СТОРІНКА 69
Завдання 1
1) З одного причалу одночасно у протилежних напрямках виїхали моторний човен і катер. Швидкість моторного човна була 35 км/год, а катера — 40 км/год. Яка відстань буде між ними через 6 год?
Розв'язання
1-й спосіб
35  6 + 40  6 = 456 (км)
2-й спосіб
(35 + 40)  6 = 456 (км)
Відповідь: між ними буде 456 км.
2) З одного причалу одночасно у протилежних напрямках виїхали моторний човен і катер. Швидкість моторного човна 35 км/год, а катера  40 км/год. Через який час відстань між ними буде 450 км?
Розв'язання
450 : (35 + 40) = 6 (год)
Відповідь: через 6 годин.
3) З одного причалу одночасно у протилежних напрямках виїхали моторний човен і катер. Через 6 год відстань між ними була 450 км. З якою швидкість плив катер, якщо моторний човен рухався зі швидкістю 35 км/год?
Розв'язання
1-й спосіб
(450 – 35  6) : 6 = 40 (км/год)
2-й спосіб
450 : 6 – 35 = 40 (км/год)
Відповідь: катер плив зі швидкістю 40 км/год.
4) З одного причалу одночасно у протилежних напрямках виїхали моторний човен і катер. Через 6 год відстань між ними була 450 км. З якою швидкість плив моторний човен, якщо катер рухався зі швидкістю 40 км/год?
Розв'язання
1-й спосіб
(450 – 40  6) : 6 = 35 (км/год)
2-й спосіб
450 : 6 – 40 = 35 (км/год)
Відповідь: моторний човен плив зі швидкістю 36 км/год.

 

Завдання 2
1) Із двох станцій одночасно виїхали назустріч один одному два товарні потяги й зустрілися за 5 год. Один потяг рухався зі швидкістю 29 км/год, а інший — зі швидкістю 35 км/год. Визнач відстань між станціями.
Розв’язання
1-й спосіб
1) 29  5 = 145 (км) – проїхав один потяг
2) 35  5 = 175 (км) – проїхав другий потяг
3) 145 + 175 = 320 (км) – відстань між станціями
Або: 29  5 + 35  5 = 320
2-й спосіб
1) 29 + 35 = 64 (км) – зближаються за 1 год
2) 64  5 = 320 (км) – відстань між станціями
Або: (29 + 35) • 5 = 320
Задача на одночасний рух двох тіл у різних напрямках.
2) Двоє робітників, працюючи разом, виконали планове завдання за 5 год. Щогодини один робітник виготовляв 29 деталей, а інший — 35 деталей. Скільки деталей становило планове завдання?
Розв’язання
1-й спосіб
1) 29  5 = 145 (д.) – виготовив один робітник за 5 год
2) 35  5 = 175 (д.) – виготовив інший робітник за 5 год
3) 145 + 175 = 320 (д.) – виготовили разом за 5 год
Або: 29  5+35  5=320
2-й спосіб
1) 29 + 35 = 64 (д.) – виготовляли разом за 1 год
2) 64  5 = 320 (д.) – виготовили разом за 5 год
Або: (29 + 35) • 5 = 320
Задача на спільну роботу.

 

Сторінка 70
70 м 254 мм : 9 мм = 70254 мм : 9 мм = 7806 
121 т 186 кг : 59 = 121186 кг : 59 = 2054 кг = 2 т 54 кг
8 км 67 м  67 = 8067 м • 67 = 540489 м = 540 кг 489 м
92 м 448 мм : 96 = 92448 мм : 96 = 963 мм
23 ц 5 кг  45 = 2305 кг • 45 = 103725 кг = 103 ц 725 кг
419 т 151 кг : 93 кг = 419151 кг : 93 кг = 4507

