Інші завдання дивись тут ...

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Який із даних десяткових дробів дорівнює дробу 79/100 000:

1) 0,79000; 2) 0,0079; 3) 0,00079; 4) 0,7900?

 

Завдання 2 Який із даних десяткових дробів найбільший:

1) 43,56; 2) 43,561; 3) 43,559; 4) 43,55?

 

Завдання 3 Яке з даних чисел отримаємо, якщо округлимо десятковий дріб 6,27 до десятих: 1) 6,2; 2) 6,3; 3) 6,26; 4) 6,28?

 

Завдання 4 На двох полицях разом на 20 книг більше, ніж на кожній із них. Скільки книг на кожній полиці?

Нехай х (шт.) – книг на кожній полиці, тоді х + х = 2х (шт.) – книг на двох полицях. Складемо рівняння 

2х – х = 20

х = 20

Відповідь: на кожній полиці по 20 книг.

 

Завдання 5 Порівняйте.

1) 2 м = 200 см        (2 м = 200 см) 

2) 2 год < 200 хв      (2 год = 2  1 год = 2 • 60 хв = 120 хв) 

3) 20 см = 0,2 м       (20 см = 20/100 м = 0,2 м)

4) 20 хв > 0,2 год     (20 хв = 20/60 год = 1/3 год, 0,2 год = 2/10 год = 1/5 год, а

1/3 год > 1/5 год) 

 

Вправи.

Вправа 869 Обчисліть.

1) 0,6 + 0,4;           3) 0,666 + 0,004;                5) 0,666 + 0,04;

2) 0,66 + 0,04;       4) 0,66 + 0,4;                      6) 0,66 + 0,34.

Розв’язання

1)  + 0,6

        0,4

        1,0

3)  + 0,666

        0,004

        0,670

5)  + 0,666

        0,040

        0,706

2)  + 0,66

        0,04

        0,70

4)   + 0,66

         0,40

         1,06

6)    + 0,66

          0,34

          1,00

 

Вправа 870 Виконайте додавання. 

1) 12,5 + 23,9;          4) 13,72 + 24,318;               

2) 18,74 + 3,3;          5) 4,18 + 7,52;         

3) 6,6 + 14;              6) 43,523 + 36,477.

Розв’язання

1) + 12,5

       23,9

       36,4

4) + 13,720

       24,318

       38,038

2)  + 18,74

          3,30

        22,04

5) + 4,18

       7,52

     11,70

3) + 6,6

     14,0

     20,6

6) + 43,523

       36,477

       80,000

 

Вправа 871 Виконайте додавання:

1) 4,7 + 5,8;                   4) 0,823 + 0,729;

2) 6,9 + 3,45;                  5) 5,4 + 13,691;

3) 16 + 4,2;                    6) 38,246 + 56,254.

Розв’язання

1) + 4,7

       5,8

     10,5

4) + 0,823

       0,729

       1,552

2) + 6,90

       3,45

     10,35

5) + 5,400

     13,691

     19,091

3) + 16,0

         4,2

       20,2

6) + 38,246

       56,254

       94,500

 

Вправа 872 Виконайте віднімання:

1) 14,4 – 8,9;                  4) 43 – 0,451;

2) 72,28 – 54,46;             5) 10,25 – 5,2974;

3) 35,4 – 16,72;               6) 52,302 – 25,59.

Розв’язання

1) _ 14,4

         8,9

         5,5

4) _ 43,000

         0,451

       42,549

2) _ 72,28

       54,46

       17,82

5) _ 10,2500

         5,2974

         4,9526

3) _ 35,40

       16,72

       18,68

6) _ 52,302

       25,590

       26,712

 

Вправа 873 Виконайте віднімання:

1) 9,2 – 6,7;                   4) 20 – 5,63;

2) 29,36 – 19,59;            5) 8,3 – 4,678;

3) 13,5 – 8,28;                6) 38,06 – 17,4.

