Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Питання

1. Які властивості площі фігури ви знаєте? Рівні фігури мають рівні площі. Площа фігури дорівнює сумі площ фігур, з яких вона складається.

2. Який квадрат називають одиничним? Квадрат, сторона якого дорівнює одиничному відрізку, називають одиничним. 

3. Які одиниці виміру площі ви знаєте? Метр (м), сантиметр (см), дециметр (дм), міліметр (мм). 

4. Що означає виміряти площу фігури? Виміряти площу фігури — це означає підрахувати, скільки одиничних квадратів у ній уміщується.

5. Чому дорівнює площа прямокутника? Площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сусідніх сторін: S = ab, де S — площа прямокутника, а і b — довжини його сусідніх сторін, виражені в одних і тих самих одиницях.

6. За якою формулою обчислюють площу квадрата? Оскільки у квадрата всі сторони рівні, то його площу обчислюють за формулою S = а2де S — площа квадрата, а — довжина його сторони.

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Одиниці вимірювання

1) Скільки сантиметрів міститься в:

1 дм; 1 м; 3 дм; 5 м 2 дм; 40 мм; 12 дм 5 см

2) Скільки метрів міститься в:

1 км; 2 км 418 м; 4 км 16 м; 800 см; 20 дм

1 дм = 10 см

1 м = 100 см

3 дм = 30 см

5 м 2 дм = 520 см

40 мм = 4 см

12 дм 5 см = 125 см

1 км = 1000 м

2 км 418 м = 2418 м

4 км 16 м = 4016 м

800 см = 8 м

20 дм = 2 м

Завдання 2 Обчисліть:

1) суму кубів чисел 3 і 2 ;

33 + 23 = 7 + 8 = 35

2) куб суми чисел 3 і 2 ;

(3 + 2)3 = 53 = 125

3) різницю квадратів чисел 8 і 6 ;

82 – 62 = 64 – 36 = 28 

4) квадрат різниці чисел 8 і 6.

(8 – 6)2 = 22 = 4

Завдання 3 Човен за 5 год пройшов 40 км. За скільки годин він пройде з тією самою швидкістю 24 км?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (км/год) – швидкість човна.

2) 24 : 8 = 3 (год) – треба часу.

Відповідь: 24 км човен пройде за 3 год.

 

Завдання 4 Скільки літрів води може перекачати насос за 8 хв, якщо 5 таких насосів за 6 хв перекачують 450 л води?

Короткий запис

5 н., 6 хв  450 л

1 н., 8 хв  ?

Розв’язання

1) 450 : 5 = 90 (л) – води качає 1 насос за 6 хв.

2) 90 : 6 = 15 (л) – води качає 1 насос за 1 хв.

3) 15 • 8 = 120 (л) – води перекачає насос за 8 хв.

Відповідь: за 8 хв насос перекачає 120 л води.

 

Завдання 5 Яку одну й ту саму цифру треба поставити замість зірочок, щоб запис 1* + 3* + 5* = 111 став правильною рівністю? 17 + 37 + 57 = 111

 

Вправи

Вправа 595° 

1) Скільки квадратних сантиметрів містить 1 дм2? 1 м2?

1 дм2 = 10 см • 10 см = 100 см2

1 м2 = 100 см • 100 см = 10000 см2

2) Скільки квадратних метрів містить 1 км2

1 км2 = 1000 м • 1000 м = 1000000 м2

 

Вправа 596° Скільки нулів треба записати замість крапок, щоб утворилася правильна рівність:

1) 1 м2 = 100 дм2 ; Два нулі

2) 1 м2 = 10000 см2Чотири нулі

3) 1 км2 = 100 га? Два нулі

 

Вправа 597° Які одиниці площі доцільно використовувати для вимірювання площі:

1) кімнати; м2

2) країни; км2

3) фермерського поля; га, ар

4) аркуша зошита? см2

Вправа 598° На рисунку 157 укажіть номери фігур, які мають рівні площі. Чи є ці фігури рівними?

Рівні площі мають фігури: 2 і 3.

Ці фігури не є рівними, оскільки вони не суміщаються при накладанні.

 

Вправа 599° Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 158.

