Інші завдання дивись тут ...

ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

Завдання 1. Яку з даних одиниць виміру використовують при вимірюванні площі?

1 га = 10000 м2

А) 1 см       Б) 1 с      В) 1 га     Г) 1 г

 

Завдання 2. Чому дорівнює корінь рівняння (х – 28) • 16 = 1632?

Розв’язання.

х – 28 = 1632 : 16

х – 28 = (1600 + 32) : 16

х – 28 = 102 

х = 102 + 28

х = 130

А) 130     Б) 120             В) 60                 Г) 40

 

Завдання 3. Спростіть вираз 52 • m • 3.

52 • m • 3 = 52 • 3 • m = 156m  

А) 156m    Б) 52m    В) 55m    Г) 126m

 

Завдання 4. Укажіть правильну рівність.

2 (5 + х) = 2 • 5 + 2х = 10 + 2х

А) 2(5 + х) = 5 + 2х                 В) 2(5 + х) = 12х

Б) 2(5 + х) = 10 + х                 Г) 2(5 + х) = 10 + 2х

 

Завдання 5. Чому дорівнює корінь рівняння 7х + х – 5х = 132?

7х + х – 5х = 132

3х = 132

х = 132 : 3 

х = 44

А) 66     Б) 44          В) 12          Г) 11

 

Завдання 6. Укажіть число, яке може бути остачею при діленні натурального числа а на 98.

а – ділене, 98 – дільник. Остача завжди менша від дільника.

А) 102           Б) 100           В) 98           Г) 96

 

Завдання 7. Із двох сіл, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно в одному напрямі вирушили пішохід і велосипедист. Пішохід ішов попереду зі швидкістю 3 км/год, а велосипедист їхав зі швидкістю 12 км/год. Через скільки годин після початку руху велосипедист наздогнав пішохода?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 12 – 3 = 9 (км/год) – на стільки більша швидкість велосипедиста.

2) 18 : 9 = 2 (год) – час дорозі.

2 спосіб

Нехай х (год) – час зустрічі, 3х (км) – відстань пішохода, 12х (км) – відстань велосипедиста. Складемо рівняння

12х – 3х = 18

9х = 18

х =  18 : 9

х = 2 (год) – час у дорозі.

А) 1 год           Б) 2 год              В) 3 год           Г) 4 год

 

Завдання 8. У кожному під’їзді на кожному поверсі дев’ятиповерхового будинку розташовано по вісім квартир. Знайдіть номер поверху, на якому міститься квартира № 173

1) 8 • 9 = 72 квартир у одному під'їзді.

2) 173 : 72 = 2 (ост. 29) – квартира у третьому під'їзді 

3) 29 : 8 = 3 (ост. 5) – квартира на четвертому поверсі.

А) З      Б) 4     В) 5     Г) 6

 

Завдання 9. Стіну завдовжки 6 м і заввишки 2 м 40 см планують обкласти кахлем. Одна кахляна плитка має форму квадрата зі стороною 15 см, а в одному контейнері міститься 120 плиток. Яку найменшу кількість контейнерів з кахлем потрібно придбати для запланованої роботи?

Розв’язання. 

6 м = 600 см

2 м 40 см = 2 • 1 м + 40 см = 2 • 100 см + 40 см = 240 см

1) 15 • 15 = 225 (см2) – площа плитки. 

2) 600 • 240 = 144000 (см2) – площа стіни.

3) 144000 : 225 = 640 (пл.) – плиток треба.

4) 640 : 120 = 5 (ост. 40) (к.) – треба 6 контейнерів.  

А) 4 контейнери                  В) 6 контейнерів

Б) 5 контейнерів                 Г) 7 контейнерів

 

Завдання 10. Об’єм акваріума дорівнює 120 000 см3. Знайдіть висоту акваріума, якщо його довжина дорівнює 60 см, а ширина — 40 см.

V = 120000 м3

а = 60 см

b = 40 см

Розв’язання.

1) S = а • b = 60 см • 40 см = 2400 см2 – площа основи акваріума.

2) h = V : S = 120000 : 2400 = 50 см – висота акваріума.

А) 5000 см          Б) 500 см       В) 50 см        Г) 5 см

 

Завдання 11. Машиніст пасажирського поїзда, який рухався зі швидкістю 56 км/год, помітив, що зустрічний товарний поїзд, який рухався зі швидкістю 34 км/год, пройшов повз нього за 15 с. Яка довжина товарного поїзда?

Розв’язання.

1) 56 + 34 = 90 (км/год) – швидкість зближення.

Оскільки 90 км/год = 90000 м : 3600 с = 25 м/с

2) 25 • 15 = 375 (м) – довжина товарного поїзда. 

А) 360 м      Б) 375 м       В) 400 м       Г) 425 м

 

Завдання 12. У меню шкільної їдальні є два види салатів, два види перших страв і два види других страв. Скільки варіантів вибрати обід має учень цієї школи, якщо обід складається із салату, першої страви і другої страви?

Розв’язання.

Позначимо с1 – салат 1, с2 – салат 2, п1 – перша страва першого виду, п2 – перша страва другого виду, д1 – друга страва першого виду, д2 – друга страва другого виду.

п1д1с1

п1д1с2

п1д2с1

п1д2с2

п2д1с1

п2д1с2

п2д2с1

п2д2с2

Маємо 8 варіантів. 

А) 8        Б) 12       В) 9          Г) З

Інші завдання дивись тут ...