Інші завдання дивись тут...

Завдання 346

Розрядні одиниці: 1, 10, 100

Розрядні числа: 28, 20, 50, 90, 120, 400

 

Завдання 347 Виконали дії з розрядними одиницями

3 • 1 = 3

1 • 30 = 30

8 • 10 = 80

10 • 5 = 50

20 • 10 = 200

35 • 10 = 350

6 • 100 = 600

100 • 6 = 600

14 • 10 = 140

10 • 74 = 740

б)

338 : 1 = 338

760 : 1 = 760

20 : 10 = 2

30 : 10 = 3

330 : 10 = 33

760 : 10 = 76

200 : 100 = 2

300 : 100 = 3

700 : 100 = 7

900 : 100 = 9

Завдання 348 Записали розрядні числа у вигляді добутку одноцифрового числа й розрядної одиниці

70 = 7 • 10

90 = 9 • 10

200 = 2 • 100

500 = 5 • 100

800 = 8 • 100

Завдання 349, 350 

36 • 20 = 36 • (2 • 10) = 36 • 2 • 10 = 72 • 10 = 720

18 • 40 = 18 • 4 • 10 = 64 • 10 = 640

25 • 30 = 25 • 3 • 10 = 75 • 10 = 750

4 • 200 = 4 • 2 • 100 = 8 • 100 = 800

248 : 2 = (200 + 40 + 8) : 2 = 100 + 20 + 4 = 124

 

Завдання 351 Множення числа на добуток

m • (n • a) = (m • n) • a

 

Завдання 352

На кожному із 12 поверхів будинку по 20 квартир, а на пер­шому й останньому — по 16. Скільки квартир у цьому 14–по– верховому будинку?

Розв'язання

1) 20 • 12 = 240 (кв.)  на всіх поверхах з 2-го до 13-го включно

2) 16 • 2 = 32 (кв.)  на 1-ому та 14-ому поверхах разом

3) 240 + 32 = 272 (кв.)

Відповідь: у цьому 14–поверховому будинку 272 квартири. 

 

Завдання 353 Порядок дій

248 • 3 – 19 • 20 = 364 

х 248

      3

  744

х 19

    20

   380

_744

  380

  364

+ 647

   353

  1000

320 : 10 + 16 • 40 = 32 + 640 = 672

х 16

    40

   640

+  32

  640

  672

 

 

 

 

(17 • 30 – 190) : 10 = 320 : 10 = 32

х 17

    30

  510

_ 510

  190

  320

 

 

(594 : 9 + 34) • 8 = 100 • 8 = 800

_594 |  9 

  54     66

  _54

    54

      0

+ 66

   34

 100

   

24 • 15 + 21 • 30 = 990

х 24

  15

 120

 24 

 360

х 21

    30

   630

+360

  630

  990

 

903 : 3 – 444 : 4 = 190

_903 |  3  

  9      301

   _3

     3

      0

_444 |  4 

  4     111

  _4

    4

      4

      4

      0

 _301

   111

   190

 

Завдання 354

У двоповерховому будинку мешкає 29 осіб, а в дев'яти­поверховому — у 30 разів більше. На скільки мешканців біль­ше в дев'ятиповерховому, ніж у двоповерховому будинку?

Розв'язання

1) 29 • 30 = 870 (ос.)  мешкають у дев'яти­поверховому будинку

2) 870 – 29 = 841 (ос.) 

Відповідь: на 841 мешканців біль­ше в дев'ятиповерховому будинку, ніж у двоповерховому. 

 

Завдання 355 Одиниці вимірювання

1 см у 100 разів коротший, ніж 1 м.

1 кг у 100 разів легший, ніж 1 ц.

1 дм у 10 разів довший, ніж 1 см.

1 дм у 100 разів довший, ніж 1 мм.

1 см у 10 разів довший, ніж 1 мм.

 

Завдання 356 

У магазин завезли 40 ящиків яблук, по 9 кг у кожному. До обіду продали 17 ящиків яблук. Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

Розв'язання

1 спосіб

1) 9 • 40 = 450 (кг)  завезли яблук

2) 9 • 17 = 153 (кг)  продали яблук

3) 450 – 153 = 297 (кг)

2 спосіб

1) 40 – 17 = 23 (ящ.)  залишилося яблук   

2) 9 • 23 = 207 (кг)

Відповідь: залишилося продати 207 кілограмів яблук.

