Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

РОЗВ'ЯЗУЄМО УСНО

Завдання 1 Яке з чисел 516 і 615 розташоване на координатному промені лівіше?

Точка з меншою координатою 516 розташована на координатному промені лівіше.

 

Завдання Яке з чисел 405 и 504 розташоване на координатному промені правіше?

Точка з більшою координатою 504 розташована на координатному промені правіше.

 

Завдання О 8 год термометр показував температуру повітря 4°С, о 14 год — 12°С. Чому дорівнює ціна поділки цього термометра, якщо його стовпчик піднявся на чотири поділки?

Розв’язання

(12 – 4):4 = 2 (°С) - ціна поділки термометра.

Відповідь : 2°С

 

Завдання 4 Зубну щітку потрібно міняти кожні 4 місяці. Скільки зубних щіток купує за рік родина Іваненків, яка складається з 5 осіб і дотримується цього правила гігієни?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (щ.) – щіток треба 1 особі;

2) 3 • 5 = 15 (щ.) – щіток купує за рік родина Іваненків;

Відповідь: 15 щіток купує за рік родина Іваненків.

 

Завдання Порядок дій

1)  (27 + 13) • 8 = 40 • 8 = 320

2)  (56 - 26) • 9 = 30 • 9 = 270

3) (82 - 71) • 6 = 11 • 6 = 66

4)  (128 - 53) : 3 = 75 : 3 = 25

5)  63 : (25 - 16) = 63 : 9 = 7

6)  120 : (26 + 14) = 120 : 40 = 3 

Завдання У коробці лежать п’ять червоних олівців і три зелених. Навмання з неї витягують по одному олівцю. Яку найменшу кількість олівців треба взяти, щоб серед них були хоча б два червоних і один зелений?

Розв’язання

2 + 1 = 3 (ол.) – найменша кількість олівців, яку треба взяти.

Відповідь: 3 олівці.

 

ВПРАВИ

Завдання 152 Читаємо нерівності

1) 4 < 9; 4 менше від 9        

2) 18 > 10; 18 більше за 10       

3) 257 < 263; 257 менше від 263   

4) 132 > 95; 132 більше за 95   

5) 8 < 12 < 20; 12 більше за 8, але менше від 20

6) 29 < 30 < 31; 30 більше за 29, але менше від 31

 

Завдання 153 Запишіть нерівність:

1) 7 менше від 12;  7 < 12

2) 16 більше за 13;  16 > 13             

3) 92 більше за 43;   92  > 43           

4) 2516 менше від 3939;  2516  < 3939   

5) 5 більше за 4, але менше від 6;  4 < 5 < 6  

6) 40 більше за 30, але менше від 50.  30 < 40 < 50

 

Завдання 154 Порівняйте числа

1) 326 < 362  

2) 483 > 480

3) 1999 < 2002

4) 6235 > 6196

5) 21 396 > 21 298

6) 72 168 < 72 170

7) 5 716 007 > 5 715 465

8) 3 654 987 < 3 654 991

9) 4 398 657 436 < 4 398 659 322 

10) 16 000 023 009 < 16 000 032 000 

 

Завдання 155 Порівняйте числа:

1) 642 > 624   

2) 786 > 779

3) 4897 < 5010

4) 4455 < 5444 

5) 1 400 140 < 1 401 400

6) 224 978 < 224 988

7) 6 130 852 < 6 130 941

8) 5 287 746 525 > 5 287 736 638 

Завдання 156 Розташуйте в порядку зростання числа: 894, 479, 846, 591, 701. 

479, 591, 701, 846, 894

 

Завдання 157 Розташуйте в порядку спадання числа: 639, 724, 731, 658, 693.  