а) 1 см2 • 8 = 8 см2

б) 1 см2 • 7 = 7 см2

в) 1 см2 • 10 = 10 см2

г) 1 см2 • 9 = 8 см2

Вправа 600° Обчисліть площу прямокутника, сусідні сторони якого дорівнюють 14 см і 8 см.

Короткий запис

а  14 см

 8 см

 ?

Розв’язання

S = a • b = 14 см • 8 см = 112 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 112 см2.

 

Вправа 601° Обчисліть площу квадрата зі стороною 7 дм.

Короткий запис

а  7 дм

 ?

Розв’язання

S = a • а = 7 дм • 7 дм = 49 (дм2– площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 49 дм2.

 

Вправа 602° Сторона прямокутника дорівнює 16 см, а сусідня сторона на 6 см більша за неї. Обчисліть площу прямокутника.

Короткий запис

а  16 см

 ?, на 6 см більша

 ?

Розв’язання

1) 16 + 6 = 22 (см) – сусідня сторона.

2) 16 см • 22 см = 352 (см2)  – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 352 см2

 

Вправа 603° Сторона прямокутника дорівнює 48 см, а сусідня сторона у 8 разів менша від неї. Обчисліть площу

прямокутника.

Короткий запис

а  16 см

 ?, у 8 разів менша

 ?

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (см) – сусідня сторона.

2) 48 см • 6 см = 288 (см2– площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 288 см2.

 

Вправа 604 Периметр прямокутника дорівнює 162 дм, а одна зі сторін — 47 дм. Знайдіть площу прямокутника.

Короткий запис

Периметр  162 дм

Сторона  47 см

Площа  ?

Розв’язання

1) 162 : 2 = 81 (дм) – півпериметр прямокутника

2) 81 – 47 = 34 (дм) – друга сторона прямокутника.

3) S = 47 дм • 34 дм = 1598 (дм2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 1598 дм2.

 

Вправа 605 Периметр прямокутника дорівнює 96 м, і він у 8 разів більший за одну зі сторін прямокутника. Знайдіть площу прямокутника.

Короткий запис

Периметр  96 м, він у 8 разів менший за сторону

Сторона  ?

Площа  ?

Розв’язання

1) 96 : 2 = 48 (см) – півпериметр прямокутника.

2) 96 : 8 = 12 (см) – одна сторона.

3) 48 – 12 = 36 (см) – друга сторона.

4) S = 36 см • 12 см = 432 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 432 см2.

 

Вправа 606 Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 96 см.

Короткий запис

Периметр  96 см

Площа  ?

Розв’язання

1) 96 : 4 = 24 (см) – сторона квадрата.

2) S = 24 см • 24 см = 576 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 576 см2.

 

Вправа 607 Периметр прямокутника дорівнює 4 м 8 дм, одна з його сторін у 5 разів більша за сусідню сторону. Знайдіть площу прямокутника.

Короткий запис

Периметр  6 дм 8 см

Сторона  ?, у 5 разів менша, ніж сусідня сторона

Площа  ?

Розв’язання

Нехай х (дм) – одна сторона, 5х (дм) – друга сторона. Складемо рівняння

(х + 5х) • 2 = 48

6х • 2 = 48

6х = 48 : 2

6х = 24

х = 24 : 6 

х = 4 (дм) – одна сторона.

5х = 5 • 4 = 20 (дм) – друга сторона.

S = 20 дм • 4 дм = 80 (дм2) – площа прямокутника. 

 

Вправа 608 Периметр прямокутника дорівнює 6 дм 8 см, одна з його сторін на 1 дм 6 см менша від сусідньої сторони. Знайдіть площу прямокутника.

Короткий запис

Периметр  6 дм 8 см

Сторона  ?, на 1 дм 6 см менша

Площа  ?

Розв’язання

6 дм 8 см = 68 см,  1 дм 6 см = 16 см

Нехай х (см) – одна сторона, x+16 (cм) – друга сторона. Складемо рівняння

x + (х + 16) • 2 = 68

(2x + 16) • 2 = 68

2х + 16 = 68 : 2

2х + 16 = 34

2х = 34 - 16 

x = 18 : 2

х = 9 (см) – одна сторона.

х + 16 = 9 + 16 = 25 (см) – друга сторона.

S = 25 дм • 9 дм = 225 (см2) – площа прямокутника. 

