Інші завдання дивись тут ...

Запитання

1. Сформулюйте сполучну властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.

2. Як записують у буквеному вигляді сполучну властивість множення? У буквеному вигляді цю властивість записують так: (ab)c = а(Ьс)

3. Сформулюйте розподільну властивість множення відносно додавання. Щоб число помножити на суму двох чисел, можна це число помножити на кожний доданок і отримані добутки додати.

4. Як записують у буквеному вигляді розподільну властивість множення відносно додавання?  віднімання? 

У буквеному вигляді розподільну властивість відносно додавання записують так:

a(b + с) = ab + ас

З розподільної властивості множення відносно додавання випливає, що

ab + ас = а (Ь + с)

У буквеному вигляді розподільну властивість відносно віднімання записують так:

а(Ь  с) = ab  ас, якщо b > с або b = с

5 Що випливає з переставної та сполучної властивостей множення? З переставної та сполучної властивостей множення випливає, що при множенні кількох чисел множники можна міняти місцями та брати в дужки, тим самим визначаючи порядок обчислень. 

Наприклад, 17 • 2 • 3 • 5 = (17 • 3) • (2 • 5)

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Заповніть ланцюжок обчислень.

14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 42; 

42 + 18 = 60; 

60 • 5 = 300; 

300 - 125 = 175

 

Завдання 2 Добуток чисел 3 і 8 помножте на 100.

(3 • 8) • 100 = 2400 

 

Завдання 3 Число 3 помножте на добуток чисел 8 і 100.

3 • (8 • 100) = (3 • 8) • 100 = 2400

 

Завдання 4 Знайдіть добуток суми чисел 8 і 7 та числа 6 .

(8 + 7) • 6 = 8 • 6 + 7 • 6 = 48 + 42 = 90

 

Завдання 5 Знайдіть суму добутків чисел 8 і 6 та чисел 7 і 6 .

8 • 6 + 7 • 6 = 48 + 42 = 90

 

Завдання 6 Чи можна подати число 6 у вигляді добутку 100 множників?

6 • (1 • 1 ... 1 • 1) = 6

     99 множників

3 • 2 • (1 • 1 ... 1 • 1) = 6

           98 множників

 

Завдання 7 В інкубаторі було 1000 яєць. Із кожних 100 яєць вилупилося 95 курчат. Скільки всього вилупилося курчат?

100 яєць   95 курчат

1000 яєць  ? курчат

Розв'язання

1000 : 100 = 10 (разів)  у стільки більше яєць.

95 • 10 = 950 (к.)  курчат вилупилось.

Відповідь: вилупилось 950 курчат.

 

Вправи

Вправа 427° Обчисліть зручним способом:

1) 2 • 328 • 5 = (2 • 5) • 328 = 328 • 10 = 3280

2) 125 • 43 • 8 = (125 • 8) • 43 = 1000 • 43 = 43000

3) 25 • 243 • 4 = 243 • (25 • 4) = 243 • 100 = 24300 

4) 4 • 36 • 5 = 36 • (4 • 5) = 36 • 20 = 720  

5) 50 • 236 • 2 = 236 • (2 • 50) = 236 • 100 = 23600

6) 250 • 3 • 4 = 3 • (250 • 4) = 3 • 1000 = 3000

 

Вправа 428 Обчисліть зручним способом:

1) 4 • 17 • 25 = 17 • (4 • 25) = 17 • 100 = 1700 

2) 5 • 673 • 2 = 673 • (5 • 2) = 673 • 10 = 6730

3) 8 • 475 • 125 = 475 • (8 • 125) = 475 • 1000 = 475000 

4) 73 • 5 • 4 = 73 • 20 = 1460 

5) 2 • 916 • 50 = 916 • (2 • 50) = 916 • 100 = 91600

6 ) 5 • 9 • 200 = 9 • (200 • 5) = 9 • 1000 = 9000

 

Вправа 429° Спростіть вираз:

1) 13 • 2а = (13 • 2) • а = 26а 

2) 9х • 8 = (9 • 8) • х = 72х 

3) 23 • 4b = (23 • 4) • b = 92b 

4) 28 • у • 5 = (14 • 2 • 5) • у = 14 • (2 • 5) • у = (14 • 10) • у = 140у 

5) 6а • 8b = (6 • 8) • (а • b) = 48аb 

6) 11х • 14у = (11 • 14) • (х • у) = 154ху 

7) 27 m • 3 n = (27 • 3) • (m • n) = 81mn

8) 4а • 8 • Ь • 3 • с = (4 • 8 • 3) • (а • b • с) = 96аbс

9) 12х • 3у • 5z = (12 • 5 • 3) • (х • у • z)=(6 • 2 • 5 • 3) • (х • у • z)=(2 • 5) • (6 • 3) • (х • у • z)=

