Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Питання

1. Сформулюйте правило додавання десяткових дробів. 

Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба:

1) зрівняти в доданках кількість цифр після ком;

2) записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка;

3) додати отримані числа так, я к додають натуральні числа;

4) поставити в отриманій сумі кому під комами в доданках.

2. Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів.

Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба:

1) зрівняти в зменшуваному і від’ємнику кількість цифр після ком;

2) записати від’ємник під зменшуваним так, щоб кожний розряд від’ємника опинився під відповідним розрядом зменшуваного;

3) виконати віднімання так, я к віднімають натуральні числа;

4) поставити в отриманій різниці кому під комами в зменшуваному і від’ємнику.

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Який із даних десяткових дробів дорівнює дробу 79/100000:

3) 0,00079

 

Завдання 2 Який із даних десяткових дробів найбільший:

2) 43,561

 

Завдання 3 Яке з даних чисел отримаємо, якщо округлимо десятковий дріб 6,27 до десятих: 

2) 6,3

 

Завдання 4 На двох полицях разом на 20 книг більше, ніж на кожній із них. Скільки книг на кожній полиці?

Нехай х (шт.) – книг на кожній полиці, тоді х + х = 2х (шт.) – книг на двох полицях. Складемо рівняння 

2х – х = 20

х = 20

Відповідь: на кожній полиці по 20 книг.

 

Завдання 5 Порівняйте

1) 2 м = 200 см    (2 м = 200 см, а 200 см = 200 см) 

2) 2 год < 200 хв  (2 год = • 60 хв = 120 хв, а 120 хв < 200 хв) 

3) 20 см = 0,2 м   (20 см = 20/100 м = 0,2 м, 0,2 м - 0,2)

4) 20 хв > 0,2 год (20 хв = 1/3 год, 0,2 год = 2/10 год = 1/5 год, а 1/3 год > 1/5 год)      

 

Вправи

Вправа 937° Обчисліть.

1) 3 + 0,2 = 3,2

2) 0,4 + 0,5 = 0,9

3) 0,2 + 0,02 = 0,22

4) 0,64 + 1 = 1,64

5) 0,43 + 0,16 = 0,59

6) 0,37 + 0,6 = 0,97

1) + 3,0

      0,2

      3,2

2) + 0,4

      0,5

      0,9

3) + 0,20

      0,02

      0,22

4) + 0,64

      1,00

      1,64

5) + 0,43

      0,16

      0,59

6) + 0,37

      0,60

      0,97

Вправа 938°

1) 0,6 + 0,4 = 1,0

2) 0,66 + 0,04 = 0,70

3) 0,666 + 0,004 = 0,670

4) 0,66 + 0,4 = 1,06 

5) 0,666 + 0,04 = 0,706

6) 0,66 + 0,34 = 1,00

1) + 0,6

      0,4

      1,0

2) + 0,66

      0,04

      0,70

3) + 0,666

      0,004

      0,670

4) + 0,66

      0,40

      1,06

5) + 0,666

      0,040

      0,706

6) + 0,66

      0,34

      1,00

Вправа 939°

1) 12,5 + 23,9 = 36,4

2) 18,74 + 3,3 = 22,04

3) 6,6 + 14 = 20,6

4) 13,72 + 24,318 = 38,038  

5) 4,18 + 7,52 = 11,7 

6) 43,523 + 36,477 = 80

1) + 12,5

       23,9

       36,4

2)  + 18,74

         3,30

       22,04

3) + 6,6

     14,0

     20,6

4) + 13,720

       24,318

       38,038

5) + 4,18

       7,52

      11,70

6) + 43,523

       36,477

       80,000

Вправа 940°

1) 4,7 + 5,8 = 10,5

2) 6,9 + 3,45 = 10,35

3) 16 + 4,2 = 20,2

4) 0,823 + 0,729 = 1,552

5) 5,4 + 13,691 = 19,091

6) 38,246 + 56,254 = 94,500

1) + 4,7

      5,8

     10,5

2) + 6,90

      3,45

     10,35

3) + 16,0

        4,2

       20,2

4) + 0,823

      0,729

      1,552

5) + 5,400

     13,691

     19,091

6) + 38,246

      56,254

      94,500

Вправа 941°

1) 9,8 – 0,7 = 9,1

2) 5,9 – 4 = 1,9

3) 0,24 – 0,06 = 0,18

4) 0,1 – 0,01 = 0,09 

5) 3,28 – 2,28 = 1   

6) 9,57 – 6,4 = 3,17

1)  _ 9,8

       0,7

       9,1

2) _ 5,9

      4,0

      1,9

3) _ 0,24

      0,06

      0,18

4) _ 0,10

      0,01

      0,09

5) _ 3,28

      2,28

      1,00

6) _ 9,57

      6,40

      3,17

Вправа 942°

1) 14,4 – 8,9 = 5,5

2) 72,28 – 54,46 = 17,82

3) 43 – 0,451 = 42,549

4) 10,25 – 5,2974 = 4,9526

1) _ 14,4

       8,9

       5,5

2) _ 72,28

      54,46

      17,82

3) _ 43,000

        0,451

      42,549

4) _ 10,2500

        5,2974

        4,9526

Вправа 943°

1) 9,2 – 6,7 = 2,5

2) 29,36 – 19,59 = 9,77 

3) 20 – 5,63 = 14,37  

4) 8,3 – 4,678 = 3,622

1) _9,2

     6,7

     2,5

2) _29,36

     19,59

       9,77

3) _20,00

      5,63

     14,37

4) _8,300

     4,678

     3,622

Вправа 944° Знайдіть різницю і виконайте перевірку за допомогою додавання:

1) _35,40

     16,72

     18,68

Перевірка: 

   +18,68

     16,72

     35,40

2) _52,303

     25,590

     26,713

Перевірка:

   +25,590

     26,713

     52,303

Вправа 945°

1) _13,50

       8,20

       5,3

Перевірка: 

   +8,2

     5,3

    13,5

2) _38,06

     17,40 

     20,66

Перевірка:

   +20,66

     17,40

     38,06

Вправи 946° Ріівняння

1) х + 4,83 = 9

    х = 9,00 – 4,83

    х = 4,17

3) х – 14,852  = 15,148

    х = 15,148 + 14,852

    х = 30

_9,00

  4,83

  4,17

+15,148

  14,852

  30,000

2) 43,78 – х = 5,384

    х = 43,780 – 5,384

    х = 38,396

4) 2,395 + х = 10

    х = 10,000 – 2,395

    х = 7,605

_43,780

   5,384

  38,396

_10,000

   2,395

   7,605

Вправа 947°

1) 15,62 + х = 20

    х = 20,00 – 15,62

    х = 4,38

3) х – 36,76 = 19,24

    х = 19,24 + 36,76

    х = 56

_20,00

  15,62

   4,38

+19,24

  36,76

  56,00

2) 9,54 – х = 7,268

    х = 9,540 – 7,268

    х = 2,272

4) х + 0,24 = 8,1

    х = 8,10 – 0,24

    х = 7,86

_9,540

  7,268

  2,272

_8,10

  0,24

  7,86

Вправа 948°

На рисунку 222 на лічильнику гарячої води, установленому у квартирі сім’ї Дмитренків, показано стан лічильника на 1 жовтня, на 1 листопада, на 1 грудня.

1) Скільки кубічних метрів гарячої води було спожито:

а) у жовтні?

135,264 – 128,745 = 6,519 (м3) – води було спожито в жовтні.

б) у листопаді?

143,958 – 135,264 = 8,694 (м3) – води було спожито в листопаді.

2) На скільки менше кубічних метрів гарячої води спожито в жовтні, ніж у листопаді?

8,694 – 6,519 = 2,175 (м3) – на стільки менше води було спожито в жовтні, ніж у листопаді.

_135,264

  128,745

     6,519

_143,958

  135,264

     8,694

_8,694

  6,519

  2,175

Вправа 949° Барвінок та Івасик-Телесик зібрали разом 3,2 кг грибів, причому Барвінок зібрав 1,68 кг. Хто із казкових героїв зібрав більше грибів і на скільки кілограмів?

Короткий запис

Разом — 3,2 кг

Барвінок  1,68 кг

Івасик-Телесик  ?

На скільки  ?

Розв’язання

3,2  1,68 = 1,52 (кг) – грибів зібрав Івасик-Телесик.

1,68  1,52 = 0,16 (кг) – на стільки більше грибів зібрав Барвінок.

Відповідь: Барвінок зібрав більше грибів на 0,16 кг.

_3,20

  1,68

  1,52

_1,68

  1,52

  0,16

Вправа 950 Баба-Яга купила нову двокімнатну хатинку на курячих ніжках. Площа однієї кімнати дорівнює 17,6 м2, що на 5,9 м2 менше, ніж площа другої. Обчисліть для Баби-Яги загальну площу двох її кімнат.

Короткий запис

— 17,6 м2, що на 5,9 м2 менше, ніж площа II

II  ?

Разом  ?

Розв’язання

1) 17,6 + 5,9 = 23,5 (м2– площа другої кімнати.

2) 17,6 + 23,5 = 41,1 (м2– площа двох кімнат разом.

Відповідь: загальна площа 41,1 м2.

+17,6

   5,9

  23,5

+17,6

  23,5

  41,1

Вправа  951 Швидкість катера за течією річки дорівнює 30,2 км/год, а швидкість течії — 2,2 км/год. Знайдіть власну швидкість катера і його швидкість проти течії річки.

Розв’язання

1) 30,2 – 2,2 = 28 (км/год) – власна швидкість катера.

2) 28 – 2,2 = 25,8 (км/год) – швидкість катера проти течії річки.

Відповідь: власна швидкість катера 28 км/год, швидкість проти течії річки – 25,8 км/год.

 

Вправа 952 Швидкість моторного човна проти течії річки дорівнює 18,8 км/год, а його власна швидкість — 20,2 км/год. Знайдіть швидкість течії і швидкість човна за течією річки.