 

Вправа 609 Виразіть:

1) в арах: 12 га; 6 га 28 а; 2 км2 14 га 5 а; 32 400 м2;

12 га = 1200 а

6 га 28 а = 628 а

2 км2 14 га 5 а = 20000 а + 1400 а + 5а = 21405 а

32 400 м2 = 324 а

2) у квадратних метрах: 17 а; 8 га; 5 га 72 а;

17 а = 1700 м2

8 га =  80000 м2

5 га 72 а = 50000 м2 + 7200 м2 = 57200 м2

3) у гектарах і арах: 530 а; 1204 а; 16 300 м2.

530 а = 5 га 30 а

1204 а = 12 га 4 а

16 300 м2 = 1 га 63 а

  

Вправа 610 Виразіть:

1) у квадратних сантиметрах: 4 м2; 16 м19 дм2; 16 дм2;

4 м2 = 40000 см2

16 м2 19 дм2 = 160000 см2 + 1900 см2 = 161900 см2

16 дм2 = 1600 см2 

2) у гектарах: 340 000 м2; 14 км2; 5 км2 18 га.

340000 м2 = 34 га

14 км2 =  1400 га

5 км2 18 га = 500 га + 18 га = 518 га

 

Вправа 611 Поле прямокутної форми має площу 56 а, його довжина — 80 м. Обчисліть периметр поля.

Короткий запис

Площа  56 а

Довжина  80 м

Периметр  ?

Розв’язання

56 а = 56 • 100  м= 5600 м2

1) 5600 : 80 = 70 (м) – ширина поля.

2) Р = (80 м + 70 м) • 2 = 150 м • 2 = 300 (м) – периметр поля.

Відповідь: периметр поля 300 м.  

 

Вправа 612 Поле прямокутної форми має площу 48 а, його ширина — 150 м. Обчисліть периметр поля.

Короткий запис

Площа  48 а

Ширина  150 м

Периметр  ?

Розв’язання

48 а = 48 • 100 м2 = 4800 м2

1) 4800 : 150 = 480 : 15 = 32 (м) – довжина поля.

2) Р = (150 м + 32 м) • 2 = 364 (м) – периметр поля.

Відповідь: периметр поля 364 м.

 

Вправа 613 Обчисліть периметр і площу фігури, зображеної на рисунку 159 (розміри дано в сантиметрах). Чи є на рисунку 159 зайві дані для обчислення периметра многокутника?

Розв’язання

Варіант а)

1) Р = 18 см + 15 см + (18 см + 8 см) + 5 см + 8 см + (15 см – 5 см) = 82 (см) – периметр фігури.

2) S = 18 см • 15 см + 8 см • 5 см = 270 см2 + 40 см2 = 310 (см2) – площа фігури.

Відповідь: периметр дорівнює 82 см, площа дорівнює 310 см2.

Варіант б)

1) Р = 16 см + 4 см + 6 см + (11 см – 4 см – 4 см) + 6 см + 4 см + 16 см + 11 см = 66 (см) – периметр ділянки.

2) S = 11 см • 16 см + 6 см • (11 см – 4 см – 4 см) = 176 см2 + 18 см2 = 194 (см2) – площа ділянки.

Відповідь: периметр дорівнює 66 см, площа дорівнює 194 см2.

 

Вправа 614 Обчисліть периметр і площу многокутника, зображеної на рисунку 160 (розміри дано в сантиметрах). 

Розв’язання

1) Р=(12 см + 6 см + 12 см) + 18 см + (12 см + 4 см + 6 см + 4 см + 12 см) + 18 см=

= 104 (см) – периметр фігури.

2) S =  18 см • 30 см – 6 см • 4 см = 540 см2 – 24 см2 = 516 (см2) – площа ділянки.

Відповідь: периметр дорівнює 104 см, площа дорівнює 516 см2.

 

Вправа 615 (Домашня практична робота) На папері в клітинку зобразіть будь-яку фігуру, що складається з 12 клітинок. Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм, знайдіть площу цієї фігури у квадратних сантиметрах. Порівняйте свою відповідь із результатами однокласників і однокласниць.

Розв’язання

1) 5 • 5 = 25 (мм2) – площа одної клітинки.

2) 25 • 12 = 300 (мм2) = 3 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа фігури 3 см2.