= (10 • 18) (х • у • z) = 180хуz 

 

Вправа 430 Спростіть вираз:

1) 12 • Зх = (12 • 3) • х = 36х 

2) 10х • 6 = (6 • 10) • х = 60х

3) 5а • 7b = (5 • а) • (7 • b) = (5 • 7) • (а • b) = 35аb  

4) 8m • 12n = (8 • m) • (12 • n) = (8 • 12) • (m • n) = 96mn

5) 2а • Зb • 4с = (2 • а) • (3 • b) • (4 • с) = (2 • 3 • 4) • (а • b • с) = 24аbс

6) 5х • 2у • 10z = (5 • х) • (2 • у) • (10 • z) = (5 • 2 • 10) • (х • у • z) = 100хуz

 

Вправа 431° Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

1) 318 • 78 + 318 • 22 = 318 • (78 + 22) = 318 • 100 = 31800

2) 856 • 92 - 853 • 92 = 92 • (856  853) = 92 • 3 = (90 + 2) • 3 = 270 + 6 = 276

3) 943 • 268 + 943 • 232 = 943 • (268 + 232) = 943 • 500 = (900 + 40 + 3) • 500 =

= 450000 + 20000 + 1500 = 471500

4) 65 • 246 - 65 • 229 - 65 • 17 = 65 • (246 - 229 - 17) = 65 • 0 = 0

 

Вправа 432 Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

1) 47 • 632 + 632 • 53 = 632 • (47 + 53) = 632 • 100 = 63200

2) 598 • 49  597 • 49 = 49 • (598  597) = 49 • 1 = 49

3) 754 • 324  754 • 314 = 754 • (324  314) = 754 • 10 = 7540

4) 37 • 46  18 • 37 + 37 • 72 = 37 • (46  18 + 72) = 37 • 100 = 3700

 

Вправа 433° Розкрийте дужки:

1) 2 (а + 5) = 2 • а + 2 • 5 = 2а + 10

2) 8 (7  х) = 8 • 7  8 • х = 56 - 8х

3) 12 (х + у) = 12 • х + 12 • у = 12х + 12у

4) (с  9) • 11 = 11 • с  11 • 9 = 11 с - 99

5) (8 + у) • 16 = 16 • 8 + 16 • у = 128 + 16у

6) 15 ( 4а  3) = 15 • 4а - 15 • 3 = 60а - 45

7) 7 (6а + 8b) = 7 • 6а + 7 • 8b = 42а + 56b

8) 10 (2m  3n + 4k = 10 • 2m - 10 • 3n + 10 • 4k = 20m - 30n + 40k

9) (24x + 17у  36z) • 4 = 4 • 24х + 4 • 17у  4 • 36z = 96х + 68у - 144z

 

Вправа 434 Розкрийте дужки:

1) 4 (а + 2) = 4 • а + 4 • 2 = 4а + 8

2) 3 (m  5) = 3 • m  3 • 5 = 3m - 15 

3) (р  q) • 9 = 9 • р  9 • q = 9p - 9q

4) 12 (а + b) = 12 • а + 12 • b = 12а + 12b 

5) 5 (2m  1) = 5 • 2m  5 • 1 = 10m - 5

6) (Зс + 5d) • 14 = 14 • 3с + 14 • 5d = 42с + 70d

 

Вправа 435° Спростіть вираз:

1) 6а + 8а = (6 + 8) • а = 14а

2) 28с  15с = (28  15) • с = 13с

3) m + 29m = (1 + 29) • m = 30m

4) 98р  р = (98  1) • р = 97р

5) 4х + 13х + 15х = (4 + 13 + 15) • х = 32х

6) 67z  18z + 37 = (67  18)  • z + 37= 49z + 37

 

Вправа 436° Спростіть вираз:

1) 13b + 19b = (13 + 19) • b = 32b 

2) 44d  37d = (44  37) • d= 7d

3) 34n + n = (34 + 1) • n = 35n

4) 127q  q = (127  1) • q = 126q

5) 36у  19у + 23у = (36  19 + 23) • у = 40у

6) 49а + 21а + З0 = (49 + 21) • а + 30 = 70а + 30

 

Вправа 437* Спростіть вираз і знайдіть його значення.