Розв’язання

1) 20,2 – 18,8 = 1,4 (км/год) – швидкість течії річки.

2) 20,2 + 1,4 = 21,6 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

Відповідь: швидкість течії річки 1,4 км/год, швидкість човна за течією річки 21,6 км/год.

 

Вправа 953 Хуха Моховинка наносила повну хижку запасів на зиму: 4,6 г сушених грибків; меду — на 3,42 г більше, ніж грибків; в’ялених ягідок — на 0,38 г менше, ніж меду; корінців — на 2,1 г більше, ніж в’ялених ягідок. Яка загальна маса всіх Моховинкових запасів?

Короткий запис

Грибків — 4,6 г

Мед — ?, на 3,42 г більше, ніж грибків

Ягідок — ?, на 0,38 г менше, ніж меду

Корінців — ?, на 2,1 г більше, ніж ягідок

Загальна маса — ?

+4,60

  3,42

  8,02

_8,02

  0,38

  7,64

+7,64

  2,21

  9,85

+8,02

  7,64

  15,66

+15,66

   9,74

  25,40

Розв’язання

1) 4,6 + 3,42 = 8,02 (г) – маса меду.

2) 8,02  0,38 = 7,64 (г) – маса ягідок.

3) 7,64 + 2,1 = 9,74 (г) – маса корінців.

4) 4,6 + 8,02 + 7,64 + 9,74 = 25,4 (г) – маса всіх запасів.

Відповідь: загальна маса всіх Моховинкових запасів 25,4 г.

Вправа 954 За перший тиждень місяця магазин продав 2,16 т апельсинів, а за другий — на 0,976 т більше, ніж за перший. Після цього в магазині залишилось ще 3,58 т апельсинів. Скільки тонн апельсинів завезли до магазину на початку цього місяця?

Короткий запис

— 2,16 т

II — ?, на 0,976 г більше, ніж за I

Залишилося — 3,58 т

Завезли — ?

+0,976

  2,160

  3,136

+2,160

  3,136

  5,296

+5,296

  3,580

  8,876

Розв’язання

1) 2,16 + 0,976 = 3,136 (т) – апельсинів продав за II тиждень.

2) 2,16 + 3,136 + 3,58 = 8,876 (т) – апельсинів завезли до магазину.

Відповідь: на початку цього місяця до магазину завезли 8,876 т апельсинів.

Вправа 955 Знайдіть загальну площу пустель на поверхні земної кулі, якщо площа пустель в Австралії дорівнює 1,4 млн км2 , в Америці — на 0,7 млн км2 більше, ніж в Австралії, в Азії — на 2,2 млн км2 більше, ніж в Америці, а в Африці — на 10,6 млн км2 більше, ніж в Америці.

Короткий запис

Австралії — 1,4 млн км2

Америки — ?, на 0,7 млн км2 більше, ніж Австралії

Азії — ?, на 2,2 млн км більше, ніж Америки

Африки — ?, на 10,6 млн км2 більше, ніж Америки

Загальна площа — ?

+1,4

  0,7

  2,1

+2,1

  2,2

  4,3

+ 2,1

 10,6 

 12,7

+2,1

  4,3

  6,4

+ 6,4

 12,7 

 19,1

+19,1

   1,4

  20,5

Розв’язання

1) 1,4 + 0,7 = 2,1 (млн км2) – площа пустель в Америці.

2) 2,1 + 2,2 = 4,3 (млн км2) – площа пустель в Азії. 

3) 2,1 + 10,6 = 12,7 (млн км2) – площа пустелі в Африці.

4) 2,1 + 4,3 = 6,4 (млн км2) – площа пустель в Америці й Азії разом.

5) 6,4 + 12,7 = 19,1 (млн. км2) – площа пустель в Америці, Азії й Африці.

6) 19,1 + 1,4 = 20,5 (млн. км2– загальна площа пустель.

Відповідь: загальна площа пустель 20,5 млн. км2.

Вправа 956 Найбільше озеро у світі — Каспійське море має глибину 1,025 км. Озеро Байкал (Росія) — найглибше у світі. Його глибина на 0,617 км більша за глибину Каспійського моря. Глибина озера Танганьїка (Африка) становить 1,47 км. На скільки кілометрів Байкал глибший за Танганьїку, а Танганьїка глибша за Каспійське море?

Короткий запис

Каспійське море — 1,025 км

Озеро Байкал — ?, на 0,617 км більше за Каспійське море

Озеро Танганьїка — 1,47 км

На скільки більше — ?

+1,025

  0,617

  1,642

_1,642

  1,470

  0,172

_1,470

  1,025

  0,445

Розв’язання

1) 1,025 + 0,617= 1,642 (км) – глибина озера Байкал.

2) 1,642 – 1,47 = 0,172 (км) – на стільки Байкал глибший за Танганьїку.

3) 1,47 – 1,025 = 0,445 (км) – на стільки Таньгаїка глибша за Каспійське море.