  

Завдання 357  Множення деяких двоцифрових чисел округлюючи множник

24 • 29 = 24 • (30 – 1) = 24 • 30 – 24 • 1 = 720 – 24 = 696

16 • 49 = 16 • (50 – 1) = 16 • 50 – 16 • 1 = 800 – 18 = 784

19 • 22 = 22 • (20 – 1) = 22 • 20  22 • 1 = 440  22 = 418

17 • 71 = 17 • (70 + 1) = 17 • 70 + 17 • 1 = 1190 + 17 = 1207

 

Завдання 358

80 : 20 = 8 : 2 = 4

120 : 20 = 12 : 2 = 6

100 : 50 = 10 : 2 = 5

140 : 70 = 14 : 7 = 2

28 • 20 = (20 + 8) • 20 = 400 + 160 = 560

17 • 40 = (10 + 7) • 40 = 400 + 280 = 680

30 • 15 = 30 • (10 + 5) = 300 + 150 = 450

50 • 12 = 50 • (10 + 2) = 500 + 100 = 600

 

Завдання 359 Ділення з остачею

84 : 20 = 4 (ост. 4)        4 • 20 + 4 = 80 + 4 = 84

93 : 30 = 3 (ост. 3)        3 • 30 + 3 = 90 + 3 = 93

85 : 40 = 2 (ост. 5)        2 • 40 + 5 = 80 + 5 = 85

68 : 30 = 2 (ост. 8)        2 • 30 + 8 = 60 + 8 = 68

120 : 50 = 2 (ост. 20)        2 • 50 + 20 = 100 + 20 = 120

65 : 20 = 3 (ост. 5)        3 • 20 + 5 = 60 + 5 = 65

109 : 20 = 5 (ост. 9)      5 • 20 + 9 = 100 + 9 = 109

47 : 20 = 2 (ост. 7)        2 • 20 + 7 = 40 + 7 = 47

 

Завдання 360 

У тебе є 720 грн двадцятигривневими купюрами. Скільки це купюр?

720 : 20 = 72 : 2 = (60 + 12) : 2 = 30 + 6 = 36 (к.)

 

Завдання 361, 362  Письмове ділення

_780 |  30 

  60     26

 _180

   180

      0

_840 |  60 

  60     14

 _240

   240

      0

_920 |  40 

  80     23

 _120

   120

      0

х 31

    20

  620

Завдання 363

Для школи закупили 30 світлодіодних елек­троламп на суму 630 грн. Яка ціна однієї та­кої лампи? Скільки коштуватимуть 45 таких ламп? 10 таких ламп?

Розв'язання

1) 630 : 30 = 21 (грн)  ціна лампи

2) 21 • 40 = 945 (грн)  коштуватимуть 45 таких ламп

3) 21 • 10 = 210 (грн)

Відповідь: 45 таких ламп коштуватимуть 945 гривень, а 10 таких ламп  210 грн.

 

Завдання 364

Звичайна електролампа (лампа розжарюван­ня) коштує 5 грн. Скільки коштують 30 таких ламп? Скільки таких ламп можна купити на 105 грн? А скільки світлодіодних?

Розв'язання

1) 5 • 30 = 150 (грн)  коштують 30 електроламп

2) 105 : 5 = 21 (л.)  можна купити таких електроламп

3) 105 : 21 = 5 (л.)

Відповідь: 30 електроламп коштують 150 гривень. За 150 грн можна купити 21 електролампу або 5 світлодіодних ламп.

 

Завдання 365

Обчисли річну економію в грошах, якщо замі­нити звичайну електролампу на світлодіодну.

Види ламп

Ціна лам­почки

Вартість спожитої електроенергії за рік

Загальні витрати

Економія

Звичайна

5 грн

715 грн

?

на ?, у ?

Світлодіодна

21 грн

59 грн

?

Розв'язання

1) 715 + 5 = 720 (грн)  загальні витрати на електролампу

2) 59 + 21 = 80 (грн)  загальні витрати на світлодіодну лампу

3) 720  80 = 640 (грн) – економія

4) 720 : 80 = 9 (разів)

Відповідь: економія в грошах становить 640 гривень, або в 9 разів більше, якщо замі­нити звичайну електролампу на світлодіодну.

 

Завдання 366

х 47

    20

  940

х 12

    70

  840

270 : 30 = 27 : 3 = 9

720 : 80 = 72 : 8 = 9

_940 |  20 

  80     47

 _140

   140

      0

_840 |  70 

  70     12

 _140

   140

      0

250 : 50 = 25 : 5 = 5

720 : 90 = 72 : 9 = 8

Завдання 367

Із 48 м тканини пошили 12 однакових костюмів. Скільки метрів тканини витратили на один костюм? На 6 костюмів?

Розв'язання

1) 48 : 12 = 4 (м)  тканини йде на 1 костюм

2) 4 • 6 = 24 (м)

Відповідь: на костюм витратили 4 метри тканини, а на 6 таких костюмів  24 метри.

 

Завдання 368 

Землеміри Стародавнього Єгипту, щоб відмітити на міс­цевості прямокутну ділянку, спочатку позначали на міс­цевості прямий кут. Для цього зав'язували на однаковій відстані один від одного 13 вуз­лів на мотузці. Потім виклада­ли трикутник, який мав три проміжки між вузлами на од­ній стороні, чотири на іншій і п'ять на останній. Дві сторо­ни цього трикутника завжди утворювали прямий кут. Прямий кут був між сторонами 3 і 4 вузли.

Інші завдання дивись тут...