 

Вправа 616 Квадрат із стороною 12 см і прямокутник, довжина якого дорівнює 18 см, мають однакові площі. Знайдіть периметр прямокутника.

Розв’язання

1) S = 12 см • 12 см = 144 (см2) – площа квадрата або прямокутника.

2) 144 : 18 = 8 (см) – ширина прямокутника.

3) Р = (18 см + 8 см) • 2 = 52 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 52 см.

 

Вправа 617 Квадрат і прямокутник мають рівні площі, сусідні сторони прямокутника дорівнюють 3 см і 12 см. Знайдіть периметр квадрата.

Розв’язання

1) S = 3 см • 12 см = 36 см2 – площа прямокутника або квадрата.

6 см – сторона квадрата.

2) Р = 6 см • 4 = 24 см – периметр квадрата.

Відповідь: периметр квадрата 24 см.

 

Вправа 618 Ширина прямокутника дорівнює 26 см. На скільки квадратних сантиметрів збільшиться площа цього прямокутника, якщо його довжину збільшити на 4 см?

Розв’язання

Нехай х (см) – довжина прямокутника, тоді 26х (см2) – початкова площа прямокутника. Після збільшення маємо х + 4 (см) – нова довжина прямокутника, тоді  26 (х + 4) (см2) – нова площа прямокутника. Знайдемо різницю між новою площею і початковою.

26 (х + 4) – 26 х = 26 х + 104 – 26 х = 104 (см2) – на стільки збільшиться площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника збільшиться на 104 см2.

 

Вправа 619 Довжина прямокутника дорівнює 32 см. На скільки квадратних сантиметрів зменшиться площа цього прямокутника, якщо його ширину зменшити на 5 см?

Розв’язання

Нехай х (см) – ширина прямокутника, тоді 32х (см2) – площа прямокутника. Після зменшення х – 5 (см) – нова ширина прямокутника, тоді 32 (х – 5) (см2) – нова площа прямокутника. Знайдемо різницю між новою площею і початковою.

32х – 32 (х – 5) = 32х – 32х + 32 • 5 = 160 (см2) – на стільки зменшиться площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника зменшиться на 160 см2.

 

Вправа 620 У скільки разів збільшаться периметр і площа прямокутника, якщо кожну його сторону збільшити в 4 рази?

Розв’язання

Периметр прямокутника: (а + b) • 2 = 2а + 2b

Периметр прямокутника, коли кожну сторону збільшити в 4 рази:

(4а + 4b) • 2 = 8a + 8b = 4(2a + 2b)

Отже, периметр збільшиться у 4 рази.

Площа прямокутника: аb

Пплоша прямокутника, коли кожну сторону збільшити в 4 рази:

4а  4b = 16 аb

Отже, площа прямокутника збільшиться у 16 разів.

  

Вправа 621 У скільки разів зменшаться периметр і площа прямокутника, якщо кожну його сторону зменшити в 3 рази?

Розв’язання

Периметр прямокутника: (а + b) • 2 = 2а + 2b

Периметр прямокутника, коли кожну сторону зменшити в 3 рази:

(а/3 + b/3) • 2 = 2/3 (a + b) = 2(a + b):3

Отже, периметр зменшиться у 3 рази.

Площа прямокутника: аb

Пплоша прямокутника, коли кожну сторону збільшити в 4 рази:

а/3  b/3 = аb/9 = аb : 9

Отже, площа прямокутника зменшиться у 9 разів.

 

Вправа 622 Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 161.

1 см = 10 мм

а) 300 + 150 = 450 (мм2)

б) 300 + 200 = 500 (мм2) = 5 (см2)

в) 800 + 300 = 1100 (мм2) = (11 см2)

г) 600 + 600 = 1200 (мм2) = 12 (см2)

 

Вправа 623 Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 162.

1 см = 10 мм

а) 200 + 200 = 400 (мм2) = 4 (см2)

б) 600 + 300 = 900 (мм2) = 9 (см2)

в) 400 + 400 = 800 (мм2) = 8 (см2)

г) 400 + 400 = 800 (мм2) = 8 (см2)

 

Вправа 626 Довжина кожної зі сторін прямокутного аркуша паперу дорівнює цілому числу сантиметрів, а площа аркуша — 12 см2. Скільки квадратів площею 4 см2 можна вирізати із цього прямокутника?