Відповідь: Байкал глибший за Танганьїку на 0,172 км, а Танганьїка глибша за

Каспійське море на 0,445 км.

Вправа 957 Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 9,2 см, що на 3,5 см більше за довжину другої ланки та на 4,9 см менше від довжини третьої. Знайдіть довжину ламаної.

Короткий запис

— 9,2 см, що на 3,5 см більше від II та на 4,9 см менше від III

II — ?

III — ?

Разом — ? 

Розв’язання

1) 9,2 – 3,5 = 5,7 (см) – довжина другої ланки.

2) 9,2 + 4,9 = 14,1 (см) – довжина третьої ланки.

3) 9,2 + 5,7 + 14,1 = 29 (см) – довжина ламаної.

Відповідь: довжина ламаної 29 см.

_9,2

  3,5

  5,7

+9,2

  4,9

 14,1

+9,2 

  5,7

 14,1

 29,0

Вправа 958 Одна сторона трикутника дорівнює 12,4 дм, що на 3,8 дм менше від другої сторони та на 2,6 дм більше за третю. Обчисліть периметр трикутника.

Короткий запис

—12,4 дм, що на 3,8 дм менше від II та на 2,6 дм більше від III

II — ?

III — ?

Периметр — ? 

+12,4

   3,8

  16,2

_12,4

   2,6

   9,8

+12,4

  16,2

  28,6

+28,6

   9,8

  38,4

Розв’язання

1) 12,4 + 3,8 = 16,2 (дм) – довжина другої сторони.

2) 12,4 – 2,6 = 9,8 (дм) – довжина третьої сторони.

3) 12,4 + 16,2 + 9,8 = 38,4 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: периметр трикутника дорівнює 38,4 см.

Вправа 959 Знайдіть значення виразу.

1) 18,61 + 7,54 + 3,4 = 29,55

+18,61

    7,54

  26,15

+26,15

    3,40

  29,55

2) 86,58 + 32,6 + 5,079 = 124,259

+86,58

  32,60

119,18

+119,180

      5,079

  124,259

3) 26,836 – 7,59 – 12,6 – 3,5801 = 3,0659

_26,836

   7,590

 19,246

_19,246

  12,600

    6,646

_6,6460

  3,5801

  3,0659

4) 489,2 – (164,4 + 92,16 – 138,254) = 370,894

+164,40

    92,16

  256,56

_256,560

  138,254

  118,306

_489,200

  118,306

  370,894

Вправа 960 Знайдіть значення виразу:

1) 5,68 + 13,27 + 4,9 = 23,85

+5,68

 13,27

 18,95

+18,95

    4,90

  23,85

2) 18,35 + 1,4 + 38,016 = 57,766

 

+18,35

    1,40

  19,75

+19,750

   38,016

   57,766

3) 14,02 – 10,379 + 5,004 – 7,3245 = 1,3205

_14,020

  10,379

    3,641

+3,641

  5,004

  8,645

_8,6450

  7,3245

  1,3205

4) 642,7 – (365,2 – 41,54 + 125,086) = 193,954

_365,20

   41,54

 323,66

+323,660

  125,086

  448,746

_642,700

  448,746

  193,954

Вправа 961 Розв’яжіть рівняння

1) (1,34 + х) – 58,3 = 4,26

(1,34 + х) = 4,26 + 58,3

1,34 + х = 62,56

х = 62,56 – 1,34

х = 61,22

3) 4,75 – (х – 0,67) = 3,025

(х – 0,67) = 4,75 – 3,025

х – 0,67 = 1,725

х = 1,725 + 0,67

х = 2,395

_62,56

   1,34

  61,22

+1,725

  0,670

  2,395

2) (94,2 – а) – 1,26 = 3,254

(94,2 – а) = 3,254 + 1,26

94,2 – а = 4,514

а = 94,2 – 4,514

а = 89,686

4) 40,3 – (63,4 – а) = 36,62

63,4 – а = 40,3 – 36,62

63,4 – а = 3,68

а = 63,4 – 3,68

а = 59,72

_94,200

   4,514

  89,686

_63,40

   3,68

  59,72

Вправа 962

1) (х – 50,6) + 2,15 = 42,9

х – 50,6 = 42,9 – 2,15

х – 50,6 = 40,75

х = 40,75 + 50,6

х = 91,35

2) 31,28 – (m + 4,2) = 15,093

m + 4,2 = 31,28 – 15,093

m + 4,2 = 16,187

m = 16,187 – 4,2

m = 11,987

+40,75

  50,60

  91,35

_16,187

   4,200

  11,987

Вправа 963 Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення.

