Інші правила дивись тут...

ПАРОНІМИ — це близькі (не однакові) за звучанням, але різні за лексичним значен­ням і написанням слова.

Розрізняти значення близьких за звучанням слів до­помагають словники паронімів. Щоб правильно використовувати пароніми в мовленні, їхнє лексичне значення слід перевіряти за словником.

Серед паронімів багато запозичених слівдипломат і дипло­мант, компанія і кампанія, апендикс і апендицит, адре­сат і адресант. 

 

Найчастіше пароніми відрізняються будовою слова:

• можуть мати різні корені (сту­пінь — степінь).

• можуть відрізнятися префіксом (заїхати — від'їхати, засуджувати — осуджувати, спиратися — опиратися);

• суфіксом (абонент — абонемент, геройський — героїчний);

• закінчен­ням (дружний — дружній);

• їхньою сукупністю (паливо — пальне);

Пароніми можуть бути різнокореневими і мати випадкову співзвучність: воля і доля; мимохідь і мимохіть, гучний і бучний.

 

Пароніми не слід сплутувати з омонімами, оскільки пароніми — слова подібні за звучанням, вони різняться зазвичай одним або кількома звуками, тоді як омоніми — слова повністю співзвучні.

  

Приклади паронімів:

або­нент (користувач абонементу), абонемент (право користуватися чимось, бібліотечна картка);

адрес (письмове вітання, адреса), адреса (місце проживання);

апендикс (відросток дванадцятипалої кишки), апендицит (запалення апендикса);

батьків (належить батькові, стосується батька), батьківський (належить батькам – батькові й матері);

білуха (дельфін) — білуга (риба);

будівельник (має будівельну спеціальність), будівник (споруджує щось), будівничий (архітектор, творець);

варта (охоронники, охорона), вахта (перебування на посту);

вдача (характер), удача (успіх, везіння);

виклад (опис фактів), викладання (дія, читання лекцій);

вимисел (вигадане), домисел (здогад на міркуваннях);

вистава (твір, спектакль), виставка (показ предметів);

відпуск (видача, продаж), відпустка (звільнення на певний час з роботи, навчання);

військовий (стосується війська), воєнний (стосується війни);

в’язи (шийні хребці, шия), м’язи (тканина організму);

газовий (стосується газу), газований (наповнений газом);

глинистий (містить глину, має колір глини), глиняний (виготовлений із глини);

голосні (сильно звучать), голосистий (має сильний голос)

гривна (давня жіноча прикраса), гривня (грошова одиниця);

дружний (пов'язаний дружбою, злагоджений), дружній (прихильний, доброзичливий);

економічний (стосується економіки), економний (ощадливий, бережливо витрачає гроші, сили; оснований на економії);

звичка (властивий людині певний спосіб дій) — на­вичка (уміння, набуте вправами);

куштувати (їсти), кошту­вати (мати ціну);

листопадні (стосується падолисту), листопадові (стосуються цього місяця);

лікувати (застосовувати ліки, за­хворювання), лічити (рахувати);

людний (багатолюдний), людяний (гуманний, чуйний до інших);

музикальна (відчуває музику, мелодійна), музична (стосується музики як мистецтва);

нацупити (натягнути), насупити (виражати невдоволення);

освічена (має освіту), освітлена (стосується світла, після вилучення домішок став світлим), досвідчена (має досвід у якій-небудь галузі);

паливо (горюча речовина) і пальне (перероблене паливо для двигунів);
паль­ний (здатний горіти, речовина для двигунів), паливний (пов'язаний із паливом, як виду енергії);

пам’ятник (споруда в чиюсь честь), пам’ятка (предмет на згадку);

парне́ (насичене парою, зберіг тепло живого тіла), парове (зроблені на пару, приводиться в дію парою);

пло­мінь (полум’я), промінь (смуга світла);

принтер (пристрій для друку) — спринтер (бігун, плавець на коротку дистанцію);

програмний (містить програму, є програмою), програмовий (передбачений шкільною чи іншою програмою);

пухнастий (вкритий м'яким, густим пухом) — пу­ховий (зроблений з пуху; підбитий пухом);

рідкісний (незвичайний), рідкий (у стані рідини);

сердечний (сповнений доброзичливості, чуйності, добрий), сердешний (викликає співчуття, бідолашний, нещасний), серцевий (стосується серця, його діяльності);

спорудження (буду­вання чогось), споруда (щось збудоване);

сусідський (належний сусідові), сусідній (розташований поряд);

таємний (прихований), таємничий (загадковий);

тактовний (вихований), тактичний (стосується дій у спорті, політиці, війні);

талан (доля, удача), талант (хист, обдарування);

танк (бойова машина) і танкер (судно);

уява (фантазія, мрійливість) — уявлення (відомості про щось, розуміння, поняття, образ);

шкіряний (зі шкіри), шкірний (стосується шкіри).

Інші правила дивись тут...