     56

     _28

       28

         0

Перевірка

x 8647

       4

 34588

x 104640

        5_

  523200

x 876

     9

 7884

x 1284

       7

   8988

Ділення письмово

_846027 |  9       

 81           94003

 _36

   36

     _27

       27

         0

_34288 |  8    

  32        4286

  _22

    16

    _68

      64

      _48

        48

          0

_5392 |  8   

 48       674

  _59

    56

    _32

      32

        0

_282024 |  6  

  24         47004

  _42

    42

      _24

        24

          0

Перевірка

x 94003

        9

 846027

x 4286

       8

 34288

x 674

     8

 5392

x 47004

        6

 282024

Завдання 5 Порівняй вирази

 8399 – 1357  5 < 63211 • 7

             (10013 < 442477)

3824 : 8 + 198282 : 6 < 8173  9

                (33525 < 73557)

x 8399

       2

 16798

x 1357

       5

  6785

_16798

   6785

 10013

x 63211

        7

 442477

_3824|  8 

  33    478

  _62

    56

    _64

      64

        0

_198282|  6   

  18      33047

  _18

    18

      _28

        24

        _42

          42

            0

+ 478

33047

33525

х 8173

       9

 73557

380 : 4 + 90 < 10  70 – 420 : 6

(185 < 630)

816 : 16 – 308 : 28 < 975 : 15

(40 < 65)

Інші завдання дивись тут...