12 см2 = 1 см • 12 см, не можна вирізати квадрат зі стороною 2 см.

12 см2 = 4 см • 3 см, можна вирізати 1 квадрат зі стороною 2 см.

12 см2 = 2 см • 6 см, можна вирізати 3 квадрати зі стороною 2 см.

Відповідь: з аркуша розмірами 4 см х 3 см можна вирізати один квадрат зі стороною 2 см, а з аркуша розмірами 2 см х 6 см - два квадрати зі стороною 2 см.

 

Вправи для повторення

Вправа 627 Із вершини прямого кута ABC провели промені BD і BE так, що кут АВЕ більший за кут DBE на 34°, а кут CBD більший за кут DBE на 23°. Яка градусна міра кута DBE?

Розв’язання

<АВЕ – <DBE = <АВD = 34°

<СВD – <DВЕ = <СВЕ = 23°

<DВЕ = <АВС – <АВD – <СВЕ = 90° – 34° – 23° = 33°

 

Вправа 628 Порядок дій

1) 1008 • 604 – 105 984 : 12 – 54 321 = 545679

х  1008

     604

   4032

6048    

608832

 

 

 

 

_105984 | 12   

  96         8832

  _99

    96

    _38

      36

      _24

        24

          0

_608832

     8832

  600000

 

 

 

 

 

 

_600000

   54321

 545679 

 

 

 

 

 

 

2) (57 • 34 + 812 754 : 27) : 18 = 1780

х   57

    34

  228

171  

1938

 

 

 

 

_812754 | 27   

 81          30102

   _2

     0

    _27

      27

        _54

          54

            0

+30102

   1938

  32040

 

 

 

 

 

 

_32040 | 18    

 18         1780

_140

  126

  _144

    144

       0  

 

 

УЧИМОСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ МАТЕМАТИКУ

Вправа 629 Чи вистачить фермерці Поліні Працелюб 5 т гороху, щоб засіяти ним поле, яке має форму прямокутника зі сторонами 500 м і 400 м, якщо на 1 га землі треба висіяти 260 кг гороху?

Розв’язання

1) 500 • 400 = 200000 (м2) = 20 (га) – площа поля.

2) 260 • 20 = 5200 (кг) = 5 т 200 кг – гороху необхідно.

5 т < 5 т 200 кг

Відповідь: не вистачить.

 

Вправа 630 Батько вирішив обкласти кахлем стіну кухні, довжина якої дорівнює 4 м 50 см, а висота — 3 м. Чи вистачить йому 15 ящиків кахлю, якщо одна плитка має форму квадрата зі стороною 15 см, а в одному ящику міститься 40 плиток?

Розв’язання

4 м 50 см = 450 см

3 м = 300 см

1) 450 • 300 = 135000 (см2) – площа стіни.

2) 15 • 15 = 225 (см2) – площа плитки.

3) 135000 : 225 = 600 (п.) – треба плиток.

4) 40 • 15 = 600 (п) – плиток у 15 ящиках.

Відповідь: вистачить кахлю.

 

Вправа  631 Витрати емалевої фарби на одношарове покриття становлять 180 г на 1 м2. Чи вистачить 3 кг емалі, щоб пофарбувати стіну довжиною 6 м і висотою 3 м?

Розв’язання

1) S = 6 м • 3 м = 18 (м2) – площа стіни.

2) 180 • 18 = 3240 (г) = 3 кг 240 г – фарби треба для фарбування стіни.

3 кг < 3 кг 240 г

Відповідь: не вистачить фарби.

 

Задача від Мудрої Сови

Завдання 632 На озері почали розпускатися лілії. Кожного дня площа поверхні озера, зайнята ліліями, збільшувалась удвічі. На двадцятий день ліліями заросла вся поверхня озера. На який день половина озера була вкрита ліліями? 

Розв’язання

Оскільки площа збільшувалась вдвічі, тоді, якщо на 20 день поверхня озера заросла, то попереднього дня була вкрита половина озера.

Відповідь: на 19 день була вкрита ліліями половина озера.   

 

------------------------------------ у підручнику за 2018 рік -----------------------------

Питання

2. Що роблять, коли хочуть виміряти якусь величину? Вводять одиницю вимірювання.

