Інші правила дивись тут...

Лексикологія (від грец. lexikos – словесний, словни­ковий і logos – учення) — це розділ мовознавства, що ви­вчає словниковий склад мови.

Словники — це книги, у яких зібрано слова нашої мови. Словники бувають різні.

Слова у словниках розташовані за абеткою. Щоб знайти слово в словнику, треба знати, в якому порядку розміщено букви в абетці. Тому, щоб успішно ними користуватися, треба знати її напам'ять.

За орфографічним словником ти можеш дізнатися, як правильно писати слово, з яким наголосом треба його вимовляти.

Тлумачний словник пояснить тобі значення досі невідомого слова, яке трапилось у підручнику з певного предмета.

Словники синонімів та антонімів допоможуть вибрати слово для кращого вираження думки.

У фразеологічному словнику ти знайдеш пояснення найуживаніших у творах для дітей та в їхньому мовленні фразеологізмів, наприклад: пекти раків, що означає червоніти із сорому.

Розрізняти значення близьких за звучанням слів до­помагають словники паронімів.

Перекладні словники призначені для перекладу слів з однієї мови на іншу, наприклад, з української на англійську.

В іншомовному словнику подано значення іншомовних слів. 

Орфоепічний словник — це словник, у якому подаються загальноприйняті правила літературної вимови слів певної мови.

Тож не бійся заглядати у словник!

Про походження слова можна дізнатися з етимологічного словника, назва якого походить від грецьких слів «етимон» (справжнє значення) і «логос» (слово).

Про походження географічних назв можна дізнатися з топонімічного словника.

 

Інструкція користування словником:

1 Визначити, з якої букви починається слово.

2 Знайти в словнику сторінку, де починаються слова на цю букву.

3 Шукати серед них потрібне слово.

Інші правила дивись тут...