731, 724, 693, 658, 639

 

Завдання 158 Назвіть усі натуральні числа, які:

1) більші за 678 і менші від 684; 679, 680, 681, 682, 683

2) більші за 935 і менші від 940; 936, 937, 938, 939

3) більші за 2 934 450 і менші від 2 934 454; 

2 934 450, 2 934 451, 2 934 452, 2 934 453

4) більші за 12 706 і менші від 12 708; 12 707

5) більші за 24 315 і менші від 24 316; немає жодного

 

Завдання 159 Запишіть усі натуральні числа, які:

1) більші за 549 і менші від 556; 550, 551, 552, 553, 554, 555

2) більші за 1 823 236 і менші від 1 823 240; 1 823 237,  1 823 238,  1 823 239

3) більші за 47 246 і менші від 47 248; 47 247

 

Завдання 160 Позначте на координатному промені всі натуральні числа, що: 

1) менші від 12; 2) більші за 4 і менші від 10.

Завдання 161 Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки):

Розв'язання

1) 5260  < 5261

2) 4345 > 4308;  4345 > 4318;   4345 > 4328;   4345 > 4338

3) 7286 < 7288;  7286 < 7298

4) 2809 > 2710 ;  2909 > 2710

 

Завдання 162 Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки):                  

Розв'язання 

1) 3218 > 3217;  3219 > 3217

2) 9300 < 9332 ; 9310 < 9332; 9320 < 9332; 9330 < 9332

 

Завдання 163 Запишіть чотирицифрове число, яке:
1) більше за 9984 і закінчується цифрою 4; 9994
2) менше від 1016 і закінчується цифрою 9. 1009

 

Завдання 164 

1)  Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 473 і менше від 664, що містить цифру 5 у розряді десятків. 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659.

Скільки існує таких чисел? 20 таких чисел

 

Завдання 165 Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 578 і менше від 638, що містить цифру 6 у розряді сотень. Число 600

Скільки існує таких чисел? Таких чисел існує 38 (637–600 + 1 = 38)

Найменше з таких чисел 600. Найбільше з таких чисел 637.

 

Завдання 166 Запишіть яке-небудь натуральне число, яке більше за 2364 і менше від 2432, що містить цифру 8 у розряді одиниць. Скільки таких чисел можна записати? Можна записати  7 таких чисел (2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428).

Найменше з таких чисел 2368. Найбільше з таких чисел 2428.

 

Завдання 167 Порівняйте.

1) а < 5 2) 12 > b 3) a < 12 4) c > a

Завдання 168 Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження:

1) число 7 більше за 5 і менше від 10;  5 < 7 < 10                               

2) число 62 менше від 70 і більше за 60;   60 < 62 < 70  

3) число 54 менше від 94 і більше за 44;  44 < 54 < 94

4) число 128 більше за 127 і менше від 129.  127 < 128 < 129

 

Завдання 169 Між якими двома найближчими числами натурального ряду знаходиться число. Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності.

1) 24; 23 < 24 < 25

2) 56;  55 < 56 < 57

3) 258;  257 < 258 < 259

4) 4325;  4324 < 4325 < 4326

5) 999999;  999 998 < 999 999 < 1 000000

6) 1 300 000.  1 299 999 < 1 300 000 < 1 300 001    

 

Завдання 170 У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа:

1) 43***  і   48***; 43***  <   48***  Із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більша перша (при читанні зліва направо) з неоднакових цифр.

2) 38* і   1****;  38* <   1****  Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша.

3) 9*4 і 9**3;  9*4  <  9**3 Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша.

4) 6*9 і 96*.  6*9  <  96* Із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більша перша (при читанні зліва направо) з неоднакових цифр. 

 

Завдання 171 У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа:

1) 35* *** і 32* ***; 35* ***  > 32* *** Із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більша перша (при читанні зліва направо) з неоднакових цифр.                     

2) **68 і 86*.  **68  > 86*Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша.

