Інші завдання дивись тут...

Завдання 27 Натуральні числа

1 – коробка, 12 – олівців

1 – відро (каністра), 2 – місткості, 8 л – об’єм посудин

5 – нотних лінійок, 7 – нот, 1 – скрипковий ключ

 

Вправа 28  Числа 702, 273, 981, 100, 520 — трицифрові. Поясни чому.

Запиши 10 будь-яких трицифрових чисел, 5 двоцифрових і 10 одноцифрових.

112, 165, 231, 307, 405, 444, 505, 525, 611, 918

22, 45, 65, 89, 90

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Вправа 29 Скільки розрядів містить число 265? Скільки в ньому одиниць першого, другого, третього розрядів? Як називають одиниці першого розряду? Другого? Третього?

Скільки всього одиниць у цьому числі? 265 одиниць

 Усього десятків? 26 десятків

 

Вправа 30 Сума розрядних доданків

777 =  700 + 70 + 7              901 =  900 + 1

 

Вправа 31 Прочитай вирази по-різному. Назви  їх значення.

520 + 300 = 820

520 – 300 = 220 

50 • 2 = 100

80 : 4 = 20

Вправа 32

а)

100 + 1 = 101

100 + 10 = 110

100 + 100 = 200

100 + 111 = 311

100 + 1 = 101

100 + 10 = 110

100 + 100 = 200

100 + 111 = 211

400 + 1 = 401

400 + 10 = 410

400 + 100 = 500

400 + 111 = 511

б)

9 + 1 = 10

99 + 1 = 100

999 + 1 = 1000

10 – 1 = 9

100 – 1 = 99

1000 – 1 = 999

299 + 1 = 300

299 + 10 = 309

299 + 100 = 399

300 – 1 = 299

309 – 10 = 299

399 – 100 = 299

Вправа 33

640 – 40 – 100 = 500

640 – 40 – 200 = 400

640 – 140 = 500

640 – 240 = 400

640 – 300  = 340

640 – 600 = 40

640 – 340 = 300

 640 – 620 = 20

Вправа 34 Мамі 30 років, вона на 5 років молодша від тата. Дідусеві стільки років, скільки мамі й татові разом, а внучка, четвертокласниця, на 55 років молодша від дідуся. Скільки років усім членам родини разом?

Розв’язання

1) 30 + 5 = 35 (р.) – років татові.

2) 30 + 35 = 65 (р.) – років дідусеві.

3) 75 – 65 = 10 (р.) – років онучці.

4) 30 + 35 + 65 + 10 = 140 (р.) 

Відповідь: разом усім членам родини 140 років.

 

Завдання 35 Порядок дій

72 : 9 = 8

49 : 7 = 7

54 – 32 : 8 = 54 – 4 = 50

63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 54

24 : 8 + 30 = 3 + 30 = 33

27 : 9 + 27 = 3 + 27 = 30

5 • 5 + 6  •  6 = 25 + 36 = 61

7  •  7 – 3  •  3 = 49 + 9 = 58

Вправа 36 Що зображено на малюнках? Якими одиницями довжини доцільно вимірювати розміри кожного об’єкта?

 

Вправа 37 Виконай обчислення. Підкресли вирази, у яких другою дією є ділення.

(72 – 24 + 48)  :  4 = 96 : 4 = 24

72 – 24 + 48  :  4 = 96 : 4 = 24

72 – (24 + 48)  :  4 = 0

(72 – 24) + 48  :  4 = 48 + 12 = 60

 

Вправа 38 Склади і розв’яжи задачу, подібну до задачі № 34, про свою сім’ю чи родину.

Мамі 29 років, вона на 6 років молодша від тата. Дідусе­ві стільки років, скільки мамі й татові разом, а внучка, четвертокласниця, на 54 років молодша від дідуся. Скільки років усім членам родини разом?

Розв’язання

1) 29 + 6 = 35 (р.) – років татові.

2) 29 + 35 = 64 (р.) – років дідусеві.