1) 25х • 4у, якщо х = 12, у = 11

Якщо х = 12, у = 11, тоді 25х • 4у = (25 • 4) • х • у = 100 • (12 • 11) = 100 • 132 =

13200

2) 8k • 125с, якщо k = 58, с = 8

Якщо k = 58, с = 8, тоді 8k • 125с = (8 • 125) • (k • c) = 1000 • (58 • 8) = 464 • 1000 =

464000 

 

Вправа 438* Спростіть вираз і знайдіть його значення:

1) 5а • 20b, якщо а = 4, b = 68;

Якщо а = 4, b = 68, тоді 5а  20b = (5 • 20) • а • b = 100 • (68 • 4) = 100 • 272 =

= 27200

2) 4 m • 50n, якщо m = 22, n = 34.

Якщо m = 22, n = 34, тоді 4m • 50n = (4 • 50) • m • n = 200 • (22 • 34) = 20 • 748 =

= 14960

 

Вправа 439* Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:

1) 398 • 36 + 36b, якщо b = 602;

Якщо b = 602, тоді 398 • 36 + 36b = 36 • (398 + b) = 36 • (398 + 602) = 36 • 1000 =

= 36000

2) 986b - 86 • 83, якщо b = 83.

Якщо b = 83, тоді 986b  86 • 83 = 986 • 83  86 • 83 = 83 • (986  86) = 83 • 900 =

= (80 + 3) • 900 = 80 • 900 + 3 • 900 = 72000 + 2700 = 74700

 

Вправа 440* Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:

1) 631 • 18 + х • 369, якщо х = 18;

Якщо х = 18, тоді 631 • 18 + х • 369 = 631 • 18 + 18 • 369 = 18 • (631 + 369) =

= 18 • 1000 = 18000

2) 58а - 58 • 824, якщо а = 1024.

Якщо а = 1024, тоді 58а  58 • 824 = 58 • (а  824) = 58 • (1024  824) = 58 • 200 =

= (50 + 8) • 200 = 50 • 200 + 8 • 200 = 10000 + 1600 = 11600

 

Вправа 441* Спростіть вираз і обчисліть його значення:

1) 1Зр + 37р, якщо р = 14;

2) 72b - 43b, якщо b = 54;

3) 38х + 17х - 54х + х , якщо х = 678;

4) 86с - 35с - с + 296, якщо с = 47.

Розв'язання

1) Якщо р = 14, тоді 13р + 37р = 50р = 50 • 14 = 700

2) Якщо b = 54, тоді 72b - 43b = 29b = 29 • 54 = 1566 

3) Якщо х = 678, тоді 38х + 17х  54х + х = 2х = 2 • 678 = (600 + 70 + 8) • 2 =

= 1200 + 140 + 16 = 1356

4) с = 47, тоді 86с  35с  с + 296 = 50с + 296 = 50 • 47 + 296 = 2350 + 296 = 2646

 

Вправа 442* Спростіть вираз і обчисліть його значення:

1) 34х + 66х, якщо х = 8;

2) 54а - 39а, якщо а = 26;

3) 18m - 5m + 7m , якщо m = 394;

4) 19z - 12z + 33z - 192, якщо z = 82.

Розв'язання

1) Якщо х = 8, тоді 34х + 66х = 100х = 100 • 8 = 800

2) Якщо а = 26, тоді 54а  39а = 15а = 15 • 26 = 390

3) Якщо m = 394, тоді 18m  5m + 7m = 20m = 20 • 394 = (300 + 90 + 4) • 20 =

= 6000 + 1800 + 80 = 7880

4) Якщо z = 82, тоді 19z  12z + 33z  192 = 40z  192 = 40 • 82  192 =

= 3280  192 = 3088

 

Вправа 443* Обчисліть зручним способом:

1) 16 • 25 = (4 • 4) • 25 = 4 • (4 • 25) = 4 • 100 = 400

2) 25 • 8 • 5 = 25 • (4 • 2) • 5 = (25 • 4) • (2 • 5) = 100 • 10 = 1000

3) 15 • 12 = (3 • 5) • (2 • 6) = (3 • 6) • (5 • 2) = 18 • 10 = 180

4) 375 • 24 = 375 • (4 • 6) = (375 • 4) • 6 = 1500 • 6 = 9000

 

Вправа 444* Обчисліть зручним способом:

1) 25 • 4 • 6 = 100 • 6 = 600

2) 125 • 25 • 32 = 125 • 25 • (4 • 8) = (125 • 8) • (25 • 4) = 1000 • 100 = 100000