1) (2,45 + 0,276) + 4,55 = (2,45 + 4,55) + 0,276 = 7 + 0,276 = 7,276

2) (9,37 + 13,6) + 6,4 = (13,6 + 6,4) + 9,37 = 20 + 9,37 = 29,37

3) 5,12 + 3,75 + 5,25 + 4,88 = (3,75 + 5,25) + (5,12 + 4,88) = 9 + 10 = 19

4) 0,234 + 0,631 + 0,766 + 0,369 = (0,234 + 0,766) + (0,631 + 0,369) = 1 + 1 = 2

 

Вправа 964

1) (12,82 + 8,394) + 5,18 = (12,82 + 5,18) + 8,394 = 18 + 8,394 = 26,394

2) 2,53 + 15,1 + 4,47 + 14,9 = (2,53 + 4,47) + (15,1 + 14,9) = 7 + 30 = 37

 

Вправа 965 Спростіть вираз.

1) 2,46 + а + 81,139 + 14,8 = 98,399 + а

+2,46

14,80

17,26

+17,260

  81,139

  98,399

2) m + 0,47 + 5,062 + m + 43,295 = 2m + 48,827

+0,470

  5,062

  5,532

+5,532

43,295

48,827

3) х + 0,3 + 0,9007 + 4,58 + Зх = 4х + 5,7807

+0,3000

  0,9007

  1,2007

+1,2007

  4,5800

  5,7807

4) 7с + 236,7 + 2с + 0,82 + 4,325 = 9с + 241,845

+236,70

     0,82

  237,52

+237,520

     4,325

  241,845

Вправа 966 Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень.

а = 14,36 + 18,54 = 32,9

= 32,9 – 27,032 5,868

5,868 + х = 10

х = 10 – 5,868

х = 4,132

Вправа 967 Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень.

а = 39,8 – 14,48 = 25,32

25,32 + х = 74,123

х = 74,123 – 25,32

х = 48,803

74,123 – у = 40,2

у = 74,123 – 40,2

у = 33,923

Вправа 968 Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання (віднімання) було виконано правильно.

1) +17,*4

      **,5*

    105,23

+17,64

  87,59

105,23

3)_ 72,**

      3*,59

      *2,69

_ 72,28

   39,59

   32,69

2) +*,53*

      6,9*8

    20,*27

    *0,041

2) +2,536

     6,978

    20,527

    30,041

4) _9*,7*5

      *4,*6*

     34,841

_99,705

  64,864 

  34,841

Вправа 969 Виразіть дані величини в дециметрах і виконайте дії:

1) 2,34 дм – 18 см = 2,34 дм – 1,8 дм = 0,54 дм

2) 9,6 дм + 4 см = 9,6 дм + 0,4 дм = 10 дм

3) 49 дм – 324 см = 49 дм – 32,4 дм = 16,6 дм

4) 5,63 м + 2345 см = 56,3 дм + 234,5 дм = 290,8 дм

5) 9 м 8 дм 3 см – 25 см 8 мм = 98,3 дм – 2,58 дм = 95,72 дм

6) 1 м 5 дм 6 см – 16 см 9 мм = 15,6 дм – 1,69 дм = 13,91 дм

_2,34

   1,8

  0,54

+9,6

  0,4

 10,0

_49,0

  32,4

  16,6

+  56,3

  234,5

  290,8

_98,30

   2,58

  95,72

_15,60

   1,69

  13,91

Вправа 970 Виразіть дані величини в арах і виконайте дії.

1) 3 а 82 м2 + 8 а 9 м2 = 3 а + 0,82 а + 8 а + 0,09 а = 11,91 а

2) 28 а 7 м2 + 14 а 26 м2 = 28,07 а + 14,26 а = 42,33 а

3) 57 а 22 м2 – 48 а 4 м2 = 57,22 а – 48,04 а = 9,18 а

4) 41 а 5 м2 – 36 а 19,7 м2 = 41,05 а – 36,197 а = 4,853 а

5) 9 га 6а 8 м2 + 18 а 10 м2 = 906,08 а + 18,10 а = 924,18 а

6) 24 га 8 а 4 м2 – 24 а 20 м2 = 2408,04 а – 24,20 а = 2383,84 а

+0,82

  0,09

  0,91

+28,97

  14,26

  43,23

_57,22

  48,04

    9,18

_41,050

  36,197

   4,853

+906,08

   18,10

  924,18

_2408,04

     24,20

  2383,84

Вправа 971 Виразіть дані величини в центнерах і виконайте дії.

1) 9 ц – 524 кг = 9 ц – 5,24 ц = 3,76 ц

2) 8 ц 44 кг – 836 кг = 8,44 ц – 8,36 ц = 0,08 ц

3) 42 ц 5 кг + 85 кг = 42,05 ц + 0,85 ц = 42,9 ц

4) 2,92 т + 684 кг = 29,2 ц + 6,84 ц = 36,04 ц

5) 7 т 6 ц 4 кг – 8 ц 18 кг = 76,04 ц – 8,18 ц = 67,86 ц 

6) 1 т 2 ц 3 кг – 1 т 15 кг = 12,03 ц – 10,15 ц = 1,88 ц

_9,00

  5,24

  3,76

_8,44

  8,36

  0,08

+42,05

   0,85

  42,90

+29,20

   6,84

  36,04

_76,04

   8,18

  67,86

_12,03

  10,15

    1,88

Вправа 972 Установіть закономірність у даному записі та запишіть три наступних числа:

1) 0,4; 1,2; 2; 2,8; 3,6; 4,4;

2) 16,1; 15,8; 15,5; 15,2; 14,9; 14,6.

