Інші правила дивись тут...

• Визнач, яким є речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

• Визнач, яким є речення за інтонацією (окличне, неокличне).

• Назви підмет і присудок, установивши між ними дво­сторонній зв'язок за допомогою питань.   

• Назви другорядні члени речення, залежні від підмета.

• Назви другорядні члени речення, залежні від присудка.

• Назви другорядні члени речення, залежні від інших друго­рядних членів.

• Назви звертання (якщо воно є).

• Визнач, якими частинами мови виражені головні та друго­рядні члени речення (називаємо самостійні частини мови).

 

Навесні гарно розцвіли ніжні конвалії.

Розповідне речення;

неокличне;

(що?) конвалії (що зробили?) розцвіли;

конвалії (які?) ніжні;

розцвіли (коли?) навесні, розцвіли (як?) гарно; 

—;

—;

Навесні, гарно — прислівники, розцвіли — дієслово, ніжні — прикметник, конвалії — іменник.

Інші правила дивись тут...