3) 75 • 36 = 75 • 4 • 9 = 300 • 9 = 2700

4) 96 • 50 = (90 + 6) • 50 = 90 • 50 + 6 • 50 = 4500 + 300 = 4800

 

Вправа 445* Обчисліть значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення:

1) 43 • 64 + 43 • 23 - 87 • 33 = 43 • (64 + 23) - 87 • 33 = 43 • 87 - 87 • 33 =

= 87 • (43  33) = 87 • 10 = 870

2) 84 • 53  84 • 28 + 16 • 61  16 • 36 = 84 •  (53  28) + 16 • (61  36) =

= 84 • 25 + 16 • 25 = 25 • (84 + 16) = 25 • 100 = 2500

 

Вправа 446* Обчисліть значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення:

1) 93 • 24  27 • 24 + 66 • 76 = 24 • (93  27) + 66 • 76 = 24 • 66 + 66 • 76 =

= 66 • (24 + 76) = 66 • 100 = 6600

2) 82 • 46 + 82 • 54 + 135 • 18  18 • 35 = 82 • (46 + 54) + 18 • (135  35) =

= 82 • 100 + 18 • 100 = 100 • (82 + 18) = 100 • 100 = 10000

 

Вправа 447** Виконайте множення:

1 спосіб

1) 2 км 56 м • 68 = (2 км + 56 м) • 68 = 2 км • 68 + 56 м • 68 =

= 136 км + 3808 м = 136 км + (3000 м + 808 м) = (136 км + 3 км) + 808 м =

= 139 км + 808 м = 139 км 808 м

2) 7 грн 9 к. • 54 = (7 грн + 9 к.) • 54 = 7 грн • 54 + 9 к. • 54 = 378 грн +

+ 486 к. =  378 грн + (400 к. + 86 к.) = (378 грн + 4 грн) + 86 к. =

= 382 грн + 86 к. = 382 грн 86 к.

3) 4 км 90 м • 43 = (4 км + 90 м) • 43 = 4 км • 43 + 90 м • 43 = 172 км +

+ 3870 м = 172 км + (3000 м + 870 м) = (172 км + 3 км) + 870 м =

= 175 км + 870 м = 175 км 870 м

4) 3 т 5 ц 65 кг • 8 = (3 т + 5 ц + 65 кг) • 8 = 3 т • 8 + 5 ц • 8 + 65 кг • 8 =

= 24 т + + 40 ц + 520 кг = (24 т + 4 т) + (500 кг + 20 кг)=28 т + 5 ц + 20 кг =

28 т 5 ц 20 кг

5) 3 год 48 хв • 25 = (3 год + 48 хв) • 25 = 3 год • 25 + 48 хв • 25 =

= 75 год + 1200 хв = 75 год + (1200 : 60) год = 75 год + 20 год = 95 год

6) 5 год 12 хв 36 с • 15 = (5 год + 12 хв + 36 с) • 15 = 5 год • 15 + 

+ 12 хв • 15 + 36 с • 15 = 75 год + 180 хв + 540 с = 75 год + (180 : 60) год + + (540 : 60) хв = 75 год + 3 год + 9 хв = 78 год + 9 хв = 78 год 9 хв

2 спосіб

х  2056 м

      68

  16448

12336  

139808 м = 139 км 808 м

Скільки км у 139808 м?

Міркуємо так. 1000 м. = 1 км. Отже, у 139808 м стільки км, скільки тисяч у числі

139808, тобто 139, тому 139808 м = 139 км 808 м 

х   709 к.

     54

  2836

3545   

38286 к. = 382 грн 86 к.

Скільки грн у 38286 к.?

Міркуємо так. 100 к. = 1 грн. Отже, у 38286 к. стільки грн, скільки сотень у числі

38286, тобто 382, тому 38286 к. = 382 грн 86 к. 

х   4090 м

      43

  1227

1636   

175870 м = 175 км 870 м

Скільки км у 175870 м?