 

Вправа 973 Установіть закономірність у даному записі та запишіть два наступних числа:

1) 3,1; 4,4; 5,7; 7; 8,3;

2) 20; 17,5; 15; 12,5; 10;

 

Вправа 974 Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:

1) (4,12 + 0,116) – 1,12 = (4,12 – 1,12) + 0,116 = 3 + 0,116 = 3,116 

3) 0,844 – (0,244 + 0,018) = 0,844 – 0,244 – 0,018 = 0,600 – 0,018 = 0,582

 

Вправа 975 Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:

1) (5,93 + 67,5) – 27,5 = (67,5 – 27,5) + 5,93 = 40 + 5,93 = 45,93 

3) 7,29 – (3,961 + 2,29) = (7,29  2,29) – 3,961 = 5,00 – 3,961 = 1,039

 

Вправи для повторення

Вправа 976 Від двох пристаней, відстань між якими становить 24 км, одночасно в одному напрямі відійшли човен і катер (човен рухався попереду катера). Швидкість човна дорівнювала 8 км/год, що становило 4/5 швидкості катера. Через скільки годин після початку руху катер наздогнав човен?

Розв’язання

Якщо швидкість човна 8 км/год уже становить 4/5 швидкості катера, тоді

1) 8 : 4 • 5 = 10 (км/год) – швидкість катера.

2) 10 – 8 = 2 (км/год) – швидкість зближення.

3) 24 : 2 = 12 (год) – час зустрічі.

Відповідь: катер наздогнав човен через 12 год. 

 

Вправа 977 З давніх-давен улюбленими героями казок, прислів’їв і приказок українського народу є вовк, лисиця та ворона. Фольклористи нараховують 147 прислів’їв і приказок про вовка. Кількість прислів’їв і приказок про лисицю становить 17/49, а про ворону — 1/3 від кількості прислів’їв і приказок про вовка. Скільки прислів’їв і приказок є про лисицю? про ворону?

Короткий запис

Присл. про вовка — 147 шт.

Присл. про лисицю — ?, 17/49 від присл. про вовка

Присл. про ворону — ?, 1/3 від присл. про вовка

Розв’язання

1) 147 : 49 • 17 = 3 • 17 = 51 (шт.) – прислів'їв і приказок про лисицю.

2) 147 : 3 • 1 = 49 • 1 = 49 (шт.) – прислів'їв і приказок про ворону.

Відповідь: є 51 прислів'їв і приказок про лисицю, 49 прислів'їв і приказок про ворону

 

Вправа 979 За шоколадку й чотири тістечка заплатили 34 грн 50 к., а за шоколадку й вісім таких тістечок — 62 грн 50 к. Скільки коштує шоколадка? 

Короткий запис

1 ш. + 4 т. — 34 грн 50 к.

1 ш. + 8 т. — 62 грн 50 к.

1 ш. — ?

Розв’язання

1) 62,50 – 34,50 = 28 (грн) – вартість 4 тістечок.

2) 34,50 – 28 = 6,5 (грн) = 6 грн 50 к. – ціна шоколадки.

Відповідь: шоколадка коштує 6 грн 50 к.

 

Задача від Мудрої Сови. 

Вправа 910 Чортеня запропонувало Петру Скупердяйку: «Кожного разу, коли ти перейдеш цей міст, який я зачарую, твої гроші подвояться. За це віддаватимеш мені кожного разу 24 гривні». Зробив Скупердяйко так тричі й залишився зовсім без грошей. Скільки грошей було в Петра до зустрічі з чортеням?

Розв’язання

Розв’язання

Нехай х – грошей було спочатку, тоді 2х – 24 – грошей після першого переходу моста,  2 • (2х – 24) – 24 = 4х – 48 – 24 = 4х – 72 – грошей після другого переходу, 2(4х – 72) – 24 = 8х – 144 – 24 = 8х – 168 – грошей після третього переходу. Складемо рівняння:

8х – 168 = 0

8х = 168

х = 168 : 8

х = 21 – грошей було спочатку.  

Відповідь: до зустрічі з чортеням в Петра було 21 грн. 

 

-------------------------- у підручнику за 2013 рік ------------------------------ 

Вправа 874 У грудні фабрика отримала 438,86 тисяч гривень прибутку, а в січні — на 16,4 тисячі гривень більше, ніж у грудні. Скільки тисяч гривень становив прибуток фабрики за грудень і січень разом?

Розв’язання.

1) 438,86 + 16,4 = 455,26 (тисяч грн)

2) 438,86 + 455, 26 = 894,12 (тисяч грн)

+438,86

    16,40

   455,26

+438,86

  455,26

  894,12

Відповідь: прибуток за грудень і січень разом становив 894,12 тисяч гривень.

 

Вправа 876. Власна швидкість пасажирського теплохода дорівнює 23,8 км/год,  швидкість течії річки — 1.6 км/год. Знайдіть швидкість теплохода проти течії і його швидкість за течією річки.