Розв’язання

1) _9,2

     6,7

     2,5

4) _20,00

       5,63

     14,37

2) _29,36

      19,59

        9,77

5) _8,300

      4,678

      3,622

3) _13,50

        8,28

        5,22

6) _38,06

      17,40

      20,66

Вправа 874 Розв’яжіть рівняння.

1) х + 4,83 = 9;                   3) х – 14,852  = 15,148;

2) 43,78 – х = 5,384;           4) 2,395 + х = 10.

Розв’язання

1) х + 4,83 = 9

    х = 9,00 – 4,83

    х = 4,17

3) х – 14,852  = 15,148

    х = 15,148 + 14,852

    х = 30

2) 43,78 – х = 5,384

х = 43,780 – 5,384

х = 38,396

4) 2,395 + х = 10

х = 10,000 – 2,395

х = 7,605

 

Вправа 875 Розв’яжіть рівняння.

1) 15,62 + х = 20;                3) х – 36,76 = 19,24;

2) 9,54 – х = 7,268;              4) х + 0,24 = 8,1.

Розв’язання

1) 15,62 + х = 20

    х = 20,00 – 15,62

    х = 4,38

3) х – 36,76 = 19,24

    х = 19,24 + 36,76

    х = 56

2) 9,54 – х = 7,268

    х = 9,540 – 7,268

    х = 2,272

4) х + 0,24 = 8,1

    х = 8,10 – 0,24

    х = 7,86

 

Вправа 876 На рисунку 208 на лічильнику гарячої води, установленому у квартирі сім’ї Дмитренків, показано стан лічильника на 1 жовтня, на 1 листопада, на 1 грудня.

1) Скільки кубічних метрів гарячої води було спожито:

а) у жовтні?

135,264 – 128,745 = 6,519 (м3) – води було спожито в жовтні.

б) у листопаді?

143,958 – 135,264 = 8,694 (м3) – води було спожито в листопаді.

2) На скільки менше кубічних метрів гарячої води спожито в жовтні, ніж у листопаді?

8,694 – 6,519 = 2,175 (м3) – на стільки менше води було спожито в жовтні, ніж у листопаді. 

 

Вправа 877" Баба-Яга купила нову двокімнатну хатинку на курячих ніжках. Площа однієї кімнати дорівнює 17.6 м2, що на 5,9 м2 менше, ніж площа другої. Обчисліть для Баби-Яги загальну площу двох її кімнат.

1) 17,6 + 5,9 = 23,5 (м2) – площа другої кімнати.

2) 17,6 + 23,5 = 41,1 (м2) – загальна площа двох кімнат.

+17,6

    5,9

  23,5

+17,6

  23,5

  41,1

Відповідь: загальна площа двох кімнат 41,1 м2.

 

Вправа 878 Швидкість катера за течією річки дорівнює 30,2 км/год, а швидкість течії — 2,2 км/год. Знайдіть власну швидкість катера і його швидкість проти течії річки.

Розв’язання

1) 30,2 – 2,2 = 28 (км/год) – власна швидкість катера.

2) 28 – 2,2 = 25,8 (км/год) – швидкість катера проти течії річки.

Відповідь: власна швидкість катера 28 км/год, швидкість проти течії річки – 25,8 км/год.

 

Вправа 879 Швидкість катера на підводних крилах проти течії річки дорівнює 68,5 км/год, а швидкість течії — 1,5 км/год. Знайдіть власну швидкість катера і його швидкість за течією річки.

Розв’язання

1) 68,5 + 1,5 = 70 (км/год) – власна швидкість катера.

2) 70 + 1,5 = 71,5 (км/год) – швидкість катера за течією річки.

Відповідь: власна швидкість катера 70 км/год, швидкість за течією річки – 71,5 км/год.

 

Вправа 880 Швидкість моторного човна проти течії річки дорівнює 18,8 км/год, а його власна швидкість — 20.2 км/год. Знайдіть швидкість течії і швидкість човна за течією річки.

Розв’язання

1) 20,2 – 18,8 = 1,4 (км/год) – швидкість течії річки.

2) 20,2 + 1,4 = 21,6 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

Відповідь: швидкість течії річки 1,4 км/год, швидкість човна за течією річки 21,6 км/год.

