Інші правила дивись тут...

Додавання – це арифметична дія, якою обчислюють суму доданків.

Доданок + Доданок = Сума.

 

Віднімання – це арифметична дія, якою, віднімаючи від зменшуваного від’ємник,  обчислюють різницю.

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

 

Дії додавання і віднімання взаємозв’язані: до кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання:

2 + 3 = 5                  3 + 2 = 5

5 – 2 = 3                   5 – 3 = 2

5 – 3 = 2                   5 – 2 = 3

Тобто такі числа утворюють «родину» чисел.

«Родина» чисел 2, 3, 5:   2 + 3 = 5     3 + 2 = 5    5 – 3 = 2     5 – 2 = 3

 

Перевірка правильності виконання дій додавання або віднімання.

Додавання перевіряємо відніманням:

• віднявши від суми один доданок, повинні отримати інший доданок, тоді сума обчислена правильно.

3 + 2 = 5,  оскільки 5 – 3 = 2 або 5 – 2 = 3

Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

• додавши до різниці від’ємник, повинні отримати зменшуване.

12 – 10 = 2, оскільки 2 + 10 = 12

• віднявши від зменшуваного різницю, повинні отримати від’ємник.

12 – 10 = 2,  оскільки 12 – 2 = 10

 

Приклад. Обчислити числові вирази з перевіркою.  

3 + 2 = 5    Перевірка: 5 – 3 = 2 або 5 – 2 = 3

12 – 10 = 2    Перевірка: 2 + 10 = 12 або 12 – 2 = 10

 

Таблиця додаван­ня та віднімання:

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Додавання і віднімання числа 1

Додавання і віднімання числа 2, «сусіди» числа 2

Додавання і віднімання числа 3, «сусіди» числа 3

Додавання і віднімання числа 4, «сусіди» числа 4

Додавання і віднімання числа 5, «сусіди» числа 5

Додавання і віднімання числа 6, «сусіди» числа 6

Додавання і віднімання числа 7, «сусіди» числа 7

Додавання і віднімання числа 8, «сусіди» числа 8

Додавання і віднімання числа 9, «сусіди» числа 9 

 

Додавання числа до суми:

(а + b) + с = (b + с) + а = (а + с) + b

Щоб додати число до суми двох чисел, достатньо це число додати до одного з доданків і до отриманого результату до­дати інший доданок.

Віднімання числа від суми:

(а + b) – с = (а – с) + b = (b – с) + а

Щоб відняти число від суми двох чисел, достатньо відняти це число від одного з доданків і до отриманого результату до­дати інший доданок.

Додавання числа до різниці:

(а – b) + с = (а + с) – b

Щоб додати число до різниці двох чисел, треба це число додати зменшуваного і від отриманого результату відняти від’ємник.

Віднімання числа від різниці:

(а – b) – с = (а – с) – b

Щоб відняти число від різниці двох чисел, можна це число відняти від зменшуваного і від отриманого результату відняти від’ємник.

Додавання суми до числа:

а + (b + с) = (а + b) + с = (а + с) + b

Щоб додати до числа суму двох чисел, достатньо це число додати до одного з доданків і до отриманого результату до­дати інший доданок.

Віднімання суми від числа:

а – (b + с) = а – b – с = а – с – b

Щоб від числа відняти суму двох чисел, достатньо відняти від цього числа один з доданків і від отриманого результату від­няти інший доданок.

Додавання різниці до числа:

а + (b – с) = (а + b) – с

Щоб додати різницю до числа, треба до числа додати зменшуване і від отриманого результату відняти  від’ємник.

Віднімання різниці від числа:

а – (b – с) = (а – b) + с

Щоб відняти різницю від числа, треба відняти зменшуване і до отриманого результату додати від’ємник.

Інші правила дивись тут...