Розв’язання.

1) 23,8 + 1,6 = 25,4 (км/год)

2) 23,8 – 1,6 = 22,2 (км/год)

Відповідь: швидкість теплохода за течією річки 25,4 км/год, проти течії річки – 22,2 км/год. 

 

Вправа 877." Власна швидкість моторного човна дорівнює 16,4 км/год, швидкість течії річки — 1,8 км/год. Знайдіть швидкість човна за течією і його швидкість проти течії річки.

Розв’язання.

1) 16,4 + 1,8 = 18,2 (км/год)

2) 16,4 – 1,8 = 14,6 (км/год) 

Відповідь: швидкість човна за течією річки 18,2 км/год, проти течії річки – 14,6

км/год. 

 

Вправа 887.* Вирушивши на ядрі в подорож на Місяць, барон Мюнхгаузен за першу хвилину пролетів 234,7 км, що на 18,6 км менше, ніж за другу хвилину. За третю хвилину він пролетів на 156,4 км менше, ніж за першу та другу хвилини разом. Скільки кілометрів пролетів Мюнхгаузен за перші три хвилини польоту?

Розв’язання.

1) 234,7 + 18,6 = 253,3 (км) 

2) 234,7 + 253,3 = 488 (км) 

3) 488 – 156,4 = 331,6 (км)

4) 488 + 331,6 = 819,6 (км)

Відповідь: за перші три хвилини польоту Мюнхаузен пролетів 819,6 км.

 

Вправа 888.* У понеділок в їдальні витратили 12,4 кг цукру, що на 2,8 кг більше, ніж у вівторок. У середу цукру було витрачено на 5,6 кг менше, ніж у понеділок і вівторок разом. Скільки кілограмів цукру витратили у понеділок, вівторок і середу разом?

Розв’язання.

1) 12,4 – 2,8 = 9,6 (кг)

2) 12,4 + 9,6 = 22 (кг)

3) 22 – 5,6 = 16,4 (кг)

4) 22 + 16,4 = 38,4 (кг)

Відповідь: у понеділок, вівторок і середу разом витратили 38,4 кг цукру.

 

------------------------- у підручнику за 2018 рік -------------------

Вправа 872 Виконайте віднімання:

3) _ 35,40

       16,72

       18,68

6) _ 52,302

       25,590

       26,712

Вправа 873

3) _13,50

        8,28

        5,22

6) _38,06

      17,40

      20,66

Вправа 879 Швидкість катера на підводних крилах проти течії річки дорівнює 68,5 км/год, а швидкість течії — 1,5 км/год. Знайдіть власну швидкість катера і його швидкість за течією річки.

Розв’язання

1) 68,5 + 1,5 = 70 (км/год) – власна швидкість катера.

2) 70 + 1,5 = 71,5 (км/год) – швидкість катера за течією річки.

Відповідь: власна швидкість катера 70 км/год, швидкість за течією річки – 71,5 км/год.

 

Вправа 881" Швидкість катера за течією річки дорівнює 32.6 км/год, а його власна швидкість — 30,4 км/год. Знайдіть швидкість течії і швидкість катера проти течії річки.

Розв’язання

1) 32,6 – 30,4 = 2,2 (км/год) – швидкість течії річки.

2) 30,4 – 2,2 = 28,2 (км/год) – швидкість катера проти течії річки.

Відповідь: швидкість течії 2,2 км/год, швидкість катера проти течії річки 28,2 км/год.

 

Вправа 883* За перший день туристи пройшли 6,3 км, що на 2,84 км менше, ніж за другий день. Після двох днів похода їм залишилося пройти ще 14,35 км. Скільки кілометрів становив туристичний маршрут?

Розв’язання

1) 6,3 + 2,84 = 9,14 (км) – відстань пройшли за другий день.

2) 6,3 + 9,14 + 14,35 = 29,79 (км) – відстань туристичного маршруту.

Відповідь: туристичний маршрут становив 29,79 км.

 

Вправа 885* Знайдіть загальну площу пустель на поверхні земної кулі, якщо площа пустель в Австралії дорівнює 0,4 млн км2, в Америці — на 1,2 млн км2 більше, ніж в Австралії, в Азії — на 1,4 млн км2 більше, ніж в Америці, а в Африці — на 2,8 млн км2 більше, ніж в Америці.

Розв’язання

1) 1,2 + 0,4 = 1,6 (млн км2) – площа пустель в Америці.

2) 1,6 + 1,4 = 3 (млн км2) – площа пустель в Азії. 

3) 1,6 + 2,8 = 4,4 (млн км2) – площа пустелі в Африці.

4) 0,4 + 1,6 + 3 + 4,4 = 9,4 (млн. км2) – загальна площа пустель.

Відповідь: загальна площа пустель 9,4 млн. км2.