 

Вправа 881" Швидкість катера за течією річки дорівнює 32.6 км/год, а його власна швидкість — 30,4 км/год. Знайдіть швидкість течії і швидкість катера проти течії річки.

Розв’язання

1) 32,6 – 30,4 = 2,2 (км/год) – швидкість течії річки.

2) 30,4 – 2,2 = 28,2 (км/год) – швидкість катера проти течії річки.

Відповідь: швидкість течії 2,2 км/год, швидкість катера проти течії річки 28,2 км/год.

 

Вправа 882 Барвінок та Івасик-Телесик зібрали разом 3,2 кг грибів, причому Барвінок зібрав 1,68 кг. Хто із казкових героїв зібрав більше грибів і на скільки кілограмів?

Розв’язання

1) 3,2 – 1,68 = 1,52 (кг) – грибів зібрав Івасик-Телесик.

2) 1,68 – 1,52 = 0,16 (кг) – на стільки більше грибів зібрав Барвінок, ніж Івасик-Телесик.

Відповідь: Барвінок зібрав більше грибів на 0,16 кг.

 

Вправа 883* За перший день туристи пройшли 6,3 км, що на 2,84 км менше, ніж за другий день. Після двох днів похода їм залишилося пройти ще 14,35 км. Скільки кілометрів становив туристичний маршрут?

Розв’язання

1) 6,3 + 2,84 = 9,14 (км) – відстань пройшли за другий день.

2) 6,3 + 9,14 + 14,35 = 29,79 (км) – відстань туристичного маршруту.

Відповідь: туристичний маршрут становив 29,79 км.

 

Вправа 884* За перший тиждень місяця магазин продав 2,16 т апельсинів, а за другий — на 0,976 т більше, ніж за перший. Після цього в магазині залишилось ще 3,58 т апельсинів. Скільки тонн апельсинів завезли до магазину на початку цього місяця?

Розв’язання

1) 2,16 + 0,976 = 3,136 (т) – апельсинів продав за другий тиждень.

2) 2,16 + 3,136 + 3,58 = 8,876 (т) – апельсинів завезли до магазину на початку місяця.

+0,976

  2,160

  3,136

+2,160

  3,136

  3,580

  8,876

Відповідь: на початку цього місяця до магазину завезли 8,876 т апельсинів.

 

Вправа 885* Знайдіть загальну площу пустель на поверхні земної кулі, якщо площа пустель в Австралії дорівнює 0,4 млн км2, в Америці — на 1,2 млн км2 більше, ніж в Австралії, в Азії — на 1,4 млн км2 більше, ніж в Америці, а в Африці — на 2,8 млн км2 більше, ніж в Америці.

Розв’язання

1) 1,2 + 0,4 = 1,6 (млн км2) – площа пустель в Америці.

2) 1,6 + 1,4 = 3 (млн км2) – площа пустель в Азії. 

3) 1,6 + 2,8 = 4,4 (млн км2) – площа пустелі в Африці.

4) 0,4 + 1,6 + 3 + 4,4 = 9,4 (млн. км2) – загальна площа пустель.

Відповідь: загальна площа пустель 9,4 млн. км2.

 

Вправа 886* Найбільше озеро у світі — Каспійське море має глибину 1,025 км. Озеро Байкал (Росія) — найглибше у світі. Його глибина на 0,515 км більша за глибину Каспійського моря. Глибина озера Танганьїка (Африка) становить 1,47 км. На скільки Байкал глибший за Танганьїку, а Танганьїка глибша за Каспійське море?

Розв’язання

1) 1,025 + 0,515 = 1,54 (км) – глибина озера Байкал.

2) 1,54 – 1,47 = 0,07 (км) – на стільки Байкал глибший за Таньгаїку.

3) 1,47 – 1,025 = 0,445 (км) – на стільки Таньгаїка глибша за Каспійське море.

Відповідь: Байкал глибший за Танганьїку на 0,07 км, а Таньгаїка глибша за Каспійське море на 0,445 км.