3) 64 – 54 = 10 (р.) – років онучці.

4) 29 + 35 + 64 + 10 = 138 (р.) 

Відповідь: разом усім членам родини 138 років.

 

Вправа 39 Перестав місцями в одному числі дві картки з цифрами так, щоб утворилася правильна числова рівність.

7 3 4 – 2 5 9 = 4 7 5

7 3 4 – 5 2 9 = 2 0 5

 

Вправа 40 Продовжили ряди

0 13 26 39 52 65 78 91 …

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600…

 

Вправа 41

0 < 5

0 < 50

0 < 100

0 < 300

115 > 0

320 > 0

17 > 0

1000 > 0

5

50

100

300

115

320

17

1000

Вправа 42  У скільки разів сотня більша від десятка? У 10 разів

Десяток від одиниці? У 10 разів

Сотня від одиниці? У 100 разів

 

Вправа 43 Порівняння чисел

Прочитай висновки Мудрика. Якщо погоджуєшся з ним, наведи власні приклади.

1) 324 > 89, трицифрове число більше від двоцифрового.

2) 571 > 498, із двох трицифрових чисел більше те, у якого більше сотень.

3) Якщо в трицифрових числах сотень порівну, то далі слід порівнювати кількість десятків, потім — кількість одиниць.

317 < 371, бо 3 сот. = 3 сот., 1 дес. < 7 дес

 

Вправа 44

25 < 215

25 > 9

7 < 111

 

47 < 210

8 < 82

420 > 8

53 < 534

9 < 13

251> 5

713 > 37

70 = 70

574 > 9

0 < 7

70 > 0

0 < 700

Яке з чисел більше: двоцифрове чи одноцифрове? Двоцифрове.

 

Одноцифрове чи трицифрове? Трицифрове.

 

Вправа 45 За нумераційною таблицею визнач і поясни, чому кожне наступне число в таблиці менше за попереднє

 

Вправа 46 Обчисли суми, у яких третій доданок найбільший.

310 + 100 + 402 = 812

111 + 222 + 333 = 666

444 + 111 + 110

250 + 520 + 200

212 + 245 + 300 = 757

200 + 75 + 400 = 675

Вправа 47

У квітковій крамниці 31 серпня було продано 230 букетів гвоздик, 112 букетів айстр і 25 букетів жоржин. Скільки букетів було продано цього дня? Яких квітів було продано найбільше? Яких найменше?

Розв'язання

1) 230 + 112 + 25 = 367 (б.) – букетів було продано цього дня.

2) 230 > 112 > 25   найбільше продано гвоздик.

3) 25 < 112 < 230   найменше продано жоржин.

 

Вправа 48

129 + (740 + 60 – 200) + 1 = 730

(316 – 210) + (699 – 305) = 106 + 394 = 500

319 – (204 + 115) + (299 – 219) = 319 – 319 + 80 = 80

(899 + 101) – (101 + 325) = 1000 – 426 = 574

 

Вправа 49 Назви числа, які розміщені в натуральному ряді між числами 35 і 45. Порівняй їх із 35 і 45.

36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44, 45

 

Вправа 50 За нумераційною таблицею визнач і поясни, чому кожне наступне число в таблиці менше за попереднє.

256 > 98

345 < 543

58 < 475

782 < 789

Вправа 51  Спортивну школу відвідують 123 гімнастки, 123 акробати і стільки само футболістів. Скільки всього спортсменів у школі займаються гімнастикою, акробатикою і футболом?

Розв’язання

1) 123 + 123 + 123 = 369 (сп.)

Відповідь: у школі всього 369 спортсменів займаються гімнастикою, акробатикою і футболом.

 

Вправа 52 Спрогнозуй найбільшу суму. Поясни. Перевір свою здогадку.

343 + 0 + 459 = 802

(999 – 0) + 1 = 1000

591 + (400 – 0) = 991

139 + 789 + 10 = 938

Інші завдання дивись тут...