Інші завдання дивись тут ...

ЗАВДАННЯ № 5 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

Завдання 1. Укажіть число п’ять цілих дев’ять сотих.

А) 5,9          Б) 5,90          В) 5,09            Г) 5,009

 

Завдання 2. Виразіть у кілограмах 72 г.

А) 0,072 кг   Б) 0,72 кг     В) 0,0072 кг     Г) 7,2 кг

 

Завдання 3. Укажіть правильну нерівність.

А) 13,7 > 13,71        В) 0,9 < 0,099

Б) 4,6 > 4,073          Г) 8,4 < 8,311

 

Завдання 4. Скільки існує натуральних значень х, при яких є правильною нерівність 4,36 < х < 10,16? 5, 6, 7, 8, 9, 10

А) 4            Б) 5           В) 6             Г) 7

 

Завдання 5. Округліть число 19,254 до десятих.

А) 19,2            Б) 19,25             В) 19,3            Г) 19,26

 

Завдання 6. Висоту ящика виміряли в міліметрах. Округливши результат до сантиметрів, отримали 15 см. Якою може бути висота ящика в міліметрах?

А) 156 мм            Б) 146 мм             В) 155 мм            Г) 144 мм

 

Завдання 7. Чому дорівнює значення виразу 4/100 + 7/1000?

А) 0,047      Б) 0,1047          В) 0,407             Г) 0,47

4/100 + 7/1000 = 0,04 + 0,007 = 0,047

 

Завдання 8. Чому дорівнює різниця 2400 м – 0,6 км?

А) 2,34 км            Б) 2399,4 м                В) 2340 м       Г) 1,8 км.

2400 м – 0,6 км = 2,4 км – 0,6 км = 1,8 км

 

Завдання 9. Укажіть найбільший десятковий дріб з двома цифрами після коми, який менший від 3.

А) 2,09            Б) 2,99            В) 2,90            Г) 1,99

 

Завдання 10. Знайдіть швидкість катера проти течії річки, якщо швидкість течії  дорівнює 1,8 км/год, а швидкість катера за течією річки — 18 км/год.

А) 19,8 км/год                 В) 16,2 км/год

Б) 15,6 км/год                 Г) 14,4 км/год

18 – 1,8 – 1,8 = 14,4 (км/год) – швидкість катера проти течії річки.

 

Завдання 11. Розв’яжіть рівняння 12,8 – (х + 4,723) = 1,05

А) 2,423              Б) 16,473             В) 9,127         Г) 7,027

12,8 – (х + 4,723) = 1,05.

х + 4,723 = 12,8 – 1,05

х + 4,723 = 11,75

х = 11,75 – 4,723

х = 7,027

 

Завдання 12. Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на 3,2, а від’ємник — на 2,8?

А) зменшиться на 0,4                    В) зменшиться на 6

Б) збільшиться на 0,4                 Г) збільшиться на 6

Сума збільшиться на 3,2 – 2,8 = 0,4 

Інші завдання дивись тут ...