 

Вправа 887* За три дні на шахті видобули 2436,86 т вугілля. За перший день видобуток становив 827,48 т, а за другий — на 59,59 т менше, ніж за перший. Скільки

вугілля видобули за третій день?

Розв’язання

1) 827,48 – 59,59 = 767,89 (т) – вугілля видобули за другий день.

2) 827,48 + 767,89 = 1595,37 (т) – вугілля видобули за перший і другий дні разом.

3) 2436,86 – 1595,37 = 841,49 (т) – вугілля видобули за третій день.

_827,48

   59,59

 767,89

+827,48

  767,89

1595,37

_2436,86

  1595,37

    841,49

Відповідь: за третій день видобули 841,49 т вугілля.

 

Вправа 888* Фермер Василь Працьовитий узяв в оренду три ділянки землі загальною площею 3428,32 га. Площа однієї із цих ділянок дорівнює 1506,46 га, що на 237,64 га менше від площі другої ділянки. Знайдіть площу третьої ділянки.

Розв’язання

1) 1506,46 + 237,64 = 1744,1 (га) – площа другої ділянки.

2) 1506,45 + 1744,1 = 3250,56 (га) – площа першої та другої ділянки разом.

3) 3428,32 – 3250,56 = 177,76 (га) – площа третьої ділянки.

+1506,46

    237,64

  1744,10

+1506,46

  1744,10

  3250,56

_3428,32

  3250,56

    177,76

Відповідь: площа третьої ділянки 177,76 га землі.

 

Вправа 889* Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 9,2 см, що на 3,5 см більше за довжину другої ланки та на 4,9 см менше від довжини третьої. Знайдіть довжину ламаної.

Розв’язання

1) 9,2 – 3,5 = 5,7 (см) – довжина другої ланки.

2) 9,2 + 4,9 = 14,1 (см) – довжина третьої ланки.

3) 9,2 + 5,7 + 14,1 = 29 (см) – довжина ламаної.

Відповідь: довжина ламаної 29 см.

 

Вправа 890* Одна сторона трикутника дорівнює 12,4 дм, що на 3,8 дм менше від другої сторони та на 2,6 дм більше за третю. Обчисліть периметр трикутника.

Розв’язання

1) 12,4 + 3,8 = 16,2 (дм) – довжина другої сторони.

2) 12,4 – 2,6 = 9,8 (дм) – довжина третьої сторони.

3) 12,4 + 16,2 + 9,8 = 38,4 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: периметр трикутника дорівнює 38,4 см. 

 

Вправа 891* Знайдіть значення виразу.

1) 18,61 + 7,54 + 3,4 = 29,55

+18,61

    7,54

  26,15

+26,15

    3,40

  29,55

2) 86,58 + 32,6 + 5,079 = 124,259

+86,58

  32,60

119,18

+119,180

      5,079

  124,259

3) 28,964 + 51,16 + 48,036 = 128,16

+28,964

  51,160

  80,124

+80,124

  48,036

128,160

4) 84,25 + 72,844 + 17,156 + 16,85 = 191,37

+84,250

  72,844

157,094

+157,094

    17,156

  174,250

+174,25

    16,85

  191,10

5) 26,836 – 7,59 – 12,6 – 3,5801 = 3,0659

_26,836

   7,590

 19,246

_19,246

  12,600

   6,646

_6,6460

  3,5801

  3,0659

6) 489,2 – (164,4 + 92,16 – 138,254) = 370,894

+164,40

    92,16

  256,56

_256,560

  138,254

  118,306

_489,200

  118,306

  370,894

 

Вправа 892* Знайдіть значення виразу:

1) 5,68 + 13,27 + 4,9 = 23,85

+5,68

 13,27

 18,95

+18,95

    4,90

  23,85

2) 18,35 + 1,4 + 38,016 = 57,766

 

+18,35

    1,40

  19,75

+19,750

   38,016

   57,766

3) 16,528 + 42,5 + 13,472 = 72,5

+16,528

  42,500

  59,028

+59,028

  13,472

  72,500

4) 76,1 + 38,83 + 24,9 + 52,17 = 192

+76,10

   38,83

 114,93

+114,93

    24,90

  139,83

+139,83

    52,17

  192,00

5) 14,02 – 10,379 + 5,004 – 7,3245 = 1,3205

_14,020

  10,379

    3,641

+3,641

  5,004

  8,645

_8,6450

  7,3245

  1,3205

6) 642,7 – (365,2 – 41,54 + 125,086) =193,954

_365,20

   41,54

 323,66

+323,660

  125,086

  448,746

_642,700

  448,746

  193,954

 

Вправа 893* Розв’яжіть рівняння.