_70254| 9    

 63      7806

 _72

   72

     _54

       54

         0

_121186| 59  

 118      2054

   _318

     295

     _236

       236

          0

× 8067
      67
 56469
48402 
540489

_92448| 96 

 864     963

 _604

   576

   _288

     288

        0

× 2305
      45
  11525
  9220 
 103725

_419151| 93  

 372      4507

 _471

   465

     _651

       651

          0

Завдання 4 Рівняння

(х + 1500) : 37 = 86

х + 1500 = 86 • 37

х + 1500 = 3182

х = 3182 – 1500

х = 1682

1696 – 28  а = 800

28  а = 1696  800

28  а = 896

а = 896 : 28

а = 32

× 86
   37
 602
258 
3182

_ 3182

   1500

   1682

_ 1696
    800
    896

_896| 28 

 84     32

 _56

   56

     0

Завдання 5 Знайди хоча б один розв'язок нерівності

 x > 20
при х = 5, 6, 7

f : 7 < 8

при f = 7, 14, 21 

28 : d > 4
при d = 1, 2, 3 

Завдання 6

З автостанції одночасно виїхали в протилежних напрямках дві маршрутки. Швидкість руху однієї з них — 60 км/год. Знайди швидкість руху іншої маршрутки, якщо за 2 год відстань між ними становила 260 км. 
Розв'язання
1) 260 : 2 = 130 (км/год) – швидкість віддалення
2) 130 – 60 = 70 (км/год)
Відповідь: швидкість руху іншої маршрутки 60 км/год.
Перетвори подану задачу на задачу на спільну роботуДвоє учнів, працюючи разом, вирізали 260 квадратиків за 2 год. Щогодини один учень вирізав 60 квадратиків. Скільки квадратиків вирізав щогодини інший учень?

 

Завдання 7
Трьома вантажівками вивезли 1350 т вантажу. Скільки тонн вантажу вивезли кожною вантажівкою, якщо першою і другою вантажівками разом вивезли 875 т вантажу, а другою і третьою — 900 т?
Короткий запис
Разом  1350 т
I, II  875 т
II, III — 900 т
— ?, II  ?, III  ?
Розв'язання
1) _1350
      875
      475 (т) – вивезли III вантажівкою
2) _900
     475
     425 (т) – вивезли II вантажівкою
3) _875
     425
     450 (т) – вивезли I вантажівкою
Відповідь: першою вантажівкою вивезли 450 т вантажу,
другою — 425 т вантажу, третьою  475 т вантажу.

Сторінка 71

Завдання 1
1) Із двох міст, відстань між якими становить 112 км, одночасно вирушили назустріч один одному два вершники й зустрілися за 4 год. Швидкість руху одного з вершників — 16 км/год. Знайди швидкість руху іншого вершника.
 
 Швидкість
(км/год) 
Час
(год)
Загальна відстань
(км)
I
16 
 4 112
II
 4 ?

Розв'язання

Вираз: (112  64 • 4) : 4
1) 16 • 4 = 64 (км) – проїхав I вершник
2) 112  64 = 48 (км) – проїхав II вершник
3) 48 : 4 = 12 (км/год) – швидкість II вершника
Відповідь: швидкість другого вершника 12 км/год.

2) Два оператори комп’ютерного набору разом набрали 112 сторінок тексту за 4 робочі зміни. Один з операторів кожну зміну набирав 16 сторінок. Скільки сторінок кожну зміну набирав інший оператор?

 
 Продуктивність праці
(с.) 
Час
(зм.) 
Загальний виробіток
(с.)
I
16 
  112  
II
?
Розв'язання
Вираз:  112 : 4  16
112 : 4 = 28 (с.) – набрали разом за робочу зміну
28  16 = 12 (с.) – набрав II оператор за робочу зміну
Відповідь: інший оператор набирав 12 сторінок кожну зміну. 

 

Завдання 2 Виконай ділення з остачею

_1832| 14  

 14      130

 _43

   42

     12 (ост.)

      

_10538| 53 

   53     198

  _523

    477

    _468

      424

        44 (ост.)

_69500| 28   

 56       2482

_135

  112

   _230

     224

       _60

         56

           4 (ост.)

_9370| 35 

  70     267

 _237

   210

    _270

      245

        25 (ост.)

_5047| 23 

  46     219

  _44

    23

   _217

     207

       10 (ост.)

_31068| 52 

  260     597

  _506

    468

    _388

      364

        24 (ост.)

Завдання 3 Дії з іменованими числами

3 кг 25 г  7 = 3025 г • 7 = 21175 г = 21 кг 175 г
12 м 25 см : 5 см = 1225 см : 5 см = 245
5 км 12 м  8 = 5012 м • 8 = 40096 м = 40 км 96 м
5 т 40 кг : 21 кг = 5040 кг : 21 кг = 240
× 3025
       7
 21175

_1225 | 5    

 10       245

 _22

   20

   _25

     25

       0

× 5012
       8
 40096

_5040 | 21  

 42       240

 _84

   84

     0