8. Чи правильно, що коли площі фігур рівні, то рівні й самі фігури? Ні, наприклад, 64 см2 = 8 см • 8 см = 2 см • 32 см, тобто однакову площу мають різні фігури. 

 

Вправа 582 Виразіть:

1) в арах: 14 га 68 а; 123 800 м2; 4 км2 72 га 16 а;

14 га 68 а = 1468 а

123800 м2 = 1238 а

4 км2 72 га 16 а = 47216 а

2) у квадратних метрах: 5 а; 63 га; 14 га 43 а;

5а =  500 м2

63 га = 630000 м2

14 га 43 а = 144300 м2

3) у гектарах і арах: 85 200 м2.

Розв’язання. 

85200 м2 = 852 а = 8 га 52 а

 

Вправа 583 Виразіть:

1) у квадратних сантиметрах: 8 дм2; 38 м2; 74 м2 3 дм2;

8 дм2 = 800 см2

38 м2 = 380000 см2

74 м2 3 дм2 = 740300 см2

2) у гектарах: 53 км2; 24 км2 6 га.

53 км2 = 5300 га

24 км2 6 га = 2406 га

 

Вправа 588* Чи вистачить 5 т гороху, щоб засіяти ним поле, яке має форму прямокутника зі сторонами 500 м і 400 м, якщо на 1 га землі треба висіяти 260 кг гороху? 

Розв’язання

1) 500 • 400 = 200000 (м2) = 20 (га) – площа поля.

2) 260 • 20 = 5200 (кг) = 5 т 200 кг – треба гороху.

Відповідь: не вистачить.

 

Вправа 590* Фермер Петро Працелюб посіяв огірки в теплиці, довжина якої дорівнює 16 м 50 см, а ширина — 12 м. Скільки кілограмів огірків збере фермер у своїй теплиці, якщо з 1 м2 збирають З0 кг огірків?

Розв’язання

1) 1650 см • 1200 см = 1980000 см2 = 198 (м2) – площа

2) 30 • 198 = 5940 (кг)

Відповідь: фермер збере 5940 кг огірків.

 

Вправа 597* Площа квадрата ABCD дорівнює 16 см2. Чому дорівнює площа прямокутника ACFE?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (см2)

2) 2 • 8 см2 = 16 см2  

Відповідь: площа прямокутника дорівнює площі квадрата.

 

Вправа 599' Довжина кожної зі сторін прямокутного аркуша паперу дорівнює цілому числу сантиметрів, а площа аркуша — 18 см2. Скільки квадратів зі стороною 3 см можна вирізати із цього аркуша?

18 см2 = 1 см • 18 см, не можна вирізати квадрат зі стороною 3 см.

18 см2 = 9 см • 2 см, не можна вирізати квадрат зі стороною 3 см.

18 см2 = 6 см • 3 см, можна вирізати 2 квадрати зі стороною 3 см.

Відповідь: з аркуша розмірами 6 см х 3 см можна вирізати два квадрати зі стороною 3 см.

 

Вправа 600* Усередині прямокутника ABCD вирізали отвір прямокутної форми. Як одним прямолінійним розрізом поділити отриману фігуру на дві фігури, що мають рівні площі?

Розв’язання

Лінія розрізу повиння проходити через точки, що є точками перетину діагоналей прямокутників. 

 

Вправа 601* Використовуючи чотири з п’яти зображених на рисунку 151 фігур, складіть квадрат.

Розв’язання

Вправа 602* Чи можна розрізати квадрат на кілька частин так, щоб з них можна було скласти два квадрати, довжини сторін яких дорівнюють цілому числу сантиметрів, якщо сторона даного квадрата дорівнює:

1) 5 см; 2) 6 см?

Розв’язання

1) 5 см • 5 см = 25 см2. оскільки число можна подати сумою квадратів

25 см2 = 9 см2 + 16 см2, тому можна скласти два квадрати.  

2) 6 см • 6 см = 36 см2, оскільки не можна подати сумою двох квадратів, значить не можна скласти два квадрати.

 

Завдання 605

Назва товару

Кількість упаковок

Ціна упаковки, грн

Вартість, грн

Вафлі

84 : 7 = 12

7

84

Цукерки

5

95 : 5 = 19

305 – 126 – 84 = 95

Печиво

9

14

14 • 9 = 126

Підсумок

305

Інші завдання дивись тут ...