1) (1,34 + х) – 58,3 = 4,26

(1,34 + х) = 4,26 + 58,3

1,34 + х = 62,56

х = 62,56 – 1,34

х = 61,22

3) 4,75 – (х – 0,67) = 3,025

(х – 0,67) = 4,75 – 3,025

х – 0,67 = 1,725

х = 1,725 + 0,67

х = 2,395

2) (94,2 – а) – 1,26 = 3,254

(94,2 – а) = 3,254 + 1,26

94,2 – а = 4,514

а = 94,2 – 4,514

а = 89,686

4) 40,3 – (63,4 – а) = 36,62

63,4 – а = 40,3 – 36,62

63,4 – а = 3,68

а = 63,4 – 3,68

а = 59,72

 

Вправа 894* Розв’яжіть рівняння.

1) (х – 50,6) + 2,15 = 42,9

х – 50,6 = 42,9 – 2,15

х – 50,6 = 40,75

х = 40,75 + 50,6

х = 91,35

2) 31,28 – (m + 4,2) = 15,093

m + 4,2 = 31,28 – 15,093

m + 4,2 = 16,187

m = 16,187 – 4,2

m = 11,987

 

Вправа 895* Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення.

1) (2,45 + 0,276) + 4,55 = (2,45 + 4,55) + 0,276 = 7 + 0,276 = 7,276

2) (9,37 + 13,6) + 6,4 = (13,6 + 6,4) + 9,37 = 20 + 9,37 = 29,37

3) 5,12 + 3,75 + 5,25 + 4,88 = (3,75 + 5,25) + (5,12 + 4,88) = 9 + 10 = 19

4) 0,234 + 0,631 + 0,766 + 0,369 = (0,234 + 0,766) + (0,631 + 0,369) = 1 + 1 = 2

 

Вправа 896* Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення.

1) (12,82 + 8,394) + 5,18 = (12,82 + 5,18) + 8,394 = 18 + 8,394 = 26,394

2) 2,53 + 15,1 + 4,47 + 14,9 = (2,53 + 4,47) + (15,1 + 14,9) = 7 + 30 = 37

 

Вправа 897* Спростіть вираз.

1) 2,46 + а + 81,139 + 14,8 = 98,399 + а

+2,46

14,80

17,26

+17,260

  81,139

  98,399

2) m + 0,47 + 5,062 + m + 43,295 = 2m + 48,827

+0,470

  5,062

  5,532

+5,532

43,295

48,827

3) х + 0,3 + 0,9007 + 4,58 + Зх = 4х + 5,7807

+0,3000

  0,9007

  1,2007

+1,2007

  4,5800

  5,7807

4) 7с + 236,7 + 2с + 0,82 + 4,325 = 9с + 241,845

+236,70

      0,82

  237,52

+237,520

      4,325

  241,845

 

Вправа 898* Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень.

а = 14,36 + 18,54 = 32,9

b = 32,9 – 27,032 = 5,868

5,868 + х = 10

х = 10 – 5,868

х = 4,132

 

Вправа 899* Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень.

а = 39,8 – 14,48 = 25,32

25,32 + х = 74,123

х = 74,123 – 25,32

х = 48,803

74,123 – у = 40,2

у = 74,123 – 40,2

у = 33,923

 

Вправа 900* Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання (віднімання) було виконано правильно.