Міркуємо так. 1000 м = 1 км. Отже, у 175870 м стільки км, скільки тисяч у числі

175870, тобто 175, тому 175870 м = 175 км 870 м 

х 3 т 5 ц 65 кг

             8

 28 т 5 ц 20 кг

3 год 48 хв = 3 • 60 хв + 48 хв = 228 хв

х 228 хв

    25

1140

456    

5700 хв 

5700 хв = (5700 : 60) год = 95 год 

 

Вправа 448** Виконайте множення:

1 спосіб

1) 8 ц 26 кг • 27 = (8 ц + 26 кг) • 27 = 8 ц • 27 + 26 кг • 27= 216 ц + 702 кг=

= 216 ц + (700 кг + 2 кг) = (216 ц + 7 ц) + 2 кг = 223 ц 2 кг = 22 т 3 ц 2 кг

2) 14 грн 80 к. • 406 = (14 грн + 80 к.) • 406 = 14 грн • 406 + 80 к. • 406 =

= 5684 грн + 32480 к. = 5684 грн + (32400 к.+ 80 к.)=(5684 грн + 324 грн) + + 80 к.= 6008 грн + 80 к. = 6008 грн 80 к.

3) 6 т 45 кг • 82 = (6 т + 45 кг) • 82 = 6 т • 82 + 45 кг • 82=492 т + 3690 кг =

= 492 т + (3000 кг + 690 кг) = (492 т + 3 т) + 690 кг = 495 т 690 кг

4) 5 м 8 см • 42 = (5 м + 8 см) • 42 = 5 м • 42 + 8 см • 42 = 210 м + 336 см =

= 210 м + (300 см + 36 см) = (210 м + 3 м) + 36 см = 213 м 36 см

5) 7 хв 5 с • 24 = (7 хв + 5 с) • 24 = 7 хв • 24 + 5 с • 24 = 168 хв + 120 с =

= 168 хв + 2 хв = 170 хв = 120 хв + 50 хв = 2 год 50 хв

6 ) 4 доби 6 год • 12 = (4 доби + 6 год) • 12 = 4 доби • 12 + 6 год • 12 =

= 48 діб + 72 год = 48 діб + (72 : 24) доби = 48 діб + 3 доби = 51 доба

2 спосіб

х  826 кг

    27

  5782

1652     

22302 кг = 223 ц 2 кг

Скільки ц у 22302 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 22302 кг стільки ц, скільки сотень у числі

22302, тобто 223, тому 22302 кг = 223 ц 2 кг 

х    1480 к.

     406

     888

   592         

   600880 к. = 6008 грн 80 к.

Скільки грн у 600880 к.?

Міркуємо так. 100 к. = 1 грн. Отже, у 600880 к. стільки грн, скільки сотень у числі

600880, тобто 6008, тому 600880 к. = 6008 грн 80 к. 

х   6045 кг

       82

  12090

48360   

495690 кг = 495 т 690 кг

Скільки т у 495690 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 495690 кг стільки т, скільки тисяч у числі

495690, тобто 495, тому 495690 кг = 495 т 690 кг 

х   508 см

      42

  1016

2032    

21336 см = 213 м 36 см

Скільки м у 21336 см?

Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 23135 см стільки м, скільки сотень у числі

21336, тобто 213, тому 21336 см = 213 м 36 см 

5) 7 хв 5 с = 7 хв + 5 с = 7 • 60 с + 5 с = 420 с + 5 с = 425 с

х   425 с

      24

   1700

   850   

 10200 с

 10200 с = (10200 : 60) хв = 170 хв = 120 хв + 50 хв = 2 год 50 хв

6 ) 4 доби 6 год = 4 • 24 год + 6 год = 96 год + 6 год = 102 год

х  102 год

     12

   204

 102  

 1224 год = (1224 : 24) діб = 51 доба

 

Вправа 449** Скількома нулями закінчується добуток усіх натуральних чисел:

1 ) від 1 до 10 включно;

2) від 15 до 24 включно;

3) від 10 до З0 включно;

4) від 1 до 100 включно?

Розв'язання

Будемо враховувати множники, які дають у добутку нулі (множники, як закінчуються 0, та добуток множників, які закінчуються 5, та парного числа). 

1) два нулі, (5 • 2 • 10 = 10 • 10 = 100)

2) два нулі (15 • 18 • 20 = 3 • 5 • 2 • 9 • 2 • 10 = 3 • 10 • 2 • 9 • 20 = 5400)

3) шість нулів (10 • 20 • 30 • 15 • 12 • 25 • 14 = 10 • 20 • 30 • 3 • 5 • 2 • 3 • 2 • 5 • 5 • 2 • 7 =

= 10 • 20 • 30 • 3 • 10 • 3 • 10 • 10 • 7 =  378000000 дає 6 нулів)

4) 22 нулі (10 • 20 • 30 •  40) • (5 • 10 • 2) • (60 • 70 • 80  90) • 100 • (5 • 8) • (15 • 12) •

• (25 • 22) • (35 • 32) • (45 • 42) • (55 • 52) • (65 • 62) • (75 • 72) • (85 • 82) • (95 • 92)

дають 4 + 2 + 4 + 2 + 10 = 22 нулі

  

Вправи для повторення

Вправа 450 Кут ABC — прямий, промінь ВР — бісектриса кута АВК, промінь ВМ — бісектриса

кута СВК (рис. 144). Яка градусна міра кута МВР?

