Інші завдання дивись тут ...

ЗАВДАННЯ № 4 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

Завдання 1. Колоду розпилили на дві колоди завдовжки 3 м і 4 м. Яку частину даної колоди становить менша з отриманих колод?

А) 3/7     Б) 3/4     В) 1/3     Г) 1/7

1) 3 + 4 = 7 (м) – довжина даної колоди. 

2) 3/7 м - становить менша частина колоди.

 

Завдання 2. На рисунку зображено частину координатного променя. Яку координату має точка А ?

А) З                 В) 2[3/4]

Б) 2[1/4]          Г) 3[1/3]

 

Завдання 3. Укажіть правильну нерівність.

А) 7/6 < 6/7

Б) 1/5 > 1/4 

В) 7/13 < 9/13

Г) 15/19 > 17/19

 

Завдання 4. До магазину завезли 250 кг цукру. За перший день було продано 3/5  завезеного цукру. Скільки кілограмів цукру було продано за перший день?

А) 180 кг      Б) 120 кг      В) 200 кг     Г) 150 кг

250 : 5 • 3 = 150 (кг)

 

Завдання 5. У школі навчаються 280 хлопчиків, які становлять 4/7 усіх учнів. Скільки всього учнів у цій школі?

Розв’язання.

А) 490     Б) 420      В) 240           Г) 160

280 : 4 • 7 = 490 (уч.)

 

Завдання 6. Перетворіть у мішане число дріб 49/11

А) 5 [6/11]      Б) 4 [5/11]     В) 4 [4/11]     Г) 5 [4/11]

49/11 = 4 [5/11]

 

Завдання 7. Подайте у вигляді неправильного дробу число 4 [5/12].

А) 64/12      Б 53/12      В) 9/12          Г) 21/12

(4•12+5)/12=53/12

 

Завдання 8. Обчисліть різницю 9 – 5[2/7] 

А) 4 [5/7]      Б) 3 [3/7]     В) 4 [2/7]      Г) 3 [5/7]

9 – 5[2/7] = 8[7/7] – 5[2/7] = 3[5/7]

 

Завдання 9. Чому дорівнює найменше натуральне значення m, при якому є правильною нерівність m > 35/6

А) 4           Б) 5           В) 6           Г) 7

m > 35/6, маємо m > 5 [5/6], тому m = 6

 

Завдання 10. Яке число має стояти в кінці ланцюжка обчислень?

А) 6          Б) 7         В) 6 [6/11]          Г) 5[10/11] 

 

Завдання 11. При якому найбільшому натуральному значенні m дріб 30/(5m+10) буде неправильним?

А) З           Б) 4            В) 5               Г) 6

 

Завдання 12. Укажіть усі натуральні значення а, при яких кожний із дробів а/7 і 4/а буде правильним.

А) 4; 5; 6; 7

Б) 5; 6

В) 5; 6; 7

Г) таких значень не існує

Інші завдання дивись тут ...