 

Вправа 886* Найбільше озеро у світі — Каспійське море має глибину 1,025 км. Озеро Байкал (Росія) — найглибше у світі. Його глибина на 0,515 км більша за глибину Каспійського моря. Глибина озера Танганьїка (Африка) становить 1,47 км. На скільки Байкал глибший за Танганьїку, а Танганьїка глибша за Каспійське море?

Розв’язання

1) 1,025 + 0,515 = 1,54 (км) – глибина озера Байкал.

2) 1,54 – 1,47 = 0,07 (км) – на стільки Байкал глибший за Таньгаїку.

3) 1,47 – 1,025 = 0,445 (км) – на стільки Таньгаїка глибша за Каспійське море.

Відповідь: Байкал глибший за Танганьїку на 0,07 км, а Таньгаїка глибша за Каспійське море на 0,445 км.

 

Вправа 887* За три дні на шахті видобули 2436,86 т вугілля. За перший день видобуток становив 827,48 т, а за другий — на 59,59 т менше, ніж за перший. Скільки вугілля видобули за третій день?

Розв’язання

1) 827,48 – 59,59 = 767,89 (т) – вугілля видобули за другий день.

2) 827,48 + 767,89 = 1595,37 (т) – вугілля видобули за перший і другий дні разом.

3) 2436,86 – 1595,37 = 841,49 (т) – вугілля видобули за третій день.

Відповідь: за третій день видобули 841,49 т вугілля.

 

Вправа 888* Фермер Василь Працьовитий узяв в оренду три ділянки землі загальною площею 3428,32 га. Площа однієї із цих ділянок дорівнює 1506,46 га, що на 237,64 га менше від площі другої ділянки. Знайдіть площу третьої ділянки.

Розв’язання

1) 1506,46 + 237,64 = 1744,1 (га) – площа другої ділянки.

2) 1506,45 + 1744,1 = 3250,56 (га) – площа першої та другої ділянки разом.

3) 3428,32 – 3250,56 = 177,76 (га) – площа третьої ділянки.

Відповідь: площа третьої ділянки 177,76 га землі.

 

Вправа 891* Знайдіть значення виразу.

3) 28,964 + 51,16 + 48,036 = 128,16

+28,964

  51,160

  80,124

+80,124

  48,036

128,160

4) 84,25 + 72,844 + 17,156 + 16,85 = 191,37

+84,250

  72,844

157,094

+157,094

    17,156

  174,250

+174,25

    16,85

  191,10

Вправа 892* Знайдіть значення виразу:

3) 16,528 + 42,5 + 13,472 = 72,5

+16,528

  42,500

  59,028

+59,028

  13,472

  72,500

4) 76,1 + 38,83 + 24,9 + 52,17 = 192

+76,10

   38,83

 114,93

+114,93

    24,90

  139,83

+139,83

    52,17

  192,00

Вправа 901* Як зміниться сума, якщо:

1) один доданок збільшити на 6,8, а другий — на 4,25;

2) один доданок збільшити на 14,3, а другий зменшити на 7,15;

3) один доданок збільшити на 3,2, а другий зменшити на 3,2?

Розв’язання.

1) сума збільшиться на 6,8 + 4,25 = 11,05 (сума збільшиться на 6,8, і знову на 4,25)

2) сума збільшиться на 14,3 – 7,15 = 7,15 (сума збільшиться на 14,3 і зменшиться на 7,15)

3) сума не зміниться (сума збільшиться на 3,2 і зменшиться 3,2)

 

Вправа 902* Як зміниться різниця, якщо:

1) від’ємник зменшити на 17,96;

2) зменшуване збільшити на 0,4, а від’ємник — на 0,3;

3) зменшуване збільшити на 2,3, а від’ємник зменшити на 1,7;

4) зменшуване зменшити на 6,1, а від’ємник збільшити на 3,4?

Розв’язання.

1) різниця збільшиться на 17,96

2) різниця збільшиться на 0,4 – 0,3 = 0,1 (різниця збільшиться на 0,4 і зменшиться на 0,3)

3) різниця збільшиться на 2,3 + 1,7 = 4 (різниця збільшиться на 2,3 і збільшиться на 1,7)

4) різниця зменшиться на 6,1 + 3,4 = 9,5 (різниця зменшиться на 6,1 і зменшиться на 3,4)

 

Вправа 906** Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:

2) (5,93 + 67,5) – 27,5 = 67,5 – 27,5 + 5,93 = 40 + 5,93 = 45,93

4) 7,29 – (3,961 + 2,29) = 7,29 – 2,29 – 3,961 = 5,000 – 3,961 = 1,039

 

Вправа 908 Довжина басейну дорівнює 12 м, його ширина становить З/4 довжини, а глибина — 2/3 ширини. Водою було наповнено 11/18 об’єму басейна. Скільки кубічних метрів води налили в басейн?

Розв’язання

1) 12 : 4 • 3 = 9 (м)

2) 9 : 3 • 2 = 6 (м)

3) V = 12 м • 9 м • 6 м = 648 (м3) – об’єм

4) 648 : 18 • 11 = 396 (м3)

Відповідь: у басейн налили 396 м3 води.

Інші завдання дивись тут ...