 

Завдання 172 Порівняйте одиниці вимірювання

1) 2 км > 1968 м

2) 4 дм < 4м

3) 3 км 94 м < 3126 м

4) 712 кг < 8 ц

5) 15 т  > 35 ц

6) 6 ц 23кг < 658 кг

7) 4 т 275кг  =  42 ц 75 кг

8) 5 т 7 ц 36кг < 5 т 863 кг

9) 8 т < 81 ц

10) 83 дм 7 см > 8 м 30 см

Пояснення:

1) 2 км > 1968 м, бо 2 км = 2 • 1000 м = 2000 м, а 2000 м > 1968 м;         

2) 4 дм < 4 м, бо 4 м = 4 • 10 дм = 40 дм, а 4 дм < 40 дм;                   

3) 3 км 94 м <  3126 м, бо 3 км 94 м = 3 • 1000 м + 94 м = 3094 м, а 3094 м < 3126 м;   

4) 712 кг < 8 ц, бо 8 ц = 8 • 100 кг = 800 кг, а 712 кг < 8800 кг;                

5) 15 т  > 35 ц, бо 15 т = 15 • 100 ц = 1500 ц, а 1500 ц > 35 ц;                 

6) 6 ц 23 кг < 658 кг, бо  6 ц 23 кг = 6 • 100 кг + 23 кг = 623 кг, а 623 кг < 658 кг;

7) 4 т 275 кг =  42 ц 75 кг, бо 4 т 275 кг = 4 • 1000 кг + 275 кг = 4275 кг,

42 ц 75 кг = 42 • 100 кг + 75 кг = 4275 кг, а 4275 кг = 4275 кг;

8) 5 т 7 ц 36 кг  < 5 т 8 ц 63 кг, бо 5 т 7 ц 36 кг = 5 • 1000 кг + 7 • 100 кг + 36 кг = 5736 кг,

5 т 863 кг = 5 • 1000 кг + 863 кг = 5863 кг, тому 5736 кг < 5863 кг;

9) 8 т < 81 ц, бо  8 т = 8 • 1 т = 8 • 10 ц = 80 ц, а 80 ц < 81 ц;

10) 83 дм 7 см > 8 м 30 см, бо 8 м 30 см=8 • 1 м + 30 см=8 • 10 дм + 3 дм= 83 дм,

а 83 дм 7см > 83 дм.

 

Завдання 173 Порівняйте:

1) 6892 м < 7 км  

2) 8 см < 8 дм

3) 4 км 43 м < 4210 м

4) 27 дм 3 см > 270 см

5) 9 ц >  892 кг

6) 2 ц 86 кг > 264 кг

7) 3 т 248 кг < 32 ц 84 кг

8) 12 т 2кг = 120 ц 2 кг

Пояснення:

1) 6892 м < 7 км, бо  7 км = 7 • 1 км = 7 • 1000 м = 7000м, а 6892 м < 7000 м;

2) 8 см < 8 дм, бо 8 дм = 8 • 1 дм = 8 • 10 см = 80 см, а 8 см < 80 см;

3) 4 км 43 м < 4210 м, бо 4 км 43 м = 4 • 1000 м + 43 м = 4000 м + 43 м = 4043 м, а 4043 < 4210 м;

4) 27 дм 3 см > 270 см, бо 27 дм 3 см = 27 • 1 дм + 3 см = 27 • 10 см + 3 см = 273 см, а 273 см > 270 см; 

5) 9 ц > 892 кг, бо 9 ц = 9 • 1 ц = 9 • 100 кг = 900 кг, а 900 кг > 892 кг;

6) 2 ц 86 кг > 264 кг, бо 2 ц 86 кг = 2 • 1 ц + 86 кг = 2 • 100 кг + 86 кг = 286 кг, а 286 кг > 264 кг;

7) 3 т 248 кг < 32 ц 84 кг, бо 3 т 248 кг = 3 • 1 т + 248 кг = 3 • 1000 кг = 3248 кг,

32 ц 84 кг = 32 • 100 кг + 84 кг = 3284 кг, а  3248 кг < 3284 кг;

8) 12 т 2 кг = 120 ц 2 кг , бо 12 т 2 кг = 12 • 1000 кг + 2 кг = 12002 кг,

120 ц 2 кг = 120 • 100 кг + 2кг = 12002 кг, а 12002 кг = 12002 кг.