1) +17,*4

      **,5*

    105,23

+17,64

  87,59

105,23

10 + 3 – 4 = 9

10 + 2 – 1 – 5 = 6

10 + 5 – 1 – 7 = 7

10 – 1 – 1 = 8

2) +*,53*

      6,9*8

    20,*27

    *0,041

2) +2,536

      6,978

    20,527

    30,041

20 + 1 – 7 – 8 = 6

14 – 3 – 2 – 2 = 7

20 – 9 – 5 – 1 = 10 + 5

10 – 2 – 6 = 2

2 + 1 = 3

3)_ 72,**

      3*,59

      *2,69

_ 72,28

   39,59

   32,69

9 + 9 = 10 + 8

1 + 6 + 5 = 10 + 2

10 + 2 – 1 – 2 = 9

7 – 3 – 1 = 3

4) _9*,7*5

      *4,*6*

     34,841

_99,705

 64,864

 34,841

5 – 1 = 4

6 + 4 = 10

10 + 7 – 1 – 8 = 8

4 + 4 + 1 = 9

9 – 3 = 6

 

Вправа 901* Як зміниться сума, якщо:

1) один доданок збільшити на 6,8, а другий — на 4,25;

2) один доданок збільшити на 14,3, а другий зменшити на 7,15;

3) один доданок збільшити на 3,2, а другий зменшити на 3,2?

Розв’язання.

1) сума збільшиться на 6,8 + 4,25 = 11,05 (сума збільшиться на 6,8, і знову на 4,25)

2) сума збільшиться на 14,3 – 7,15 = 7,15 (сума збільшиться на 14,3 і зменшиться на 7,15)

3) сума не зміниться (сума збільшиться на 3,2 і зменшиться 3,2)

 

Вправа 902* Як зміниться різниця, якщо:

1) від’ємник зменшити на 17,96;

2) зменшуване збільшити на 0,4, а від’ємник — на 0,3;

3) зменшуване збільшити на 2,3, а від’ємник зменшити на 1,7;

4) зменшуване зменшити на 6,1, а від’ємник збільшити на 3,4?

Розв’язання.

1) різниця збільшиться на 17,96

2) різниця збільшиться на 0,4 – 0,3 = 0,1 (різниця збільшиться на 0,4 і зменшиться на 0,3)

3) різниця збільшиться на 2,3 + 1,7 = 4 (різниця збільшиться на 2,3 і збільшиться на 1,7)

4) різниця зменшиться на 6,1 + 3,4 = 9,5 (різниця зменшиться на 6,1 і зменшиться на 3,4)

 

1 дм = 10 см

1 м = 10 дм

Вправа 903* Виразіть дані величини в дециметрах і виконайте дії:

1) 2,34 дм – 18 см =  2,34 дм – 1,8 дм = 0,54 дм

2) 9,6 дм + 4 см = 9,6 дм + 0,4 дм = 10 дм

3) 49 дм – 324 см = 49 дм – 32,4 дм = 16,6 дм

4) 5,63 м + 2345 см = 56,3 дм + 234,5 дм = 290,8 дм

5) 9 м 8 дм 3 см – 25 см 8 мм = 98,3 дм – 2,58 дм = 95,72 дм

6) 1 м 5 дм 6 см – 16 см 9 мм = 15,6 дм – 1,69 дм = 13,91 дм

 

1 а = 100 м2

1 га = 100 а

Вправа 904* Виразіть дані величини в арах і виконайте дії.

1) 3 а 82 м2 + 8 а 9 м2 = 3 а + 0,82 а + 8 а + 0,09 а = 11,91 а

2) 28 а 7 м2 + 14 а 26 м2 = 28,07 а + 14,26 а = 42,33 а

3) 57 а 22 м2 – 48 а 4 м2 = 57,22 а – 48,04 а = 9,18 а

4) 41 а 5 м2 – 36 а 19,7 м2 = 41,05 а – 36,197 а = 4,853 а

5) 9 га 6а 8 м2 + 18 а 10 м2 = 906,08 а + 18,10 а = 924,18 а

6) 24 га 8 а 4 м2 – 24 а 20 м2 = 2408,04 а – 24,20 а = 2383,84 а

 

1 ц = 100 кг

1 т = 10 ц

Вправа 905* Виразіть дані величини в центнерах і виконайте дії.