Розв'язання

<МВР = <МВК + <КВР

<АВС = 90°

<АВС = <СВМ + <МВК + <КВР + <РВА 

<АВС = 2<МВК + 2<КВР

<АВС = 2 (<МВК + <КВР)

<МВР = <МВК + <КВР = <АВС : 2 = 90° : 2 = 45°

Відповідь: <МВК = 45°  

 

Вправа 451 По двору бігали кошенята та курчата. Вони разом мали 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і скільки курчат бігало по двору?

Розв'язання

1 спосіб

Нехай х  кошенята, тоді 4х - ніг всіх кошенят, (14  х) ─ курчат, 2 • (14  х)  ніг у всіх курчат, тоді складемо рівняння

4х + 2 • (14  х) = 38

4х + 28  2х = 38

2х + 28 = 38

2х = 38  28

2х = 10

х = 10 : 2

х = 5  кошенят.

14  х = 14  5 = 9  курчат.

2 спосіб

У курчат по 2 ноги, у кошенят по 4 ніг.

1) 14 • 2 = 28 (ніг)  мали би тварини з двома ногами.

2) 38  28 = 10 (ніг)  решта ніг кошенят.

3) 10 : 2 = 5 (к.)  кошенят.

4) 14  5 = 9 (к.)  курчат.

Відповідь: по двору бігало 5 кошенят і 9 курчат.

 

Задача 452 Сім’я із двох дорослих і дитини може поїхати на відпочинок поїздом або на автомобілі. Квиток на поїзд для одного дорослого коштує 870 грн, а для дитини — у два рази менше. Автомобіль витрачає 12 л бензину на 100 км, а ціна одного літра бензину становить 26 грн. Відстань до місця відпочинку по автошляху дорівнює 600 км. Яким видом транспорту цій сім’ї дешевше доїхати до місця відпочинку?

Розв’язання

1) 870 : 2 = 435 (грн.)  ціна квитка на поїзд для дитини.

2) 870 + 435 = 1305 (грн.)  вартість поїздки поїздом.

3) 600 : 100 = 6 (разів)  у стільки разів більше бензину витратять.

4) 12 • 6 = 72 (л)  літрів бензину витратять на дорогу.

5) 26 • 72 = 1872 (грн.)  вартість поїздки автомобілем.

Відповідь: поїздом дешевше.

 

Задача від Мудрої Сови

Вправа 453 У 5 класі навчаються троє друзів: Михайлик, Дмитрик і Сашко. Один із них займається футболом, другий — плаванням, а третій — боксом. У футболіста немає ні брата, ні сестри, він наймолодший із друзів. Михайлик старший за боксера й товаришує із сестрою Дмитрика. Яким видом спорту займається кожний із друзів?

Розв'язання

Дмитрик має сестру. 

У футболіста нема сестри, він не Дмитрик, він найменший, тому він не Михайлик.

Футболіст Сашко.

Михайлик старший від боксера, тому боксер Дмитрик.

Михайлик займається плаванням.

Вид спорту

Футбол

Плавання

Бокс

Умова

Михайлик

 

+

 

Старший за боксера, товаришує зі сестрою Дмитрика

Дмитрик

 

 

+

Має сестру, не футболіст

Сашко

+

 

 

Нема ні брата, ні сестри, наймолодший

 

 

----------------------------- у підручнику 2013 року ------------------------------ 

Вправа 450. У першому ящику на 14 кг апельсинів менше, ніж у другому, і на 18 кг більше, ніж у третьому. Скільки кілограмів апельсинів міститься в усіх трьох ящиках разом, якщо в другому ящику їх 44 кг?

Розв'язання

1) 44  14 = 30 (кг)  апельсинів у першому ящику.

2) 30  18 = 12 (кг)  апельсинів у третьому ящику.

3) 30 + 44 + 12 = 86 (кг)  апельсинів у трьох ящиках разом.

Відповідь: у трьох ящиках разом 86 кг апельсинів.

Інші завдання дивись тут ...