Вправа 1 
21/29 > 17/29, тому Г 21/29

 

Вправа 2
Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6,3 см і 2 см. В. 16,6 см
(6,3 + 2) • 2 = 16,6 см

 

Вправа 3
Число 5 9/100 у вигляді десяткового дробу — це Б. 5,09

 

Вправа 4 Розв'яжи рівняння — це А. 2,6
16,9 : х = 6,5
х = 16,9 : 6,5
х = 2,6

 

Вправа 5 Округлення чисел — це В. 7,3
7,275 ≈ 7,3

 

Вправа 6
У парку висадили 42 дерева. З них 3/7 — липи. Скільки лип висадили в парку? Б. 18
42 : 7 • 3 = 18 (д.)

 

Вправа 7
Значення виразу — це Г. 10
4,5 • 2,8 - 13 : (2 1/3 + 2 2/3) = 12,6 - 13 : 5 = 12,6 - 2,6 = 10

 

Вправа 8
Градусна міра кута МОК — це A. 40°
90° - 50° = 40°

 

Вправа 9
Пішохід рухався 2 год зі швидкістю 3,3 км/год, а потім 3 год зі швидкістю 3,8 км/год. Знайди середню швидкість пішохода на всьому шляху. B. 3,6 км/год
Розв'язання
1) 3,3 • 2 = 6,6 (км) - пройшов спочатку;
2) 3,8 • 3 = 11,4 (км) - пройшов потім;
3) 6,6 + 11,4 = 18 (км) - вся відстань;
4) 2 + 3 = 5 (год) - весь час;
5) 18 : 5 = 3,6 (км/год) - середня швидкість.
Відповідь: 3,6 (км/год)

 

Вправа 10
Число, більше за 2,5, але менше за 2,7 — це Г. 2,65

 

Вправа 11
Існує шість натуральних чисел а таких, що дроби а/7 і 11/(а1) обидва неправильні, тому В. 6
Дроби обидва неправильні, якщо а = 7, 8, 9, 10, 11, 12, тому існує шість таких натуральних чисел.

 

Вправа 12 
Найменше п'ятицифрове число, кратне числу 43 — це Г. 10 019
10000 : 43 = 232 (ост. 24), 232  43 = 9976, 9976 + 43 = 10019

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
Завдання 1
1) менші від дробу 9/13 два дроби 7/13, 8/13 
2) більші за дріб 7/23 два дроби 8/23, 9/23

 

Завдання 2
Знайди периметр та площу квадрата зі стороною 2,3 см.
Розв'язання
1) 2,3 • 4 = 9,2 (см)  периметр квадрата;
2) 2,3 • 2,3 = 5,29 (см² площа квадрата.
Відповідь: 9,2 см; 5,29 см².

 

Завдання 3
1) 17/100 = 0,17
2) 5 13/1000 = 5,013
3авдання 4
1) 2,17 + х = 3,42 
   х = 3,42 - 2,17
   х = 1,25
2) 9,1 : х = 2,6
   х = 9,1 : 2,6
   х = 3,5
3авдання 5
1) 40° — менший від прямого кута
2) 110° — більший від прямого кута
Завдання 6 
У Марини було 48 грн, 2/3 з яких вона витратила на шоколадку. Скільки коштувала шоколадка?
Розв'язання
48  2/3 = 48/1 • 2/3 = 16 • 2 = 32 (грн)  коштувала шоколадка.
Відповідь: 32 грн.

 

Завдання 7 Порядок дій
6,5 • 2,8 - 23 : (1 2/7 + 3 5/7) = 13,6
1) 1 2/7 + 3 5/7 = 4 7/7 = 5
2) 6,5 • 2,8 = 18,2
3) 23 : 5 = 4,6
4) 18,2 - 4,6 = 13,6

 

Завдання 8
Велосипедистка за першу годину проїхала 15,2 км, а потім 2 години рухалася зі швидкістю 16,1 км/год. Знайди середню швидкість велосипедистки на всьому шляху.
Розв'язання
1) 16,1 • 2 = 32,2 (км) – пройшла потім;
2) 15,2 + 32,2 = 47,4 (км)  вся відстань;
3) 1 + 2 = 3 (год)  весь час;
4) 47,4 : 3 = 15,8 (км/год)  середня швидкість.
Відповідь: 15,8 км/год.

 

Завдання 9
Кратне числу 73 найбільше чотирицифрове число 9928.
10000 : 73 = 136 (ост. 72), 136  73 = 9928

 

Завдання 10
Три десяткових дроби, кожний з яких більший за 8,3, але менший від 8,5 — це 
8,31; 8,4; 8,42

 

Завдання 11
Обивда дроби а/9 і 4/(а1) правильні, якщо
a < 9 i 4 < (а1) або 5 < а, тому 5 < a < 9, якщо а = 6, 7, 8