1) 9 ц – 524 кг = 9 ц – 5,24 ц = 3,76 ц

2) 8 ц 44 кг – 836 кг = 8,44 ц – 8,36 ц = 0,08 ц

3) 42 ц 5 кг + 85 кг = 42,05 ц + 0,85 ц = 42,9 ц

4) 2,92 т + 684 кг = 29,2 ц + 6,84 ц = 36,04 ц

5) 7 т 6 ц 4 кг – 8 ц 18 кг = 76, 04 ц – 8,18 ц = 67,86 ц 

6) 1 т 2 ц 3 кг – 1 т 15 кг = 12,03 ц – 10,15 ц = 1,88 ц

 

Вправа 906** Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:

1) (4,12 + 0,116) – 1,12 = (4,12 – 1,12) + 0,116 = 3 + 0,116 = 3,116 

2) (5,93 + 67,5) – 27,5 = 67,5 – 27,5 + 5,93 = 40 + 5,93 = 45,93

3) 0,844 – (0,244 + 0,018) = 0,844 – 0,244 – 0,018 = 0,600 – 0,018 = 0,582

4) 7,29 – (3,961 + 2,29) = 7,29 – 2,29 – 3,961 = 5,000 – 3,961 = 1,039

 

Вправи для повторення

Вправа 907 Від двох пристаней, відстань між якими становить 24 км, одночасно в одному напрямі відійшли човен і катер (човен рухався попереду катера). Швидкість

човна дорівнювала 8 км/год, що становило 4/5 швидкості катера. Через скільки годин після початку руху катер наздогнав човен?

Розв’язання

Якщо швидкість човна 8 км/год уже становить 4/5 швидкості катера, тоді

1) 8 : 4 • 5 = 10 (км/год) – швидкість катера.

2) 10 – 8 = 2 (км/год) – швидкість зближення.

3) 24 : 2 = 12 (год) – час зустрічі.

Відповідь: катер наздогнав човен через 12 год. 

 

Вправа 908 Довжина басейну дорівнює 12 м, його ширина становить З/4 довжини, а глибина — 2/3 ширини. Водою було наповнено 11/18 об’єму басейна. Скільки кубічних метрів води налили в басейн?

Розв’язання

1) 12 : 4 • 3 = 9 (м) – ширина басейну.

2) 9 : 3 • 2 = 6 (м) – глибина басейну.

3) V = 12 м • 9 м • 6 м = 648 (м3) – об’єм басейну.

4) 648 : 18 • 11 = 396 (м3) – води налили в басейн.

Відповідь: у басейн налили 396 м3 води.

 

Вправа 909 За шоколадку й чотири тістечка заплатили 34 грн 50 к., а за шоколадку й вісім таких тістечок — 62 грн 50 к. Скільки коштує шоколадка? 

Розв’язання

1) 62,50 – 34,50 = 28 (грн) – вартість 4 тістечок.

2) 34,50 – 28 = 6,5 (грн) = 6 грн 50 к. – ціна шоколадки.

Відповідь: шоколадка коштує 6 грн 50 к.

 

Задача від Мудрої Сови. 

Вправа 910 Чортеня запропонувало Петру Скупердяйку: «Кожного разу, коли ти перейдеш цей міст, який я зачарую, твої гроші подвояться. За це віддаватимеш мені кожного разу 24 гривні». Зробив Скупердяйко так тричі й залишився зовсім без грошей. Скільки грошей було в Петра до зустрічі з чортеням?

Розв’язання

Нехай х – грошей було спочатку, тоді 2х – 24 – грошей після першого переходу моста,  2 • (2х – 24) – 24 = 4х – 48 – 24 = 4х – 72 – грошей після другого переходу, 2(4х – 72) – 24 = 8х – 144 – 24 = 8х – 168 – грошей після третього переходу. Складемо рівняння:

8х – 168 = 0

8х = 168

х = 168 : 8

х = 21 – грошей було спочатку.  

Відповідь: спочатку в Петра було 21 грн. 

 

Питання

1. Сформулюйте правило додавання десяткових дробів. 

Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба:

1) зрівняти в доданках кількість цифр після ком;

2) записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка;

3) додати отримані числа так, я к додають натуральні числа;

4) поставити в отриманій сумі кому під комами в доданках.

2. Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів.

Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба:

1) зрівняти в зменшуваному і від’ємнику кількість цифр після ком;

2) записати від’ємник під зменшуваним так, щоб кожний розряд від’ємника опинився під відповідним розрядом зменшуваного;

3) виконати віднімання так, я к віднімають натуральні числа;

4) поставити в отриманій різниці кому під комами в зменшуваному і від’ємнику.

 

-------------------------- у підручнику за 2013 рік ------------------------------ 

Вправа 874 У грудні фабрика отримала 438,86 тисяч гривень прибутку, а в січні — на 16,4 тисячі гривень більше, ніж у грудні. Скільки тисяч гривень становив прибуток фабрики за грудень і січень разом?

Розв’язання.

1) 438,86 + 16,4 = 455,26 (тисяч грн) – прибуток в січні.

2) 438,86 + 455, 26 = 894,12 (тисяч грн) – прибуток за грудень і січень разом.

+438,86

    16,40

   455,26

+438,86

  455,26

  894,12

Відповідь: прибуток за грудень і січень разом становив 894,12 тисяч гривень.

 

Вправа 876. Власна швидкість пасажирського теплохода дорівнює 23,8 км/год,  швидкість течії річки — 1.6 км/год. Знайдіть швидкість теплохода проти течії і його швидкість за течією річки.

Розв’язання.

1) 23,8 + 1,6 = 25,4 (км/год) – швидкість теплохода за течією річки.

2) 23,8 – 1,6 = 22,2 (км/год) – швидкість теплохода проти течії річки.

Відповідь: швидкість теплохода за течією річки 25,4 км/год, проти течії річки – 22,2 км/год. 

 

Вправа 877." Власна швидкість моторного човна дорівнює 16,4 км/год, швидкість течії річки — 1,8 км/год. Знайдіть швидкість човна за течією і його швидкість проти течії річки.

Розв’язання.

1) 16,4 + 1,8 = 18,2 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 16,4 – 1,8 = 14,6 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

Відповідь: швидкість човна за течією річки 18,2 км/год, проти течії річки – 14,6

км/год. 

 

Вправа 887.* Вирушивши на ядрі в подорож на Місяць, барон Мюнхгаузен за першу хвилину пролетів 234,7 км, що на 18,6 км менше, ніж за другу хвилину. За третю хвилину він пролетів на 156,4 км менше, ніж за першу та другу хвилини разом. Скільки кілометрів пролетів Мюнхгаузен за перші три хвилини польоту?

Розв’язання.

1) 234,7 + 18,6 = 253,3 (км) – відстань пролетів за другу хвилину.

2) 234,7 + 253,3 = 488 (км) – відстань пролетів за першу та другу хвилини разом.

3) 488 – 156,4 = 331,6 (км) – відстань пролетів за третю хвилину.

4) 488 + 331,6 = 819,6 (км) – відстань пролетів за перші три хвилини польоту.

Відповідь: за перші три хвилини польоту Мюнхаузен пролетів 819,6 км.

 

Вправа 888.* У понеділок в їдальні витратили 12,4 кг цукру, що на 2,8 кг більше, ніж у вівторок. У середу цукру було витрачено на 5,6 кг менше, ніж у понеділок і вівторок разом. Скільки кілограмів цукру витратили у понеділок, вівторок і середу разом?

Розв’язання.

1) 12,4 – 2,8 = 9,6 (кг) – цукру витратили у вівторок.

2) 12,4 + 9,6 = 22 (кг) – цукру витратили в понеділок та вівторок разом.

3) 22 – 5,6 = 16,4 (кг) – цукру витратили у середу.

4) 22 + 16,4 = 38,4 (кг) – цукру витратили за три дні разом.

 

Відповідь: у понеділок, вівторок і середу разом витратили 38,4 кг цукру.

Інші завдання дивись тут ...