 

Вправи для повторення

Завдання  174 Обчисліть:

1) 936 : 24 - 2204 : 58 = 39 – 38 = 1

2) 5481 : 27 + 23 • 27 = 203 + 621 = 824

3) 3000 - (1085 - 833) : 42 = 3000 – 252 : 42 = 3000 – 6 = 2994

4) (1248 + 652) • (1423 - 1373) = 1900 • 50 = 95000

 

Завдання 175 Для приготування порції полтавських галушок Остап використовує 420 г борошна. Скільки борошна залишиться в кілограмовому пакеті після того, як Остап приготує дві порції галушок?

Короткий запис

Було — 1000 г 

Використають  ?, 2 р. по 420 г

Залишиться  ?

Розв’язання:   7 • (48 : 24) 

1) 420 • 2 = 840 (г)  використають борошна для двох порцій.

2) 1000  840 = 160 (г)

Відповідь: залишиться 160 г борошна.

 

Завдання 176 Із 24 м тканини можна пошити сім однакових суконь. Скільки таких суконь можна пошити із 48 м цієї тканини?

Короткий запис

7 с. — 24 м 

 48 м

Розв’язання:   7 • (48 : 24) 

1) 48 : 24 = 2 (р.) – у стільки разів більше суконь пошиють (стільки разів 24 м міститься у 48 м)

2) 7  2 = 14 (с.)

Відповідь: можна пошити 14 суконь.

 

УЧИМОСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ  МАТЕМАТИКУ

Завдання 177 Видатний український педагог В. О. Сухомлинський (1918–1970) почав педагогічну діяльність у 1935 р. А вже з 1948 р. до кінця життя очолював Павлиську середню школу на Кіровоградщині. У якому віці Василь Олександрович почав учителювати? Скільки років він присвятив навчанню дітей? Скільки років В. О. Сухомлинський керував школою?

Розв’язання

1) 1935  1918 = 17 (р.)  у цьому віці почав вчителювати.
2) 1970  1935 = 35 (р.)  стільки років присвятив навчанню.
3) 1970  1948 = 22 (р.)  стільки років керував школою.

 

Завдання 178 Висота Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври становить майже 97 м, що на 12 м більше за висоту дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря (м. Київ). Висота дзвіниці Троїцького собору (м. Чернігів) дорівнює 58 м, що на 18 м менше від висоти дзвіниці Софійського собору (м. Київ). Яка дзвіниця, Михайлівського Золотоверхого монастиря чи Софійського собору, вища й на скільки?
Розв’язання
1) 97  12 = 85 (м)  висота дзвіниці Михайлівського монастиря.
2) 58 + 18 = 76 (м)  висота дзвіниці Софійського собору.
3) 85 - 76 = 9 (м)  на стільки метрів вища дзвіниця Михайлівського собору, ніж Софіївського.

       

Задача від мудрої сови

Завдання 179 Сім гномів зібрали разом 28 грибів, причому всі вони зібрали різну кількість грибів і в жодного не було порожнього кошика. Скільки грибів зібрав кожний гном?      

Розв’язання

28 : 7 = 4 (гр.). Припустимо, що четвертий гном зібрав 4 гриби.

28  4 = 24. Тоді решту грибів шість гномів зібрали так:

1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 = 24 (гр.)

Відповідь: перший гном зібрав 1 гриб, другий – 2 гриби, третій – 3 гриби, четвертий – 4 гриби, п'ятий – 5 грибів, шостий – 6 грибів, сьомий – 7 грибів.

Інші завдання дивись тут ...